Реферати українською » Экономика » Економіка підприємства


Реферат Економіка підприємства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ИРГУПС

Кафедра ЭиУП

КУРСОВАЯ РОБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ              

 

                                         ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА        

 

Выполнил:

студент грн. Э-03-3

Горшков Е.А.

Перевірив:

Рудакова Т.В.

                                         

Іркутськ 2007


 

Зміст

 

 Запровадження

Зміст курсової работы…………………………………….…..4

Вихідні данные………………………………………………….…..5

Характеристика предприятия…………………………………………6

1. Розрахунок виробничої потужності цехов……………………….7

2. Розрахунок чисельності работников………………………………….10

3. Розрахунок фонду заробітної платы…………………………………..12

 4. Визначення витрат підприємства міста і собівартості

продукции…………………………………………………………….15

5. Формування внутрішніх цін предприятия………………..…19

 6. Визначення загальної прибутку предприятия……………………..21

Заключение…………………………………………………………..22

Список литературы………………………………………………….24


Запровадження

 

Економіка підприємства – освітня та наукову дисципліну, у якій викладаються методи лікування й правила господарську діяльність виробничої організації.

Основне завдання, яку вирішує управлінський персонал підприємств у тому, щоб вкладений у виробництві карбованець як окупался повному обсязі, а й приносив додатковий прибуток.

Економіка підприємства – це комплекс знання засобах, законах і правила ведення господарства. Вона містить у собі широкий, спектр управлінських і організаційних форм, методів і керував раціонального використання матеріальних й нематеріальних ресурсів, об'єктів, процесів та способів з метою створення матеріальних й духовних благ, без яких немає може виглядати як окремий індивід, і суспільство загалом. Отже, якщо економіка загалом є фундамент, у якому почивають все без винятку компоненти системи життєзабезпечення людей, що його основним ланкою, чи ядром, є виробництво матеріальних благ, включаючи як предмети споживання, і засоби виробництва. 

Зі збільшенням масштабу виробництва, стрімким розширенням асортименту своєї продукції підвищується складність управління економікою. Поруч із спеціалізацією і кооперированием праці виробництві виникла потреба спеціалізації і кооперування праці управлінні. Поруч із використання сучасних інформаційних технологій стає необхідною умовою на успіх управлінні підприємством, і гарантування розвитку

Для курсової роботи використовуються даних про цінах наступних підприємств:

 а) ціна на електроенергію – ВАТ «Іркутськенерго» (0,458 коп.);

б) ціна на мастильні матеріали – «АНХК» (26,67 крб);

в) ціна на матеріали – ТОВ «КРАЗ» (16,56 крб.)


 Зміст курсової роботи

1. Визначення виробничої потужності кожного цеху підприємства з нормативів витрат станко-часов на одиницю продукції і на порівняння з виробничої програмою. Визначення резервів чи браку виробничої потужності.

2. Визначення потреби у контингенті в кожному цеху, з нормативів трудомісткості.

3. Розробка тарифної системи оплати праці підприємствам й визначення фонду оплати праці.

4. Визначення прямих витрат кожного цехи з виробам за основними елементами витрат, з виробничої програми, норм витрат й цін на ресурси.

5. Розподіл непрямих витрат цехів і загальнозаводських витрат між цехами і видами продукції.

6. Побудова внутрішніх цін підприємства.

7. Визначення фінансових результатів підприємства у цілому.


 Вихідні дані

 

Варіант № 5

 

Для цього варіанту використовуються такі дані:

1. Обсяг виробництва, у першому кварталі, од 280

2. Норма витрати металу одне виріб, кг 20

3. Норма витрати електроенергії одне виріб, квт

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Розрахунок виробничих потужностей підприємства під час роботи на два зміни, виробничих та
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Формування обігового капіталу, товарний і фінансовий ринок. Кредитна система і
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Класифікація сировини, управління запасами. Склад і структура основних фондів, їхню зношеність й
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Визначення рентабельності підприємства: розрахунок загальної вартості запасів основних виробничих
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Порядок розподілу прибутків підприємства за звітний період. Економічна сутність, класифікація і

Навігація