Реферати українською » Экономика » Теорія інфляції та її еволюція


Реферат Теорія інфляції та її еволюція

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Курсова робота

По дисципліни: Економічна теорія

На тему: «Теорія інфляції і її еволюція»


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА I. ІНФЛЯЦІЯ ЯКСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВИЩЕ

1.1 Поняття інфляції

1.2 Історичні передумови інфляції

1.3 Види інфляції

1.4 Причини інфляції

1.5 Особливості сучасної інфляції, її вимір і наслідки

ГЛАВА II. особливостіИнфляциИ у Росії

2.1 Еволюція інфляції у Росії

2.2 Аналіз інфляційних процесів і управління внутрішніх дисбалансів російської економіки

2.3 Проблеми зниження темпу інфляції у Росії

2.4 основні напрями антиінфляційної політики у Росії

2.5 Прогноз інфляції на найближчі роки та антиінфляційні зниження її темпів

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Останні років ознаменувалися серйозними змінами у грошової сфері, динаміці цін, економічний розвиток загалом. Звільнення грошей від золотого змісту, перетворення безготівкових грошей від золотого змісту, перетворення безготівкових грошей до головний вид грошей, а паперових грошей - фактично на єдиний вид готівки – усе це впливало на механізм ціноутворення. Типовим станом цін став їх зростання, іноді дуже суттєвий. Цей процес відбувається й у науковій літературі і у повсякденній практиці отримав назву «інфляція».

Дослідження різних теоретичних концепцій інфляції дозволяє зробити висновок, що інфляція – одне з складних соціально-економічних явищ, які важко піддаються якісному аналізові досягнень і кількісному вимірюванню.

Інфляція є наслідком глибиннихмакроуровневих процесів наростання диспропорцій внатурально-вещественной і вартісної структурі ВВП і національної доходу, викликають розлад грошового звернення, появу у зверненні надлишкових засобів у готівкової і безготівкової формах. Результатом цих процесів є знецінення національної валюти, зниження її купівельної спроможності, зростання цін, і ін.

Інфляція – явище не нове, вона мала місце багатьох країн (США, Англія, Німеччина, Франція та інших.), зокрема у Росії. Інфляційні процеси відбуваються й у багатьох країнах, особливо у країнах Латинська Америка, Африки та Азії, соціальній та Російської Федерації.

Інфляція є неминучим супутником ринкової економіки кожної країни. Тож у цій курсової роботі ставиться завдання всебічно розглянути теорію інфляції і його еволюцію. Мета роботи досягається рішенням наступних завдань:

1)Охарактеризовать поняття «інфляція».

2) Розглянути види, причини, особливості і наслідки інфляційних процесів для економіки нашої країни.

3) Розглянути особливості інфляції у російській економіці з урахуванням даних аналізу інфляційних процесів.


ГЛАВА I. ІНФЛЯЦІЯ ЯКСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВИЩЕ

Інфляція одна із найважливіших і складних явищ сучасної економіки. Беручи форму загального зростання товарних цін, інфляція заходить в усі сектору економіки, надаючи різноманітне і суперечливе вплив, почасти стимулюючи економічного розвитку, але, переважно, граючи руйнівну роль.

1.1 Поняття інфляції

Термін інфляція (від латів.inflatio – здуття) вперше став вживатися у Північній Америці період громадянську війну 1861-1865 рр. й визначав процесразбухания паперово-грошового звернення.

У сучасному розумінні інфляція є складнемногофакторное соціально-економічне явище, що породжується диспропорціями відтворення у різноманітних галузях ринкового господарства. Інфляція є ще однією з найгостріших проблем розвитку в багатьох країн світу.

Традиційно інфляція окреслюється переповнювання каналів звернення грошової масою понад потреб товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці, і відповідно зростання товарних цін. Але такий визначення інфляції не вважається повним. Інфляція, хоча він і проявляється у зростанні товарних цін, може бути зведена тільки в суто грошовому феномену.

Тому точнішим (коректним) представляється таке визначення: «інфляція» – дисбаланс сукупного від попиту й сукупного пропозиції (форма порушення загального рівноваги), яка у поєднаному загальному (підвищення охоплює все ринки і це для економіки загалом) безупинному (зростання цін відбувається постійно) зростання цін.

Отже, внаслідок безперервного і спільного підвищення цін відбувається падіння купівельної спроможності грошей, їх знецінення.

Загалом у час інфляції гроші знецінюються стосовно:

- до золота (при золотом стандарті);

- товарів;

- до іноземним грошовим одиницям.

У результаті першому випадку відбувається підвищення ринкової ціни золота в паперові гроші, у другий випадок – зростають ціни товарів; у третій разі – падає курс національної грошової одиниці стосовно іноземним грошовим одиницям.

Проте, під час інфляції ростуть в усіх ціни. Для підприємств одні товари можуть рости, інші залишатися стабільними; ціни на всі одні товари можуть рости швидше, ніж інші. У цих пропорцій лежить різне співвідношення між попитом й пропозицією і різна еластичність.

З іншого боку, не будь-яке підвищення цін служить показником інфляції. Ціни можуть підвищуватися унаслідок змін у поступовій динаміці продуктивність праці, циклічних і сезонних коливань, структурних зрушень на системі відтворення, монополізацію ринку, державного регулювання економіки, запровадження нових ставок податків, девальвації і ревальвації грошової одиниці країни, зміни кон'юнктури ринку, впливу зовнішньоекономічних чинників, стихійних лиха й т.п.

1.2 Історичні передумови інфляції

До цього часу не можна точно, оскільки саме проблема інфляції вперше виникла людством. Найімовірніше, інфляція з'явилася у період виникнення самих грошей, адже саме з їх функціонуванням і зверненням вона нерозривно поєднана. У цьому можна припустити, що виникнення інфляції пов'язані з високої фазою розвитку ринкових відносин.

Отже, відомо, що сама термін «інфляція» виник у США під час війн за незалежність 1775 –1783 рр., і навіть поширився після неї у Північній Америці 1861–1865 рр. Англія зіткнулася з таким явищем, як інфляція, в часи війни з Наполеоном на початку ХІХ століття, Франція – під час Французькій революції 1789–1791 рр., а Німеччина - після Першої Першої світової восени 1923 року. Що ж до грошового звернення нашої країни, то ми не уникнула цієї долі й Росія, яка зіткнулася з поняттям «інфляція» період із 1769 по 1895 р. Більше ж стала вельми поширеною це явище отримала Росії у 20-ті роки. минулого століття. Проте, інфляція як процес існувала у стані глибокої давнини.

Багато правителі давнини шукали рішення вічної проблеми балансування бюджетних доходів із дедалі вищими видатками. Вже давні часи було відомо кілька шляхів розв'язання цієї проблеми, серед яких може бути обмеження державних витрат; збільшення податків, позику грошей там. Але ці способи мали свої вади суспільства і не вирішували проблему кардинально. Саме тоді було винайдено один спосіб боротьби з такою проблемою, саме: випуск додаткової кількості грошей. Карбування з дорогоцінних металів монет, що у зверненні на Давньому Єгипті й Вавилоні вIV–II тисячоліттях до зв е., і навіть Лівії вVII–VI ст. е., стала найважливішої державної монополією на той час. Вже був зазначено також той факт, що, зменшуючи зміст дорогоцінних металів в монетах, але зберігаючи її колишній номінал, отримуєш новий джерело поповнення бюджету. Вважається, що спосіб уперше був в придуманийГиппием – правителем Афін в VI столітті е., якийуполовинил зміст срібла в монеті. Після цього ж спосіб практикували римські імператори.

>Дошедшие до нас історичні хроніки свідчать, що ще у Стародавньому Римі існували інфляційні процеси, виниклі при імператоріКиракалле і ті при наступних імператорах. Не уникнув такої долі та Китаю часів Середньовіччя, коли спостерігався процес витіснення бронзових і мідних грошей дешевшими – залізними.

У Росії її демонетизація золота, тобто виготовлення неповноцінною монети й поява паперових грошей, вперше з'явилося під час правління царя Олексія Романова в 1656 року, коли срібні гроші карбувалися з додатком некоштовних металів.

Що ж до паперових грошей, то відомо, що у Франції вони були випущені 1567 року, і в Америці – в1690-м, а Росії – в1769-м. Коли ж паперових грошей випускається більше, ніж потрібно золота для звернення товарів, вони знецінюються і настає інфляція.

Так, завдяки збережені хронікам, помітні, що інфляційні процеси зовсім не від є породженням сучасності, а мали місце набагато раніше появи паперових грошей. Вже періоди великого підвищення цін часто збігалися з часом тривалих воєн та соціальних потрясінь, але, тим щонайменше, були скромніше, ніж у час і незмінно змінювалися періодами стабілізації економічної ситуації державах.

1.3 Види інфляції

З використанням різних підстав щодо класифікації можна виокремити декілька видів інфляції.

1. За характером (формі прояви) інфляційного процесу:

Відкрита інфляція – нічим не стримуваний, вільний і тривалий зростання цін. Вона притаманна для країн ринкової економіки, де взаємодія попиту й пропозиції сприяє відкритого необмеженому зростання цін. Хоча відкрита інфляція, і спотворює до ринкових процесів, все-таки вона цін роль сигналів, що б виробникам і покупцям сфери вигідного докладання капіталів.

Прихована, чи пригніченою інфляція - держава встановлює жорсткий за в умовах товарного дефіциту. У цьому допускається зниження якості продукції без зменшення ціни неї, штучно завищуються ціни на всі нібито нові вироби. Одночасно зростають ціни на чорному ринку. У разі знецінення грошей виявляється удефицитах і чергах.

Інфляційний шок – одномоментне, різке зростання цін. Це може стати поштовхом для відкритого прискореного підйому рівня цін.

2. За сферою поширення:

Локальна інфляція – зростання цін відбувається у межах однієї країни.

Світова інфляція – охоплює групу країн або в всю глобальну економіку.

3. За темпами підвищення (зростання) цін:

Повзуча чи помірна інфляція – ціни піднімаються поступово, але неухильно, помірного темпі (приблизно за 10% на рік). Вартість грошей зберігається, відсутня ризик підписання контрактів в номінальних цінах. У промислово розвинених країн її розглядають елемент нормально функціонувати економіки, який викликає нікого особливо.

>Галопирующая інфляція – позначається швидким зростання цін (від 10 до 100-200 % на рік). Такий темп може викликати важкі економічні та соціальних наслідків (падіння виробництва, закриття багатьох підприємств, зниження життя населення тощо.), контракти «прив'язуються» до зростання цін, гроші прискорено матеріалізуються.

>Гиперинфляция – катастрофічне зростання цін (до 500-1000% і більше на рік). Світовим рекордом стала гіперінфляція в Угорщини (серпень 1945 – липень 1946 р), коли щомісяця росли загалом майже 20 раз.Гиперинфляция викликає крах грошової системи. Гроші перестають адекватно виконувати своїх функцій,бесприбильними і збитковими стають найбільші підприємства.Гиперинфляция паралізує господарський механізм, оскільки різко посилюється ефект уникнення гроші з метою перетворення на товари. Руйнуються економічні зв'язку, здійснюється перехід до бартерному обміну.

4. За рівнем збалансованості підвищення цін:

Збалансована інфляція, коли він ціни різних товарних груп щодо одне одного залишаються незмінними. І тут відповідно щорічного зростання цін зростає ставка відсотка, а це рівнозначно економічної ситуації в зі стабільними цінами.

>Несбалансированная інфляція, коли він ціни різних товарів постійно змінюються стосовно друг до друга, причому у різних пропорціях. Промисловість повинна розвиватися у такі умови неспроможна, індустріальне розвиток здається нереальним. Можливі лише короткіспекулятивно-посреднические операції.

5. За рівнем очікування підвищення цін:

Очікувана інфляція, яка то, можливо спрогнозована на будь-якої період, чи «заплановано» урядом.

>Неожидаемая інфляція, що характеризується раптовим стрибком цін, що негативно б'є по грошовому спілкуванні й систему оподаткування. За такого стану, тоді як економіці мали інфляційні очікування, то раптовий стрибок цін може спричинити подальші інфляційні очікування, які підстьобувати зростання цін. Але якщо раптовий стрибок цін відбувається у економіці, де інфляційні очікування ще набрали силу, поведінка населення його реакція до зростання цін може бути іншими: споживачі більше зберігати і від пред'являти грошей над ринком як платоспроможного попиту. Через війну економіка знову повертається у стан рівноваги. Таке явище називається «ефектПигу» (ефект реальних касових залишків). Проте «ефектПигу» діють лише за умов гнучких цін, і відсоткові ставки і відсутності такої інфляційних очікувань.

1.4 Причини інфляції

Підвищення цін, і поява зайвої кількості грошей – це лише зовнішні прояви інфляції. Її глибинної причиною яких є порушення пропорцій національного господарства внаслідок дії різних чинників, тобто. порушення спільного рівноваги:

- загальноекономічних (економічна політика уряду країни, фаза економічного циклу, рівень виробництва ВНП, наявність платіжної кризи тощо.);

- соціальних (прийняття соціальних програм, тож ступінь реалізації, методи лікування й джерела фінансування);

- фінансово-кредитних (проведення заходів, вкладених у стабілізацію грошового звернення,денежно-кредитное регулювання тощо.).

Безліч причин інфляції відзначається практично в усіх країнах. Проте комбінація різних чинників цього процесу залежить від конкретних економічних умов. Усі причини інфляції взаємозв'язані й кожна по-своєму може провадити до зростанню чи падіння попиту й пропозиції, порушуючи їх баланс. Значення джерел інфляції важливо задля вироблення конкретних заходів боротьби з інфляцією.

Для розгляду механізму інфляції можна до двох її типам:

1) інфляції попиту, коли він рівновагу попиту й пропозиції порушується із боку попиту;

2) інфляції пропозиції (інфляція витрат), коли він дисбаланс попиту й пропозиції наслідок зростання витрат виробництва.

Втім, практично нелегко відрізнити один тип інфляції від іншого: часто вони тісно взаємодіють, тому зростання зарплати, наприклад, може бути як і інфляція від попиту й як інфляція витрат.

1) Інфляція попиту.

Суть інфляції попиту можна пояснити фразою: «Завелика кількість грошей полюють на занадто малим кількістю товарів». Основні причини інфляції попиту є:

Зростання попиту із боку населення, чинниками якого виступають зростання заробітної плати зростання зайнятості;

Збільшення інвестицій і зростання попиту капітальні товари під час підйому;

Зростання державних витрат (зростання військових і соціальних замовлень).

2) Інфляція пропозиції.

Інфляція пропозиції означає зростання цін, спровокований збільшенням витрат виробництва, у умовах неповного використання виробничих ресурсів. Її іноді і називають – інфляцією витрат виробництва. Останнім часом тип інфляції, у якому ціни ростуть за незначного зниження сукупного попиту, часто є у у світовій практиці. Основні причини інфляції пропозиції є:

- зростання зарплати;

- подорожчання сировини й енергоносіїв;

- монопольна іолигополистическая практика ціноутворення;

- фінансова політику держави.

Підвищення витрат на одиницю продукції скорочує прибуток і обсяг продукції, яке виробники готові запропонувати за рівня цін. Через війну зменшується пропозицію товарів та послуг і збільшуються ціни.

Загальне підвищення призводить до зниження реальних доходів населення. Вимоги профспілок збільшити номінальну зарплатню трудящих, і державна політика компенсації грошових збитків інфляції

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація