Реферати українською » Экономика » Економіка підприємства


Реферат Економіка підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь у

УО «Столинский державний аграрно-экономический коледж»

 

ЩОДЕННИК і ОТЧЕТ

по переддипломної практиці

за матеріалами підприємства ЧТУП «Столиноптторг»

Виконала учнівська

ІIІ курсу

групи К-1

економічного відділення

Ложечник Інга Леонідівна

Керівник

Гл. економіст ЧУП «Столиноптторг»

Л.Л. Жакун

Столин 2007г.п/п

Дата Зміст, робоче місце Кол-во годин підпис

1

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

07.05

08.05-

09.05

10.05-

12.05

14.05-

16.05

17.05-

18.05

19.05-

22.05

23.05-

25.05

26.05

Інструктаж по ТБ. На підприємстві пройшла ниструктаж технічно безпеки. Научилась правилам дотримання ТБ.

Ознайомлення з підприємством. Организационно-экономическая характеристика підприємства. Ознакомилась з прелприятием, матеріально-технічної базою підприємства. Охарактеризовала працю підприємства. Указала тип, місце розташування підприємства, спеціалізацію, засновників, статутного фонду.

Аналіз результатів торговельно-господарську діяльності підприємства. Провела аналіз фінансово-господарську діяльність ЧТУП «Столиноптторг». Динаміка економічних показників роздрібної торгівлі.

Аналіз товарообігу і товарних запасів. Приобрела вміння і навички аналізу роздрібного і оптового товарообігу і товарних запасів. Провела аналіз структури товарообігу. Динаміка руху товарних запасів.

Аналіз валового дохода.Приобрела вміння і навички аналізу валового доходу. Провела аналіз структури товарообігу з груп. Сравнила структуру валового доходу на розрізі товарних угруповань з структурою товарообігу.

Аналіз прибутків і рентабельності. Приобрела вміння инавыки аналізу прибутків і рентабельності.

Побудова і діяльність комерційної служби. Научилась визначати организационно-фнкциональную структуру комерційної служби підприємства

Оформлення і захист дневника-отчета. Приобрела вміння инавыки оформлення дневника-отчета.

6

12

18

18

12

18

18

6п/п

Дата Зміст виконаної роботи, робоче місце Кол-во годин підпис
1 07.05

Інструктаж технічно безпеки

Инструктажи важливі у забезпеченні безпеки праці. Існує п'ять видів інструктажів:

· Вводный

· Первинний

· Повторний

· Позаплановий

· Цільовий

Вводный інструктаж проводиться на час вступу працювати службою охорони праці підприємства. Цей інструктаж зобов'язані пройти все нові на підприємство, а як і відряджені і студенти, прибулі на практику. Мета цього інструктажу – ознайомити зі спільними правилами та вимогами охорони праці в підприємстві.

Первинний інструктаж проводиться всім узвичаєних підприємство перед першим допуском на роботу, і навіть під час перекладу вже з підрозділу інше. Інструктаж проводиться безпосередньо робочому місці. Мета цього інструктажу – вивчення конкретних вимог, і правил забезпечення безпеки під час роботи на конкретному устаткуванні, і під час конкретного технологічного процесу.

Усі робочі після первинного інструктажу робочому місці повинні розщедритися залежно від характеру праці та кваліфікації пройти перебігу 2…14 змін стажування під керівництвом особи, призначеного наказом за цехом. Робітники допускаються до самостійної роботі після стажування, перевірки знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

Повторний інструктаж проводиться не рідше десь у півроку, а робіт підвищеної небезпеки- десь у квартал. Мета цього інструктажу – поновлення у пам'яті працівника правил охорони праці, і навіть розбір які мають місце порушень вимог безпеки на практиці виробничого ділянки, цеху, підприємства.

Позаплановий інструктаж проводиться у таких випадках:

· При запровадження нових, або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці, і навіть зміни й доповнення до них;

· При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, сировини матеріалів й інших чинників, які впливають безпеку;

· При перервах у роботі для робіт, яких пред'являються підвищені вимоги безпеки, більш, ніж 30 календарних днів, а інших – 60 днів;

· За вимогою органів нагляду

Цільовий інструктаж проводиться і під час разових робіт, які пов'язані з прямими обов'язками за фахом (вантажно-розвантажувальні роботи, разові роботи поза підприємства, цеху, дільниці і т.п.); ліквідації аварій, катастроф і стихійних лих; виконанні робіт, куди оформляється наряд-допуск, дозвіл й інші спеціальні документи; проведенні екскурсії для підприємства, організації депутатами-комуністами масових заходів з учнями (спортивні заходи, походи тощо.).

Реєстрація інструктажів. Первинний, повторний, позаплановий і цільової інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач. Про проведення зазначених інструктажів, стажуванні, про допуск на роботу обличчя, проводило інструктаж і стажування, робить запис у журналі реєстрації інструктажу й у особистої картці инструктируемого з обов'язкової підписом инструктируемого, вирішенні чи іншому документі, який дозволяє виробництво робіт. і инструктирующего. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення. Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи з наряду-допуску, вирішенню тощо. (передбачені окремих видів робіт підвищеної небезпеки), фіксується в обов'язковому порядку до наряде-допуске, вирішенні чи іншому документі, який дозволяє виробництво робіт.

Перевірка знань є необхідною складовою навчання дітей і інструктажу. Перевірка знань. Полученных внаслідок навчання дітей і підвищення кваліфікації, ввозяться вигляді іспитів, заліків, тестів. Результати інструктажу перевіряються усним опитуванням чи з допомогою технічних засобів навчання, і навіть перевіркою придбаних навичок безпечних способів роботи. Особи, показали незадовільні знання, на роботу не допускаються і знову пройти навчання чи інструктаж. Інструкції з охорони праці в підприємстві, у створенні, установі є важливим елементом навчання дітей і забезпечення безпеки праці.

Інструкція з охорони праці – це нормативний акт, який встановлює вимогами з охорони праці і під час в виробничих приміщеннях, біля підприємства, на будмайданчиках й інших місцях, де проводять ці роботи, чи виконуються службових обов'язків. Інструкції які можна розробляти як працівників окремих професій (електрозварники. Слесари, електромонтери, лаборанти, прибиральниці, оператори ПЕОМ), і деякі види робіт (робота в розквіті, виконати ремонт, налагоджувальні роботи, випробування та інших.).

Розробником інструкцій в підрозділі підприємства є його керівник. Облік наявності інструкцій контроль їх своєчасного перегляду здійснює служба охорони праці підприємства, організації, установи.

По прибутті на підприємство для проходження практики зі мною було проведено вступний інструктаж. Ознайомившись зі програмою, розписався у журналі реєстрації. Програма вступного інструктажу №60 (Додаток №1).

6
2

08.05-

09.05

Организационно-экономическая характеристика підприємства

Приватне торгове унітарна підприємство ЧТУП «Столиноптторг» Столинского районного споживчого товариства було створено відповідно до рішення №1038 від 09.11.1999 року. Местонахождения: 225520 р.п. Речица, Столинский район, Брестська область, вул. Польова, 1.

Статутний фонд підприємства ЧТУП «Столиноптторг» становить 270000000 рублів. Статутний фонд сформований Власником шляхом внесення коштів у рахунок. Власник реалізації господарську діяльність підприємства передає в господарське ведення майно, яке становлять основні, його оборотні кошти, і навіть інші цінності, вартість яких відбивається у балансі. Майно Підприємства є власністю Столинского районного споживчого товариства, належить підприємству на праві повного господарського ведення, є неподільним не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паях), зокрема між працівниками.

Майно утворюється з допомогою:

1. статутного фонду;

2. доходів отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, і навіть решти господарську діяльність;

3. кредитів банку;

4. безоплатних і благодійницьких внесків, пожертвувань підприємств, установ, організації та громадян;

5. доходів від цінних паперів;

6. інших джерел, не заборонених законодавчими актами Республіки Білорусь у.

Підприємство діє принципах господарського розрахунку, є юридичною особою за законодавством Республіки Білорусь у.

Має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий (№3012000001203) та інші рахунки установах банків, круглу печатку зі своїми найменуванням і із зображенням Державного герба Республіки Білорусь у, штампи зі своїми найменуванням та інші реквізити юридичної особи.

Головна мета підприємства є господарською діяльності, спрямовану отримувати прибутки для задоволень соціальних, економічних пріоритетів і культурних інтересів Собственника і членів колективу

Підприємство здійснює такі види економічної діяльності:

-роздрібна торгівля харчовими продуктами, напоями і тютюновими виробами спеціалізованими магазинах;

-роздрібна торгівля у наметах на ринках;

-оптової торгівлі побутовими електротоварами, радіо- і телеаппаратурой;

-оптової торгівлі виробами з кераміки і скла, шпалерами, чистящими коштами підприємців і ;

-оптової торгівлі фруктами і овочами;

-інша роздрібна торгівля магазинами;

-оптової торгівлі текстильними товарами;

-оптової торгівлі одягом і взуттям;

-оптової торгівлі парфумерними і косметичними товарами.

Види діяльності, потребують спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюється з в підприємства відповідних дозволів у порядку.

Загальна кількість працівників ЧТУП «Столиноптторг» становить 128 людина, зокрема:

начальницького складу 35 людини

службовців 8 людини

-робочі 85 людини

Управління підприємством ввозяться відповідність до чинним законодавством, справжнім Статутом з урахуванням поєднання правий і інтересів Собственника.

Органом управління є директор, який наймається Власником за контрактом у складі осіб, які мають необхідної кваліфікацією.

Директор вирішує самостійно всі питання, пов'язані з діяльністю підприємства, крім законодавством чи Статутом до компетенції Собственника.

Директор підприємства діє без доручення від імені підприємства, представляє її інтересів, розпоряджається майном і коштами підприємства у межах прав, встановлених Власником, укладає договори, (зокрема трудові, кредитні, застави), видає доручення, відкриває банках розрахунковий та інші рахунки, стверджує штрафи, видає накази і наказує, обов'язкові всім співробітників. Укладання договорів оренди договір із правом викупу, гарантії, поручництва, застави, спільної прикладної діяльності виробляється Директором після отримання згоди Столинского райпо.

Директор несе на межах своїх повноважень повну відповідальність за діяльність підприємства, забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей, коштів чи іншого майна підприємства.

Відповідальність директора перед Власником встановлюється в контракті.

На даному підприємстві переважає лінійна структура управління. (Додаток №2). Вона характеризується тим, чолі кожного структурного підрозділу знаходиться керівник підприємства Вабищевич Н.Г., здійснює керівництво підлеглими йому працівниками. Структуру можна вибирати і збагнути лише при широкому, комплексний підхід до змін підприємства його довкілля. Як свідчить досвід, процес внесення корективів в організаційну структури управління має передбачати:

· Систематичний аналіз функціонування організації та її середовища для виявлення проблемних зон. Аналіз може базуватися на порівнянні конкуруючих чи родинних організацій, які мають інші сфери економічної діяльності;

· Розробку генерального плану вдосконалення організаційної структури;

· Гарантию те, що програма нововведень містить максимально прості і пропозиції зі зміни;

· Послідовну реалізацію планованих змін. Запровадження незначних змін має високі шанси на успіх, ніж зміни великого характеру;

· Заохочення підвищити рівень інформованості співробітників, що дозволить їм оцінити свою причетність і, отже, посилить їх відповідальність за намічені зміни.

Характеристика матеріально-технічної бази підприємства ЧТУП «Столиноптторг».

Основні фонди торгового підприємства ЧТУП «Столиноптторг» є сукупність материально-вещественных цінностей, створених громадським працею, довго що у процесі виробництва, у незмінною натуральному вигляді і які переносять свою вартість на виготовлену продукцію частинами у міру зношеності.

Попри те що, що невиробничі основні фонди не надають якого - або безпосереднього впливу обсяги виробництва, зростання продуктивність праці, постійне зростання цих фондів пов'язані з поліпшенням добробуту співробітників, підвищенням матеріального і охорони культурної рівня їхнього життя, що в рахунку б'є по результаті діяльності підприємства.

Основні фонди - найважливіша і переважна частина всіх фондів торгувати. Вони визначають виробничу міць підприємств, характеризують їх технічну оснащеність, безпосередньо пов'язані з продуктивністю праці, механізацією, автоматизацією виробництва, собівартістю продукції, прибутком і вищий рівень рентабельності.

Співвідношення окремих груп основних фондів в обсязі є видову (виробничу) структуру основних фондів. Залежно від особистої участі в виробничому процесі виробничі основні фонди поділяються на: активні (обслуговують вирішальні ділянки виробництва та характеризують виробничі можливості підприємства) і пассивные(здания, споруди, інвентар, щоб забезпечити нормальне функціонування активних елементів основних фондів).

Здебільшого, маса виробничих основних фондів на ЧТУП «Столиноптторг» зосереджена пасивної частини. Видовая структура основних фондів різна в торгуючих підприємств. (Приложение№3)

Склад і структура основних фондів залежить від особливостей спеціалізації галузі, технологій і організації виробництва, технічної оснащеності. Структура основних фондів то, можливо різна по торгуючим підприємствам. Як очевидно з таблиці №2 структура ЧТУП «Столиноптторг» змінилася протягом року. Будівлі знизилися на 6,14%, споруди на 0,87%, передатне пристрій на 0,18%, машини та устаткування зросли на 7,27% тощо.

Основні фонди підприємств ЧТУП «Столиноптторг», учитываемые в грошах, є кошти. Грошова оцінка основних фондів відбивається у обліку з початкової і залишкової вартості.

1. У повсякденній практиці ОФ враховуються й плануються по початкової вартості. Це вартість набуття чи створення ОФ. Машини й устаткування приймаються на підприємства за ціною їх придбання, що включає оптову ціну цього виду праці, Витрати доставку та інші заготівельні витрати, видатки монтаж та встановлення. Початкова вартість будинків, споруд й передатних пристроїв є кошторисну вартість їхнього перебування створення, що включає вартість будівельно-монтажні роботи та інших витрат, пов'язані із проведенням робіт з запровадження цього об'єкта на дію. Усі витрати, пов'язані зі створенням ОФ здійснюються у діючих цінах.

З часом ОФ на балансі підприємства враховуються по смешенной оцінці, тобто. по поточним цінами та тарифами роки їх частка створення, або придбання дію ОФ.

Оцінка основних фондів по початкової вартості потрібна визначення суми основних засобів, закріплені за даним підприємством. За підсумками початкової вартості розраховуються амортизація, і навіть показники використання фондів.

2.Восстановительная вартість висловлює вартість відтворення ОФ на даний момент їх переоцінки, тобто вони відбиває видатки придбання й створення коштів праці цінах, тарифах та інших., які у період їх переоцінки їх відтворення з урахуванням

Для визначення відновлювальної вартості регулярно виробляються переоцінки основних фондів з допомогою двох основних методів: 1) шляхом індексації їх балансову вартість, 2) шляхом прямого перерахунку балансову вартість стосовно цінами, до на 1 січня чергового року. З їхньою допомогою можна досягти однакової оцінки основних фондів промисловості, у відповідність до сучасної вартістю відновлення, що дозволяє точніше встановити оптові ціни на всі засоби виробництва, і кредитування капітальних вкладень.

3. Повна вартість основних засобів (балансову вартість) розраховується не враховуючи тієї вартості, котра, за частинам переноситися на готової продукції.

4. Залишкова вартість є відмінність між початкової вартістю і з нарахованих зносом (вартість ОФ не перенесені готовий продукт). Вона дозволяє оцінювати рівень зношеності коштів праці, планувати оновлення й

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Економіка підприємства, комплекс знання засобах, законах і правила ведення господарства. Вона
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Розрахунок виробничих потужностей підприємства під час роботи на два зміни, виробничих та
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Формування обігового капіталу, товарний і фінансовий ринок. Кредитна система і
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Класифікація сировини, управління запасами. Склад і структура основних фондів, їхню зношеність й
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Визначення рентабельності підприємства: розрахунок загальної вартості запасів основних виробничих

Навігація