Реферати українською » Экономика » Економічна статистика


Реферат Економічна статистика

Страница 1 из 3 | Следующая страница

План роботи:

 

Завдання № 1 Статистика основних та оборотних фондів

Завдання № 2 Статистика трудових ресурсів

Завдання № 3 Статистика оплати праці та продуктивність праці

Завдання № 4 Статистика оплати праці та продуктивність праці

Завдання № 5 Статистика цін

Завдання № 6 Статистика фінансового становища підприємства

Список літератури


Завдання № 1

Статистика основних та оборотних фондів

 

Потрібна: Рассчитать показники гніву й руху основних фондів, ефективності їх використання, зміни оборотних фондів та його оборотності. Зробити висновки, побудувавши баланс основних фондів по залишкової вартості.

 

Вихідні дані:

Таблиця 1.1

Основні показники наявності і рух основних та оборотних фондів підприємства «N»

Показник, крб.

Базисный період

Отчетный період

Повна початкова вартість основних фондів початку періоду, крб. 21 044 638 21 032 439
Сума зносу основних фондів початку періоду, крб. 9 180 150 9 630 970
вибули через старості і зносу основні фонди за вартістю з відрахуванням зносу, крб. 15 700 10 437
Повна початкова вартість вибулих основних фондів, крб. 22 428 14 910
Сума нарахованого у період зносу, крб. 450 820 441 845
Вартість капітального ремонту основних фондів у період, крб. 7 823 12 181
Обсяг виконаних робіт, наданих послуг (в порівняних цінах) у період, крб. 5 174 090 4 980 020
Середній залишок коштів, крб. 1 082 081 1 529 038
Кількість календарних днів періоду, крб. 90 90
Середня вартість активною частиною основних виробничих фондів, крб. 2 918 930 2 912 168

Таблиця 1.2

Розподіл розрахункових показників

Вартість основних фондів наприкінці періоду: а) повна початкова; б) початкова вартість з відрахуванням зносу
Сума зносу основних фондів наприкінці періоду
Коефіцієнти стану основних фондів наприкінці періоду
Коефіцієнти руху основних фондів
Середньорічна вартість основних фондів
Індекс динаміки вартості основних фондів
Індекс динаміки фондовіддачі основних фондів
Частка активній частині основних фондів у спільній вартості кожний період
Фондоотдача активній частині основних фондів
Вплив зміни частки активною частиною основних виробничих фондів на приріст обсягу виконаних робіт у абсолютному вираженні

 

Рішення:

Основні фонди – це виробничі активи, підлягають використанню неодноразово або (упродовж як мінімум року) для товарів надання ринкових і неринкових послуг.

Повна початкова вартість – це вартість об'єкта на даний момент введення їх у експлуатацію.

1) а) Рассчитаем повну початкову вартість основних фондів наприкінці періоду. І тому складемо баланс вартості об'єктів із урахуванням переоцінки, через яку вони значаться на балансі підприємства. Дані балансовою схеми наведемо в таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Види основних фондів в угрупованню з різних ознаками Протягом року Наявність наприкінці року
Наявність початку року Введення на дію основних фондів Решта поступ-ление Выбытие по старості і зносу Решта вибуття

А

1

2

3

4

5

6=1+2+3-4-5

Базисный період 21 044 638 - - 15 700 22 428 11 826 630
Отчетный період 21 032 439 - - 10 437 14 910 11 376 122

Фбазисного періоду = 21 044 638 - 9 195 580 - 22 428 = 11 826 630

Фзвітного періоду = 21 032 439 - 9 641 407 - 14 910 = 11 376 122

Ф базисного періоду - Ф звітного періоду = 450 508

Висновок: повна початкова вартість основних фондів на отчётный період знизилася на 450 508 крб. Це зносом основних фондів, выбытием їх протягом року й відсутністю нових надходжень основних фондів протягом року.

б) Рассчитаем початкову вартість основних фондів з відрахуванням зносу, при цьому складемо баланс основних фондів по залишкової вартості (початкової чи відновлювальної з урахуванням зносу). Дані наведемо в Таблице 1.4.

Таблиця 1.4

Види основних фондів в угрупованню з різних ознаками Наявність основних фондів початку року А Протягом року Наявність наприкінці року
Введення на дію основних фондів Произведённый перегляд Выбытие по старості і зносу Амортизація

А

1

2

3

4

5

6=1+2+3-4-5

Базисный період 21 044 638 - 7 823 15 700 450 820 20 585 941
Отчетный період 21 032 439 - 12 181 10 437 441 845 20 592 338

Фк.п. = Фн.п. + Фпосаду. – Фвыб.,

де Фк.п. – вартість основних фондів наприкінці періоду; Фн.п. – вартість основних фондів початку періоду; Фпосаду. – вартість які поступили основних фондів; Фвыб. – вартість вибулих основних фондів у період.

Ф базисного періоду = 21 044 638 + 7 823 - 15 700 - 450 820 = 20 585 941

Ф звітного періоду = 21 032 439 + 12 181 - 10 437 - 441 845 = 20 592 338

Ф базисного періоду - Ф звітного періоду = 20 585 941 - 20 592 338 = - 6 397

Висновок: на отчётный період початкова вартість з відрахуванням зносу становила 20 592 338, що у 6 397 крб. менші надходження до порівнянні з базисним періодом. Це тим, що протягом року ввели нові основні фонди й до того ж час було зроблено амортизація і вибуття основних фондів про старості і зносу.

2) Определим суму зносу основних фондів наприкінці періоду шляхом складання сум зносу основних фондів початку періоду й сум нарахованого у період зносу.

І базисний період = 9 180 150 + 450 820 = 9 630 970 крб.;

І отчётный період = 9 630 970 + 441 845 = 10 072 815руб.

І базисний період - І отчётный період = 9 630 970 - 10 072 815 = - 441 845 крб.

Зношеність основних фондів на отчётный період на 441 845 крб. більше, порівняно з базисним періодом.

3) Определим коефіцієнти стану основних фондів наприкінці періоду:

1) коефіцієнти зносу (Доизн.) і коефіцієнт придатності (Дорік.) основних фондів розрахуємо по формулам:

 , де

А – сума річних амортизаційних відрахувань на даний момент часу; ОФ – початкова стомость основних фондів на даний момент часу.

Коефіцієнт зносу наприкінці року зріс проти початком року в 2,2%.

Дорік. н.г. = 56,37%

Дорік. к.г. = 54,2

Дорік. н.г. - Дорік. к.г. = 56,37 – 54,2 = 2,17

Коефіцієнт придатності наприкінці року знизився на 2,17% проти початком року.

4) Определим коефіцієнти руху основних фондів.

Показники руху основних фондів: коефіцієнт відновлення (Дообн.) і коефіцієнт вибуття (Довыб.) основних фондів.

Коефіцієнт відновлення характеризує частку нових основних фондів в обсязі і обчислюється як ставлення вартості уведених у дію нових основних фондів протягом року (Пновий.) повної балансову вартість основних фондів наприкінці року.

За умовою, за період були експлуатувалися нові основні фонди, і, отже, коефіцієнт відновлення ми розраховуємо.

Коефіцієнт вибуття (Довыб.) характеризує частку вибулих основних фондів протягом року у загальної їх вартості. Він обчислюється як ставлення повної вартості вибулих фондів до її повної балансову вартість основних фондів початку року:

, де

У – вартість вибулих фондів протягом року, дорівнює:

Ун.г. = 15 700 + 22 428 = 38 128;

Ук.г. = 10 437 + 14 910 = 25 347

Довыб. н.г. – Довыб. к.г.  = 0,18 – 0,12 = 0,06%

Коефіцієнт вибуття на отчётный період зменшився на 0,06%.

5) Определим середньорічну вартість основних фондів.

Середня у період вартість основних фондів може бути оцінена за такою формулою середньої хронологічної чи спрощеним способом як полусумма залишків основних фондів початку і поклала край періоду:

6) Определим індекс динаміки вартості основних фондів.

Індекс динаміки вартості основних фондів визначимо шляхом відносини середньорічний вартості основних фондів в отчётном періоді до вартості основних фондів базисного періоду.

I основ. фондів = (16 204 280/16 435 634) * 100 = 98,5%,

тобто. вартість основних фондів у період знизилася на 1,5%.

7) Определим індекс динаміки фондовіддачі основних фондів.

Определим рівень фондовіддачі за такою формулою:

, де Фптд. – рівень фондовіддачі активною частиною основних фондів, Q – результат виробництва (обсяг виконаних робіт і наданих послуг чи випускати продукцію) в грошовому вимірі; - середня у період вартість основних фондів.

Фптд. базисний період = 5 147 090/16 435 634 = 0,313

Фптд. отчётный період = 4 980 020/16 204 280 = 0,307

За період рівень фондовіддачі знизився на 0,006.

Определим індекс фондовіддачі за такою формулою:

де f1 – рівень фондовіддачі нинішнього року періоді, f2 – рівень фондовіддачі в базисному періоді.

If  = 0,307/0,313 = 0,98

8) Определим частку активній частині основних фондів у спільній вартості кожний період, шляхом відносини середньорічний вартості основних фондів до середньої вартості активній частині основних виробничих фондів:

dакт.,базисного періоду= 16 435 634/2 918 930 = 5,63

dакт.,отчётного періоду 16 204 280/2 912 168 = 5,56

Частка активній частині основних фондів за період знизилася на 0,07.

9) Определим рівень фондовіддачі активній частині основних фондів за такою формулою:

, де

Q – результат виробництва, - середня у період вартість активній частині основних фондів.

ФОТД.АКТ. базисний період = 5 147 090/2 918 930 = 1,76

ФОТД.АКТ. отчётный період = 4 980 020/2 912 168 = 1,71

Середня вартість активній частині основних фондів за період знизилася на 0,05.

10) Определим вплив зміни частки активній частині основних виробничих фондів на приріст обсягу виконаних робіт у абсолютному вираженні. І тому визначимо:

а) приріст (зниження) обсягу виконаних робіт і наданих послуг під впливом зміни вартості основних фондів:

, де

 - середня у період вартість основних фондів за отчётный і базисний; dАКТ – частка активною частиною основних фондів у тому загальної вартості; - фондовіддача активній частині основних фондів базисного періоду.

= (16 204 280 - 16 435 634)* 5,63*1,76

= -231 354*5,63*1,76

 = - 2 292 440,5

Висновок: зниження обсягу виконаних робіт і наданих послуг під впливом зміни вартості основних фондів становитиме 2 292 440,50

б) Приріст (зниження) обсягу виконаних робіт та надання послуг під впливом зміни частки активній частині основних фондів:

= (5,56 - 5,63)* 16 204 280*1,76

= -0,07*16 204 280*1,76

= - 1 996 367,30

Висновок: зниження обсягу виконаних робіт і наданих послуг під впливом зміни частки активною частиною основних фондів становило 1 996 367,30 крб.


Завдання № 2

Статистика трудових ресурсів

 

Потрібна: Рассчитать показники наявності, руху, і використання робочої сили в, показники використання фондів часу. Побудувати баланс робочого дня і здогадатися з вищесказаного.

 

Вихідні дані:

Таблиця 2.1

Показник Базисный період Отчётный період
Списочное число працівників початок періоду 856 803
За отчётный період заведено роботу, чол. 47 38
Уволено всього, чол. 100 105
зокрема:
у зв'язку з закінченням терміну трудового договору 31 23
у зв'язку з відходом пенсію 23 10
у зв'язку з переходом на навчання 10 26
за власним бажанням 24 35
у зв'язку з порушенням трудовий дисципліни 12 9
Кількість працюючих, які у списках підприємства у протягом період, чол. 786 722
Кількість відпрацьованих працівниками людино-днів 189 278 164 883
Кількість людино-днів целодневных простоїв 22 12
Кількість людино-днів неявок працювати, всього 113 285 115 790
зокрема:
щорічні відпустки 15 727 17 052
відпустки з вагітності і пологам 500 650
неявки через хворобу 5 200 5 430
дні неявок у зв'язку з виконанням державних обов'язків 1 976 9 935
відпустки з адміністрації 300 400
прогули 50 40
свята і вихідні 89 532 82 283
Кількість календарних днів періоду 365 365
Кількість відпрацьованих людино-годин всього 1 649 093 1
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація