Реферати українською » Экономика » Економіка підприємства


Реферат Економіка підприємства

Зміст

Загальні вихідні дані

Рішення

Список літератури


Загальні вихідні дані
Показники Умовні позначення Размерность Значення показника
Кількість робочих змін у добу

nдив

змін 2
Кількість робочих днів, у тиждень - днів 5
Тривалість одне зміни

tдив

годину 8
Кількість робітників у зміну

tраб

годину 7
Коефіцієнт, враховує доплати до основний заробітної плати

kпремо

- 1,5
Коефіцієнт, враховує інші витрати підприємства

kін

- 0,02
Районний коефіцієнт по заробітної плати

kрайон

- 1,3
Норма єдиного соціального податку

kсоц

% 35,6
Коефіцієнт, враховує підвищення зарплати під час роботи у нічний час

kноче

- 1,2
Норма амортизації пасивної частини основних фондів підприємства

апасс

% 2,0
Норматив ремонтного фонду пасивної частини основних фондів підприємства

впасс

% 1,0
Норма відрахувань на малоценный і быстроизнашивающийся інвентар d % 0,5
Середній розмір ставки заробітної плати працівників допоміжного і управлінського персоналу З руб/чел.мес 3000-4000
Ціна електроенергії

Цэл

руб/квт.час 1
Плановий збільшення випуску продукції наступного року - % 28

Вихідні дані

Показники Умовні позначення Размерность Значення показника
Кількість верстатів для підприємства

nст

од 7
Продуктивність одного верстата (середня)

Рст

шт/час 4
Початкова вартість одного верстата (середня)

Дост

тыс.руб 700
Норма амортизації верстатів а % 14
Норма ремонтного фонду верстатів в % 4,2
Потужність електродвигуна одного "старого" верстата N КВт 45
Потужність електродвигуна одного "сучасного" верстата

Nзв

КВт 51
Норма витрати сировини й матеріалів на одиницю продукції H руб/ед 115
Загальна початкова вартість основних засобів підприємства K млн.руб 40
Коефіцієнт збільшення вартості нових сучасних верстатів

kповів

- 1,8

Середня ставка зарплати

 на "старих" верстатах

на "нових" верстатах

Зраб

руб/шт

13

10,0

Ціна реалізації "старих" верстатів

Цст

тыс.руб/шт 85
Коефіцієнт, враховує збільшення продуктивності нових "сучасних" верстатів

kпроизв

- 1,35
Коефіцієнт використання робочого дня

kперекл

- 0,79
Коефіцієнт, враховує відпускні і лікарняні дні

kотп

- 1,17
Рішення

1 Розрахунок виробничих потужностей підприємства під час роботи на два зміни

Річний фонд робочого дня одного верстата під час роботи до однієї зміну

Тфрв=(365-5-104)*7*0,79=1416 годину

Продуктивність одного верстати на рік під час роботи до однієї зміну

Ррік=4*0,95*1416=5381шт/год

Продуктивність одного верстати на рік під час роботи на два зміни

Ррік=2*5381=10762 прим

Продуктивність всіх верстатів на рік (підприємства у цілому)

Рфак=10762*7=75334 шт/год

Сменная вироблення одного верстата


Рдив=7*0,95*7*0,79=36,77 прим

У подальших розрахунках приймається, що річний випускати продукцію підприємства дорівнює фактичної продуктивності всіх верстатів на рік

2 Визначення потреби у трудових ресурсах

Потреба основних робочих

mраб=7*2*1,17=16,38 чол

приймається mраб=17 чол

Кількість допоміжного та обслуговуючого персоналу

майстер цеху - 2 чол; начальник підприємства – 1 чол; заступник начальника – 1 чол; бухгалтер-касир – 1 чол; слюсар-ремонтник – 1 чол; охоронці – 3 чол; технички-уборщицы – 2 чол; разом (mперекл)– 11 чол.

Коефіцієнт співвідношення

k=17/11=1.55

 

3 Розрахунок виробничих витрат

Заробітну плату робочих

Ізп=13*1,5*1,3*1,2*75334=2291660=2291,66 тыс.руб

Відрахування в соціальні фонди

Ісоц=(35,6/100)* 2291,66 =815,83 тыс.руб

Вартість сировини й матеріалів


Ісировини=115*75334=8663410=8663,41 тис. крб

Недоліки на електроенергію

Іэл=2*45*7*1416*1*1,03=918842=918,84 тыс.руб

Амортизація верстатного парку

Ігам=(14/100)*700*7=686 тыс.руб

Відрахування в ремонтний фонд

Ірем=(4,2/100)*700*7*1,0=205,8 тыс.руб

Інші прямі витрати

Іін=0,02*(2291,66 +815,83 +8663,41+918,84+686+205,8)= 271,63 тыс.руб

Усього витрат по основному виробництву

И=13853,17 тыс.руб

 

4 Розрахунок общецеховых витрат (обслуговує і допоміжний персонал)

І’зп=1,17*2600*1,5*1,3*11*12=783,011 тыс.руб

Відрахування в соціальні фонди


І’соц=(35,6/100)*783,011=278,752 тыс.руб

Балансова вартість пасивних основних фондів

Допасс=40000-7*700=35100 тыс.руб

Відрахування в ремонтний фонд

І’рем=(1,0/100)* 35100=351 тыс.руб

Малоценный інвентар

І’мц=(0,5/100)* 35100=175,5 тыс.руб

Амортизація

І’гам=(2,0/100)*35100=702 тыс.руб

Платежі електроенергії

І’ку=918,84*0,7=643,188 тыс.руб

Інші загальногосподарські витрати

І’ін=0,02*(783,011+278,752+351 +175,5+702+643,188)=58,67 тыс.руб

Общецеховые витрати

 И’=783,011+278,752+351 +175,5+702+643,188+58,67=2992,12 тыс.руб

Иобщ=13853,17 +2992,12=16845,3 тыс.руб

Собівартість продукції

P.S= 16845,3/75334= 223,61 руб/шт

Ціна продукції не враховуючи ПДВ

Цпрод=1,2*223,61=268,332 руб/шт

Доходи

Д=268,332*75334=20214,52 тыс.руб

Прибуток не враховуючи амортизації

П=20214,52 -16845,3 =3369,22 тыс.руб

Прибуток з урахуванням амортизації

П=3369,22 +686+702=4757,22 тыс.руб

Рентабельність

Rеф=(3369,22 /40000)*100=8,4%

Rеи=(3369,22 /16845,3)*100=20%

Продуктивність праці робочих

Пр=75334/17=4431,41 шт/чел

Пр=20214,52 /17=1189,09 тыс.руб/чел.год

Загальна продуктивності праці для підприємства

Пробщ=75334/(17+11)= 2690,5 шт/чел

Пробщ=20214,52 /28=721,95 тыс.руб/чел.год

Трудомісткість виробництва

Темк=2*1416*7/75334=0,26 час/шт

Фондоотдача

Фптд=20214,52 /40000=0,51 руб/руб

Фондоемкость

Фемк=1/0,51=1,96 руб/руб

Фондовооруженность

Фвоор=40000/28=1428,57 тыс.руб/чел

 

Плановий на два зміни

1 Плановий випускати продукцію цього року

Рпл=75334*(1+28/100)= 96428 прим

Збільшення продукції планують 28%

2 Визначення потреби у трудових наукових і виробничих ресурсах

Необхідна кількість додаткових верстатів

nст доп= (96428-75334)/2*5381=1,96 од

Приймається nст доп==2 од

Загальна кількість верстатів прийняте

nст пл=7+2=9 од

загальна кількість верстатів 8,96, расчетное-9 прим

Додаткове кількість робочих

mраб доп=2*2*1,17=4,68 чол

Приймається mраб доп=5 чол

Загальна кількість робітників становить

mраб=17+5=22 чол

Чисельність допоміжного та обслуговуючого персоналу не змінюється

mперекл=11 чол

Коефіцієнт сотношения=22/11=2

3 Розрахунок виробничих витрат

Ізп=13*1,5*1,3*1,2*96428=2933,34 тыс.руб

Ісоц=(35,6/100)* 2933,34 =1044,27 тыс.руб

Ісировини=115*96428=11089,22 тыс.руб

Іэл=2*45*8,96 *1416*1*1,03=1176,12 тыс.руб

Ігам=(14/100)*700*9=882 тыс.руб

Ірем=(4,2/100)*700*9*1,0=264,6 тыс.руб

Іін=0,02*(2933,34 +1044,27 +11089,22+1176,12+882+264,6)= 347,791тыс. крб.

И=2933,34 +1044,27 +11089,22+1176,12+882+264,6+347,791 =17737,3 тыс.руб

4 Розрахунок общецеховых витрат

І’зп=783,011 тыс.руб

І’соц=278,752 тыс.руб

І’рем=351 тыс.руб

І’мц=175,5 тыс.руб

І’гам=702 тыс.руб

І’ку=0,7*1176,12= 823 тыс.руб

І’ін=0,02*(783,011+278,752+351 +175,5+702+823 )=62,27 тыс.руб

 И’=783,011+278,752+351 +175,5+702+823+62,27= 3175,53 тыс.руб

5 Визначення показників використання ресурсів немає і ефективності виробництва

Іобщ=17737,3 +3175,53=20912,82 тыс.руб

S=20912,82/96428=216,86 руб/шт

Ціна за одиницю продукції не змінюється

Ц=268,332 руб/шт

Д=268,332 *96428=25874,72 тис. крб

П=25874,72 -20912,82 =4961,9 тис. крб

П=4961,9 +882+702=6545,9 тыс.руб

Rеф=(4961,9 /(40000+2*700))*100=11,99 %

Rеи=(4961,9 /20912,82)*100=23,73 %

Рдив= 96428/250*7*2=27,55 шт/см

Фактичне час одного верстати на зміну

tдив=27,55/4=6,888 час/см

Коефіцієнт використання робочого дня на зміну

kрв=6,888/7=0,984, Пр=96428/22=4383 шт/чел

Пр=25874,72 /22=1176,12 тыс.руб/чел

Пробщ=96428/(22+11)= 2922,06 шт/чел.год

Пробщ=25874,72 /33= 784,082 тыс.руб/чел

Темк=2*7*280*9*0,984/96428=0,36 час/шт

Фптд=25874,72 /(40000+2*700)=0,63 руб/руб

Фемк=1/0,63=1,59 руб/руб

Фвоор=(40000+2*700)/33=1254,55 тыс.руб/чел

Плановий у трьох зміни

1 Плановий випускати продукцію цього року

Рпл=75334*(1+28/100)= 96428 прим

Збільшення продукції планують 28%

2 Визначення потреби у трудових наукових і виробничих ресурсах

Кількість верстатів, які потрібно задіяти в нічну зміну.


nночест=(96428-75334)/(2*5381)=1,96 од.

Приймається nночест=2 од

Додаткове кількість робочих

mраб доп=1,33*2*1,17=3,11 чол

Приймається mраб доп=4 чол

Загальна кількість становить

mраб=17+4=21 чол

Чисельність допоміжного та обслуговуючого персоналу

mперекл=1,3*11=14,3 чол

Приймається mпер=15 чол

Тфрв=250*7*0,79*3=4147,5 годину

k=21/15=1,4

3 Розрахунок виробничих витрат

Ізп =13*1,5*1,3*1,2*96428=2933,34 тыс.руб

Ісоц=(35,6/100)* 2933,34 =1044,27 тыс.руб

Ісировини=115*96428=11089,22 тыс.руб

Ігам=(14/100)*700*9=882 тыс.руб

Ірем=(4,2/100)*700*9*1,15=304,29 тыс.руб

Іэл=3*45*8,96 *1416*1*1,03=1764,18 тыс.руб

Іін=0,02*(2933,34 +1044,27 +11089,22+882+304,29+1764,18)= 360,346 тыс.руб

И=2933,34 +1044,27 +11089,22+304,29+1764,18+360,346 =17495,6 тыс.руб

4 Розрахунок общецеховых витрат

І’зп=1,17*2600*1,5*1,3*15*12=1067,74 тыс.руб

І’соц=(35,6/100)* 1067,74=380,12 тыс.руб

І’рем=(1,0/100)* 35100=351 тыс.руб

І’мц=(0,5/100)* 35100=175,5 тыс.руб

І’гам=(2,0/100)*35100=702 тыс.руб

І’ку=0,7*1764,18=1234,93 тыс.руб

І’ін=0,02*(1067,74+380,12+351+175,5+702+1234,93)=78,23 тыс.руб

 И’=1067,74+380,12+351+175,5+702+1234,93 +78,23=3989,52 тыс.руб

5. Визначення показників використання ресурсів немає і ефективності виробництва

Іобщ=17495,6+3989,52 =21485,1 тыс.руб

S=21485,1 /96428=222,81 руб/шт

Ціна за одиницю продукції не змінюється

Ц=268,332 руб/шт

Д=268,332 *96428=25874,72 тыс.руб

П=25874,72 -21485,1=4389,62 тыс.руб

П=4389,62+702+882=5973,62 тыс.руб

Rеф=(4389,62 /41400)*100=10,6 %

Rеи=(4389,62/21485,1)*100=20,43%

Рдив=96428/(256*7*3)=17,94 шт/см

tдив=17,94/4=4,49 час/см

kрв=4,49/7=0,64

Пр=96428/21=4592 шт/чел

Пр=25874,72 /21=1232,13тыс.руб/чел

П=96428/36=2678,56 шт/чел

П=25874,72 /36=718,742 тыс.руб/чел

Темк=4147,5*9/96428=0,39 час/шт

Фптд=25874,72 /41400=0,62 руб/руб

Фемк=1/0,62=1,61 руб/руб

Фвоор=41400/36=1150тыс.руб/чел

Плановий, дві зміни, повна заміна верстатного парку

Рзврік=4*1416*1,35*0,95=7264 прим

nзвст=96428/(2*7264)=6,64 верстата

У розрахунок приймається 7 верстатів

До звст=7*1,8*700=8820 тыс.руб

ППр=7*85*2*14/100=166,6 тыс.руб

mраб=2*7*1,17=16,38 чол

приймається mраб=17 чол, mперекл=11 чол

k=17/11=1,55

Ізп=10*1,5*1,3*1,2*96428= 2256,415 тыс.руб

Ісоц=(35,6/100)* 2256,415=803,284 тыс.руб

Ісировини=115*96428=11089,22 тис. крб

Іэл=1,03*1*2*1416*51*6,64= 987,799 тис. крб

Ігам=(14/100)*8820*1,04= 1284,192 тис. крб

Ірем=(4,2/100)* 8820= 370,44 тис. крб

Іін=0,02*(2256,415 +803,284 +11089,22 +987,799+1284,192+370,44)= 335,83 тис. крб

 І= 2256,415 +803,284 +11089,22 +987,799+1284,192+370,44+335,83= 17127,2 тис. крб

І’зп=1,17*2600*1,5*1,3*11*12=783,011 тыс.руб

І’соц=(35,6/100)*783,011=278,752 тыс.руб

Допасс=40000-6,64*700=35352 тыс.руб

І’рем=(1,0/100)*35352 =353,52 тыс.руб

І’мц=(0,5/100)* 35352 =176,76 тыс.руб

І’гам=(2,0/100)* 35352 =707,04 тыс.руб

І’ку=0,7*987,799 =691,459 тыс.руб

І’ін=0,02*(783,011+278,752+353,52+176,76+707,04+691,459 )=59,81 тыс.руб

И’=783,011+278,752+353,52+176,76+707,04+691,459+59,81=3050,35 тыс.руб

Іобщ=17127,2 +3050,35=20177,6 тыс.руб

S=20177,6/96428=209,25руб/шт

Ціна за одиницю продукції не змінюється

Ц=268,332 руб/шт

Д=268,332 *96428=25874,72 тыс.руб

П=25874,72 -20177,6 =5697,12 тыс.руб

П=5697,12+707,04 +1284,192=7688,35 тыс.руб

Rеф=(5697,12 /40000)*100=14,24%

Rеи=(5697,12 /20177,6)*100=28,23%

П=96428/28=3443,86 шт/чел.год

Фптд=25874,72/40000=0,51 руб/руб

Фвоор=40000/28=1428,57 руб/руб

Фост=7*700/2=2450 тыс.руб

У=2450*2*14/100=686 тыс.руб

У додатку до існуючим верстатів купуються "сучасні" верстати, і освоєння додаткового обсягу продукції

nзвст=(96428-75334)/(2*7264)=1,45 прим

У розрахунок приймається 2 верстата

mраб доп=2*2*1,17=4,68

Приймається 5

Рфак=10762*1,54*2=33147 шт/год

Ісировини=115*75334 +115*33147 =12475,315 тис. крб

Іэл=1,03*1*2*1416*(45*7+51*1,45)= 1134,55 тыс.руб

Ігам=(14/100)*(700*7+1260*1,45*1,8)= 1146,4 тыс.руб

Ізп=13*1,5*1,3*1,2*75334+10*1,5*1,3*1,2*33147=3067.30 тыс.руб

Ісоц=(35,6/100)* 3067,30=1091,96 тыс.руб

Ірем=(4,2/100)*700*9*1,0=264,6 тыс.руб

Іін=0,02*(3067,30+1091,96+264,6 +1146,4+1134,55+12475,315)= 383,603 тыс.руб

И=3067,30+1091,96+264,6 +1146,4+1134,55+12475,315+383,603 = 19563,7 тыс.руб

І’зп=1,17*2600*1,5*1,3*11*12=783,011 тыс.руб

І’соц=(35,6/100)*783,011=278,752 тыс.руб

Допасс=41400-9*700=35100 тыс.руб

І’рем=(1,0/100)* 35100=351тыс.руб

І’мц=(0,5/100)* 35100=175,5 тыс.руб

І’гам=(2,0/100)* 35100=702тыс.руб

І’ку=0,7*1134,55=794,185 тыс.руб

І’ін=0,02*(783,011+278,752+351+175,5+702+794,185)=61,69 тыс.руб

 И’=783,011+278,752+351+175,5+702+794,185+61,69=3146,14 тыс.руб

Іобщ=19563,7+3146,14 =22709,84 тыс.руб

S=22709,84 /(75334 +33147)=209,34 руб/шт

Цпрод=1,2*223,61=268,332 руб/шт

Д=25874,72 тыс.руб

П=25874,72-22709,84 =3164,88 тыс.руб

П=3164,88+702+1134,55=5001,43 тыс.руб

Rеф=(3164,88 /40000)*100=7,9%

Rеи=(3164,88 /22709,84)*100=13,94%

Пробщ=96428/(17+5+11)= 2922,06 шт/чел

Пробщ=25874,72 /33=784,08 тыс.руб/чел.год

Фптд=25874,72 /41400=0,62 руб/руб

Фемк=1/0,62=1,61 руб/руб

Фвоор=41400/33= 1254,55 тыс.руб/чел

Варіант, коли для підприємства працюють нові сучасні верстати у трьох зміни

Рпл=75334*(1+28/100)= 96428 прим

nзвст=96428/(3*1416*1,8*4*0,95)=3,31 прим

приймається розрахуватися 4 прим

mраб=2*4*1,17=9,4 чол

mночераб доп=1,33*4*1,17=6,2чел

 Усього робочих 9,4+6,2=15,6 чол, приймається для розрахунків 16 чол

Ізп=10*1,5*1,3*1,2*96428=2256,42 тис. крб

Ісоц=(35,6/100)* 2256,42=803,286 тис. крб

Ірем=(4,2/100)*1260*4*1,15=135,24 тис. крб

Ісировини=115*96428=11089,22 тис. крб

Іэл=1,03*1*2*1416*51*3,31=492,412 тис. крб

Ігам=(14/100)*1260*4*1,04=733,824 тис. крб

Іін=0,02*(733,824+11089,22+492,412 +135,24+803,286+2256,42)=310,21 тис. крб

 И=733,824+11089,22+135,24+803,286+492,412+

+2256,42+310,21=15820,612 тис. крб

Допасс=40000-4*700=37200 тис. крб

І’зп=2600*1,5*1,30*11*12*1,17=783,011 тыс.руб

І’соц=(35,6/100)*783,011=278,752 тыс.руб

І’рем=(1,0/100)* 37200=372 тыс.руб

І’мц=(0,5/100)* 37200=186 тис. крб

І’гам=(2,0/100)* 37200=744 тис. крб

І’ку=0,7*492,412=344,688 тис. крб

І’ін=0,02*(783,011+278,752+372+186+744+344,688)=57,17 тис. крб

 И’=783,011+278,752+372+186+744+344,688+57,17=2765,62 тис. крб

Іобщ=15820,612 +2765,62=18586,2 тис. крб

S=18586,2/96428=192,75 руб/шт

Цпрод=1,2*223,61=268,332 руб/шт

Д=268,332*96428=25874,72 тыс.руб

П=25874,72-18586,2=7288,52 тыс.руб

Прибуток з урахуванням амортизації

П=7288,52+744+733,82=8766,34 тыс.руб

Rеф=(7288,52/40000)*100=18,22%

Rеи=(7288,52/18586,2)*100=39,21%

Пробщ=96428/(16+11)= 3571,41 шт/чел

Пробщ=25874,72/27=958,323 тыс.руб/чел.год

Фптд=25874,72/40000=0,65 руб/руб

Фемк=1/0,65=1,54 руб/руб

Фвоор=40000/27=1481,48 тыс.руб/чел

ППр=4*85*2*14/100=95,2 тыс.руб


Калькуляція витрат

Статті витрат Варіанти
Фактичний планові
дві зміни існуючі верстати зміни існуючі верстати дві зміни сучасні верстати дві зміни обидва виду верстатів зміни сучасні верстати
Недоліки виробничі всього, зокрема 13853,17 17737,3 17495,6 17127,2 19563,7 15820,612
вести 2291,66 2933,34 2933,34 2256,415 3067.30 2256,42
податки 815,83 1044,27 1044,27 803,284 1091,96 803,286
амортизація 686 882 882 1284,192 1146,4 733,824
ремонтний фонд 205,8 264,6 304,29 370,44 264,6 135,24
сировину й матеріали 8663,41 11089,22 11089,22 11089,22 12475,315 11089,22
електроенергія 918,84 1176,12 1764,18 987,799 1134,55 492,412
інші 271,63 347,791 360,346 335,83 383,603 310,21
Недоліки общецеховые, лише у тому числі 2992,12 3175,53 3989,52 3050,35 3146,14 2765,62
зарплата 783,011 783,011 1067,74 783,011 783,011 783,011
Недоліки постійні 8578,12 10329,5 11143,5 8982,54 10207,5 5816,444
Недоліки змін. 13167,17 16855,3 16613,6 15843,01 18417,3 15086,79

Показники Размерность Варіанти
Фактичний
дві зміни існуючі верстати зміни існуючі верстати дві зміни сучасні верстати дві зміни обидва виду верстатів зміни сучасні верстати
Кількість своєї продукції прим 75334 96428 96428 96428 96428 96428
Кількість верстатів для підприємства од
розрахункове 7 8,96 8,96 6,64 8,45 3,31
прийняте 7 9 9 7 9 4
Потреба основних робочих чол 17 22 21 17 22 16
Потреба управлінському і обслуговуючому персоналі чол 11 11 15 11 11 11
Вартість основних фондів зокрема. активній частині тыс.руб

40000

4900

41400

6272

41400

6272

40000

4648

41400

5915

4000

2317

Річна прибуток від продажу верстатів тыс.руб - - - 166,6 - 95,2
Недоліки що стосуються на собівартість тыс.руб 16845,3 20912,82 21485,1 20177,6 22709,84 18586,2
Собівартість продукції тыс.руб/шт 223,61 216,86 222,81 209,25 209,34 192,75
Ціна продукції тыс.руб/шт 268,332 268,332 268,332 268,332 268,332 268,332
Доходи від продукції тыс.руб 20214,52 25874,72 25874,72 25874,72 25874,72 25874,72
Прибуток підприємства тыс.руб 3369,22 4961,9 4389,62 5697,12 3164,88 7288,52
Рентабельність основних фондів % 8,4 11,99 10,6 14,24 7,9 18,22
Продовження таблиці
Рентабельність витрат % 20 23,73 20,43 28,23 13,94 39,21
Фондоотдача руб/руб 0,51 0,63 0,62 0,51 0,62 0,65
Фондовооруженность руб/чел 1428,57 1254,55 1150 1428,57 1254,55 1481,48
Продуктивність праці в підприємстві шт/чел.год 2690,5 2922,06 2678,56 3443,86 2922,06 3571,41
Середньомісячна зарплата робочих крб 11233,63 11111,1 11640,24 11060,86 11618,56 11752,19
Середня вести управлінського персоналу крб 5931,902 5931,902 5931,89 23108,71 5931,902 5931,902
Прибуток підприємства з урахуванням амортизації тыс.руб 4757,22 6545,9 5973,62 7688,35 5001,43 8766,34

Найбільш економічно вигідний варіант - зміни з сучасними верстатами

Ізадовільноv=15086,79/96428=156 руб/шт

Ркрит=5816,444/(268,332-156)= 51779 прим

Іобщ=15086,79+5816,444=20903,23 тыс.руб

Графік безубыточного виробництва


Список літератури

1. Бєлов А.М. та інших. Економіка організації (підприємства). Практикум. М., 2001.

2. Волков О.И. Економіка підприємства. Тести, завдання, ситуації. М., 2001.

3. Комаров А.І. Економіка підприємства. Практикум. Томськ, 2001.

4. Романенка І.В. Економіка підприємства. Практичне посібник. М., 1999.

5. Учебно-методическое посібник з виконання курсових робіт з дисципліни "Економіка підприємства". Уфа, 2003

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Формування обігового капіталу, товарний і фінансовий ринок. Кредитна система і
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Класифікація сировини, управління запасами. Склад і структура основних фондів, їхню зношеність й
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Визначення рентабельності підприємства: розрахунок загальної вартості запасів основних виробничих
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Порядок розподілу прибутків підприємства за звітний період. Економічна сутність, класифікація і
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Показники використання основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок технологічної виробничу

Навігація