Реферати українською » Экономика » Теорія незбалансованого зростання Ф. Перру


Реферат Теорія незбалансованого зростання Ф. Перру

Академія праці та соціальних відносин

>Волгоградский філія


Контрольна робота

з дисципліни «Національна економіка»

на задану тему: Теорія незбалансованого зростання Ф.Перру

Волгоград 2008

 


Зміст

Запровадження

Глава I. Підстава соціологічною школи

Глава II. Теорія ФрансуаПерру

2.1 Домінуюча економіка

2.2 Економіка гармонізованого зростання

2.3 Загальна (глобальна) економіка

Укладання

Література


Запровадження

На межі XIX і XX століть у США зародилося напрям, отримав назву «інституціоналізм» (від латинськогоinstitutum — встановлення, установа). Сутність, якого у розгляді політичної організації товариства як комплексу різних об'єднань громадян - «інституцій». Наприклад, сім'я, партія, профспілка тощо. п. Держава також кваліфікується як із інституцій.

>Основоположником інституціоналізму вважається Т.Веблен. У Франції ідеї інституціоналізму залучили багато уваги суспільствознавців. Праці основоположника напрями старанноштудировались. Не без його впливу після Другої Першої світової сформувалася соціологічна школа на чолі з Ф.Перру. Її концепції мають багато з американськиминституционализмом, але водночас – це оригінальне протягом, що відбиває специфіку соціально – економічного розвитку Німеччині й своєрідність економічної думки цієї країни.

ФрансуаПерру було сформульовано концепція трьох економік, промову на якої про послідовних стадіях розвитку національного господарства. Ця концепція інакше іменується теорія незбалансованого зростання. Розглянемо основні тези даної теорії.


Глава I. Підстава соціологічною школи

Особливу увагу соціологічною школі, заснованої ФрансуаПерру (1903 - 1987), додає той факт, що пропозиції її прибічників знайшли широке використання у економічну політику Франції в 50 – 70-ті роки. У перші повоєнні роки увагу французьких діячів залучила теорія Дж. Кейнса, і її економісти прагнули пристосувати для практики державного регулювання. Проте рекомендації кейнсіанства, успішно застосовували США - не могли забезпечити виконання завдань, що стояли перед французьким капіталом. Відновлення економіки, її модернізація, реконструкція давніх і створення сучасних галузей виробництва, прискорення темпів економічного розвитку і подолання відставання від рівня виробництва інших розвинутих країн – усе це вимагала більш активної довгострокової державної політики. Для посилення державного втручання у економіку на той період існували і об'єктивні умови і передумови: значнийнационализированний сектор, відсутність досить значних коштів у національного капіталу і кількадругих.[1]

Піддавши критиці, ряд основних позицій, як неокласицизму, і кейнсіанства, Ф.Перру і його прихильники створили оригінальну теоретичну концепцію управління економікою, що отримала назву «державного дирижизму». Вона лягла основою поняття економічних рішень на практиці індикативного планування економіки,осуществлявшегося у Франції протягом кількох повоєнних десятиріч. Головну завдання держави французькі економісти вбачали у забезпеченні структурної перебудови економіки, зростання концепції виробництва й капіталу з метою підвищення їх конкурентоздатності французьких товарів на світовому ринку.

Механізм вільної конкуренції не виконує більш ролі регулятора рівноваги, стверджував Ф. Перу і його прихильники. Ринок структурно перетворено монополіями і втручанням інших інституцій. Економічні одиниці пов'язані між собоюассиметричними відносинами економічної та соціальній влади. Не пасивно сприймають ринкові імперативи, а й свідомо здійснюють власну економічну стратегію. Сучасна ринкової економіки, на думку Ф.Перру, - це світ фірм панівних і фірм підлеглих. Домінує у ній фірма, яка виробляє понад 40 % продукції усієї галузі. Вона виявляється якимось автономним центром кон'юнктури, інші ж одиниці пристосовуються до їїрешениям.[2]

Одне з найважливіших принципів державної економічної політики соціологічна школа оголосила принцип вибірковості політики держави, призначений основою концепції «привілейованих точок застосування сили». Сучасні новітні галузі, вважали її прихильники, - галузі важкої промисловості, хімії, загального машинобудування, нафтопереробки – це мотори, рушійні сили прогресу. Вони чи вдосконалюють інші галузі (наприклад, електроніка), чи готують масові нововведення у майбутньому (така роль автономної енергетики). Саме розвиток цих галузей – моторів і бути метою виборчої політики уряду, оскільки вони збільшують масштаби і темпи економічної експансії нації, модифікують структуру всієї національної економіки.

Загальна економічна теорія Ф.Перру є систематичний аналіз проблеми влади у економіці, основою якого покладено теорія економічного домінування. Соціологічні та інституціональні перемінні, що є основою теорії Ф.Перру, об'єднані у тому, щоб виділити один факт, саме загальний характер феномена влади у економічного життя суспільства. Для цього він Ф.Перру включає в предмет економічної теорії ті якісні аспекти економічного процесу, якими традиційно нехтують представники неокласичній економічній теорії через їх «>внеекономической природи». Свою мета вона бачила у цьому, щоб повернути центр економічного аналізу такі екстра економічних чинників, як сила, тиск, примус і міська влада, хто був відкинуті теоретиками ліберальної і марґінальної шкіл. На думку Ф.Перру, «сила і примус завжди включалися до елементів, далеких економічної науці, до чинників «позаекономічного» характеру, завдяки чому економіст вважав себе звільненим багатьох зусиль і прощав собі серйозні прогалини знань у цій галузі».

ФрансуаПерру сформулювала концепцію трьох економік, промову на якої про послідовних стадіях розвитку національного господарства. Це домінуюча економіка (економіка домінуючою сили), відповідна до сучасного рівня розвитку капіталізму; гармонізоване суспільство (економіка гармонізованого зростання), що у результаті вдосконалення сучасної капіталістичної системи у вигляді державного регулювання; загальна (глобальна) економіка, відповідна суспільству майбутнього, де виробництво стане задовольняти потреби кожної людини, зникнуть потреба та насильство.


Глава II. Теорія ФрансуаПерру

2.1 Домінуюча економіка

Економічна теорія Ф.Перру є систематичний аналіз економічної влади, по-перше, як прояви асиметричного впливу, що чиниться конкуруючими фірмами і галузями задля досягнення бажаних економічних цілей; по-друге, як влади організованих і структурованих груп – як-от асоціації менеджерів і профспілок; по-третє, як влади, застосовуваної державою економічній сфері у національному чи міжнародному масштабах.

Ядро теорії влади Ф.Перру становить концепція асиметричних відносин між економічними одиницями. Відповідно доПерру, влада не що інше, як вираз асиметричних відносин для людей і групами у соціальний світ. Економічний світ Ф.Перру спочиває на нерівності як основному принципі господарському житті. Він вважав, що у соціально-економічної системі сучасного капіталістичного суспільства немає жодних внутрішніх спонукань, які штовхали її до встановлення рівності. Нерівність випливає з відмінностей у розмірах виробництва й капіталу, з різного рівня інформованості партнерів, з приналежність до різних сфер господарства.

>Перру стверджував, що у етапі сформувалася домінуюча економіка, у її рамках змінюються сутність, і форми відносин між економічними суб'єктами. Реально ми маємо вільних виробництва та конкуренції, ряд найсильніших виробництв домінує, перетворюється на своєрідні «полюси зростання»: їхнього впливу перетворює навколишнє простір, робить її поляризованим. У поляризованому просторі деформуються економічних відносин, умови і параметри господарську діяльність: долається «агресивна» конкуренція, змінюються співвідношень між витратами, випуском та ціни, зростає ефективність. Виникаючі у своїй доцентрові сили втягнуть до сфери інтересів й агентської діяльності «полюси» інших суб'єктів, примушують їх до співробітництва на певних умов. Через війну виникають щодо незалежні, які мають єдине цілемакроединици.[3] Французький економіст висунув теза у тому, що вмакроединици змінюється Природа і зміст конкуренції. З стихійної, агресивної, неорганізованою вона стає "колективної", перетворюється на "боротьбу - змагання"; зміна природи конкуренції впливає весь механізм розподілу ресурсів, тобто - на рух капіталів всередині галузі й між галузями. У його основі лежить тепер тільки прагнення забезпечити максимальну індивідуальну прибуток кожному за підприємства, а й максимальну прибуток длямакроединици загалом. І це означає, що норма прибутку в окремих підприємств не регулюється величиною свогокапитала.[4]

Зміна природи конкуренції позначається на цінах. Ціни у межахмакроединици є вже функцією не попиту й пропозиції, регулюються не витратами граничного підприємства, а стають функцією вищу форму управління, організуючою виробництво івоздействующей на попит.

Навколо домінуючих виробництв формуються потужні, динамічно що розвиваються галузі, здатні змінити структуру і прискорити розвиток усієї національної економіки. Однак у умовах суспільство невільно від протиріч та криз, основним конфліктом є протистояння різних группредпринимателей.[5]

Ефект домінування виступає головним чинником у сфері економічної діяльності. Проблема домінування є повторюваної темою в економічних дослідженнях Ф.Перру. Економічна реальність є мережу (безліч) явних чи прихованих владних відносин, мережу взаємодій між нерівними силами, тобто. домінуючими ідоминируемими (підлеглими) партнерами. Отже, моделі економіки рівності Ф.Перру протиставляє теорію економічної боротьби (тобто. економічної влади) нерівних економічних агентів. Результат реалістичної інтерпретації ринкової структури у тому, що сучасну економіку неможливо розглядати, як мережу обміну, незалежну від мережі влади. Чистий обмін виникає лише окремих випадках.

Базуючись на концепції "домінуючою економіки" і понятті неоднорідності зростання, Ф.Перру робить такі висновки щодо практики планування за умов капіталізму: по-перше, збалансований зростання не можна здійснити, політика зростання - це політика нерівномірного зростання незалежно від цього, досягається вона свідомо чи відбувається стихійно; по-друге, політика зростання, здійснювана як структурна політика, спрямована не так на пристосування до існуючим структурам, але в активне перетворення структури бажаному напрямі; по-третє, оскільки зростання нерівномірний, структурна політика є обов'язково політика виборча, а чи не глобальна, як і рекомендаціяхкейнсианцев.[6]

2.2 Економіка гармонізованого зростання

Домінуючу економіку продовжує економіка гармонізованого зростання. Вона передбачає провідної ролі держави у прийняття рішень, що стосуються перспективного розвитку (>антициклическая політика, формування довгострокових програм розвитку з урахуванням директивного, індикативного, програмного планування).Перру виділяє ряд особливостей економічного зростання, вважаючи, що може бути нерівномірним (на відміну концепцій збалансованого зростання інших), а яку проводить держава структурна політика мусить бути виборчої (а чи не глобальної, як вкейнсианцев). На цьому етапі її розвитку необхідний йти до максимізації валового реального продукту, зменшенню диспропорцій між різними секторами економіки та гуманізації економічних процесів, наведення у відповідність із планами окремих осіб і соціальних груп. Основний конфлікт економіки гармонізованого зростання залежить від протиріччі між соціальними групами з принципово різними джерелами доходів (прибутком із капіталу чизарплатой).[7]

2.3 Загальна (глобальна) економіка

Наступною стадією будуть загальна (глобальна) економіка. У його рамках суспільство наблизиться до створення господарства, де можна подолати економічні та соціальні конфлікти, врахувати інтересів кожної людини. Аналізуючи цей етап зміни торкнутися основних принципів організації господарства і правових інститутів, зросте роль держави як арбітражного органу.Перру припускав подолати протистояння між соціальними групами з допомогою принципової зміни природи прибутку (вона не буде доходом і став винагородою за організаторську, творчу діяльність) і мотивів економічної діяльності (користолюбство зміниться благороднимипобуждениями).[8]

Для капіталістичного господарства це, передусім, остаточне зміна природи прибутку, перетворення їх у функціональний дохід (тобто. прибуток від корисною діяльності). Таке перетворення, вважає Ф.Перру, починається вже у суспільстві, пришвидшується економіки "гармонізованого зростання", але завершиться лише у "загальної економіці", де прибуток стане доходом від власності, а винагородою за організаторські спроможності російських і творчу ініціативу керівника виробництва.

Зміна природи прибутку передбачає одночасне зміна психології підприємницької діяльності. Відтепер організатор виробництва керуватиметься як корисливими, а й благородними спонуканнями. Держава у "загальної економіці" посилить своєї ролі арбітражного органу, стежить над виконанням загального інтересу, стимулюючого приватну ініціативу. Суспільство буде зацікавлене створити такий тип господарства, у якому враховуватися, передусім, інтереси кожної людини, всіх членів товариства без винятку, а чи не окремих осіб чи окремих соціальних груп.

На закінчення треба сказати, що значно завдяки Ф.Перруинституционально-социологическое протягом в 50-60-х рр. стало провідним у французькій економічної думки. Ідеї Ф.Перру було використано розробки принципів індикативногопланирования.[9]


Укладання

Отже, узагальнимо усе сказане вище.

ФрансуаПерру – фактичний лідер інституційно – соціологічною школи мови у Франції, автор теорії, що отримала назву «економіка домінування». У основі цієї теорії лежить постулат, за яким відносини учасників господарську діяльність будуються не як рівноправних партнерів, бо як відносини панування і підпорядкування.

ФрансуаПерру сформулювала концепцію трьох економік, промову на якої про послідовних стадіях розвитку національного господарства. Це домінуюча економіка (економіка домінуючою сили), відповідна до сучасного рівня розвитку капіталізму; гармонізоване суспільство (економіка гармонізованого зростання), що у результаті вдосконалення сучасної капіталістичної системи у вигляді державного регулювання; загальна (глобальна) економіка, відповідна суспільству майбутнього, де виробництво стане задовольняти потреби кожної людини, зникнуть потреба та насильство.

На закінчення треба сказати, що значно завдяки Ф.Перруинституционально-социологическое протягом в 50-60-х рр. стало провідним у французькій економічної думки. Ідеї Ф.Перру було використано розробки принципів індикативного планування.


Література

1.Бартенев С.А. Історія економічних навчань. М.:Юристъ, 2002.

2.Бункина М.К. Національна економіка: Підручник для вузів. – М.: Логос, Палеотип, 2003.

3. Історія економічних навчань: (сучасний етап). / Під ред. А. Р.Худокормова. М.:Инфра - М. 1998.

4. Історія економічної думки / Під ред. В.В. Крутова, Є.В. Балахонової. – СПб.: Пітер, 2008.

5.СорвинаГ.Н. Економічна думку ХХ століття: сторінки своєї історії. Лекції. – М.: «Російська політична енциклопедія» (>РОССПЭН), 2000.[1]СорвинаГ.Н. Економічна думку ХХ століття: сторінки своєї історії. Лекції. – М.: «Російська політична енциклопедія» (>РОССПЭН), 2000. З. 202.

[2]СорвинаГ.Н. Економічна думку ХХ століття: сторінки своєї історії. Лекції. – М.: «Російська політична енциклопедія» (>РОССПЭН), 2000. З. 203.

[3] Історія економічної думки. / Під ред. В.В. Крутова, Є.В. Балахонової. – СПб.: Пітер, 2008. З. 203.

[4] Історія економічних навчань: (сучасний етап). / Під ред. А. Р.Худокормова. М.:Инфра - М. 1998. З. 154.

[5] Історія економічної думки. / Під ред. В.В. Крутова, Є.В. Балахонової. – СПб.: Пітер, 2008. З. 203.

[6] Історія економічних навчань: (сучасний етап). / Під ред. А. Р.Худокормова. М.:Инфра - М. 1998. З. 155.

[7] Історія економічної думки / Під ред. В.В. Крутова, Є.В. Балахонової. – СПб.: Пітер, 2008. З. 203.

[8] Історія економічної думки / Під ред. В.В. Крутова, Є.В. Балахонової. – СПб.: Пітер, 2008. З. 203 – 204.

[9] Історія економічних навчань: (сучасний етап). / Під ред. А. Р.Худокормова. М.:Инфра - М. 1998. З. 157.


Схожі реферати:

Навігація