Реферати українською » Экономика » Аналіз праці і заробітної плати в установах охорони здоров'я


Реферат Аналіз праці і заробітної плати в установах охорони здоров'я

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

>Камская державнаинженерно-економическая академія

Кафедра фінансів України й бухгалтерського обліку

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: "Економічний аналіз"

На тему: "Аналіз праці та заробітної плати закладах охорони здоров'я

з прикладу МУЗ "Міська лікарня № 2"

Виконала:

СтуденткаЭФ Спеціальності 080105 "ФіК"

Групи

№зач. книжки

Керівник:

>НабережниеЧелни – 2008


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 4

1. Коротка характеристика діяльності муз "міську лікарню №2". 7

1.1. Історія виникнення та розвитку установи. 7

1.2. Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності установи 10

2. Аналіз праці та заробітної плати муз "міську лікарню №2". 15

2.1. Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами. 15

2.1.1. Аналіз і - оцінка забезпеченості установи кадрами. 15

2.1.2. Аналіз рівня кваліфікації лікарського персоналу. 17

2.1.3. Аналіз руху кадрів у пихатій інституції. 19

2.1.4. Аналіз укомплектованості установи фахівцями. 21

2.1.5. Аналіз рівня сумісництва у пихатій інституції. 24

2.1.6. Аналіз зайвого (відсутнього) кількості посад персоналу. 26

2.2. Аналіз використання фонду робочого дня. 28

2.3. Аналіз ефективності праці. 34

2.4. Аналіз використання фонду зарплати.. 39

3. Рекомендації підвищення ефективність використання праці та зарплати муз "міську лікарню №2". 50

3.1. Прогнозування чисельності працівників і фонду оплати праці МУЗ "Міська лікарня №2". 50

3.2. Напрями підвищення ефективність використання праці та зарплати 54

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 58

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ І ЛІТЕРАТУРИ.. 66

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Бюджетні установи є великої сферою докладання громадського праці. У ньому працює близько 30% всіх зайнятих в народному господарстві країни. Значення аналізу праці та зарплати залежить від того, що, крім постійного кількості працюючих в бюджетних установах, гостра питання підвищення їх кваліфікації, підвищити рівень зарплати всіх категорій працюючих, значних витратах підготовка кадрів. Саме з допомогою аналізу можна розкрити внутрішні резерви, як у поліпшенню використання робочого дня, і по ощадливої витрати коштів у оплату праці.

У разі початку системі ринкового господарювання, відповідно до змінами у економічному просторі і соціальному економічному розвитку країни істотно змінюється від і політика у сфері оплати праці, соціальної підтримки та цивільного захисту працівників. Багато функції держави за реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи та розміри оплати праці, матеріальним стимулюванням її результатів. Поняття "вести" наповнилося новим змістом потребують і охоплює всі види заробітків (і навіть різних премій, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих в грошової і натуральної формах (незалежно від джерела фінансування), включаючи грошових сум, нараховані працівникам відповідно до законодавством за невідпрацьований час (щорічну відпустку, святкові дні).

Стан трудових ресурсів немає і їх ефективне використання безпосередньо впливає на кінцеві результати господарську діяльність бюджетних установ. Причинами, які зумовлюють необхідність аналізу трудових ресурсів, є дослідження складу кадрів з виявлення забезпеченості ними і причин плинності трудових ресурсів, підвищення ефективність використання трудових ресурсів немає і коштів у оплату праці.

Аналіз включає виявлення рівня забезпеченості установи працівниками й оцінку ефективності їх праці, повноти використання робочого дня і раціонального використання фонду зарплати. основні напрями і послідовність проведення аналізу визначаються з урахуванням особливостей праці фахівців бюджетних установ, з яких застосовуються різні показники за працею з оцінкою їх змін.

Тема курсової роботи є підставою неабияк актуальною нині. Адже щоб відбувалося нормальне функціонування будь-якого підприємства, потрібна наявність достатньої кількості кваліфікованого персоналу. Аналіз ефективність використання факторів виробництва неможливий поза увагою до витрат оплату праці.

Мета цієї курсової роботи є підставою розробка рекомендацій по поліпшення ефективність використання праці та зарплати, і навіть складання прогнозу чисельності лікарського персоналу лікарні та розміру фонду оплати праці в 2008 рік. Досягнення поставленої мети вирішити такі:

– дати коротку характеристику діяльності підприємства;

– проаналізувати динаміки основних техніко-економічних показників діяльності установи;

– проаналізувати забезпеченості установи трудовими ресурсами;

– проаналізувати використання фонду робочого дня;

– проаналізувати ефективність використання праці;

– проаналізувати використання фонду зарплати;

– скласти прогноз чисельності лікарського персоналові та розміру фонду оплати праці працівників;

– виявити резерви ефективнішого використання праці та зарплати.

Об'єктом аналізу є МУЗ "Міська лікарня №2".

Предметом дослідження є працю заклади і вести працівників.

Основними методи дослідження, використаними для аналізу є дедуктивний, індуктивний, балансовий, історичний і графічний методи, методи порівняння, техніко-економічний аналіз, факторний аналіз, метод експоненційного згладжування.

Джерела написання курсової роботи:

– підручник "Аналіз господарської діяльності бюджетних і наукових установ" О.Н. Данилова, В.Є.Абарниковой,Л.К.Шипикова, від цього підручника запозичена методика проведення аналізу проведення праці та зарплати;

– підручник "Економіка і управління охороною здоров'я"Л.Ю.Трушкина [та інших.] розглянутий для вивчення форм оплати праці працівників закладів охорони здоров'я і методик оцінки ефективності їх праці;

– статті "основні напрями реформування російської охорони здоров'я на етапі" В.З. Кучеренка та ">Дифференцированная оплата праці медичного персоналу"Н.Г.Шамшурина розглянуті перебування шляхів підвищення ефективність використання праці та зарплати.


1. Коротка характеристика діяльності муз "міську лікарню №2"

1.1. Історія виникнення та розвитку установи

>Муниципальное установа охорони здоров'я "Міськабольница№2" МОЗ РТ є багатопрофільним об'єднаним лікувально-профілактичним закладом.

>Муниципальное установа охорони здоров'я "Міська лікарня № 2" містаНабережниеЧелни (північно-східний регіон Республіки Татарстан) надає медичні послуги населенню містаНабережниеЧелни і приміської сільськогосподарської зони.

Місце перебування: р.НабережниеЧелни, ін.МусиДжалиля, 19.

Основна діяльність установи – надання медичних послуг населенню.

У поліклініці ведуть прийом хворих такі лікарі-спеціалісти:аллерголог-иммунолог, гематолог, інфекціоніст, кардіолог, невролог,оттоларинголог, уролог, хірург, невропатолог, окуліст, психотерапевт, ендокринолог і ще.

Міська лікарня №2 розпочала свій існування з 1969 року у період розгортання будівництва КамАЗа.

Вже у лютому 1970 року закінчено будівництво типового лікарняного будинку. У будинку поліклініки було розгорнуто такі служби:

– дитяча консультація;

– жіноча консультація;

– гінекологічне відділення;

– стоматологічна служба;

– відділення переливання крові.

Наступний етап – розгортання стаціонарних відділень з 17 листопада 1971 року. Були розгорнуто терапевтична, травматологічна, хірургічна, інфекційна, офтальмологічна,отоларингологическая служби й служба для вагітних і породілей.

З розвитком міста Київ і будівництва нових медичних об'єктів із другої міської лікарні виділилися у наступні служби:

1. Дитинство – в 1971 року переїхала до дитячої поліклініку;

2. Стоматологія – в 1971 р. переїхала в стоматологічну поліклініку;

3.Акушерство і гінекологія – в 1973 р. у пологовий будинок;

4.ЛОР–отделение – 1974 р. в Міську лікарню №4;

5. Служба переливання крові – в 1975 р.;

6.Травматология – в1980г. в ЛШМД;

7. Дитяча хірургія – в1982г. вМедгородок;

8. Цехова служба – в1982г. в Міську лікарню №8;

9.Инфекционное відділення – в 1986 р. в інфекційну лікарню.

2004 року Пологовий будинок №1 і Жіноча консультація №1 знову увійшли до складу Міський лікарні №2.

Сьогодні – МУЗ "Міська лікарня №2" є багатопрофільне установа, оснащене сучасним медичним устаткуванням, зі стаціонаром на 290 ліжок і територіальній поліклініки обслуговуючої близько тридцяти тис. населення.

МУЗ "Міська лікарня №2" обслуговує територію України у основному старій частині міста.

Щороку надають допомогу більше шести 000 пацієнтам в стаціонарі, близько 20 000 пацієнтів отримують амбулаторне лікування.

Наявні структури міської лікарні ставлять перед ній дві основні мети:

Комплексне обслуговування прикріпленого до поліклініці населення.

Медичне забезпечення міста та прилеглих районів спеціалізованої стаціонарної допомогою по відповідним профілів.

Лікарня працює за комплексному плану, розробленого відповідно до головне завдання, що стоять перед колективом.

Пріоритетними завданнями є:

1. Навчання кадрів:

– сертифікація і атестація всіх фахівців;

– що у семінарах, симпозіумах, з'їздах тощо.;

– інформаційне забезпечення (електронна пошта, інтернет, підписку періодичних видань);

2. Матеріально-технічне забезпечення:

– придбання обладнання;

– атестація робочих місць;

– комп'ютеризація;

3. Організаційні заходи:

– організація виконання програми "Здоров'я" у межах реалізації Національного проекту;

– впровадження стандартів лікування хворих;

– організація міського консультативного прийому гастроентеролога, гематолога;

– розширення ендоскопічних досліджень, уамбулаторно-поликлиническом ланці;

– розширення спектра мікробіологічних досліджень;

– відкриття другого кабінету УЗД в поліклініці;

– розвиток служби хірургічної пульмонології;

– вдосконалення роботи "Школи діабету".

Організаційна структура апарату управління МУЗ "Міська лікарня №2" (див. Додаток 1,рис.1.1), затверджена головним лікарем, єлинейно-функциональную систему управління, поєднуючи у собі лінійну іпрограммно-целевую, будучи нині часу найпоширенішої, модифікованої і функціонально затребуваною.

Головний лікар є керівником МУЗ "Міська лікарня №2", призначається посаду Міським управлінням охорони здоров'я. Порядок діяльності головного лікаря, і прийняття ним рішень встановлюється Статутом і внутрішніми документами об'єднання. Безпосередньо головного лікаря підпорядковуються: заступник директора з лікувальної роботі; заступник директора з поліклініці; заступник директора зродовспоможению; заступник директора з економіці; головний бухгалтер; начальник тих. відділу; епідеміолог; начальник відділу матеріально-технічного постачання; начальник штабу громадянської оборони; інженер з охорони праці та техніці безпеки.

Засновником МУЗ "Міська лікарня № 2" є держава робить у Міністерства охорони здоров'я.Муниципальное установа охорони здоров'я "Міська лікарня № 2" своєї діяльності керується Статутом, зареєстрованим Міністерстві охорони здоров'я.

Вищим органом управління загальні збори всього колективу працівників. загальні збори виробляє напрями економічного та розвитку; вирішує питання створення і припинення діяльності відокремлених підрозділів; розглядає дозволяє конфліктні ситуації, виникаючі між адміністрацією і трудовим колективом, і навіть іншіхозяйственно–економические питання, передбачені Статутом.

 

1.2. Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності установи

Оцінка основних техніко-економічних показників діяльності установи є першочерговим завданням будь-якого економічного аналізу підприємств. До економічного аналізу є комплексне вивчення виробничо-господарської діяльності підприємства із єдиною метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів.

>Произведем розрахунок основних техніко-економічних показників МУЗ "Міська лікарня №2" у період2006-2007гг. Розрахунки уявімо в таблиці 1.1. Джерелом інформації про даних служить:

– звіти про фінансові результати діяльності;

– звіт прибутки і збитках;

– баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), отримувача коштів бюджету;

– звіт по штатної чисельності співробітників (див. Додатка 2–9).

Таблиця 1.1. Динаміка основних техніко-економічних показників МУЗ "Міська лікарня № 2" у період 2006-2007 рр.

Показники 2006 2007
Значення Абсолютна зміна Темп зростання,%

Доходи, тис. крб.

До того ж:

- бюджетні

- позабюджетні

111 489,43 145 372,89 33 883,46 130,39
773,65 7 472,57 6 698,92 965,88
110 715,76 137 900,32 27 184,56 124,55

Витрати, тис. крб.

До того ж:

- бюджетні

- позабюджетні

107 426,68 150 033,27 42 606,59 139,66
11 193,12 19 000,83 7 807,71 169,75
96 233,46 131 032,44 34 798,98 136,16
Залишок по приносить дохід діяльності, тис. крб. 14 482,30 6 867,88 – 7 614,42 47,42

>Среднесписочная кількість працівників, чол.

До того ж:

- лікарський персонал

- середній медичний персонал

- молодший медичний персонал

- інший персонал

707 682 –25 96,46
105 101 –4 96, 19
329 317 –12 96,35
150 138 –12 92,00
123 126 3 102,44

Фонд оплати праці (річний), тис. крб.

До того ж:

- лікарського персоналу

- середнього медичного персоналу

- молодшого медичного персоналу

- іншого персоналу

41 865,65 49 017,74 7 152,09 117,08
7 688,34 10 276,15 2 587,81 133,66
15 989,94 17 950,98 1 961,04 112,26
4 078,81 4 787,78 708,97 117,38
14 088,56 16 002,83 1 914,27 113,58

Середньомісячна вести одного працівника, тис. крб.

До того ж:

- лікарського персоналу

- середній медичний персонал

- молодший медичний персонал

- інший персонал

4,93 5,99 1,06 121,43
6,10 8,48 2,38 138,95
4,05 4,72 0,67 116,51
2,27 2,89 0,67 127,59
9,55 10,58 1,04 110,88
Середньорічне число ліжок, прим. 389,00 389,00 0,00 100,00
Середньорічний оборот 1 ліжко-місця, чол. на рік 30,23 30,81 0,58 101,92
Середньорічна балансову вартість основних засобів, тис. крб. 114 094,55 188 124,46 74 029,91 164,88
Амортизація основних засобів, тис. крб. 56 517,91 90 310,71 33 792,80 159,79
Середньорічна залишкова вартість основних засобів, тис. крб. 57 154,69 93 935,49  36 780,80 164,35
>Фондовооруженность, тис. крб. / 1 лікаря 1 086,61 1 862,62 776,01 171,42
Матеріальні запаси, тис. крб. 13 470,49 16 861,09 3 390,60 125,17

Порівнявши техніко-економічні показники, ми можемо сказати, що МУЗ "Міська лікарня №2" за звітний період домоглося хороших результатів.

Доходи установи 2007 року проти 2006 роком збільшилися на 33 883,46 тис. крб. (на 30,39%). Це було рахунок збільшення надходжень з бюджету на 6 698,92 тис. крб. (865,88%), тобто збільшення фінансування з бюджету. До того ж рахунок збільшення обсягу які надають платних медичних послуг, відбулося бурхливе розростання позабюджетних доходів на 27 184,56 тис. крб. (24,55%). Це позитивного бачиться результатом.

Витрати лікарні збільшилися на 42 606,59 тис. крб. (39,66%). Це було рахунок збільшення бюджетних витрат на майже 7 807,71 тис. крб. (69,75%) і позабюджетних витрат на 34 798,98 тис. крб. (36,16%), що пов'язані з збільшенням обсягу коштів необхідних на

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація