Реферати українською » Экономика » Економіка підприємства


Реферат Економіка підприємства

Завдання 1.

 

Фірма виготовляє одна частка продукції. Витрати (V символізує перемінні витрати, Р - постійні витрати) представлені так:

Понесенные витрати а 200_ р., д.е.:

Використано основні виробничі матеріали 110000 V

Праця основних виробничих робочих 77000 V

Електроенергія 5500 V

Праця допоміжного персоналу 11000 V

Праця допоміжного персоналу 22000 F

Інші загальновиробничі накладні витрати 33000 V

Інші загальновиробничі накладні витрати 22000 F

Витрати щодо реалізації 33000 V

Витрати щодо реалізації 22000 F

Загальні й адміністративні витрати 55000 F

Запаси незавершеного виробництва на 1 січня 200_ 0 

Запаси основних виробничих матеріалів 2200

на 1 січня 200_ р.

Запаси готової своєї продукції 1 січня 200_ р., д.е. 23067

Кількість вироблену продукцію в 200_ р., прим. 100000

Прибуток від реалізації готової продукції 200_г. становив 350350 д.е. ТМЗ початку 200_г. були відсутні. Запаси готової продукції компанії наприкінці періоду було відбито по середньозваженої ціні одиниці продукції за 200_г. Ціна на основні виробничі матеріали були постійними протягом усього періоду. На виготовлення одиниці готової продукції витрачається два кг. Основних виробничих матеріалів.


Потрібна:

Рассчитать:

1. Загальну вартість запасів основних виробничих матеріалів на 1 січня (200_+1)г., д.е.

2. Загальна кількість запасів готової своєї продукції 1 січня (200_ + 1)г., прим.

3. Ціну реалізації одиниці виробленої продукції в 200_г.

4. Прибуток від основний діяльності підприємства у 200_ р. Розрахунки покажіть.

5. Дане завдання є важким, ніж.

Керівництво попросило Вас підготувати гаданий звіт про результати фінансово-господарську діяльність наступного року запланований (200_ + 1)год за умов: ціна реалізації продукції і на перемінні видатки одиницю продукції планованому року ні змінені. Кількість реалізованої продукції становитиме 110000 штук. 

Постійні витрати залишаться колишніми. Запаси готової своєї продукції кінець періоду відбиті по середньозваженої ціні одиниці продукції за запланований (200_ + 1)год. Запаси НЗП наприкінці року рівні 0.

Запаси готової своєї продукції кінець планованого року буде рівні 12 000 штук. Покажіть таблицю розрахунків й включіть калькуляцію собівартості вироблену продукцію. Покажіть розрахунки в схемах формування фінансового результату руху виробничих витрат у натуральному і вартісному вираженні.

Рішення:

На виробництво 100000 прим. виробів (N) було витрачено в 200_ року 100000 ден.ед. на основні матеріали (Sом), отже питомі витрати на одиницю продукції становитимуть:

=P.Sом/N=110000 /110000 =1 ден.ед.

Оскільки норма витрати основних матеріалів одне виріб g=2 кг, то ціна одного кілограма матеріалу в 200_ р. Склала цю:

Тоді вартість запасів основних матеріалів на 1 січня 200_ р., д.е. становитиме:

 

2000 кг.

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Порядок розподілу прибутків підприємства за звітний період. Економічна сутність, класифікація і
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Показники використання основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок технологічної виробничу
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства. Методи та принципи державного
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Підприємство як суб'єкт господарювання, суть і стала функції процесу управління підприємством.
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  Підприємство як суб'єкт господарювання. Основні і оборотні кошти й їх ефективність.

Навігація