Реферати українською » Экономика » Туристський продукт і його споживання


Реферат Туристський продукт і його споживання

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Волзький філія Московського інституту

Реклами, туризму, шоу-бізнесу

>ФАКУЛЬТЕТ: «>Социально-культурного сервісу і внутрішнього туризму»

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: «Економіка і підприємництво»

Тема: «>Туристский продукт та її споживання»

>Виполнил:

Студент 4 курсу Лаврова Анастасія

Науковий керівник:

>Скрипникова Л.

р. Волзький 2009 рік


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

>Туристский продукт та її споживання

1.1 Концепція створення туристського продукту

1.2Туристский пакет

1.3 Структура туристського продукту

1.4 Валовий туристський продукт

1.5 Забезпечення якості туристського продукту

1.6 Вимоги до якості туристського продукту

1.7 Проблеми якості туристського продукту

1.8 Умови створення якісного сервісу на туристському підприємстві

1.9 Постачальники послуг у туризмі

1.9.1 Споживачі туристського продукту

II. Аналіз діяльності туристичної фірми «>Интуравто»

2.1Туристский попит пропозиції на туристський продукт

2.2 Пропозиції фірми «>Интуравто»

2.3Планово-економические показники фірми

Укладання

Література


Запровадження

>Туристский продукт близький за значенням до поняття «туристський пакет» - якого є обов'язковим комплексом послуг і має серійний характер, пропонується широкої продажу.Туристский пакет включає у собі 4 основних компоненти: туристський центр, транспорт, розміщення та трансфер. Натомість туристський продукт складається з 3 елементів: тур, додатковітуристско-екскурсионние послуги і товари. Відмінність туристського пакета від туристського продукту у тому, що туристський пакет це лише обов'язкова частина туру.

Для кожної галузі забезпечення якості продукту специфічна і має різний характер. Проблема нашого часу універсальна. Вона залежить від цього, наскільки успішна наважується. Якість, як і його розуміння минуло довгий шлях розвитку, як й потреби людей.

У Росії її існує Державного комітету Російської Федерації, який управляє діяльністю стандартизації. На розробку стандартів існують технічні комітети, що діють з урахуванням підприємств, які спеціалізуються з певних видам продукції та послуг і у цій галузі найефективнішим технічним потенціалом.

У світовій практиці виробилися певні правила організації ефективного сервісу, за якими менеджер може застосувати весь досвід, до конкретного туристському продукту.


                                                 I.            >Туристский продукт та її споживання

 

1.1. Концепція створення туристського продукту

Основне завдання діяльності туроператора є створення туру, підкріпленого відповідної програмою обслуговування. Спеціалісти виділено кілька основних властивостей туристського продукту:

1. Обгрунтованість - надання всіх послуг має зумовлюватися метою подорожі й супутніми умовами, заснованими на потребах туриста;

2.Надежность-соответствие реального змісту продукту рекламі, достовірність інформації;

3.Эффективность-достижение найбільшого ефекту для туриста при найменших витратах з її боку;

4.Ценостность - завершеність продукту, його спроможність цілком задовольнити туристську потреба;

5.Ясность-потребление продукту, його спрямованість мусить бути зрозуміла як туристові, і обслуговуючому персоналу;

6. Простота в експлуатації;

7. Гнучкість;

8.Полезность-способность служити досягненню одній або кількох цілей;

9. Безпека;

Основним туристським продуктом є комплексне обслуговування, тобто. стандартний набір послуг, проданий туристам щодо одного «пакеті». Пакет послуг - це вироблений туроператором туристський продукт, що з певного набору пропонованих послуг.Пакет-тур-ето комплекс послуг, наданих подорож з індивідуального чи групового варіанту.

Чинники, що впливають організаціютурпакета:

· Наявність попиту дане подорож;

· Можливості матеріальної бази, інфраструктури послуг ;

· Взаємини з авіакомпаніями та інші транспортними компаніями;

· Стосунки між країною відправки і приймаючої;

· Взаємини з партнерами інших фірм;

· Рівень туризму у приймаючої країні;

· Політична стабільність країни призначення;

При оформленні туру можливі два варіанта роботи з туристами:

- Реалізація замовних турів

- Реалізаціяинклюзив-туров

При оформленні замовного туру, туристові пропонуються різноманітні варіанти обслуговування з кожного з видів послуг:

· Розміщення - різні за рівню, типом і місцеві розташування готелю;

· Харчування;

· Екскурсії,досугово - розважальні послуги вплинув на вибір;

· Спортивні і курортні послуги;

·Визовие страхові послуги;

>Инклюзив-тур-ето заздалегідь спланований набір послуг, зорієнтовані певний вид відпочинку, і навіть на соціальний клас" і вік туристів. Вона має певні переваги:

· Комплексна поїздка дешевший, ніж набір послуг, купованих окремо;

·Турагенству легше радити клієнту, який вибрати маршрут;

· Більше можливості показати привабливість продукту;

Недоліки: його присутність серед такому турі послуг, не цікавлять клієнта, надмірна насиченість програми.

Всі представлені тури але тільки, поширюються над ринком туристських послуг - це можливості пропозиції попиту туристські послуги. У поняття «пропозиції над ринком туристських послуг» як і матеріальний база туризму, і туристські послуги, товари, якісне і повний подання яких можливе лише за достатньому розвиток інфраструктури відпочинку.Туристский ринок – економічна система взаємодії чотирьох основних елементів:

·Туристского попиту;

· Пропозиції туристського продукту;

· Ціни;

· Конкуренції;

1.2Туристский пакет

>Туристский пакет - основний комплекс послуг, наданих подорож з індивідуального чи групового плану, який має серійний характер, пропонується широкий продаж. ВІН включає у собі 4 основних елемента: туристський центр, транспорт, послуги розміщення, трансфер.

>Туристскийцентр-место відпочинку туриста, у тому числі усі його рекреаційні ресурси. Цей елемент належить до основним, оскільки без об'єкта інтересу неможливо організувати подорож.

Транспорт - засіб пересування, з допомогою якого дістатись туристського центру. Найпоширенішим засобом пересування є літак, але короткий відстані використовується поїзд, автомобіль і туристський автобус. Транспорт становить більшу частину витрат, впливає на вартістьтурпакета. Слід зазначити, що замістькомфортабельней і швидше транспорт, вживаний у подорож, то вище вартість його. Але, не дивлячись цього, попит нею не падає.

Послуги розміщення - це конкретний готель, запропонований туристові у фірмі.Размещения в готелях різняться на кшталт гостинності, які пропонують туристові. Послуги харчування не включаються окремим елементом в туристський пакет, що у туризмі вони є частина послуг розміщення.

Трансфер - доставка туриста від місця прибуття, що за країні перебування, доречно розміщення, де буде проживати і навпаки. Також це будь-яка перевезення туриста у межах туристського центру. Сюди як і відносять поїздки з готелю до театру, музеї т.д., але це трансфери не входять у туристський пакет, оскільки клієнти їх завжди сприймає як обов'язкову послугу.

Цей пакет обов'язковості туристських послуг і туристський пакет, туристського продукту.

Після укладання Шенгенськоїконвенции(1995 р.) питання уніфікації вимог до туристському продукту стали особливо актуальні. . Річ у тім, що тур, набутий у одному місці ми, споживається й інші, і лише повне узгодження позицій туроператора, туристського агента і туриста здатна забезпечити взаємне виконання зобов'язань. Відповідно до Міжнародної конвенції по туристським контрактами (Брюссель 1970 р.) таке узгодження складає контрактній основі у вигляді ваучера, який підписую всі учасники угоди: туроператор, турагент і турист. У штатівській спеціальній директиві Європейського Союзу (ЄС) попекидж-турам від 15 червня 1990 р. наводяться обов'язкові вимоги до змісту ваучера. Він повинен мати повну інформацію про турі:

- країна, місто (туристський центр), куди іде турист;

- транспортні засоби, використовувані для перевезення туриста;

- умови розміщення туристів, включаючи розташування готелю, її категорію, рівень комфорту, перелік обов'язкових послуг, включених до вартості туру;

- умови харчування;

- дати початку будівництва і завершення туру;

- програма перебування з розбивкою щодня із зазначенням включених екскурсій, і соціокультурних заходів;

-паспортно-визовие формальності;

- медичне страхування;

- мінімально дозволене число учасників туру;

- гранично максимально можливі строки ануляції туру (до ЄС - пізніше 20 днів до його початку);

- комплексна ціна туру;

- компенсацію недотримання термінів, програми розвитку й умов перебування туриста;

- назва і реквізити туроператора і туристського агента.

 Відповідно до цього контракту туроператор відповідає:

- за дотримання програми перебування;

-відповідність реклами й наданої туристові інформації фактичному комплексу послуг;

- довільне зміну ціни туру;

- достовірність інформації про туристському продукті.

У порушення однієї з цих пунктів туроператор зобов'язаний компенсувати туристові як матеріальний, а й моральну шкоду.

1.3 Структура туристського продукту

>Туристский продукт - сукупність речовинних (предмети споживання),невещественних (послуги) споживчих вартостей, необхідні задоволення потреб туристів, котрі під час подорожі.Туристский продукт складається з трьох елементів: тур, додатковітуристско – екскурсійні послуги, товари.

Тур - первинна одиниця туристського продукту, реалізована клієнту як єдине ціле, продукт праці туроператора визначений маршрут й у конкретні терміни. Розрізняють дві основні форми турів: з супроводження й без.

Додатковітуристско-екскурсионние послуги - послуги непередбачений вваучером чи путівкою,доводимие до споживача як її вільної часу. Додаткові послуги не входить у вартість путівки. До них належать: прокат, телефон, побутове обслуговування, пошта, обмін валюти, додаткове харчування, громадський транспорт,рен-кар, зберігання речей тощо. Ці послуги купуються додаткову плату.

Товари - специфічна матеріальна частина туристського продукту, куди входять туристські плани й карти міст, листівки, буклети, сувеніри, туристське спорядження тощо., інеспецифичная частина туристського продукту куди входить велика кількість товарів, що є дефіцитними або як дорогими у місцях постійного проживання туристів. Додаткова програма - турпакет і комплекс послуг на маршруті, тобто. тур, туроператор оформить як туристської путівкою чи ваучера - документа, у якому гарантовано все обов'язкові для фірми і клієнта послуги.

Під час упорядкування туристського продукту, також потрібен враховувати страхування. Існує безліч видів страхування туристів:

- Страхування у разі несподіване скасування поїздки;

- Дострокове припинення туру;

- Затримка рейсу і запізнення наступний рейс;

- Непередбачені витрати;

- Страхування у разі смерті чи каліцтва;

-Экстренние медичні витрати;

- Ушкодження чи зникнення багажу;

- Затримка багажу;

Як свідчить нинішній статистика, структура вартості туристського продукту приинклюзив-турах із Росії європейські країни і становить:ТПр (100 %) = Т (30 %) +ДТЭУ (40 %) +Тв (30 %),

деТПр - вартість туристського продукту;

Т - вартість туру;

>ДТЭУ - вартість додаткових послуг;

>Тв - вартість куплених товарів.

З цієї структури видно, що туроператор виручає менш 1/3 вартості турпродукту. Набагато більше туристи залишають у місцевій туристської індустрії безпосередньо, минаючи послуги туроператора. Значна частина коштів витрат російських туристів вступає у місцевий бюджет через торгівлю.

1.4 Валовий туристськийпрдукт

>Туристский продукт оцінюється як сумарнийоббьем товарів та послуг, які вироблялися галузі туризму. Він можна оцінити двома шляхами:

· Як сума всіх вироблених витрат;

· Як сума усіх витрат туристів, тобто. прибуток від туризму;

Зокрема й другому випадках вимірюється в вартісному вираженні валовий туристський продукт - сумарний обсяг товарів та послуг, які вироблялися галузі туризму. Валовий туристський продукт як включає:

1. Усю зарплату, що є частиною виручки з виробництва туристських товарів та послуг. Сюди включається також надання позики;

2. Гроші здаватися у найм кімнат, апартаментів тощо.;

3. Відсотки, які отримують підприємці, працюють у туристської економіці, через те, що надають позику грошей;

4.Прибиль-ето те, що залишається по тому, як було зроблено видатки виробництво туристського продукту або ж послуги. Витрати віднімаються з виручки від туристських товарів та послуг. Це означає, що результати може бути негативними. Частина доходів може повернутися до власника, а може залишитися у туристському бізнесі задля її подальшого користування. Саме цю частину сприймається як дохід. Валовий туристський продукт як включає:

1) Витрати на туристське споживання;

2) Приватні туристські інвестиції, які включають кількість витрат, зроблені під час здійснення нових капіталовкладень, та експлуатаційні витрати приватного сектору підвищення;

3) Структури туризму. Сюди включені зміни у потоці продуктів, що їх виготовляє турбізнес;

4) Державні туристські витрати, зроблені державою на придбання туристських товарів та послуг;

5)Туристский експорт мінус імпорт. У цьому категорії загальний обсяг витрат за експорт туризму із країни може бути додано до валовому туристському продукту;

При визначенні валовий продукт необхідно враховувати такі обставини:

·Ликвидации боргів сприймається як зменшення туристського капіталу. Погашення боргів сприймається як частина витрат з формуванню туристського капіталу. Інакше кажучи, хоча ці витрати й є частиною доданій вартості, але вони входять у дохід, оскільки обсяг коштів не повертається від використання в туристському бізнесі;

· Непрямі податки ставляться до туристських товарів та послуг. Тому, за підсумовуванні витрат, зроблені під час виробництва туристського продукту, щоб зробити їх рівним прибутку, необхідно частина прибутку додати непрямим податках на погашення боргів. Для посилення виробничої активності економіки туризму капітал, який було витрачено для туристського продукту, має бути спрямований створення нового продукту, тобто. на диверсифікацію туристського виробництва;

1.5 Забезпечення якості туристського продукту

У світі забезпечення якості продукції носить універсальному характері. Саме поняття якості,трактуемое як філософська категорія, якою виражено істотну визначеність об'єкта, завдяки якому вона якого є саме цим, а чи не іншим, стосовно продукту окреслюється міра корисності, сукупність зазначених властивостей продукту, його спроможність задовольняти певні громадські й особисті потреби.

Нині поняття якості як категорії унормоване й стандартами. Стандарт - нормативний документ, розроблений з урахуванням угоди більшості зацікавлених сторін перебуває й ухвалення визнаним органом чи затверджений підприємством, у якому встановлюються для загального і багаторазового використання правила, загальні принципи, характеристики, вимоги, і методи, що стосуються певних об'єктів стандартизації, і направлений для досягнення оптимальної ступеня упорядкування у сфері.

Відповідно до визначенням Міжнародної організації з стандартизації (>ИСО) якість - це сукупність зазначених властивостей і характеристик продукту, які йому здатність задовольняти зумовлені або ймовірні потреби. Є така ухвала якості продукції, наведене вГОСт15467-79, за яким «якість продукції - сукупність зазначених властивостей продукції, зумовлюючих її придатність задовольняти певні потреби у відповідність до її призначенням»


1.6 Вимоги до якості туристського продукту

Формально рівень якості окреслюється відповідність властивостей продукції та послуг вимогам стандартів.Туристскийпродукт-понятие комплексне, що складається з безлічі взаємозалежних складових - туристських послуг. Відповідно до ГОСТ 28681-0-90 «туристська послуга результат діяльності туристського підприємства з задоволенню відповідних потреб туристів». Якість послуги визначається вимогамистатьи№4 Закону РФ «Про захист прав споживачів» Правове полі і розробити стандартів у сфері туризму позначений до закону РФ «Про стандартизацію». Закон визначає стандартизацію як діяльність із встановленню норм, правив і характеристик з метою забезпечення:

1. Безпеки продукції для довкілля, здоров'я та майно;

2. Якість продукції або послуг у відповідність до рівнем розвитку науки, техніки і технології;

3. Єдності вимірів;

4.Экономии всіх видів ресурсів;

Об'єкт стандартизації - продукція, послуги, чи процеси, що неодноразово відтворюються, чи використовуються. Вимоги до туристським послуг визначені у ГОСТ Р

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація