Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансового становища підприємства


Реферат Аналіз фінансового становища підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

 

1. Коротка характеристика підприємства

2. Аналіз фінансового становища підприємства

2.1 Аналіз структури активу балансу

2.2 Аналіз структури пасиву балансу

2.3 Оцінка структури балансу і за платоспроможності

2.4 Аналіз показників ліквідності

2.5 Аналіз показників, характеризуючих фінансову стабільність

2.6 Показники, що характеризують ділову активність

2.7 Аналіз динаміки показників рентабельності

Список використаних джерел

Додатка


1. Коротка характеристика підприємства

 

ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» зареєстровано рішенням Мінського міського виконкому №1099 від 29.09.2000 року. Усі акціонери - фізичні особи, загальна кількість - 200 людина, форма власності - приватна. Юридична адреса підприємства: Республіки Білорусь, р. Мінськ, вул. Макаенка, 19.

Основною метою діяльності суспільства є господарську діяльність, спрямовану отримання прибутку. Основне завдання - задоволення соціальних й засновників і членів колективу суспільства; повніше насичення споживчого ринку товарами і послугами. Виконання поставлених завдань здійснюється злагодженим, кваліфікований колектив. 20,4 % працюючих мають вищу освіту; 8,8 % - среднеспециальное освіту; 15,3 % - професійно технічне.

Організаційна структура підприємства приведено в Додатку 1.

Основний вид діяльності ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» - виробництво вод питних і мінеральних, безалкогольних напоїв. Асортимент підприємства налічує понад 90 найменувань продукції (розлитої в пляшки різну місткість), який постійно зростає і динамічно змінюється відповідно до вимогами ринку, розвитком технологічного, наукового, виробничого потенціалу підприємства. Усю продукцію сертифікована, відповідає міжнародним і вітчизняним стандартам якості. Розроблені та суворо дотримуються всі вимоги технічних умов, технологічних інструкцій і рецептур випуску за кожним видом продукції. Завод має ліцензії виробництва:

• слабоалкогольних напоїв (зміст спирту 6%);

• лікеро-горілчаної продукції;

• коньяку;

• вин виноградних.

ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» із 2004 по 2009 роки подвоїв випуск і своєї продукції і на в момент поставляє на споживчий ринок Білорусі більш 75 видів напоїв за вісім форматах ємностей, 18 видів лікеро-горілчаної продукції, а як і вина виноградні і коньяк.


2. Аналіз фінансового становища підприємства

 

2.1 Аналіз структури активу балансу

 

Активи підприємства поділяю на внеоборотные і оборотні.

Внеоборотные активи - це вартість що у розпорядженні власних і орендованих основних засобів (будинку, машини, устаткування, земельні ділянки тощо.), довгострокові вкладення капіталу (позики іншими підприємствами, придбання цінних паперів терміном більше однієї року й т.д.), і навіть вартість придбаних прав (осіб на володіння землею, ресурсами тощо.), програмних продуктів, ліцензій, патентів та інших видів майна.

Оборотні активи - це предмети праці, що використовуються недовго або споживаються впродовж виробничого циклу, повністю переносять свою вартість на готовий продукт.

Статті активу балансу групуються відповідно до економічної класифікацією засобів і участю в обороті. Прийнята угруповання статей активу і пасиву балансу дозволяє здійснити досить глибокий аналіз фінансового становища організації та водночас зручна для читання балансу .

Активи підприємства міста і їх структура досліджуються і з погляду їхнього участі у виробництві, і з позиції їх ліквідності.

Для оцінки динаміки і структури активів ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» складемо таблицю 2.1.1.

 


Таблиця 2.1.1

Аналіз структури активу балансу ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» та її основних розділів


Найменування статей балансу

Показники структури активу у валюті балансу

початку 2008г.

наприкінці 2008г.

приріст (+),

зниження (-)

сума, млн.руб.

задовільно. вагу, %

сума, млн.руб.

задовільно. вагу, %

сума, млн.руб.

задовільно. вагу, %

у валюті балансу

у відповідній розділі

у валюті балансу

у відповідній розділі

у валюті балансу

у відповідній розділі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основні кошти 233 000 53,29 83,81 312 000 51,19 85,18 79 000 -2,10 1,36
Нематеріальні активи 5 000 1,14 1,80 5 500 0,90 1,50 500 -0,24 -0,30
Вкладення у внеоборотные активи 31 500 7,20 11,33 40 000 6,56 10,92 8 500 -0,64 -0,41
Інші внеоборотные активи 8 500 1,94 3,06 8 800 1,44 2,40 300 -0,50 -0,66

Разом у розділі I

278 000

63,59

100,00

366 300

60,10

100,00

88 300

-3,49

0,00

II. ОБОРОТНИЄ АКТИВЫ

Запаси та експлуатаційні витрати

зокрема.:

-сировину, матеріали та інші активи

-незавершене виробництво

-готову продукцію і товари

-витрати майбутніх періодів

120 900

42 900

45 500

30 000

2 500

27,65

9,81

10,41

6,86

0,57

75,94

26,95

28,58

18,84

1,57

176 800

65 800

67 200

42 000

1 800

29,01

10,80

11,03

6,89

0,30

72,70

27,06

27,63

17,27

0,74

55 900

22 900

21 700

12 000

-700

1,35

0,98

0,62

0,03

-0,28

-3,24

0,11

-0,95

-1,57

-0,83

Податки по придбаним цінностям 2 100 0,48 1,32 2 800 0,46 1,15 700 -0,02 -0,17

Дебіторська заборгованість

зокрема.:

-розрахунки з покупцями і замовниками

-постачальників і підрядників

-розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

21 650

19 800

750

1 100

4,95

4,53

0,17

0,25

13,60

12,44

0,47

0,69

32 100

30 000

700

1 400

5,27

4,92

0,11

0,23

13,20

12,34

0,29

0,58

10 450

10 200

-50

300

0,31

0,39

-0,06

-0,02

-0,40

-0,10

-0,18

-0,12

Розрахунки з засновниками за депозитними вкладами до статутного фонду 1 000 0,23 0,063 500,00 0,08 0,21 -500 -0,15 -0,42
Кошти 10 550 2,41 6,63 27 500 4,51 11,31 16 950 2,10 4,68
Фінансові вкладення 3 000 0,69 1,88 3 500 0,57 1,44 500 -0,11 -0,45
Інші оборотні активи 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Разом у розділі II

159 200

36,41

100,00

243 200

39,90

100,0

84 000

3,49

0,00

БАЛАНС

437 200

100,0

Х

609 500

100,0

Х

172 300

0,00

Х

зокрема:

-немонетарні активи

-монетарні активи

382 900

54 300

87,58

12,42

Х

Х

527 000

82 500

86,46

13,54

Х

Х

144 100

28 200

-1,12

1,12

Х

Х


Отже, питому вагу внеоборотных активів у тому загальній сумі збільшився за аналізований період на 88 300, однак у валюті балансу їхня величезна питома весснизился на 3,49%. Чим произошл зростання на грошах?

-збільшилася сума основних засобів на 79 000 млн.руб.

-відбулося бурхливе розростання нематеральных ктивов – 500 млн.руб.;

-вкладення у внеоборотные активи зросли на 8 500 млн.руб.;

-зростання інших внеоборотных активів дорівнює 300 млн.руб.

Так, структура внеоборотных активів початку 2008г. виглядала следующимобразом:

 

Рис. 2.1.1 – Структура внеоборотных активів ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» початку 2008г.

 

А структура внеоборотных активів наприкінці 2008г.:

Рис. 2.1.2 – Структура внеоборотных активів ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» наприкінці 2008г.

Збільшення суми внеоборотных активів свідчить про нарощування виробничого потенціалу ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв», що позитивної тенденцією діяльності підприємства.

Що ж до оборотних активів, їх зростання за 2008г. становив 172 300 млн.руб. Це було пов'язано:

1. зі збільшенням запасів і витрат підприємства на 55 900 млн.руб. (зокрема.: сировину й матеріали – на 22 900 млн.руб.; НЗП – на 21 700 млн.руб.; вкладення у внеоборотные активи – на 12 000); витрати майбутніх періодів знизилися на 700 млн.руб.;

2. зі зростанням податків по придбаним ТМЦ – на 700 млн.руб.;

3. зі збільшенням дебіторську заборгованість на 10 450 млн.руб. і зниженням суми розрахунків із засновниками за депозитними вкладами в статутний фонд - на 500 млн.руб.;

4. зі збільшенням розміру коштів підприємства на 16 950 млн.руб.

5. збільшенням фінансових вливань на 500 млн.руб.

Графічно, структура оборотних активів ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» така:

-початку 2008г.

Рис. 2.1.3 – Структура оборотних активів ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» початку 2008г.

-наприкінці 2008г.

Рис. 2.1.4 – Структура оборотних активів ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» наприкінці 2008г.

Зміна структури активів ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» на користь збільшення оборотних засобів свидетелствует формування більш мобільного структури активів, сприяє прискоренню оборотності коштів підприємства.

 

2.2 Аналіз структури пасиву балансу

 

Пассив балансу підприємства включає:

Власний капітал - це статутний капітал (кошти власника, спочатку вкладені в організацію підприємства), резервні фонди (по сумнівним боргах, на погашення майбутніх витрат), фонди спеціального призначення (фонди накопичення, фонд споживання, фонд курсової різниці по інвалюті, фонд переоцінки статей балансу), резерви по сумнівним боргах, резерви майбутніх витрат і платежів, прибуток, нерозподілена прибуток, орендні зобов'язання тощо.

Довгострокові зобов'язання - довгострокові кредити банків та довгострокові позики.

Короткострокові зобов'язання - короткострокові кредити банків, заборгованість перед постачальниками, невиплачена вести, нараховані, але з сплачені податки, нараховані і нерозподілені дивіденди, доходи майбутніх періодів (передоплата за роботи й послуги, надані підприємством) тощо.

Дослідження динаміки і структури статей пасиву балансу ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» проведемо в табличній формі (див. табл.2.2.1)

 


Таблиця 2.2.1

Аналіз структури пасиву балансу ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» та її основних розділів

Стаття балансу

Показники структури пасиву у валюті балансу

початку 2008г.

наприкінці 2008г.

зміна

сума, млн.руб.

уд.вес,

%

сума, млн.руб.

уд.вес,

%

сума, млн.руб.

уд.вес,

%

1

2

3

4

5

6

7

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний фонд 12 000 2,74 12 000 1,97 - -0,78
Власні акції, викуплені в акціонерів - - - - - -
Резервний фонд 7 800 1,78 1 500 1,89 +3 700 +0,11
Добавочный фонд 158 600 36,28 232 400 38,13 +73 800 +1,85
Прибуток звітний період - - - - - -
Нераспределенная прибуток 142 200 32,53 208 900 34,57 +66 700 +1,74
Цільове фінансування 10 050 2,30 9 500 1,56 -550 -0,74
Доходи майбутніх періодів 2 000 0,46 2 200 0,36 +200 -0,10
Резерв майбутніх витрат і платежів 800 0,18 1 050 0,17 +250 -0,01

Разом власні кошти

333 450

76,27

477 550

78,35

+144 100

+2,08

IV. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити і позики 5 000 1,14 5 000 0,82 - -0,32
Короткострокові кредити і позики 49 550 11,33 58 800 9,65 +9 250 -1,68

кредиторської заборгованості

зокрема.:

-постачальникам і підрядчикам

-покупцям і замовникам

-з праці

-із податків і зборів

-із соціального страхування

-різних кредиторів

-інша

48 800

26 600

-

9 000

4 800

3 000

5 400

-

11,16

6,08

-

2,06

1,10

0,69

1,24

-

67 600

30 100

4 000

10 500

7 300

3 200

12 500

-

11,09

4,93

0,66

1,72

1,20

0,53

2,05

-

+18 800

+3 500

+4 000

+1 500

+2 500

+200

+7 100

-

-0,07

-1,15

+0,66

-0,34

+0,10

-0,16

+0,81

-

Заборгованість перед засновниками 400 0,09 550 0,09 +150 -

Разом позикових коштів

437 200

100,0

609 500

100,0

+172 300

-


Як свідчать дані таблиці 2.2.1, розмір власні кошти ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» за 2008г. зросла на 144 100 млн.руб. (що становить 2,08%). Це було з допомогою:

-збільшення розміру резервного фонду на 3 700 млн.руб. (0,11%) і додаткового фонду – на 73 800 млн.руб. (1,85%);

-збільшення розміру нерозподіленого прибутку підприємства – на 66 700 млн.руб. (1,74 %);

-доходи майбутніх періодів зросли на 200 млн.руб., а резерв майбутніх витрат і платежів – на 250 млн.руб.

Слід зазначити зниження розміру цільового фінансування на 550 млн.руб. (0,74%), що також вирішальним чином вплинула зміну величини власні кошти заводу.

У цілому нині, на зміну структури власні кошти за 2008г. графічно можна зобразити на діаграмах:

-початку 2008г.

Рис. 2.2.1 – Структура власні кошти ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» початку 2008г.


-наприкінці 2008г.

Рис. 2.2.2 – Структура власні кошти ЗАТ «Мінський завод безалкогольних напоїв» наприкінці 2008г.

Прейдем до розгляду динаміки і структури позикових коштів. Зростання зобов'язань за аналізований період становив 172 300 млн.руб. Насамперед, це пов'язано з збільшенням розміру кредиторську заборгованість:

-перед постачальниками і підрядчиками – на 3 500 млн.руб.;

-перед покупцями і замовниками – на виборах 4 000 млн.руб.;

-з праці – на 1 500 млн.руб.;

-із податків і зборів – на 2 500 млн.руб.;

-із соціального страхуванню – на 2 00 млн.руб.;

-перед різними кредиторами – на майже 7 100 млн.руб.

Також зростання зобов'язань пов'язані з збільшенням короткострокових кредитів і позик на 9 250 млн.руб. і заборгованості перед засновниками на 150 млн.руб.

Графічно структура позикових коштів ЗАТ «мінський завод безалкогольних

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація