Реферати українською » Экономика » Роль лізингу в оновленні технічної бази підприємства


Реферат Роль лізингу в оновленні технічної бази підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження.

Нині різними дослідниками сформульовано дуже багато визначень лізингу, яких відносять його до відомим різним класичним видам фінансово-господарську діяльність. Окремі автори визначають лізинг як вид підприємницької діяльності, інші ототожнюють його з інвестиційної діяльністю, треті розглядають як господарську операцію. Більшість економістів ідентифікують лізинг з орендою, деякі з особливою формою кредитування. Наявність такої кількості підходів до визначення лізингу свідчить складність цього виду і недостатньому його теоретичному вивченні.

Лізинг - одне із реальних варіантів відновлення матеріально-технічної бази підприємства у умовах нестабільної економічної ситуації в.

Лізинг виступає об'єктом інвестиційних витрат, й тому він розглядається як і різновид інвестиційної діяльності. У лізинг можна було одержати будь-яке рухоме і нерухомого майна, що може використовуватися для підприємницької діяльності. Приміром, будинку, спецтехніка, устаткування, транспорт, літаки, засоби зв'язку. Багато фірм й українські підприємства певному етапі свого розвитку, чи це відкриття (або створення) нового підприємства, розширення, або технологічне оновлення вже не існуючого, дійшли висновку, що він вигідніше придбати певне устаткування в кредит (лізинг), про те, щоб, поступово виплачуючи певні банком частки, викупити його остаточно. Це дозволяє зменшити витрати підприємства, але у водночас придбати необхідне устаткування в стислі терміни.

Основні переваги лізингу — надання сервісу по переданою в лізинг устаткуванню і відсутність вимоги застави. До завдань лізингової компанії входять пошук необхідного клієнту устаткування, його закупівля, забезпечення гарантійного ремонту предмета лізингу і сервісний контроль. З іншого боку, при лізингу зберігається декларація про повернення майнализингодателю про те, щоб узяти замість нове обладнання чи техніку, тобто зробити операцію з так званого повторного лізингу. Це зручно як компаніям, впевненим, що назавтра над ринком з'являться цікаві новинки, і тим фірмам, які виключає можливості згодом зайнятися іншим виглядом бізнесу. Фінансовий лізинг актуальним підприємствам, котрі хочуть обтяжувати баланс власністю. Він дає змогу оптимізувати фінансові потоки і оподаткування, оскільки амортизація і нараховані відсотки ставляться до валових витрат.

 

 

1 глава. Сутність лізингу, його теоретичні основи розвитку та види.

1.1 Поняття і сутність лізингу.

>Лизинг-способ реалізації продукції через передачу їх у оренду. Початок виникнення поняття і практики лізингу належить до 1877 р., коли телефонний компанія «Белл» ухвалили не продавати свої телефонні апарати, а здавати в оренду. Схема лізингу у тому, що виготовлювач або продає своєї продукції, або сам безпосередньо здійснює передачу своєї продукції оренду. [2]

Отже, лізингом називається одне з форм кредиту, коли він відбувається передача об'єкта власності довгострокову оренду з наступним правом викупу і повернення. Якщо дотримуватися більшої суворості з поняттями, слід згадати таке визначення лізингу. Лізинг - це сукупність економічних пріоритетів і правових відносин, відповідно до якоїлизингодатель зобов'язується придбати у власність вказанелизингополучателем майно в певного їм продавця та надатилизингополучателю це за плату у тимчасове володіння і користування з правом наступного викупу. Договором лізингу може бути передбачене, що вибір продавця та купованого майна здійснюєтьсялизингодателем. Що ж можна отримати у лізинг? Будь-яке рухоме і нерухомого майна, що може використовуватися для підприємницької діяльності. Приміром, будинку, спецтехніка, устаткування, транспорт, літаки, засоби зв'язку. Проте, нерухомість оформити в лізинг досить важко, оскільки мінімальний термін її амортизації становить 10-12 років, тоді, як фінансова оренда звичайно перевищує 5-6 років. Особливої популярністю сьогодні користується лізинг автомобілів: найчастіше навіть оформляються на компанію, а як реально передаються у користування співробітникам. Предметом лізингу неможливо знайти земельні ділянки та інші природні об'єкти, і навіть майно, яке законами заборонено для вільного звернення. (Приміром, зброю).

Багато фірм й українські підприємства певному етапі свого розвитку, чи це відкриття (або створення) нового підприємства, розширення, або технологічне оновлення вже не існуючого, дійшли висновку, що він вигідніше придбати певне устаткування в кредит (лізинг), про те, щоб, поступово виплачуючи певні банком частки, викупити його остаточно. Це дозволяє зменшити витрати підприємства, але у водночас придбати необхідне устаткування в стислі терміни.

 Які ж проходить лізингова угода? Припустимо, що якась компанія вже вибрала собі придатну організацію, яка надає послуги лізингу. Тоді, починається усе як правило, зі звичайного телефонного дзвінка потенційного лізингоодержувача в лізингову компанію. Потім відбувається безпосередня зустріч представників лізингової компанії (лізингодавця) з представникамикомпании-лизингополучателя чи самимлизингополучателем. Під час зустрічі боку отримують інформацію друг про одному, і навіть обговорюють нюанси гаданої угоди. Що стосується, коли обидві сторони на цю зустріч готові розпочати реалізації проекту, фірмі запропонують заповнення заявка на лізинг, після чого також потрібна певний список документів, необхідні розгляду заявки. Після цього проводиться ретельний аналіз наданої інформації. Зазвичай, обробка даних такого роду припадає близько 10 днів. Іноді трохи менше, іноді трохи більше коштів у залежність від конкретних умов. Після прийняття кредитної організацією (>лизингодателем) позитивного рішення за заявкою фірми, відбувається етап, у якому складаються і підписуються всі необхідні договори, укладені міжлизингодателем,лизингополучателем, постачальником (продавцем) і якщо потрібно страховиком. Після укладання відповідного договору міжлизингодателем ілизингополучателем (фірмою)лизингодатель стоїть у власність безпосередньо предмет лізингу, зазначений клієнтом (фірмою) у постачальника (продавця), також певного клієнтом. У договорі купівлі-продажу предмета лізингу,заключаемого міжлизингодателем і постачальником (продавцем), фіксуються обов'язки постачальника (продавця) у визначені терміни поставити устаткування (предмет лізингу), його і Порядок розрахунків, якість і комплектність, зобов'язання в доставці і монтажу, а то й вказується іншого. Далі відбувається доставка предмета лізингу або ж клієнту, або спочаткулизингодателю залежно від домовленості. Попередньо, якщо це потрібно, можливо, страхування його від повного комплексу майнових ризиків. З часу передачі устаткування (предмета лізингу) клієнту нею покладається відповідальність за схоронність, належні умови збереження і підтримки обладнання робочому стані. (Не вказуються інші умови). Протягом термін дії договору лізингу право власності щодо лізингу залишається позализингодателем, акомпания-клиент використовує устаткування у своїх інтересах, щомісяця (чи щокварталу) виплачуючи у своїй встановлені договором лізингу платежі. Що стосуєтьсянеосуществления виплат відповідно до певним у договорі графіком лізингових платежівлизингодатель проти неї вилучити устаткування, своє на праві власності, і реалізувати його за вторинному ринку. Якщо ж клієнт здійснює лізингові платежів до відповідність до графіком й цілком виплачує суму договору, право власності обладнання переходить щодо нього. Усі доходи і прибутки, отримані клієнтом під час використання устаткування, є власністю клієнта. [8]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проведення лізингової операції [9]:


  1. У першому етапі виробляється вибір постачальника
  2. Виробляється оцінка фінансової стійкості лізингоодержувача;
  3. Полягає договору про лізингу;
  4. Виробляються виплати початкового внеску
  5. Аналізуючи цей етап відбувається отримання лізингової компанією кредиту на банку;
  6. Придбаннялизингодателем товару у власність;
  7. Відбувається передача прав осіб на володіння товаром;
  8. Виробляються виплати за споживачів протягом терміну лізингу;
  9. Відбувається викуп по залишкової вартості; [9]

де, П – >лизингополучатель

>ЛК – лізингова компанія

П – постачальник (чи продавець)

Б – обслуговуючий Банк

‘’З

1.2 Основні учасники лізингових операцій.

Вирізняють таких засадничих учасників лізингової операції:

 

•  >Лизингополучатель

 

•  >Лизингодатель

 

•  Постачальник

 

•  >Страховщик

 

Розглянемо роль і функції кожного їх.

Юридична чи фізична особа, яка відповідно з договором лізингу приймає предмет лізингу за певну платню, визначений термін і певних умов у тимчасове користування, називається >лизингополучателем. [2]

>Лизингополучатель проти неї:

1) вибирати предмет лізингу і продавця чи встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибірлизингодателю;

2) відмовитися прийому предмета лізингу, який відповідає йому і/або умовам договору, специфікаціям;

3) зажадати розірвання договору лізингу чи відмовитися від нього передбачені законами і договором лізингу випадках;

4) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, заподіяних невиконанням чи неналежним виконанням умов договору лізингу.

>Лизингополучатель зобов'язаний:

1) прийняти предмет лізингу і користуватися ним відповідно до його та умовами договору;

2) відповідно до умовами договору своєчасно у обсязі виконувати зобов'язання в змісту предмета лізингу, підтримання його в справному стані;

3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;

4) надаватилизингодателю доступом до предмета лізингу забезпечуватиме можливість здійснення перевірки умов його й змісту;

5) письмово повідомляти лізингодавця, а гарантійний термін і продавця предмета, про першій-ліпшій нагоді виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок чи збоїв у роботі;

6) письмово повідомляти щодо порушення термінів проведення чи не проведення поточного або сезонного технічного обслуговування і будь-яких інші обставини, які можуть опинитися негативно позначитися на стані предмета лізингу, – негайно, але у будь-якому разі пізніше другого робочого дні після дня наступу вищевказаних подій чи фактів, якщо інше встановлено договором;

7) при закінченні терміну лізингу, і навіть за дострокового розірвання договору лізингу та інших випадках дострокового повернення предмета лізингу – повернути предмет лізингу може, коли він у володіння, з урахуванням нормального зносу, чи стані, зумовленому договором. [1]

>Лизингодатель - фізичне чи юридична особа, яке з допомогою залучених і (чи) власні кошти стоїть у ході реалізації договору лізингу у власність майно і дає його як предмета лізингулизингополучателю за певну платню, визначений термін і певних умов у тимчасове володіння і користування переходити чи ні початкулизингополучателю права власності щодо лізингу. Як лізингодавця може бути комерційний банк, кредитна небанківська організація, лізингова компанія.Лизингодателем може бути юридичне та фізичне обличчя. Лізингова компанія, яка рахунок власних чи залучених коштів набуває майно і дає його як предмета лізингу споживачеві за певну платню, визначений термін і певних умов у користування, називається >лизингодателем. [2]

 

 

 >Лизингодатель проти неї:

1) інвестувати для закупівлі предмета лізингу як власні, і залучені і позикові кошти;

2) здійснювати перевірки дотриманнялизингополучателем умов користування предметом лізингу та її змісту;

3) відмовитися від договору лізингу у разі, передбачених договором лізингу чи законом;

4) зажадати розірвання договору ЄС і повернення предмета лізингу в передбачені законами і договором випадках;

5) стягувати з лізингоодержувача прострочену заборгованість безспірному порядку виходячи з виконавчого напису нотаріуса;

6) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону і договором;

>Лизингодатель зобов'язаний:

1) Нацрада у передбачені договором терміни надатилизингополучателю предмет лізингу може, відповідному йому та технічним умовам договору;

2) попередити лізингоодержувача про відомі йому особливих властивості і недоліках предмета лізингу, що потенційно можуть загрожувати не для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача або інших чи спричинить пошкодження самого предмета лізингу при користуванні їм;

3) відповідно до умовами договору своєчасно у обсязі виконувати зобов'язання в змісту предмета лізингу;

4) відшкодовуватилизингополучателю Витрати поліпшення предмета лізингу, з його зміст чи усунення недоліків у порядку тощо. Інколи, передбачені законами і/або договором;

5) прийняти предмет лізингу за дострокового розірвання договору лізингу або за закінченні терміну користування предметом лізингу. [1]

Постачальник чи продавець - фізичне чи юридична особа, яка відповідно з договором купівлі - продажу злизингодателем продаєлизингодателю в обумовлений термін майно, що є предметом лізингу. Продавець зобов'язаний передати предмет лізингулизингодателю чилизингополучателю відповідно до умовами договору купівлі - продажу. Продавець може водночас в ролі лізингоодержувача у межах лізингового правовідносини. [8]

>Страховщик – це страхової компанії, яка, зазвичай, партнер лізингодавця чи лізингоодержувача. Вона бере участь у угоді лізингу, здійснюючи страхування майнових, транспортних та інші видів ризиків, що з предметом лізингу і/або угодою лізингу.Функцией страховика в лізингової операції є складання страхового договору під час укладання угоди міжлизингополучателем ілизингодателем. На відміну з інших учасників необов'язковий під час укладання лізингової угоди. Він залучається лише у певних схемах, коли потрібне страхування угоди. [8]

 

1.3 Види лізингу.

Згідно з законодавством України лізинг то, можливо:

фінансовий лізинг — це договір лізингу, через укладення якоголизингополучатель зі свого замовлення одержує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу терміном, не менший терміну, протягом якого амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, певної щодня підписання договору. Сума відшкодування вартості об'єкта лізингу у складі лізингових платежів у період дії договору фінансового лізингу повинна мати щонайменше 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, певної щодня підписання договору. Після закінчення терміну договору фінансового лізингу об'єкт лізингу, переданийлизингополучателю згідно з договором, перетворюється на власність лізингоодержувача чи викуповується ним залишкової вартості.

оперативний лізинг — це договір лізингу, через укладення якоголизингополучатель зі свого замовлення одержує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу терміном, менший терміну, протягом якого амортизується 90 відсотків вартості об'єкта лізингу, певної щодня підписання договору. Після закінчення терміна договору оперативного лізингу може бути продовжений чи об'єкт лізингу має бути повернутолизингодателю і то, можливо повторно у користування іншомулизингополучателю за договором лізингу. [1]

 За формою розрізняють:

 зворотний лізинг — це договір лізингу, що передбачає придбаннялизингодателем майна біржа у власника і передачу цього майна в лізинг;

 пайовий лізинг — це здійснення лізингу з участю суб'єктів лізингу виходячи з укладання багатостороннього договори та залучення однієї чи кількох кредиторів, які беруть участь у виконанні лізингу, інвестуючи свої гроші. У цьому сума інвестованих кредиторами коштів може становити більше 80 відсотків вартості при знайденого для лізингу майна;

 міжнародний лізинг — це договір лізингу, здійснюваний суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або якщо майно чи платежі перетинають державні кордони. Міжнародний лізинг ввозяться відповідність до справжнім Законом, законодавством України, міжнародними договорами, у

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація