Реферати українською » Экономика » Господарські товариства і ефективність діяльності підприємства


Реферат Господарські товариства і ефективність діяльності підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ВОЛЖСКИЙ ІНСТИТУТСТРОИТЕЛЬСТВА І ТЕХНОЛОГІЙ

(>ФИЛИАЛ) ДЕРЖАВНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УСТАНОВИ ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОСВІТИ

«>ВОЛГОГРАДСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра економіки

>КУРСОВАЯ РОБОТА

«Господарські товариства»

з дисципліни: «Економіка підприємства»

Волзький 2010


 

Зміст

 

Запровадження

1. Господарські товариства

1.1 Поняття господарських товариств, їх відмінності між інших організаційно-правових форм

1.2 Види господарських товариств

1.2.1 Повне товариство

1.2.2 Товариство на вірі (командитне)

2. Розрахунок ефективності діяльності підприємства з виробництва та її реалізації продукції

2.1 Упорядкування кошторису витрат за виробництво і продукції

2.2 Калькуляція собівартості продукції виробів Проте й Б

2.3 Ціноутворення

2.4 Формування прибутку

2.5 Розподіл прибутку

2.6 Капіталовкладення розвиток виробництва

2.7 Зниження собівартості

2.8 Повна економія підприємством

2.9 Термін окупності капіталовкладень

2.10 Річний економічний ефект

Укладання

Список літератури


 

Запровадження

 

Ця курсова робота і двох частин. У першій частині розглянутий питання господарських товариствах, у другій частині наведено розрахунок ефективності діяльності підприємства з виробництва та її реалізації продукції.

Найважливішим при класифікації підприємств у умовах ринкової економіки є організаційно-правовою ознака. Підприємства за цією ознакою поділяються на господарські товариства суспільства, суспільства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства (відкриті й закриті), виробничі кооперативи, державні та муніципальні підприємства, некомерційні організації.

Вибір організаційно-правовою форми підприємства здійснюється з урахуванням її характеристик, які регламентуються державою через Цивільний кодекс і спеціальні закони. Сюди відносяться такі питання, як: правоздатність; склад засновників та учасників; порядок установи; капітал та вклади; відносини власності і здає майно засновників; відповідальність; керівні органи підприємства; розподіл прибутків і збитків; ліквідація й питання.

Організаційна форма характеризує порядок початкового створення майна підприємства міста і процес використання одержаного прибутку. Цей порядок включає у собі перелік засновників підприємства, форму об'єднання виступали їхні капіталів, способах розподілу прибутків і інші.

Під правової формою мається на увазі комплекс юридичних, правових, господарських норм, визначальних характер відносин між власниками, і навіть між підприємством, і інші суб'єкти господарської діяльності й органами структурі державної влади. Правова форма характеризує правничий та відповідальність власників під час функціонування, ліквідації чи реорганізації підприємства /1/.

Мета курсової роботи - дати характеристику основниморганизационно-правовим формам підприємницької діяльності з прикладу господарських товариств.

У цьому курсової роботі необхідно розглянути поняття господарського товариства, як виду організаційно-правовою форми підприємства, їх відмінності між інших організаційно-правових форм, досліджувати окремі види господарських товариств, розглянути правові становища, їх учасників, порядку управління та проведення справ у господарських товариствах, і навіть встановлення порядку їхнього ліквідації й реорганізації.


 

1. Господарські товариства

 

1.1      Поняття господарських товариств, їх відмінності між інших організаційно-правових форм

 

>Организационно-правовую систему Російської Федерації з початку 1995 р. визначає новий Цивільний Кодекс. Відповідно до ЦК РФ все юридичних осіб діляться на комерційні фірми та некомерційні.

Розглянемо такий її різновид комерційне підприємство, як господарське товариство.Хозяйственное товариство – це комерційна організація зразделенним частки (вклади) засновників (учасників) статутним капіталом. Майно, створене рахунок вкладів учасників, і навітьпроизведенное і придбане господарським товариством чи суспільством, перебуває у її власності (визначення закріплено ст. 66 Цивільного Кодексу РФ) /2/.

По ДК РФ господарські товариства можна створювати у вигляді повного товариства товариства на вірі (командитні товариства).

Представництво й дії від імені повного товариства чи товариства на вірі кожного з дійсних його членів визнається діяльністю самого товариства, якщо установчими документами товариства не передбачено інше. Власне найменування товариства має включати слова «повне товариство» чи «товариство на вірі». У ньому вказується чи кілька дійсних членів товариства. Якщо ж в найменуванні повного товариства досить двох засновників. у своїй них то, можливо директором, інший – головний бухгалтер з правом підписи. Для реєстрації товариства потрібен протокол установчих зборів і установчого договору. У протоколі фіксується злагоду між сторонами з приводу створення фірми, визначається вид діяльності, назва фірми, встановлюється її адресу. У установчому договорі визначаються внески сторін у статутний капітал фірми, розподіл прибутку і відповідальність договірних сторін. За підсумками протоколу, й установчого договору складається статут за стандартним зразком, єдиному всім форм і деяких видів фірм (підприємств) і підприємництва /3/.

При порівнянні організаційно-правовою форми важливо вказати, що господарські товариства господарські товариства, маючи багато спільного, водночас мають суттєвими відмінностями, які перебувають наступного /4/.

По-перше, господарські товариства є, передусім об'єднання осіб (учасники повинні безпосередньо брати участь у діяльності товариства), тоді як господарські товариства - воно капіталів (досить внести внесок у статутний капітал).

По-друге, засновниками товариства може лише юридичні особи та підприємці без утворення юридичної особи, тоді як створити господарське товариство може кожен обличчя.

По-третє, засновники товариства солідарно несутьсубсидиарную (додаткову) відповідальність за зобов'язаннями організації (тобто. при недостатності майнадолжника-товарищества решта боргу покривається з допомогою майна засновника), учасники ж господарського суспільства несуть ризик збитків лише рамках вкладу, яку внесено до статутний капітал (крім суспільства з додатковою відповідальністю).

Є й внутрішні відмінності. Так було в товаристві на вірі (>коммандитном товаристві), на відміну повного товариства поруч із повними товаришами існують рядові вкладники - фізичні чи юридичних осіб, яких зазнають ризик збитків, що з підприємницької діяльності товариства, не більше сум внесених ними вкладів, але участі у цій діяльності де вони приймають.


 

1.2 Види господарських товариств

 

1.2.1 Повне товариство

Повне товариство — воно двох чи більше осіб для ведення підприємницької діяльності на спільної платній основі у відповідність до ув'язненим з-поміж них договором і несучі необмежену солідарну відповідальність як вкладеним капіталом, а й у своїм майном.

Однією з основних понять, що характеризує повне товариство, єскладочний капітал.Складочний капітал утворюється внаслідок внесення засновниками товариства своїх вкладів, та її величина, по крайнього заходу, в початковий діяльність, визначає можливості організації, створюючи матеріальну базу її функціонування. Співвідношення вкладів учасників визначає, зазвичай, розподіл прибутків і збитків товариства, і навіть права учасників отримання частини майна чи його вартості привибитии з товариства. Загальна ж величинаскладочного капіталу подальшому особливій ролі не грає, формуючи лише умова задля розподілення прибутку між учасниками /5/.

Повному товариству непотрібен статут. Воно створюється і діє основі установчого договору,подписиваемого усіма учасниками. У установчому договорі вказується найменування товариства, місце його перебування, порядок управління його діяльністю, величину і складскладочного капіталу товариства, порядок зміни частки кожного з його, і навіть відомостей про відповідальності учасників повного товариства порушення обов'язків внесення вкладів та інших.

Участь повному товаристві накладає досить жорсткі обов'язки. Так, заборонено одночасне понад в одному повному товаристві (через особливого характеру відповідальності за зобов'язаннями останнього). Учасник немає права без згоди інших учасників здійснювати від імені угоди, однорідні з тими, що є предмет діяльності товариства. На момент реєстрації товариства кожного учасника зобов'язаний внести щонайменше половини свого внеску доскладочний капітал (решта вносять у відповідність до установчим договором). З іншого боку, кожен товариш повинен брати участь у своєї діяльності відповідно до установчим договором /6/.

Повне товариство є юридичною особою, самостійної фірмою, має набором прав, дозволяють йому в ролі суб'єкта господарську діяльність. Управління діяльністю товариства здійснюється за загальному згоди всіх учасників. Кожен учасник має вони одностайно і ми вправі знайомитися з всієї документацією ведення справ України та має право діяти від імені товариства, якщо установчим документом встановлено, що його учасники ведуть справи спільно, або ведення справ доручено окремим учасникам. При спільному віданні справ товариства учасниками до скоєння кожної угоди не потрібна згода всіх учасників товариства. Якщо ведення справ товариства доручається одній або кільком членам, інші члени з метою угоди від імені товариства повинен мати доручення від учасника, яку покладено ведення справ товариства /7/.

Прибуток і збитки повного товариства розподіляють між учасниками пропорційно їх у спільному капіталі. Учасники повного товариства солідарно несутьсубсидиарную відповідальність своїм майном за зобов'язаннями товариства. Якщо майна товариства замало погашення, засновники (учасники) товариства відповідають особисто що належить їм майном, пропорційно зробленою в повне товариство вкладах. Учасник, вибувши з товариства, відповідає за зобов'язаннями товариства, що виникли досі його вибуття. Об'єднане майно, призначене для ведення підприємницької діяльності, є загальну пайову власність й належить всіх учасників на пайовий основі. Кожен учасник має власну частку (пай), відповідає її майновому і грошовому вкладів у товариство. Частка відбиває ті частини грошової вартості майна товариства, що належить даному учаснику.

Найважливішим питанням є зміна складу учасників повного товариства. Учасник вправі вийти з товариства, заснованого без створення терміну, заявивши щонайменше як 6 місяців про намір; якщо товариство створено визначений термін, то відмови від участі у ньому допускається, лише з шанобливій причини. Разом про те передбачається можливість винятку через суд знову когось із по одностайним рішенням інших учасників.Вибившему учаснику, зазвичай, виплачується вартість частини майна товариства, відповідному його частці в спільному капіталі. Долі учасників успадковуються і передаються гаразд правонаступництва, але вступ спадкоємця (>правооемника) в товаристві відбувається лише з дозволу інших учасників. Нарешті, можливий варіант зміни складу товаришів через передачу однією з учасників (з дозволу інших) своєї частки спільному капіталі чи її частини іншому учаснику чи третій особі /8/.

Через надзвичайно сильної взаємозв'язку товариства його, низку подій, який стосується учасників, можуть призвести до ліквідації товариства. Такими ставляться, зокрема: вихід учасника; смерть учасника – фізичної особи чи ліквідація учасника – юридичної особи; звернення кредитором когось із учасників стягнення на частина майна товариства; відкриті відношенні учасника реорганізаційних процедур за рішенням суду; визнання учасника банкрутом. Але якщо передбачено установчим договором чи угодою решти учасників, товариство може й далі роботу. Також повне товариство, як і будь-яка юридична особа, може бути ліквідоване за рішенням його учасників, за рішенням суду у разі порушення вимог законодавства і згідно з процедурою банкрутства. Підставою ліквідації повного товариства є й зменшення кількості його до одного (протягом 6 місяців від моменту такого зменшення даний учасник вправі перетворити товариство в господарське товариство).

Повні товариства засновані налично-доверительних відносинах, тому з'явилися б і розвиваються ніж формою сімейного підприємництва, які надають переважно платні.

Форма повного товариства великого поширення немає у галузі будівництва, бо обмежує їх відповідальність за зобов'язаннями товариства, а держава встановлює їм ніяких привілеїв /9/.

1.2.2 Товариство на вірі (командитне товариство)

Другий вид товариств – товариство на вірі (командитне) – відрізняється від повного тим, що з повними товаришами до його складу входятьучастники-вкладчики (>коммандисти), яких зазнають ризик збитків зв'язку з товариства не більше сум внесених ними вкладів, і навіть не беруть участь у підприємницької діяльності.

Законодавчо визначено право вкладника (>коммандиста) товариства на вірі: отримувати частка прибутку, належну йому; ознайомитися з річними звітами і балансами; може після закінчення фінансового року вийти з товариства отримати свій внесок (порядок виходу й отримання паю повинні передбачатися установчим договором); може незалежно від згоди інших передавати учасників земельну частку в спільному капіталі чи його частина іншомукоммандисту чи третій особі, причому учасники товариства мають правом купівлі; у разі ліквідації товариствакоммандисти отримують свої вклади з майна, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, насамперед (повні товариші беруть участь у розподілі лише майна, що залишилися після цього, пропорційно їх у спільному капіталі, які з вкладниками) /10/.

Товариство на вірі надає кілька великі змогу управління майном і комерційної діяльності, ніж повне товариство. Перевагою подібного типу товариств слід віднести те, що його учасники звільняються й від подвійного оподаткування. Вони сплачують лише прибутковий податок та не платять прибуток. Це свого роду плата «за страх», тобто. плату ризик втратити трубку, насос внаслідок можливого банкрутства чи інших невдач /11/.

Ліквідація командитного товариства іде за рахунок всім підставах повного товариства (але уденном разі збереження їх у складі хоча самого повного товариша і самого вкладника утворює достатня умова для продовження діяльності). Додатковим підставою є вибуття всіх вкладників (у цій ситуації допускається можливість перетворення командитного товариства в повне) /6/.


 

2. Розрахунок ефективності діяльності підприємства з виробництва та її реалізації продукції

Варіант 9

Вихідні дані

Найменування показників:

1. Випуск, прим.

Виріб А 1150

Виріб Б 2100

2. Споживання матеріальних ресурсів:

а) метал, т. 665

б) паливо, т. 24

в) електроенергія,млн.квт./ч. 2

3. Продаж металу, т. 210

4. Інші витрати,включаемие в собівартість,тис.руб. 16

5. Чисельність трудящих, чол. 110

6. Середньомісячна зарплата одного працівника, крб. 8000

7. Прибуток від здачі приміщень у оренду (щомісяця), крб. 520

8. Дивіденди по цінних паперів та банківським депозитах (щокварталу),тис.руб. 800

9. Економічні санкції за квартал, тис. крб. 410

 

Таблиця 2.1 - Витрати виробництва продукції

Найменування Виріб А Виріб Б

Норма витрати

- металу,т./шт.

- палива,т./шт.

-електроенергіїкВт/шт.

0,2

0,01

800

0,15

0,008

500

>Сдельние розцінки,руб./шт. 50 80
Рентабельність, % 30 25

Таблиця 2.2 - Ціни матеріальних ресурсів

Найменування Ціна без ПДВ Ціна придбання Ціна продажу

Метал

Метал

Паливо

Електроенергія

14,8тис.руб.

-

15тис.руб.

2,47р./кВт/ч.

17,46тис.руб.

-

17,7тис.руб.

2,91р./кВт/ч.

19,64тис.руб./т.

Таблиця 2.3 - Стан основних фондів

Найменування Вартість,тис.руб. Норма амортизації, %

Будівлі і споруди

Машини й устаткування

2000000

3000

2

12

Таблиця 2.4 - Податки

Податок Ставка, %

ПДВ

Податок з прибутку

Податок з доходу по цінних паперів та банківським депозитах

Відрахування у позабюджетні фонди

18

20

15

26

2.1 Упорядкування кошторису витрат за виробництво і

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація