Реферати українською » Экономика » Рішення статистичних завдань


Реферат Рішення статистичних завдань

Зміст

 

ЗАВДАННЯ 1

ЗАВДАННЯ 2

ЗАВДАННЯ 3

ЗАВДАННЯ 4

ЗАВДАННЯ 5

ЗАВДАННЯ 6

ЗАВДАННЯ 7

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

 


Завдання 1

Уточнення величини валового внутрішнього продукту регіону провели з допомогою розподілу підприємств за обсягом випуску продукції (товарів, робіт, послуг), отриманого з урахуванням 10-відсоткового вибіркового спостереження:

Групи підприємств із обсягу випуску продукції (робіт, послуг), тис. крб. Кількість підприємств
До 100,0 80
100,0-200,0 160
200,0-300,0 490
300,0-400,0 326
400,0-500,0 100
500,0 і більше 44
Разом: 1200

Визначте на підприємствах, включеною у вибірку:

а) середня площа вироблену продукцію (товарів, робіт, послуг) одне підприємство;

б) частку підприємств із обсягом виробництва більш 400 тис. крб.;

у середині помилки показників обсягу виготовленої продукції і на частки підприємств із обсягом виробництва понад сотні тис. крб. (з імовірністю 0,954).

Зробіть висновки.

 

Рішення

Заплющимо інтервали, визначимо центри інтервалів, розрахуємо розмір кредитів переважають у всіх договорах і занесемо розрахункові показники у таблицю:

Групи підприємств із обсягу випуску продукції (робіт, послуг), тис. крб.

Середина інтервалу

(x)

Кількість підприємств

(>f)

>xf

>x2>f

0,0-100,0 50 80 4000 200000
100,0-200,0 150 160 24000 3600000
200,0-300,0 250 490 122500 30625000
300,0-400,0 350 326 114100 39935000
400,0-500,0 450 100 45000 20250000
500,0 -600,0 550 44 24200 13310000
Разом: - 1200 333800 107920000

а визначення середнього розміру в вироблену продукцію (товарів, робіт, послуг) одне підприємство скористаємося формулою середньої арифметичній виваженої:

тис. крб.

б) частку підприємств із обсягом виробництва більш 400 тис. крб. дорівнює:

 чи 83%.

>Дисперсия вираховується за формулою:

Середня помилка вибірки становитиме:


>t=2

 тис. крб.

>Установим кордону: 218.7-6.47218.7+6.47 212.23225.17

З проведеного обстеження з імовірністю 0,954 можна зрозуміти, що таке середній обсяг вироблену продукцію понад сотні тис. крб., загалом підприємствам лежать у межах від 212,23 до 225,17 тис. крб.

Завдання 2

Є такі даних пропассажирообороте однієї зі регіонів:

Показник 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
>Пассажирооборот, тис.пасс.-км. 152,4 167,9 179,8 187,5 190,2 194,1 195,4

Визначте:

1.Цепние показники:

а) абсолютного приросту;

б) темпу розвитку і приросту;

в) абсолютне значення 1% приросту.

(Результати підрахунків уявіть в таблиці)

2. Середньорічний пасажирооборот.

3. Середньорічний абсолютний приріст.

Вдайте динаміку пасажирообороту на графіці. Зробіть висновки.

Рішення

1.Заданние показники розраховуються за такими формулам:

· Абсолютний приріст:

· Темп зростання:

· Темп приросту:

· Абсолютна зміст 1% приросту:

Отримані дані уявімо в таблиці:

Рік >Пассажирооборот, тис.пасс.-км. Абсолютний приріст, тис.пасс.-км. Темпи зростання кількості, % Темпи приросту, % Абсолютна зміст 1% приросту, тис.пасс.-км.
1995 152,4 - - - -
1996 167,9 15,5 110,17 10,17 1,52
1997 179,8 11,9 107,09 7,09 1,68
1998 187,5 7,7 104,28 4,28 1,8
1999 190,2 2,7 101,44 1,44 1,88
2000 194,1 3,9 102,05 2,05 1,9
2001 195,4 1,3 100,67 0,67 1,94
Разом 1267,3 43

2. Цей динамічний ряд єинтервальним. Тому середньорічний пасажирооборотисчислим за такою формулою середньої арифметичній простий:

 >пасс.-км.

3. Середньорічний абсолютний приріст визначимо за такою формулою:

 >пасс.-км.

Тобто щорічно рівні низки загалом зростали на 7,17пасс.-км.

Уявімо динамічний ряд на графіці:

 

Завдання 3

Є дані про платникам прибуток:

Платники податків Величина прибутку, тис. крб. Ставка прибуток, %
>Базисний період >Отчетний період >Базисний період >Отчетний період
1 42000 40000 30 32
2 83000 50000 32 28
3 35000 48000 28 30

Проаналізуйте динаміку загального обсягу прибуток у вигляді індексів, виявивши:

а) вплив чинника зміни середнього розміру прибутку;

б) вплив чинника зміни ставки прибуток.

Рішення

Загальна зміна суми податків:

 ,

тобто сума прибуток зменшилася на 16% чи 776000 тис. крб. (4120000-4896000).

а)Определим вплив першого чинника:

б) визначимо вплив другого чинника:

.

Тобто загальна сума податків зменшилася на 16%, зокрема рахунок зменшення середнього розміру прибутку – на 15%, і завдяки зменшення ставки прибуток – на виборах 4%.

 

Завдання 4

Є даних просреднемесячном доході і про оплату послуг у закладів освіти у різних групах сімей (крб. душу населення):

Групи сімей Місячний дохід у розрахунку 1 членів сім'ї Оплата послуг у закладів освіти
1 542 2
2 683 2
3 753 3
4 859 4
5 956 6
6 1161 7
7 1481 9

Визначте коефіцієнт еластичності оплати послуг у закладів освіти зі зростанням доходів населення, коли зв'язок між доходом і споживанням послуг освіти виражається рівнянням прямий лінії. Оцініть можливий рівень витрат сімей, якщо доходи збільшаться до 1500 крб.

Рішення

Для визначення коефіцієнта еластичності зробимо необхідні розрахунки і занесемо отримані результати в таблицю:

Групи сімей

Місячний дохід у розрахунку 1 членів сім'ї

(x)

Оплата послуг у закладів освіти

(y)

x2

>xy

yx

Еге =

1 542 2 293764 1084 1,57 2,87
2 683 2 466489 1366 2,74 2,07
3 753 3 567009 2259 3,32 1,88
4 859 4 737881 3436 4,2 1,7
5 956 6 913936 5736 5 1,59
6 1161 7 1347921 8127 6,71 1,44
7 1481 9 2193361 13329 9,36 1,31
Разом 6435 33 6520361 35337 32,9 1,62

Для визначення коефіцієнта еластичності застосуємо формулу

Еге = .

Зміна газу в оплаті послуг у закладів освіти на підвищення місячного доходу на розрахунку одного членів сім'ї уявімо рівнянням прямий y = a0+a1x. Аби вирішити рівняння необхідно визначити параметри a0 b a1 у системі нормальних рівнянь:

Через війну одержимо: a0 = -2.93; a1 = 0.0083.

y = ->2.93+0.0083x.


>Параметр a1 показує, що з збільшенні місячного доходу на розрахунку 1 членів сім'ї на 1 карбованець споживання послуг зростає у середньому становив 0,0083.

Отже, зі зростанням місячного доходу на 1% споживання послуг зростає у середньому становив 1,62%.

Якщо доходи збільшаться до 1500 крб., то споживання даних послуг становитиме: yx = -2.93+0.0083*1500 = 9.52.

Завдання 5

Є такі дані про розподіл доходів у економіці (млрд. крб.):

Валова прибуток 8200
Оплату праціработников-резидентов 4500
Чисті податки на продукти 950
Інші податки виробництва 620
Субсидії виробництва 370
Доходи від власності, отримані з-за кордону 20
Доходи від власності, передані зарубіжних країн 290
Поточні трансферти, отримані з-за кордону 110
Поточні трансферти, передані зарубіжних країн 75

Визначте:

1. Сальдо первинних доходів економіки.

2. Валовийрасполагаемий дохід держави.

 

Рішення

1. Сальдо первинних доходів = Валова прибуток + Оплату праціработников-резидентов + Чисті податки на продукти + Інші податки виробництва + Доходи від власності, отримані з-за кордону - Доходи від власності, передані зарубіжних країн - Субсидії виробництва = 8200+4500+620+20+950-290-370 = 13630 млрд. крб.

2. Валовийрасполагаемий дохід держави = Сальдо первинних доходів економіки + Поточні трансферти, отримані з-за кордону - Поточні трансферти, передані зарубіжних країн = 13630+110-75 = 13665 млрд. крб.

Завдання 6

Є такі дані про чисельність і рух безробітних відділенням служби зайнятості міста, чол:

Чисельність безробітних початку поточного періоду 26774
Протягом поточного періоду:
Поставлено на облік 5334
Визнано безробітними 3550
Знято з обліку 6934
До того ж:
Знайшли роботу (дохідне заняття)стр:3022*100/6934=43,58 3022
>Оформлено на дострокову пенсію 170*100/6934 = 2,45 170
Спрямоване на професійне навчання 1296*100/6934 = 18,69 1296
В інших причин 2446*100/6934 = 35,28 2446

Визначте:

 - чисельність безробітних відділенням служби зайнятості наприкінці поточного періоду;

 - коефіцієнт поповнення безробітних;

 -коефіцієнт виведення з обліку безробітних;

 - структуру зняті з обліку безробітних;

 - безробіття, якщо відомо, що кількість зайнятих економіки початку року – 1051 тис. чол, наприкінці року – 1024 тис. чол.

Рішення

>Рассчитаем чисельність безробітних відділенням служби зайнятості наприкінці поточного періоду = 26774+5334+3550 = 35658 чол.

>Рассчитаем коефіцієнт поповнення безробітних:

.

>Рассчитаем коефіцієнт виведення з обліку безробітних:

.

>Рассчитаем структуру зняті з обліку безробітних:

Знайшли роботу (дохідне заняття)

>Оформлено на дострокову пенсію

Спрямоване на професійне навчання

В інших причин

>Рассчитаем безробіття:

 - початку року: ;

 - наприкінці року: .

Завдання 7

По підприємству є такі дані:

Показники >Базисний період >Отчетний період
Випуск товарів (послуг) всоп. цінах, тис. крб. 1966 2100
Середнє річне вартість основних виробничих фондів, тис. крб. 2028 2142
>Среднесписочная кількість працівників, чол. 200 210

Визначте:

 -фондоотдачу,фондовооруженность і продуктивності праці кожний період;

 - темпи зростанняисчисленних показників (двома шляхами);

 - зміна продуктивність праці з допомогою фондовіддачі іфондовооруженности праці.

Зробіть висновки.

Рішення

1.Определимфондоотдачу:

>Определимфондовооруженность:

Продуктивність праці:

3.Исчислим темпи зростання фондовіддачі: ;фондовооруженности: ; продуктивність праці: .

4. Загальний приріст продуктивність праці становить: .

Приріст продуктивність праці відбувається під впливом:

 - зміни фондовіддачі: ;

 - змінифондовооруженности: .

Отже, продуктивності праці зросла на 0,16, зокрема рахунок збільшення фондовіддачі – на 0,102 і завдяки збільшенняфондовооруженности – на 0,058.


Список використаної літератури

1. Гусаров В.М. Статистика: Навчальний посібник для вузів. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

2. Жовтневий П. Я. Статистика:учеб. – М.: ТКВелби, Вид-во Проспект, 2005

3. Статистика: Навчальнепособие/ХарченкоЛ-П.,Долженкова В. Г.,Ионин В. Г. та інших., Під ред.В.Г.Ионина. - Вид. 2-ге, перераб. ідоп. - М.:ИНФРА-М.2003.

4. Статистика: Підручник. – М.: ТКВелби, Вид-во Проспекта, 2005

5. Теорія статистики:Учебник/Р. А.Шмойлова – 4-те вид, перераб. ідоп. – М.: Фінанси і статистика, 2005


Схожі реферати:

Навігація