Реферати українською » Экономика » Економічний аналіз


Реферат Економічний аналіз


Контрольна робота

з дисципліни економічний аналіз


Саранск 2008


Работа№1

Показник

Торік

За звітний рік

Абсолютна відхилення, +,-

Відносне відхилення, %

Темп зростання, %

Індекс динаміки

1)Среднечасовая вироблення 1 робочого, крб. 10 11 1 10 110 1,1
2) Продукція, тыс.руб. 95530 99435 3905 4,09 104,09 1,04
3) Середня тривалість робочого дня, год. 8,2 7,9 -0,3 -3,66 96,34 0,96
4)Среднесписочная чисельність робочих, чол. 5000 4975 -25 -0,5 99,5 0,99
5) Середнє число днів, відпрацьованих 1 робочим, дні 233 230 -3 -1,29 98,71 0,98

1.   Метод цепних підстановок

№ розрахунку

№ підстановки

Взаимодействующие чинники

Результативный показник

Рівень впливу чинників на результативний показник

Чисельність робочих

Кількість днів, відпрацьованих 1 робочим

Продолжитель-ность робочого дня

Среднечасовая вироблення 1 робочого

1 0 5000 233 8,2 10 95530 -
2 1 4975 233 8,2 10 95052,35 -477,65
3 2 4975 230 8,2 10 93828,5 -1223,85
4 3 4975 230 7,9 10 90395,75 -3432,75
5 4 4975 230 7,9 11 99435,325 9039,575

Сукупна вплив чинників = -477,65-1223,85-3432,75+9039,575 = 3905,325

2.   Метод абсолютних різниць

№ розрахунку

№ підстановки

Взаимодействующие чинники

Рівень впливу чинників на результативний показник

Чисельність робочих

Кількість днів, відпрацьованих 1 робочим

Продолжитель-ность робочого дня

Среднечасовая вироблення 1 робочого

1 0 5000 233 8,2 10 -
2 1 -25 233 8,2 10 -477,65
3 2 4975 -3 8,2 10 -1223,85
4 3 4975 230 -0,3 10 -3432,75
5 4 4975 230 7,9 +1 9039,575

Сукупна вплив чинників = -477,65-1223,85-3432,75+9039,575 = 3905,325

3.   Метод відносних різниць

 

Чинник

Зміна чинника,%

Відносна різницю, %

Рівень впливу чинника на результативний показник

1)Среднесписочная чисельність робочих, чол. 99,5

2) Середнє число днів, відпрацьованих 1 робочим, дні 98,71

3) Середня тривалість робочого дня, год. 96,34

4) Продукція, тыс.руб. 104,09

 

Сукупна вплив чинників = - 477,65 – 754,687 - 2264,061 + 7403,575 = 3905,177

4.   Индексный метод

 

Чинник

Базисный обсяг продукції, тис. крб.

Індекс чисельності робочих

Індекс кількості відпрацьованих днів

Індекс тривалості робочого дня

Індекс среднечасовой вироблення

Рівень впливу чинника на результативний показник

1) Зміна среднечасовой вироблення 95530 0,995 0,9871 0,9634 1,1-1=0,1 9039,21
2) Зміна тривалості робочого дня 95530 0,995 0,9871 0,9634-1=  - 0,0366 - -3434,04
3) Зміна кількості відпрацьованих днів 95530 0,995 0,9871-1=  -0,0129 - - -1226,18
4) Зміна чисельності робочих 95530 0,995-1=      -0,005 - - - -477,65
Сукупна вплив чинників - - - - - ∑3901,34

 

Висновок: Обсяг виробництва, у звітному року збільшився на 3905,325 тис. крб. проти минулим, що впливом таким чинників як: чисельність робочих; число днів, відпрацьованих 1 працівником протягом року; тривалість робочого дня; среднечасовая вироблення 1 робочого. Отже, зменшення робочих на 25 людина призвело до у себе зменшення обсягів своєї продукції 477,65 тис. крб. Цей показник також знизився на 1223,85 тис. крб. з допомогою зниження кількості відпрацьованих днів 3 дня. за рахунок скорочення тривалості робочого дня на 0,3 години обсяг продукції скоротився на 3432,75 тис. крб. І як наслідок збільшення среднечасовой вироблення 1 робочого на 1 крб. розраховуваний показник зріс на 9039,575 тис. крб. Отже, підприємство забезпечило зростання обсягу виробництва рахунок збільшення такого чинника, як среднечасовая вироблення 1 робочого.

Робота №5

 

1)      ;

2)      ;

3)      ;

4)      ;

Показник

На початок звітного року

У найгіршому разі звітного року

1)Рентабельность продукції 12507/103633=0,12 37363/179626=0,21
2)Рентабельность продажів 12507/116129=0,11 37363/216989=0,17
3)Рентабельность активів 696/311008,5=0,002 12073/311008,5=0,39
4)Рентабельность власного капіталу 696/230766=0,003 12073/230766=0,05

Рентабельність продукції показує швидкість обороту готової продукції. Можна дійти невтішного висновку, що відбувся зростання попиту готової продукції, оскільки у початку року рентабельність продукції становила 0,12, а наприкінці року 0,21.

Рентабельність продажів показує кількість прибутку, що припадає на одиницю реалізованої продукції. Оскільки сталося збільшення рентабельності з 0,11 до 0,17, це свідчить про підвищення попиту продукцію підприємства, себто зменшенні цін за постійних витратах виробництва чи підйом витрат за постійних цінах.

Рентабельність активів показує кількість прибутку, що припадає на одиницю вартості активів. На початку року на одиницю вартості доводилося 0,002 прибутку, але в кінець цей показник становив 0,39, збільшившись на 0,388.

Рентабельність власного капіталу показує кількість прибутку, отриманої від одиниці вартості власного капіталу. На початку року рентабельність активів становила 0,003, що менше, ніж рентабельності власного капіталу, це свідчить про негативний вплив залучених коштів у діяльність підприємства, оскільки відмінність між показниками рентабельності всіх активів і власного капіталу обумовлена залученими підприємством зовнішніх джерела фінансування.

Вариационный аналіз

Економічна рентабельність, %

1996 р. -18 2000 р. -15 2004 р. -15
1997 р. -20 2001 р. -14 2005 р. -14
1998 р. -20 2002 р. – 13 2006р. -14
1999 р. -18 2003-15 2007г. -?

ЕР, %

Р

13 0,09 13*0,09=1,17 13-16,003=-3,003

(-3,003)2*0,09=0,81

14 0,273 14*0,273=3,822 14-16,003=-2,003

(-2,003)2*0,273=1,095

15 0,273 15*0,273=4,095 15-16,003=-1,003

(-1,003)2*0,273=0,27

18 0,182 18*0,182=3,276 18-16,003=1,997

(1,997)2*0,182=0,726

20 0,182 20*0,182=3,64 20-16,003=3,997

(3,997)2*0,182=2,91

Разом

 

1

16,003

-

5,811

=С==2,41

Висновок: вариационный аналіз показав, що значення Д=5,811, С=2,41%. Це засвідчує тому, що ймовірне відхилення економічної рентабельності середньої величини (16,003%) в 2007г. становитиме ±2,41%.

Работа№6

Показник

Значення

Ціна реалізації за одиницю, крб. 300
Змінні видатки одиницю продукції, крб. 50
Постійні витрати 1500

;

;

Коефіцієнт пропорційності =50/300 = 0,17

Крапка беззбитковості = 1500/(1-0,17)*300 = 6,02

Загальна сума цих витрат становить = (6,02*300) = 1806

 Обсяг виробництва, прим.

 
                                     

Постійні витрати = 1500+10%=1650;

Змінні витрати = 50+10%=55;

Ціна = 300+10%=330.

Постійні витрати =

Схожі реферати:

Навігація