Реферати українською » Экономика » Ринкова стратегія підприємства


Реферат Ринкова стратегія підприємства

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

>РЕФЕРАТ

на задану тему:

«Ринкова стратегія підприємства»

МІНСЬК, 2008


ПЛАН

1. Конкурентні переваги та основних напрямів її досягнення.

2. Стратегія лідерства за затратами.

3. Стратегія диференціації (стратегія лідерства у сфері якості).

4. Стратегія фокусування.

5. Стратегія першопрохідника чи ранній вихід ринку.

6. Стратегія синергізму.

7. Досвід функціонування ринкових стратегій.


1. Конкурентні переваги та основних напрямів її досягнення

Поняття «стратегія» узятий з військового лексикону і становить «мистецтво генерала» чи «мистецтво планування військових операцій у вищим командним складом».

Однак це військовий термін останніми роками став широко застосовуватися фахівцями, вивчають теорію і практику менеджменту. Тривалий час вважалося, що стратегія залежить від управлінні ресурсами.

Що стосується теорії менеджменту стратегія має таке визначення. Стратегія – це набір правил, якими керується організація після ухвалення управлінські рішення. Це загальний комплексному плані, готовий до забезпечення здійснення місії і досягнення господарських цілей організації.

Стратегія – це програма, план, генеральний курс суб'єктів управління з досягненню ними стратегічних цілей у будь-якій галузі діяльності.

Стратегія – це мистецтво керівництва, загальний план ведення робіт.

Стратегічний менеджмент вже у силу своїй суті це не дає не може дати точної і детальної картини майбутнього.Вирабативаемое стратегічним менеджментом майбутнє організації – це детальне опис її внутрішнього гніву й становища у зовнішній середовищі, а сукупність якісних побажань тому, що не стані організація повинна перебувати у майбутньому, яку позицію вона повинна переважно займати над ринком й у бізнесі, яку мати організаційну структуру тощо. У цьому це у сукупності має становити те, що визначає, виживе чи організація у майбутньому в конкурентної боротьби чи ні.

У основі стратегічного менеджменту лежать стратегічні рішення. Це управлінські рішення, якіориентированни у майбутнє і закладають основу до ухвалення оперативних управлінські рішення, пов'язаних зі значною невизначеністю, оскільки враховують неконтрольовані зовнішні чинники, які впливають на підприємство, пов'язані з залученням значних ресурсів немає і може мати серйозні тривалі наслідки підприємствам.

До стратегічних рішень можна віднести:

- вихід налаштувалася на нові ринки збуту;

- запровадження нововведень (нові продукції, технології);

- організаційні зміни (зміни організаційно-правовою форми підприємства, структури виробництва й управління, нових форм організації оплати праці, взаємодію Космосу з постачальниками і споживачами).

Стратегічний менеджмент – це технологія управління організацією за умов підвищеної нестабільності у зовнішній середовищі і його невизначеності.

У основі будь-якого стратегії лежать конкурентні переваги. Стратегічне управління – управління перевагами.

Конкурентні переваги – становище фірми над ринком, дозволяють їй продовжувати сили конкуренції, залучати покупців.

Основа конкуруючих переваг – унікальні активи підприємства або особлива компетентність у сфері діяльності, важливих для цього бізнесу.

Конкуренція виробництва, зазвичай, реалізується лише на рівні стратегічних одиниць бізнесу, що є основу ділової (конкурентної) стратегії підприємства. Ділова стратегія (>бизнес-стратегия) – стратегія розвиткубизнес-единиц чи діяльності підприємства певному товарному ринку.

Сукупність бізнес-стратегій підприємства лежить в основі йогопортфельной (корпоративної стратегії). Конкурентні переваги дозволяють підприємству мати рентабельність перевищує середню для фірми цієї галузі чи даного ринкового сегмента, що забезпечується вищої ефективністю використання ресурсів.

При виробленні стратегії конкуренції треба з одного боку, мати чітке уявлення про сильних і слабкі сторони діяльності підприємства, його над ринком, з іншого боку, розуміти структуру національної економіки загалом і структуру галузі, у якому працює підприємство.

Конкурентні переваги може мати розмаїття різноманітних форм залежно від специфіки галузі, товару і ринку.

Фірма повинен мати кілька (чотири-п'ять) конкурентних переваг, які потрібно захищати. Засоби захисту конкурентних переваг:

1. Монополія.

2. Патенти, ноу-хау, таємність.

3. Доступ до джерел сировини чи комунікацій.

Існує безліч напрямів досягнення конкурентних переваг, але це найбільш загальні:

1. Лідерство в витратах (собівартість продукції).

2. Диференціація продукції.

3.Фокусирование (концентрація).

4. Стратегія першопрохідника (ранній вихід ринку).

5. Синергізм.

Перші три названі стратегіїМ.Портер назвав базовими, маю на увазі їх універсальну придатність.

2. Стратегія лідерства за затратами

Стратегія лідерства в низьких витратах – цей рекорд нижчих витрат з виготовлення готової продукції проти конкурентами без погіршення якості.

Мета цієї стратегії у тому, щоб підтримувати перевагу над конкурентами за затратами і реально отримувати більше. Продукція може продаватися за нижчими цінами, або за поточним ринковими цінами, але нинішнього разі вона не має можливість спрямовувати більше на маркетинг і збут.

Ця стратегія означає здатність підприємства розробляти, виготовляти і навіть продавати аналогічні продукти ефективніше, ніж конкуренти.

Ця стратегія можлива при масового випуску стандартизованої, зазвичай, дешевої продукції і наотлаженних каналів збуту.

Компанія, що здійснює цю стратегію, постійно відчуває тиску з боку конкурентів, тому вона від підприємства оптимального розміру виробництва, розвиненою збутової мережі, захоплення певну частку ринку виробництва і таке інше.

Домінуюча роль цієї стратегії грає виробництво, де є ієрархічна структура управління, є кількісно виражені цілі й здійснюються жорсткий в витратах.

Вважається, що здійснює лідерство в витратах, отримує такі вигоди, які захищають його від п'яти сил конкуренції М. Портера.

1. Низький рівень витрат захищає фірму від потужних оптових постачальників, оскільки забезпечує їй вищу еластичність у разі підвищення витрат за комплектацію.

2. Низький рівень витрат захищає фірму від потужних оптових покупців, оскільки такі намагаються використовувати чинність зниження цін продуктів доти рівня, відрекомендовується найприйнятніший серед наявних конкурентів. Низький рівень витрат створює також благополучні умови пооттеснению конкурентів області продуктів замінників.

3. Стратегія диференціації (стратегія лідерства у сфері якості)

Ця стратегія полягає у такий диференціації продукту (виняткових чорт), яка визначить його винятковий характері і оригінальність.

Така продукція варта споживачів, яких стандартна продукція і який готові сплачувати до її унікальність.

Диференціація продукції означає здатність підприємства забезпечити унікальність вищу цінність (проти конкурентами) продуктів і показників з погляду необхідного рівня якості, наявність його особливих характеристик, методів збуту і післяпродажного обслуговування.

Потенційна основа диференціації продукції – чинники, які збільшують цінність продукту для покупця, зокрема психологічна задоволеність.

При диференціації продукції собівартість збільшується, однак мають другорядну роль, оскільки компенсуються, зазвичай, внаслідок встановлення вищої ціни.

Саме стратегія диференціації принесла ринку розмаїтість товарів, наданих покупцям продукцію підвищеного якості із наступними характерними особливостями, випущену з урахуванням високих технологій, які забезпечують покупцю першокласний сервіс та інші.

Зазвичай виділяють такі види диференціації:

1.Продуктовая – пропозицію продуктів із характеристиками і дизайном, найкращим, ніж в конкурентів.

2.Сервисная – цю пропозицію різноманітного кращої проти конкурентами рівня послуг, супутніх продаваним товарам (це терміновість і надійність поставок, встановлення обладнання, післяпродажне обслуговування, навчання й консультування клієнтів).

3. Диференціація персоналу – це наймання і тренінг персоналу, що здійснює своїх функцій роботи з клієнтами ефективніше, ніж персонал конкурентів.

4. Диференціація іміджу – це створення іміджу організації, або продукту, якнайкращеотличающей їхню відмінність від конкурентів.

Можливі джерела унікальності підприємства його продукції:

1. Високе якість товару і надійність.

2. Торговельна марка, статус, призначення товару.

3. Технічні пріоритети та інновації.

4. Окремі маркетингові функції (частки витрат за рекламу, канали розподілу).

5. Кваліфікація і фаховий досвід працівників.

6. Вигідне місце розташування.

4. Стратегія фокусування

Стратегія фокусування (вузької спеціальності) – вибір обмеженою в масштабах сфери господарську діяльність з різко обмеженого кола споживачів. Вона передбачає концентрацію діяльності підприємства на відносно невеликий цільової групі споживачів, частини товарного асортименту чи якомусь аспекті діяльності.

Ця стратегія властива, зазвичай, невеликим підприємствам. Вирізняють два напрями фокусування:

- не більше обраного сегмента ринку фірма намагається досягти переваги в витратах;

- посилює диференціацію продукції.

Стратегія фокусування спрямовано забезпечення переваг над конкурентами в відособленому, часто єдиному сегменті ринку.

У цьому основу стратегії становить особлива спрямованість діяльності підприємства міста і рівень кваліфікації його персоналу, дозволяє успішно обслужити ринкову нішу. У цьому стратегії також велика роль маркетингу, що зводиться до визначення назрілих проблем.

 

5. Стратегія першопрохідника чи ранній вихід ринку

Означає, що фірму перша пропонує ринку оригінальний товар чи послуг. Його переваги грунтується у тому, що хтось є першою у цьому бізнесі, на цій території чи новому ринку.

Піонерами є інноваційні фірми «Sony», «Motorola», «Microsoft», «General Electric» та інші.

Досягти лідерства простіше, ніж його утримати. Тому такіфирми-лидери витрачають великі вартість науково-технічні дослідження та ці витрати компенсуються високими цінами на новинки, або встановлюють монопольно високі ціни на всі своєї продукції.

Основними особливостями конкурентної переваги, пов'язаний із стратегією першопрохідника є що:

1. Дане конкурентна перевага грунтується на використанні нововведень (продуктових, технологічних, організаційних).

2. Воно пов'язане з великим ризиком, але забезпечує при успішному ході високий прибуток і, можливо, надприбуток внаслідок встановлення монополії цін.

3. Його простіше завоювати, ніж зберегти.

4. З використанням нововведень складно здійснити планування, позаяк у цьому випадку не можна скористатися минулим досвідом, тобто. екстраполювати у майбутнє налагоджені свого часу тенденції.

До основних рис стратегії першопрохідника:

1. Відсутність аналогів продукції.

2. Наявність потенційного попиту запропоновані над ринком товари.

Недоліки (небезпеки):

- великі витрати й пов'язані з новинками високий комерційний ризик;

- небезпека імітації – швидкого освоєння аналогічної продукції конкурентами;

- неготовність ринку сприймати запропоновані новинки;

- відсутність каналів поширення нову продукцію;

- конструкторська, технологічна чи інша недоробка новинки.

6. Стратегія синергізму

Синергізм – стратегічну перевагу, виникає при зосередженні двох чи більше видів діяльність у однієї організації

Стратегія синергізму – це стратегія отримання конкурентних переваг з допомогою поєднання двох чи більшебизнес-единиц тільки в руках.

Стратегія синергізму передбачає підвищення ефективності діяльності у рахунок спільного використання ресурсів (синергія технологій і витрат, спільний збут, синергія планування та управління).

>Синергетический ефект найяскравіше виявляється лише на рівніпортфельной (корпоративної) стратегії.Синонимами поняття «синергізм» є «стратегічний важіль», «взаємозв'язку», «раціоналізація», «вартісне перевагу».

>Риночними умовами використання стратегії є спільне володіння ресурсами і сферами діяльності, або добровільне об'єднання зусиль. На синергетичний ефект посилаються менеджери, обґрунтовуючи потребу набуття чи злиття підприємств.

Ця стратегія є основою створення різних спілок, альянсів, фінансово-промислових груп, як у національному, і міжнародною рівні. У національних масштабах результатами такий стратегії є створення маркетингових мереж різноманітних, що дозволяють використовувати синергетичний ефект взаємодії виробництва та збуту.

7. Досвід функціонування ринкових стратегій

У основі більшості стратегій лежить диференціація або низькі витрати, чи їх комбінація, доповнена іншими конкурентними перевагами.

Стратегія диференціації найяскравіше виражена у харчовій галузі. Стратегія синергізму проявляється у диверсифікації діяльності. Стратегія низьких витрат доки отримала достатнього поширення, оскільки ефект від участі використання зовнішніх чинників (інфляція, недосконалість законодавства, стратегія фокусування) використовується, зазвичай, невеликими підприємствами, які знаходять власний простір над ринком.

Стратегія першопрохідника щодо легка,т.к. вимагає вкладення засобів у розробку новинок і є досить ризикованою. Ця стратегія найчастіше використовують у сфері послуг, яка донедавна була відносна нерозвиненою.


ЛІТЕРАТУРА

 

1.Боумен До. Основи стратегічного менеджменту. – М., 2007.

2.ЗабеганП.В., Моїсєєва М.К. Основи стратегічного управління. – М., 2002.

3. Томпсон А.,Стрикланд А. Стратегічний менеджмент. – М., 1998.

4.ВиханскийО.С. Стратегічне управління. – М., 2005.

5. РумянцеваЗ.П.,Соломатин Н.А. Менеджмент організації. – М., 2003.

6.СеменовБ.Д. Стратегічний менеджмент. –Мн., 20044.

7. Попов С.А. Стратегічне управління. – М., 2000.

8. Маркова В.Д. Стратегічний менеджмент. – М., 2001.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Ринкова ціна і собівартість продукції
  >СИБИРСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ >ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ >КООПЕРАЦИИ Контрольна робота №1 Дисципліна ціноутворення
 • Реферат на тему: Ринок праці
  Ринок праці як особлива область ринкових відносин, у якій відбувається включення індивіда у
 • Реферат на тему: Ринок праці
  Продуктивність праці одна з головних показників трудовий активності. Вплив на продуктивності праці
 • Реферат на тему: Ринок праці, визначення потреби в оборотному капіталі
  Філія Федеральної державної освітнього закладу середнього професійної освіти «Сибірський Державний
 • Реферат на тему: Ринок праці Росії
  Ринок праці як частину ринкової економіки, його основні функції. Проблеми та шляху формування ринку

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація