Реферати українською » Экономика » Ціноутворення в машинобудуванні та приладобудуванні


Реферат Ціноутворення в машинобудуванні та приладобудуванні

Ціноутворення у машинобудуванні і приладобудуванні

 

Тести

 

1. Не належить до особливостей машин і устаткування як до об'єктів оцінки?

а) радикальне зміна вартості з часом;

б) відсутність впливом геть вартість супутніх витрат;

в) низькасходность результатів щодо середній рівень цін;

р) складність прогнозування майбутніх доходів.

Відповідь: б) відсутність впливу вартість супутніх витрат.

2. Життєвий цикл машин і устаткування:

а) щодо тривалий;

б) щодо короткий;

у неповній середній тривалості;

Відповідь: б) щодо короткий.

3. Наскільки впливає вартість устаткування науково-технічний процес?

а) сильно;

б) помірковано;

не впливає.

Відповідь: а) сильно.

4. Ринок машин і устаткування належить переважно до ринків:

а) чистої конкуренції;

б) олігополії;

у чистій монополії;

Відповідь: б) олігополії.

5. Який із перелічених чинників не впливає на ринкову вартість що оцінюється устаткування?

а) стан законодавства у галузі оподаткування;

б) ціни на всі аналогічні об'єкти;

в) встановлені власником інвестиційні мети використання об'єкта оцінки;

р) місце розташування об'єкта оцінки.

Відповідь: в) встановлені власником інвестиційні мети використання об'єкта оцінки.

6. Який із оціночних принципів належить до принципів, обумовленою дією ринкового середовища?

а) корисності;

б) залишкової продуктивності;

у конкуренції;

р) очікування.

Відповідь: а) конкуренції.

7. Оптова ціна підприємства виготовлювача не включає у собі:

а) повну собівартість;

б) прибуток підприємця;

в) збутову надбавку;

р) податку додану вартість;

Відповідь: в) збутову надбавку.

8. Машини й устаткування найчастіше реалізуються за цінами:

а) кошторисним;

б) оптовим;

в) роздрібним.

Відповідь: в) роздрібним.

9.Договорная ціна відрізняється від оголошеної ціни:

а) індивідуальною вдачею;

б) наявністю обумовлених умов;

в) наявністю надбавок і знижок;

р) інформаційної закритістю.

Відповідь: б) наявністю обумовлених умов.

10. Крива попиту відбиває залежність між попитом і ціною

а) покупця;

б) виготовлювача;

в) дилера.

Відповідь: б) виготовлювача.

11. Якщо ціну перевищує ціну рівноваги, то спостерігається:

а) дефіцит товару;

б) відставання товару;

в) надвиробництво товару.

Відповідь: в) надвиробництво товару.

12. Індекси цін відбивають:

а) запити виробників;

б) інфляційні процеси;

в) динаміку зміни;

р) очікування покупців.

Відповідь: в) динаміку зміни.

13. Ціна угоди:

а) договірна ціна між продавцем і покупцем;

б) оголошена ціна на конкретну дату;

в) фактична ціна угоди;

р) балансову вартість;

Відповідь: а) договірна ціна між продавцем і покупцем.

14. У чому полягає завдання оцінювача?

а формуванні ціни угоди;

б) у розрахунку договірної ціни між сторонами;

в) у розрахунку гаданої вартості угоди;

р) в деталізації ціни, призначеної однієї зі сторін угоди.

Відповідь: в) у розрахунку гаданої вартості угоди.

15. Яку функцію виконують ціни, використовувані до розрахунку показників діяльності підприємства?

а) розподільну;

б) стимулюючу;

в) дисконтну.

Відповідь: в) дисконтну.

 

Питання для самоперевірки

1. Які особливості притаманні машинам іоборудованиям як об'єктах оцінки?

Відповідь: Можна виокремити такі особливості оцінки машин і устаткування (далі МО):

1) Розмаїття найменувань, видів, модифікацій МО – лише галузеві переліки обчислюються сотнями тисяч найменувань виробів і, число виробників МО також велике, що зумовлює широкому розкиду ціни один і той ж виріб;

2) Технічний прогрес як змінює технологію виготовлення й вид МО, а й їхні функціональне призначення. Функціональне відставання має тенденцію прискореного зростання, раз у раз відбуваються технічні революції, що призводять до радикальній зміні споживчих пріоритетів;

3) Ідентифікація і локалізація грошового потоку, що припадає на МО, як у складової частини бізнесу, часто утруднена з складної структури виробництва.

2. У чому полягає особливість автоматизованої оцінки вартості машин і устаткування?

Відповідь: Особливість автоматизованої оцінки у побудові стохастичних моделей цін машин і устаткування з допомогою комп'ютерної програми Excel. Використовуються методикорреляционно-регрессионного ідисперсионного аналізу для моделювання залежності ціни від технічних параметрів машин, і навіть для побудови цінових трендів.

3. Чим викликана радикальне зміна вартості машин і устаткування з часом?

Відповідь: Радикальне зміна вартості машин і устаткування викликано зносом. Знос - знецінення чи відставання, характеризує втрату з часом вартістю в зв'язку зі зменшенням його корисності, викликаним технічними і економічними причинами: експлуатацією; тривалим зберіганням; науково-технічний прогрес; економічної ситуацією.

4. З труднощами може зіштовхнутися оцінювач щодо середній рівень цін в оцінці вартості машин і устаткування?

Відповідь: Розмаїття найменувань, видів, модифікацій машин і устаткування – лише галузеві переліки обчислюються сотнями тисяч найменувань виробів і, число виробників машин і устаткування також велике, що зумовлює широкому розкиду ціни один і той ж виріб.

5. Які супутні витрати пов'язані після придбання машин і устаткування?

Відповідь: До супутнім затратам, що з придбанням машин і устаткування ставляться транспортування, мита, установка,пуско-наладка, помешкання і ін.

6. Із якими особливостями машин і устаткування викликано рідкісне застосування методів дохідного підходу за її оцінці?

Відповідь: Застосування методів дохідного підходу стикається з тим обмеженням, коли важко оцінити чистий прибуток безпосередньо від що оцінюється об'єкта через те, що це об'єкт не виробляє кінцевої продукції або кінцевих послуг чи більшою мірою має соціальне, ніж економічне значення.

7. Які чинники впливають на величину вартості машин і устаткування?

Відповідь: На величину вартості машин і устаткування впливають:

а) функціональні показники (продуктивність чи потужність, вантажопідйомність чи тягове зусилля, розміри робочого простору, клас точності, ступінь автоматизації);

б) експлуатаційні показники (безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність,сохраняемость);

в) конструктивні показники (вагу, склад основних конструктивних матеріалів);

р) показники економічності експлуатації машин (витрата різних ресурсів при функціонуванні машин одиницю часу й на одиницю продукції або робіт);

буд) естетичні показники і екологічні показникиергономичности.

>8.Какое впливом геть вартість машин і устаткування надають нематеріальні активи?

Відповідь: Чинне програмне забезпечення, технічні дані, промислові зразки, патенти є взірцями нематеріальних активів, які збільшують вартість машин і устаткування

9. Чим зумовлена проблема ідентифікації машин і устаткування?

Відповідь: Проблема ідентифікації виникає, коли об'єкти оцінки є рухомим майном, а й через способу їх установки (постійно прикріплено нерухомості або використовуються у встановленому вигляді у протягом тривалого періоду часу) можна віднести до нерухомого майна. Це найчастіше устаткування, вбудоване у будинок чи споруду і жорстко з нею пов'язане (система вентиляції, комунікації, опалювальні і енергетичні мережі, ліфти та інших.).

10. Охарактеризуйте вплив життєвого циклу на величину вартості машин і устаткування.

Відповідь: На мал.1 схематично зображено залежність ціни від етапу життєвого циклу об'єкта:

Мал.1 Вплив життєвого циклу на вартість машин і устаткування

11. Що виступає як вихідної бази щодо визначення вартості з урахуванням витратного підходу?

Відповідь: При витратному підході як вартості приймається вартість створення умов та продаж об'єкта, тобто. його собівартість.

12. Як здійснюється вибір основногоценообразующего параметра?

Відповідь: Вибір головногоценообразующего параметра залежить від призначення машини чи одиниці устаткування: для транспортний засіб – вантажопідйомність, для двигуна – потужність, для верстата – максимальна величина оброблюваної деталі т.д.

13.Кокой вигляд має крива зміни ціни на залежність від ступеняустаревания?

Відповідь: крива зміни вартості при фізичному знос – мал.2


>Рис. 2 Крива зміни вартості при фізичному знос машин і устаткування

14. Перелічіть методи прямого й опосередкованого визначення витрат.

Відповідь: Методи, засновані на засобах прямого визначення витрат:

1)поелементний розрахунок витрат залежить від підсумовуванні вартостей окремих елементів об'єкта оцінки, і навіть витрат за це, транспортування і складання з урахуванням прибутку;

2) метод аналізу та індексації наявних калькуляцій залежить від визначенні вартості шляхом перерахунку початкової собівартості підсумовуванням індексованих витрат з економічним елементам (затратам на матеріали, комплектуючі вироби, зарплату робітників і непрямі витрати), наводячи їх до сучасного рівня;

3) методукрупненного розрахунку собівартості залежить від визначенні вартості шляхом розрахунку повної собівартості виготовлення по укрупненим нормативам виробничих витрат з урахуванням рентабельності виробництва.

Методи, засновані на засобах непрямого визначення витрат:

1) метод заміщення чианалого-параметрический, який грунтується на принципі заміщення й у доборі об'єктів, аналогічних оцінюваного по корисності і функцій, що дозволяє виходячи з відомих цін, і техніко-економічних характеристикобъектов-аналогов розраховувати вартість що оцінюється об'єкта;

2) індексний метод (потрендам зміни);

3) метод питомих цінових іекономико-технических показників, який залежить від розрахунку вартості з урахуванням питомих цінових показників, тобто. ціни, що припадає на одиницю головного параметра (продуктивності, потужності тощо.), маси чи обсягу.

15. Чи варто враховувати супутні витрати, пов'язані після придбання устаткування, щодо вартості цього устаткування?

Відповідь: Оцінюючи машин і устаткування до вартості аналога часто включаються видатки приведення активу робочого стану. Ці витрати часто називають витратами підготовку. До їх складу часто включають необхідні супутні витрати - виконання проектно-конструкторських робіт, транспортування, встановлення та монтаж, під'єднання до комунікаційним мереж, проведення пуско-налагоджувальних робіт.


Список літератури

 

1. Федеральний закон «Про оцінної діяльність у РФ» від від 29 липня 1998 р. № 135 – ФЗ «Про оцінної діяльність у Російської Федерації» (в ред.Федеральних законів від 21 грудня 2001 р. № 178 – ФЗ, від 21 березня 2002 р. № 31 – ФЗ, від 14 листопада 2002 р. № 143 – ФЗ, від 10 січня 2003 р. № 15 – ФЗ, від 27 лютого 2003 р. № 29 – ФЗ, від 22 серпня 2004 р. № 122 – ФЗ, від 05 січня 2006 р. № 7 – ФЗ, від 27 липня 2006 р. № 157 – ФЗ, від 05 лютого 2007 р. № 13 – ФЗ, від 13 липня 2007 р. № 129 – ФЗ, від 24 липня 2007 р. № 220 – ФЗ). Основні становища.// УПСКонсультантПлюс.

2. Федеральний стандарт оцінки «Загальні поняття оцінки, підходи й підвищити вимоги до проведення оцінки» (ФСТ № 1), затверджений Наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007 р. № 256. Основні становища// УПСКонсультантПлюс.

3. Федеральний стандарт оцінки «Мета оцінки й види вартості» (ФСТ № 2), затверджений Наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007 р. № 255. Основні становища. // УПСКонсультантПлюс.

4. Федеральний стандарт оцінки «Вимоги до звіту оцінки» (ФСТ № 3), затверджений Наказом Мінекономрозвитку Росії від 20 липня 2007 р. № 254. Основні становища. // УПСКонсультантПлюс.

5. ГОСТ Р 51195.0.02 - 98 Єдина система оцінки майна. Терміни й універсального визначення). // УПСКонсультантПлюс.

6. Стандарт 04.21. «Оцінка вартості рухомого майна. Оцінка вартості машин, устаткування й транспортних засобів». Затверджене Рішенням Правління Міжрегіональної саморегулювальної некомерційної організації -Некоммерческое партнерство «Суспільство професійних експертів і оцінювачів» Протокол № 21 від «19» жовтня 2007 р.

7. Оцінка вартості машин і устаткування: Навчальнепособие/Под загальної редакцією В.П. Антонова – М.: Видавничий будинок «Російська оцінка», 2007 – 254 з.


Схожі реферати:

Навігація