Реферати українською » Экономика » Економічне обгрунтування випуску та розрахунок собівартості апарату багатоканальної електростимуляції для лікування захворювань прямої кишки


Реферат Економічне обгрунтування випуску та розрахунок собівартості апарату багатоканальної електростимуляції для лікування захворювань прямої кишки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

>КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему: «Економічне обгрунтування випуску і розрахунок собівартості апарату багатоканальноїелектростимуляции на лікування захворювань пряма кишка»


Мінськ, 2010


>СОЖЕРЖАНИЕ

 

1. Характеристика вироби

2. Визначення собівартості і відпускну ціну одиниці вироби

3. Розрахунок вартісної оцінки витрат

4 Розрахунок вартісної оцінки результату

5. Розрахунок інтегрального економічного ефекту в виробника нової техніки

6. Визначення терміну окупності і рентабельності проекту

Висновки

Література


1. ХАРАКТЕРИСТИКАИЗДЕЛИЯ «АПАРАТМНОГОКАНАЛЬНОЙЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГОТРАКТА ПРЯМИЙКИШКИ»

 

Широке впровадження фізіотерапії викликано її перевагами над іншими способами лікування частковості медикаментозної терапією. Найголовнішим вважається практично повну відсутність побічного впливу хворого, оскільки побічні реакції нерідко служать причиною скасування лікування. При багатьох захворюваннях все ширшого застосування набували методи, стимулюючімикроциркуляцию і регіональну гемодинаміку.

У цьому дипломному проекті розробляється апарателектростимуляции на лікування захворювань пряма кишка. Розроблюваний прилад є медичним електронним приладдям і належить до категорії складних медичних приладів. Він призначений щодо фізіотерапевтичної процедуриелектростимуляции на лікування захворювань пряма кишка і має виконувати такі функції задля забезпечення управління оператором (лікарем фізіотерапевтом) режимами.

Аналіз ринку свідчить про недостатньому пропозиції цієї продукції вітчизняними виробниками, у зв'язку з цим розглядається інвестиційний проект виробництву даного вироби. Для оцінки доцільність цього проекту робиться його техніко-економічне обгрунтування.

Можливий обсяги виробництва прогнозується з обсягу потенційних споживачів, якими виступають медичні заклади.

Розрахунковий період передбачає час, протягом якого капіталовкладення впливає на виробничий процес. Як розрахункового періодупредприятие–производитель вироби приймає прогнозований термін виробництва нової техніки. Вочевидь, що передвиборне збільшення термінів виробництва тягне підвищення прибутку, бо затрати освоєння нова продукція багаторазово себе окупають. З іншого боку, постійно іде процес вдосконалення існуючих технологій і нових, і якщо товар випускається протягом тривалого терміну без відображення нових змін, які у промисловості, він втратить свою новизну і актуальність. Тому реальний термін виробництва ні перевищувати 3–4 року.

Випуск апаратуелектростимуляции планують період 2003–2006 років. Обсяг випуску року 1000 штук (дрібносерійне виробництво). Обсяг збільшуватиметься у майбутньому до 4000 штук, надалі від підвищення числа споживачів.


2.ОПРЕДЕЛЕНИЕСЕБЕСТОИМОСТИ ІОТПУСКНОЙ ЦІНИЕДИНИЦЫИЗДЕЛИЯ

2.1Расчет витрат з статті “>Сирье і матеріалів з відрахуванням зворотних відходів” представлено табл. 1

У статтю включається вартість основних та допоміжних матеріалів, необхідні виготовлення одиниці виробленої продукції за встановленими нормами.

Розрахунок здійснюється за формулі

, (1)

де ДоТР – коефіцієнт, враховує транспортно-заготівельні витрати на придбання матеріалів;

МРI – норма витратиi-го виду матеріалу на одиницю продукції (кг, м, л тощо.);

ЦI – відпускна (оптова) ціна за одиницюi-го виду матеріалу,ден. од.

ПроУI – поворотні відходиi-го виду матеріалу (кг, м, л тощо.);

ЦПроI – ціна за одиницю відходів матеріалуi-го виду, крб.;

n – номенклатура застосовуваних матеріалів.

Ціна придбання матеріалів визначається по поточним довідковим даним (договору, ціни бірж, інформаційні бюлетені тощо.) на даний момент виконання дипломного проекту. Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат можна взяти рівним 1,1 – 1,2.

Для спрощення розрахунків поворотні відходи можна взяти у розмірі% вартості матеріалів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.


У таблиці 1 наведено матеріали, використовувані під час виготовлення апаратуелектростимуляции.

 

Таблиця 1

>Расчет витрат за основні допоміжні матеріали

Найменування матеріалу

Одиницяизмере-

>ния

Норма витрати Оптова ціна за одиницю, крб. Сума, крб.
1 >СтеклотекстолитСФ2-35-1.5

м2

0,09 4900 441
2 >ПрипойПОС-61 кг 0,13 6500 845
3 ФарбаМКЭЧ кг 0,01 4700 47
4 Клей кг 0,02 3800 76
5 >Флюс гліцериновий л 0,04 3900 156
Разом 1565
>Транспортно–заготовительние витрати (10%) 157
Усього 1722

2.2Расчет витрат з статті “>Покупние комплектуючі вироби, напівфабрикати і комунальні послуги виробничого характеру”

У статтю включаються видатки придбання необхідні виробництва готових покупних комплектуючих виробів (>радиоелементи, мікросхеми тощо.) і напівфабрикатів, які піддаються додаткової обробці цьому підприємстві.

>Расчет витрат з цій статті виробляється так:

; (2)

де D>KJ – кількість покупних комплектуючих виробів чи напівфабрикатівj-го виду на одиницю продукції, прим.;


Ц>J – відпускна цінаj-го виду покупних комплектуючих виробів чи напівфабрикатів, крб.;

>m – номенклатура застосовуваних покупних комплектуючих виробів чи напівфабрикатів;

ДоТР – коефіцієнт, враховує транспортно-заготівельні витрати (1,15-1,2).

Таблиця 2

>Расчет витрат за куплені комплектуючі вироби і напівфабрикати

Найменування комплектувального чи напівфабрикату Кількість на виріб, прим. Ціна, крб.

Сума,

крб.

Елементи комутації:
>Соединитель6РО.364.082 ТУОНЦ-КГ-4-5/16 1 300 300
>Монтажний провід 2 250 500
>Шнур сигнальний 1 450 450
Корпус 1 3500 3500
Передпокій панель 1 300 300
Задня панель 1 600 600
>Фальшь-панель 1 150 150
Плата друкована 1 700 700
>Крепеж 15 10 150
Аналогові мікросхеми
>AD822 1 25000 25000
>К564ПУ76КО.348.008ТУ2 1 4800 4800
>DAC8512 1 40500 28500
>К564ИР136КО.345.006-50ТУ 1 2500 2500
>Резистори
>С2-23-0.125ОЖО.467.025 ТУ 16 200 3200
>Конденсатори
>К50-35-16 У100мкФ+-10%ОЖО.464.214 ТУ 1 1100 1100
>К10-7В-10нФОЖО.460.161 ТУ 1 760
>Транзистор
>КТ972БФЫО.396.203 ТУ 1 890 890
>Оптопара
>КР249КН5АУЖО.0.336.063 ТУ 5 1300 6500
>Трансформатор
>ТН13-115-400АГО.475.025 ТУ 1 1600 1600
Разом 99350
Загалом ізтранспортно-заготовительними видатками (9935) 109300

2.3Расчет витрат з статті “Основна вести виробничих робочих”

У цюкалькуляционную статтю включаються Витрати оплату праці основних виробничих робочих, безпосередньо з виготовленням продукції (виконанням робіт і наданням послуг). Длярабочих-сдельщиков основна вести розраховується заформ.3:

, (3)

де ДоПР – коефіцієнт премій, встановлений у виконанні планових показників;

ТЧI – годинна тарифна ставка, відповідна розряду виконуваних поi-й операції робіт,руб./ч;

>tI – норма часу (трудомісткість) виконання робіт зi-й операції,нормо-час/шт.;

доПро – кількість технологічних операцій під час виробництва вироби.

Розрахунок годинниковий тарифної ставки, відповідноїi–му розряду робіт, здійснюється за формулі

ТЧі = Т>Ч1 * ДоТі, (4)

де Т>Ч1 – годинна тарифна ставка першого розряду, що визначається розподілом місячної зарплати першого розряду (згідно з законодавством на даний момент розрахунків -26500руб.) кількості годин роботи у місяць,ден. од./рік, Т>ч1=165,6руб./час;

Годинна тарифна ставка може бути збільшена в 1,1 – 1,9 разу, якщо підприємство має відповідні ресурси;

Доті – тарифний коефіцієнт, відповіднийi-му розряду.

Для розрахунку цієї статті необхідно зробити розшифровкутрудоемкости виробу за видами робіт відповідно до технологічному процесові (табл. 3).

Таблиця 3

Розрахунок основний зарплати виробничих робочих за видами робіт

Вигляд роботи

(операція)

Розряд роботи Годинна тарифна ставкаруб./ч Норма часу по операції,нормо-час

>Расценка

(пряма зарплата), крб.

1.Подготовительная операція II 192,1 0,5 96,05
2. Установка елементів друкарський плату IV 260 1,0 260
3. Пайка хвилею V 288,14 0,8 230,51
4. Контроль друкованої плати III 223,56 1,5 335,34
8. Виготовлення передній панелі IV 260 1,7 442
9. Складання III 223,56 1,8 402,41
10. Контроль VI 314,64 1,4 440,5
11. Маркування III 223,56 1,3 290,63
12. Упаковка III 223,56 1,2 268,27
Разом 2766
Премія (27%) 747
Загалом із премією 3513

2.4Расчет витрат з статті “ Додаткова вести основних виробничих робочих” здійснюється за формулі

, (5)

де HД – відсоток додаткової зарплати виробничих робочих, рівний 20 %.

Тоді додаткова вести виробничих робочих

Збуд = 35130,2=703руб.

2.5Расчет витрат з статті “Відрахування до Фонду соціального захисту населення”

У статтю включаються передбачених законодавством відрахування з фонду оплати за працею до Фонду соціального захисту населення.

Витрати за 57-ю статтею визначаються так:

, (6)

де М>СОЦ – ставка відрахувань до Фонд соціального захисту населення, встановлена законодавством, %.

Згідно з законодавством ставка відрахувань становить 35%, тоді витрати з цій статті рівні

Р>СОЦ = (3513 + 703) 0,35 =1475руб.


2.6Расчет єдиного податку фонду оплати праці

У статтю включаються відрахування на Фонд сприяння зайнятості, надзвичайний податок, визначених за такою формулою

, (7)

де МЄП – ставка єдиного податку (сума ставок чорнобильського податку і відрахувань до Фонд сприяння зайнятості), встановленого законодавством, %.

У статтю входять у відповідність до чинним законодавством надзвичайний податок у вигляді 4% і відрахування на фонд зайнятості - 1%.

РЄП = (3513 + 703) 0,05 =212руб.

Решта витрати входять у собівартість одиниці виробленої продукції непрямим шляхом у відсотках основної зарплати основних виробничих робочих.

Розрахунок собівартості і відпускну ціну одиниці виробленої продукції представленотабл.4


Таблиця 4

>Расчет собівартості і відпускну ціну одиниці виробленої продукції

Найменування статті витрат Умовне позначення Значення, крб. Примітка
1.Сирье і матеріалів з відрахуванням відходів

РМ

1722 Див. табл. 1
2.Покупние комплектуючі вироби, напівфабрикати

РДо

109300 Див. табл. 2
3. Основна вести виробничих робочих

З0

3513 Див. табл. 3
4. Додаткова вести виробничих робочих

ЗД

703

,

>Нд = 20%.

5. Відрахування до пайового фонду соціального захисту

Р>СОЦ

1475

6. Відрахування до пайового фонду зайнятості і надзвичайний (чорнобильський) податок

РЄП

212

7. Знос інструментів, і пристосувань цільового призначення

РІЗ

351

,

МІЗ = 10%.

8.Общепроизводственние витрати

Р>ОБП

6323

,

М>ОбП = 180%.

9.Общехозяйственние витрати

Р>ОБХ

7026

,

М>ОбХ = 200%.

>10.Прочие виробничі витрати

РПР

70,26

,

МПР = 2%

Виробнича собівартість

ЗПР

130695

ЗПР=1722+109300+3513+703+1475+212+351+6323+7026+70,26

>11.Коммерческие витрати

РГЛЕВКА ГРУДКА

1307

,

МГЛЕВКА ГРУДКА = 1%.

Повна собівартість

ЗП

132002

ЗП=130695 + 1307

12. Планова прибуток на одиницю продукції

П>ЕД

33001

,

УРЄ = 25%.

Оптова ціна підприємства >Цопт 165003

Ц>ОПТ=132002+ 33001

>13.Отчисления до місцевого бюджету

ПроМБ

4231

,

М>СФ = 2,5%

>14.Отчисления в республіканські фонди

Про>Рб

4231

М>Рб = 2%.

Разом Ц* Ц* 173465 Ц* = 165003 + 4231+ +4231
>15.Налог на додану вартість (20% від Ц*)

МДВ

34693

,

МДВ = 20%

Відпускна (вільна) ціна

Ц>ОТП

208158

Ц>ОТП= 173465+ 34693


3. РОЗРАХУНОКСТОИМОСТНОЙ ОЦІНКИЗАТРАТ

>Стоимостная оцінка витрат у сфері виробництва нових виробів є визначення в грошах витрат, необхідні її розробки і виробництва.

До них належать одноразовіпредпроизводственние витрати (До>ППЗ) і одноразові капітальні вкладення виробничі фонди заводу-виготовлювача (КВ):

ЗІ = До>ППЗ +КВ (8)

3.1 Розрахунокпредпроизводственних витрат

>Предпроизводственние витрати включають видатки науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (ЗНДДКР), освоєння виробництва, доопрацювання досвідченого зразка (ДоОСО) і визначаються за такою формулою

До>ППЗ = ЗНДДКР + ДоОСО, (9)

де ЗНДДКР – кошторисна вартість НДДКР, крб.;

ДоОСО – видатки освоєння виробництва, доопрацювання досвідченого зразка продукції, виготовлення моделей і макетів,ден. од. Дані витрати розрахуватиукрупненно у відсотках від витрат за НДДКР (30 – 50 %).

Кошторис витрат за проведення науково-дослідницьких робіт розраховується за наступним статтям:

- матеріали і комплектуючі;

- спецобладнання;

- Витрати оплату праці (>ОЗП іДЗП);

- відрахування на фонд соціального захисту та на медичне страхування;

- амортизаційні відрахування;

- інші витрати;

- накладні витрати.

Розрахунки кошторисної вартості НДДКР наведені утабл.4 - 5.

>Рассчитаем вартість матеріалів і дистрибуції комплектуючих виробів за такою формулою

>Рмк = М +Мк (10)

де М — вартість матеріалів;

— вартість комплектуючих виробів.

Підставляючи дані (>таб.4.) в формулу (10), отримуємо

>Рмк=М+=1722+ 208158=209880руб.

У статтю «Витрати оплату праці» включається основна додаткова вести всіх працівників, безпосередньо зайнятих виконанням конкретної теми.

Розрахунок основний зарплати здійснюється за формулі

, (11)

де З>ДНI – середньоденна вести виконавцяi-й категорії,ден. од.;

>tФI – час (трудомісткість), протягом якого виконавецьi-й категорії брав участь у НДДКР,дн.;

ДоПР – коефіцієнт премій у виконанні планових показників (1,2-1,4);

nI – кількість виконавцівi-й категорії, чол.;

>m - категорія виконавця, що у НДДКР.

>Среднедневная вести визначається за такою формулою

, (12)

де ЗМі – місячна вести виконавцяi-й категорії,ден. од.;

ДРМ – кількість робочих днів, у місяці (21-22),дн.

Розрахунок собівартості і відпускну ціну НДДКР оформляється таблицею (табл. 5).

Таблиця 5

Розрахунок основний

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економічне зростання
  Сутність економічного зростання, його типи й економічні показники, регулювання. Особливості
 • Реферат на тему: Економічне зростання
  Класифікація чинників економічного зростання: пропозиції з сукупного попиту, соціокультурні та
 • Реферат на тему: Економічне зростання
  Вкладення в людський капітал. Наявність основний капітал, кількість і якість природних ресурсів
 • Реферат на тему: Економічне зростання
  Поняття, типи і екологічні показники економічного зростання. Неокейнсинские, неокласичні моделі
 • Реферат на тему: Економічне зростання
  Проблеми динаміки національної економіки Росії. Сутність економічного зростання як складової

Навігація