Реферати українською » Экономика » Ряди динаміки в аналізі соціально-економічного явища


Реферат Ряди динаміки в аналізі соціально-економічного явища

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа Вищої професійної освіти

"Сибірський федеральний університет"

Кафедра Економіки та управління

Спеціальність Менеджмент організації

Дисципліна Статистика

Контрольна робота

Лави динаміки в аналізі соціально-економічного явища

Викладач:

Доцентк.т.н.

ФомінаТ.Е.

Виконала:

Студент групиЗСМ-06

М. В Мальцева

>Ачинск,2010г.


Запровадження

Побудова і аналіз рядів динаміки дозволяють виявити і виміряти закономірності розвитку громадських явищ у часі. Виявлення основний тенденції у зміні рівнів, що називається трендом, є одним із головних завдань аналізу рядів динаміки.


1. Динаміка зайнятість населення у сфері транспорту та зв'язку за2006-2009гг.

1.1 Масив даних

роки 2006 2007 2008 2009 2010
% 3.9% 4,3% 4.6% 5% 5,38%
> 0,4 0.3 0.4
>Кр 1.1 1.06 1.08
>Тр 110 106 108
>Кпр 0.1 0.06 0.08
>Тпр 10 6 8
А 0.04 0.05 0.05

1.2 Характеристика низки динаміки

а) ряд динамікиинтервальний;

б) за словами рівня одночасно відносний і середній

в) не по чиннику повноти – повний


2. Розрахунок показників низки динаміки

У своїй контрольної роботі уявляю доцільним використовувати розрахунок у системі цепних показників, оскільки він дає понад достовірні дані

2.1 Абсолютний приріст,

> =y-y-1

>1 = 4.3-3.9=0.4

>2 = 4.6-4.3=0.3

>3 = 5-4.6=0.4

2.2 Коефіцієнт зростання,Кр

>Кр =

>Кр1 = = 1,1

>Кр2 = = 1,06

>Кр3 = = 1,08

2.3 Темп зростання,Тр

>Тр =Кр * 100%

>Тр1 = 1,1 * 100% = 110%

>Тр2 = 1,06 * 100% = 106%

>Тр3 = 1,08 * 100% = 108%


2.4 Коефіцієнт приросту,Кпр

>Кпр =Кр – 1

>Кпр1 = 1,1 – 1 = 0,1

>Кпр2 = 1,06 – 1 = 0,06

>Кпр3 = 1,08 – 1 = 0,08

2.5 Темп приросту,Тпр

>Тпр =Кпр * 100%

>Тпр1 = 0,1 * 100% = 10%

>Тпр2 = 0,06 * 100% = 6%

>Тпр3 = 0,08 * 100% = 8%

2.6 Абсолютна значення приросту, /1%

А =

А1 = 0,4:10% = 0,04/1%

А2 = 0,3: 6% = 0,05/1%

А3 = 0,4:8% = 0,05/1%

Розрахунок середніх величин

2.7 Середній рівень низки,

 =

 = = 17,8 : 4 = 4,45 %


2.8 Середній абсолютний приріст,

 =

 =  = 0, 36%

2.9 Середній коефіцієнт зростання,

 =

 =  =  = 1,08

2.10 Прогноз

>y10 =y09 + = 5 + 0,36% = 5,36%

>y10 =y09 * = 5 * 1,08 = 5,4

>y10 = = 5,38


Висновки і

Щоб показники зайнятості залишалися більш-менш стабільними у кожній із сфер економіки потрібно, щоб нова активна політика ринку праці повинно бути комплексно, відразу за кількома напрямам, і поступово переорієнтовуватися під довгостроковий період. Дуже важливе коригувати загальну спрямованість державної політики зайнятості Російської Федерації залежно від особливостей і перспективи регіональних ринків праці.


Схожі реферати:

Навігація