Реферати українською » Экономика » Теорія мультиплікатора-акселератора


Реферат Теорія мультиплікатора-акселератора

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою
Державне освітнє установа вищого професійної освіти «Самарський державний аерокосмічний університет
імені академіка С.П. Корольова»
Факультет економіки та управління
Кафедра економіки

>КУРСОВАЯ РОБОТА ПО
>МАКРОЭКОНОМИКЕ-2
НА ТЕМУ: «Теоріямультипликатора-акселератора
приклади її практичного застосування»

Виконала студентка грн. 731
                   Коробецкая А.А.
Керівник Красовська В.М.

Самара 2007


Зміст

Зміст 2

Запровадження 3

1. Теоріямультипликатора-акселератора 4

1.1.Мультипликатор автономних витрат. Ефект мультиплікатора 4

1.1.1.Мультипликатор інвестицій 6

1.1.2.Мультипликатор зайнятості 8

1.1.3.Мультипликатор державних витрат 9

1.1.4. Податковий мультиплікатор 10

1.1.5.Мультипликатор збалансованого бюджету 10

1.1.6.Мультипликатор зовнішньої торгівлі 11

1.2.Акселератор 12

1.3. Взаємодія мультиплікатора і акселератора 15

1.4. Висновки 18

2. Застосування теоріїмультипликатора-акселератора 18

2.1. Моделювання економічних циклів 18

2.1.1.Неокейнсианская теорія циклу 19

2.1.2. Математичні моделі циклу 21

2.2. Аналіз впливу іноземних інвестицій на економічного зростання країн 22

2.2.1.Дифференциальная модельмежстранового перерозподілу капіталу (модель У. Леонтьєва) 22

2.2.2.Модифицированнаяразностная модельмультипликатора-акселератора 25

2.2.3.Мультипликаторная схема оцінки тієї ролі прямих іноземних інвестицій 27

2.3. Проблеми, пов'язані із застосуванням ефекту мультиплікатора 

2.4. Висновки 32

3. Аналіз статистичних даних для РФ 32

Укладання 37

Список використовуваних джерел 39

Додаток 40


Запровадження

Теоріямультипликатора-акселератора є одним із основних теорій макроекономіки. Вона широко використовується для обгрунтування рішень урядів різних країн. У той самий час, подібно теорії відносності вфизике[1], її практично не застосовується на вирішення прикладних завдань.

Саме поняття "мультиплікатора" було сформульовано англійським економістомР.Ф. Каном (учнем Кейнса). У початковому варіанті теорія мультиплікатора було сформульовано ДжономМейнардом Кейнсом. Пізніше у неї доповнена принципом акселерації, висунутим французьким економістом АльбертомАфталионом. Згодом Україні цього принципу детальніше розробили Р.Харродом, Дж.Хиксом і П.Самуельсоном і входить унеокейнсианские моделі економічного зростання. Останнім часом з'явилися роботи, присвячені різноманітних аспектів використання принципу мультиплікатора регулювання зайнятості (>Е.В.Балацкий), і навіть теорії механізму господарського регулювання (>Ю.М.Осипов) та її еволюції (>И.ЕКрисина).

У цьому роботі було поставлено мету розглянути теоріюмультипликатора-акселератора приклади її практичного застосування і побачити можливість використання за економічному моделюванні.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

1. Вивчити літературу, описує теоретичні основи принципумультипликатора-акселератора.

2. Досліджувати приклади застосування цієї теорії практично щодо різноманітних завдань.

3. Зібрати і проаналізувати статистичні дані про РФ з допомогою теоріїмультипликатора-акселератора.

4. Сформулювати можливість й умови застосування теоріїмультипликатора-акселератора для практичних розрахунків.


1. Теоріямультипликатора-акселератора

1.1.Мультипликатор автономних витрат. Ефект мультиплікатора

Дослівно мультиплікатор означає "множник". Він передбачає кратну збільшення приросту доходу, зайнятості та споживання до приросту інвестицій.

Саме поняття "мультиплікатора" було сформульовано англійським економістомР.Ф. Каном в 1931 р. у зв'язку з обгрунтуванням організації суспільних робіт для боротьби з кризою і безробіттям. Р. Кан вбачав дію мультиплікатора зайнятості у цьому, у результаті державних витрат за громадські роботи виникає як "первинна зайнятість" цих роботах, а й похідна від нього – вторинна, третинна тощо. Отже відбувається "мультиплікація" купівельної спроможності і зайнятості, викликана початковимизатратами.[2]

>Дж.М. Кейнс висунув поруч із "мультиплікатором зайнятості" нову категорію - "мультиплікатор доходу", чи "мультиплікатор інвестицій".Кейнсианский мультиплікатор висловлює ставлення приросту доходу до приросту інвестицій.

ПослідовникиДж.М.Кейнса -Р.Харрод,Э.Хансен.П.Самульсон,Дж.Хикс,Ф.Махлуп та інших. – вдосконалили його модель мультиплікатора, з умов відкритості економічної системи та наявності оподаткування.

Суть ефекту мультиплікатора ось у чому: збільшення кожного з компонентів автономних витрат призводить до збільшення національного доходу суспільства, причому на величину велику, аніж початковий зростання витрат. Висловлюючись образно, як камінь, кинутий в воду, викликає кола на воді, і автономні витрати, «кинуті» на що, викликають ланцюгову реакцію зростанням прибутку ізанятости.[3]

Найпростіша модель мультиплікатора то, можливо представлена так:

  (1)

деy – приріст національного доходу (або валового внутрішнього продукту, або валового національний продукт),

   A – приріст автономного попиту,

    >a – мультиплікатор автономних витрат.

>Мультипликатор можна з'ясувати, як коефіцієнт, що складає, наскільки зросте рівноважний дохід зі збільшенням автономного попиту.

Механізм дії мультиплікатора такий: будь-який додатковий витрата стає у економічному кругообіг доходом осіб, які реалізують товари або ж послуги. На наступному витку економічного кругообігу цей дохід може знову стати витратою, збільшуючи цим сукупний попит на товари та.

Отже, мультиплікатор можна з'ясувати, як ставлення зміни доходу зміну кожного з компонентів автономних витрат.

Формулу мультиплікатора автономних витрат нескладно вивести ринок із умови макроекономічного рівноваги:

   (2)

Отже, формулу мультиплікатора можна записати як:

       (3)

де    >MPC – гранична схильність до споживання,

    >MPI – гранична схильність до інвестування,

    >MPZ – гранична схильність до імпорту.

Якщо врахувати податки, то формула набуде вигляду:

          (4)

де    T – рівень податків стосовно національному прибутку.

Розмір мультиплікатора залежатиме від "витоків" і "ін'єкцій".Утечками називають кошти, які виходять із кругообігу прибутків і витрат, а ін'єкціями – кошти, що у оборот. Відповідно, до витіканням інформації відносять заощадження, податків і імпорт. Зі збільшенням цих величин значення мультиплікатора зменшується.Инъекции компенсують витоку і є інвестиції, державні витрати та витрати закордону для придбання вітчизняних товарів (експорт). Уравновесном економіці витоку рівніинъекциям.[4]

>Мультипликационние ефекти може викликати кожній із компонентів, змінює величину автономних витрат. Формули (3) і (4) служать для обчислення "складного" мультиплікатора, тобто. мультиплікатора, враховує зміна всіх компонентів. Однак у економічної теорії зазвичай розглядають зміна доходу на залежності від кожного їх. Тому можна назвати інвестиційний мультиплікатор, мультиплікатор державних витрат, податковий мультиплікатор, мультиплікатор збалансованого бюджету та взагалі мультиплікатор зовнішньої торгівлі. Споживання і заощадження у звичайних обставинах досить стабільна, інакше кажучи, вони «пасивно» пристосовуються зміну рівня національного доходу. Тому особливої значимості ефект мультиплікатора має у тому випадку, коли зміни в інвестиційних чи державні видатки. Це і тим, що ті, та інші витрати можуть використовуватися як безпосередні важелі впливу обсяг національного виробництва, щоб забезпечити економічного зростання.


Графічно ефект мультиплікатора можна продемонструвати на моделі ">кейнсианский хрест" (рис. 1).

Нарощування кожного з компонентів автономних витрат (автономні інвестиції, державні витрати, чистий експорт) зрушує точку рівноваги нагору, у своїй дохід поповнюється величину велику, ніж зростання автономних витрат.

1.1.1.Мультипликатор інвестицій

>Мультипликатор інвестицій є ставлення зміни доходу зміну інвестицій:

       (5)

І йдеться про автономних інвестиціях, т. е. капіталовкладень, незалежних від обсягу й динаміки ВНП. Автономні інвестиції представлені переважно як капіталовкладення, здійснені результаті технічних нововведень. Справді, цих проектів,разрабативающиеся новаторами, можуть залежати стану і обсягу ВНП. З іншого боку, автономні інвестиції — те й державні капіталовкладення.

>Мультипликатор інвестицій, можна визначити через граничну схильність до споживання (чи граничну схильність збереження):

        (6)

При збільшенні обсягу автономних інвестицій, власники виробництва отримають дохід. Частину його ще буде відкладено як заощаджень, решта буде витрачено для придбання інших товарів чи послуг. У цьому власники інших підприємств також отримають дохід, який також розділений на заощадження та витрати. Процес поширюватиметься дедалі нові верстви економічних агентів. А, щоб визначити наскільки збільшиться національний дохід, треба обрахувати суму геометричній прогресії витрат. Вона дорівнює

Звідки можна було одержати формулу (5)


Розглянемо графічну інтерпретацію ефекту мультиплікатора (рис. 2) на моделі ">сбережения-инвестиции".[5]

Спочатку (при нульових інвестиціях) рівноважний рівень доходу становить y0. Якщо у результаті інвестиційного поштовху лінія I підніметься вгору, то рівноважний дохід зміститься в точку y1. У цьому відрізок [y0; y1] перевищує [0; I], тобто. збільшення інвестицій призводить до більшого збільшення доходу.

Початковий поштовх, який дають інвестиції, може здійснюватися як приватним сектором, і державою. Примітно, що Кейнс відводить особливу роль державі стимулюванні сукупного попиту. У його теоретичних побудовах інвестиційні проекти реалізуються як організації суспільних робіт - будівництво шляхів мостів, гребель тощо. п.

>Кейнсианские рецепти стимулювання інвестиційного процесу в що свідчить послужили основою «нового курсу» Рузвельта, як у навіть інших країнах лютувала Велика Депресія. Широке здійснення суспільних робіт, фінансоване державою (будівництво гребель, шляхів та т. буд.) у роки – яскрава ілюстрація політики державних витрат підтримки високого рівня інвестицій і національної доходу, а точніше, прагнення вивести економіку зі стану застою і депресії із високим рівнем безробіття.

У цьому держава організовувало саме громадські роботи, а чи не будівництво нових заводів і фабрик. У разі надвиробництва товарів, що супроводжував Велику депресію, важливо було створити додатковий платоспроможний попит зменшення безробіття, а чи не викидати ринку нові партії товарів.

1.1.2.Мультипликатор зайнятості

До сьогодні ми розглядали ефект мультиплікатора, пов'язані з зростанням сукупних витрат. Проте початкові інвестиції впливають і обсяг зайнятості. Р. Канисследовал[6], як початкові інвестиції, збільшуючи доходи і доходи створюючи зайнятість у якомусь реальному секторі економіки, сприяють вторинної зайнятості в галузях чи сферах виробництва, які створюють товари споживчого призначення. Первинна зайнятість створила, наприклад, доходи робітників, які отримали телевізори. Зростання попиту цей товар спонукає виробників телевізорів розширювати виробництво, закуповувати устаткування, наймати нових робочих. Отже, початкові інвестиції дають поштовх розширеному відтворення, породжуючи нові інвестиції, нові робочі місця та збільшуючи загалом національнийдоход.[7]

1.1.3.Мультипликатор державних витрат

>Мультипликатор державних витрат показує прирощення ВНП внаслідок збільшення державних витрат, витрачених на закупівлю товарів та послуг

     (7)

>Мультипликатор державних витрат можна також ознайомитися визначити, використовуючи граничну схильність до споживання >МРС. Через війну мультиплікатор державних витрат дорівнюватиме:

       (8)

Це означає, що підвищує на певну величину обсяг своїх витрат, не збільшуючи у своїй статей доходу бюджету, виходить саме такий приріст доходу. Отже, зміна величини державних витрат викликає зміна доходу, пропорційне зміни величини витрат.

Можна відзначити, що мультиплікатор державних витрат дорівнюємультипликатору інвестицій. З економічних позицій така ідентичність закономірна. У насправді, якщо держава створює додатковий попит на товари шляхом збільшення державних витрат, це викликає первинне зростання ВНП, однакову зростанню витрат. Економічні суб'єкти, які користуються державними асигнуваннями, своєю чергою, зазначаючи підвищення доходу, збільшують своє споживання під час власної граничною схильність до споживання, сприяючи цим подальшому зростанню загального від попиту й валового національного продукту та т.д.[8]

Отже, зміна обсягу державних витрат спричиняє процес мультиплікації національного доходу, ідентичний тому, що роблять за зміни інвестицій. З цього випливає, що дохідна і видаткова частини бюджету можуть бути під впливом і регулюванням ресурсів з боку держави. На жаль, механізм цього регулювання недостатньо налагоджений, яке здійснення практично наштовхується на багато перепони, пов'язані зі зростанням цін, зміною курсу валюти, динамікою позичкового відсотка. І все-таки такий механізм впливу державної закупівлі на випускати продукцію передбачає, що під час спаду державні закупівлі можна використовувати у тому, щоб випускати продукцію. І навпаки, під час буму уряд може знизити рівень своїх витрат, скоротивши цим обсяг сукупного від попиту й випуску продукції.

1.1.4. Податковий мультиплікатор

Податковий мультиплікатор показує зміна обсягу випуску зі збільшенням податкових зборів:

      (9)

за рахунок зростання податків споживання зменшується на величину . за рахунок мультиплікатора інвестицій реальний випуск скоротиться на

        (10)

Тоді податковий мультиплікатор дорівнює

      (11)

Знак "мінус" перед формулою показує, за рахунок збільшення податків національний дохід зменшується. Відповідно, при зменшенні податкових відрахувань дохід збільшується.

Зниження податків споживачам веде до зростання їхніх прибутків і до зростання їх витрат, виражену у кар'єрному зростанні попиту споживчі товари. Зниження податків для фірм веде до зростання доходів підприємців, що стимулює їхні витрати налаштувалася на нові на інвестиції та веде до зростання попиту інвестиційні товари.

1.1.5.Мультипликатор збалансованого бюджету

Слід враховувати, що зібрані податки роблять збільшення державних витрат, що веде домультипликативному зростанню випуску:

(12)

У результаті з допомогою одночасного збільшення державних витрат і податкового навантаження національний дохід змінюється так:

(13)

Що стосується, коли державні витрати і податки зростають однією й саму величину, рівноважний обсяги виробництва зростає ту величину. У цьому мультиплікатор збалансованого бюджету завжди дорівнює одиниці:

(14)

Можна сформулювати відому теоремуХаавельмо: збільшення державних витрат, супроводжуване збільшенням податків для збалансованого бюджету, спричинить зростання доходу ту самувеличину.[9]

Отже, мультиплікативний ефект від участі зниження податків слабше, ніж від підвищення державних витрат, що алгебраїчно виявляється у перевищенні мультиплікатора витрат над податковим мультиплікатором на одиницю. Це є наслідком сильнішого впливугосрасходов на величини прибутку і споживання (проти зміною податків). Дане відмінність визначальний під час виборів інструментів фіскальної політики. Якщо вона заглиблена у розширення державного сектору економіки, то тут для подолання циклічного спаду збільшуються держвидатки (що дозволяє сильний стимулюючий ефект), а стримування інфляційного підйому збільшуються податки (що щодо м'якої обмежувальної мірою).

1.1.6.Мультипликатор зовнішньої торгівлі

У разі відкритої економіки важливою складовою сукупного попиту стає чистий експорт. Отже, зміни у вартісних обсягах чистого експорту, аналогічно змін внутрішніх витрат, має надаватисямультиплицирующее дію на макроекономічне рівновагу. Проте, позаяк ця частина сукупних внутрішніх витрат переорієнтовується з метрами вітчизняної своєї продукції імпортну, ступінь її участі у торгівлі товарами і послугами б'є по величині мультиплікатора.

Для визначення величини мультиплікатора у відкритій економіці, необхідно розглянути, від яких чинників залежить величина чистого експорту. З одного боку, обсяг експорту визначається попитом, які висуваються продукції цієї країни там, і тому залежить від величини її національного доходу. З іншого боку, на імпортні товари витрачається частина національного доходу, тому зростання національного доходу країни збільшує попиту імпорту. Величина національного прибутку і обсяги імпорту пов'язані між собою показником граничною схильність доимпортированию.

   (15)

Тому функцію справжнього експорту можна наступного вигляді:

      (16)

Роль граничною схильність доимпортированию вмультипликативном вплив витрат на національний дохід аналогічна ролі граничною схильність до заощадження, бо заощадження, і імпорт є "витіканням" з внутрішнього потоку витрат.

Використовуючи основне макроекономічне тотожність можна було одержати мультиплікатор витрат у відкритої економіці:

        (17)

Значення мультиплікатора витрат у відкритої економіці менше, ніж у закритою, оскільки Витрати імпорт, як і заощадження, "перетікають" як компонента сукупного попиту ВВП. Отже, що більш відкрита економіка і більше частка імпортних товарів на ринку, тим менше мультиплікативне вплив

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація