Реферати українською » Экономика » Реструктуризація підприємства


Реферат Реструктуризація підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

>Восточно-Сибирский державний технологічний університет

(>ГОУВПОВСГТУ)

Інститут Економіки і Права

Економічний факультет

Курсова робота

По дисципліни: «Реструктуризація системи управління іреинжиниринг бізнес-процесів»

На тему: «Реструктуризація підприємства»

Улан-Уде

2008


Зміст

 

Запровадження

1. Теоретичні аспекти реструктуризації

1.1. Сутність, види й форми реструктуризації

1.2. Етапи проведення реструктуризації системи управління

2. Аналіз системи управління ТОВ «>Улан-Уденское пиво»

2.1. Коротка характеристика підприємства

2.2. Характеристика фінансово-господарську діяльність

підприємства

2.3. Аналіз організаційної структури

2.4. Аналіз зовнішньою і внутрішньою середовища підприємства

3. Проведення реструктуризації системи управління

3.1. Загальна схема реструктуризації системи управління

Укладання

Список використаних джерел

Додаток 1. Основні техніко-економічні показники підприємства


Запровадження

Нині дедалі більше розвиток отримує нова для Росії галузь і практичного застосування – реструктуризація підприємств та акцій компаній. Широко яка у бізнес-практиці розвинених країн Заходу методологія реструктуризації починає завойовувати і російський ринок. Реалізація програм реструктуризації може істотно підвищення конкурентоспроможності компаній, і призвести до подоланню негативних ситуацій би в економічному розвитку.

Поняття «реструктуризація» як процес комплексного зміни методів і умов функціонування компанії (підприємства) відповідно до зовнішніми умовами ринку виробництва і стратегією його розвитку увійшло ділової ужиток нещодавно. Проте й епоху будівництва соціалізму процеси реформування, реорганізації, зміни методів функціонування як розписування окремих підприємств, і цілих галузей народного господарства постійно використовувалися, просто прийнятий у західному бізнесі термін не вживався.

Реструктуризація компанії перестав бути самоціллю чи даниною моді, вона повинна переважно проводитися, коли її необхідність викликана об'єктивними обставинами. Головна особливість реструктуризації на відміну поточних окремих змін - у виробництві, структурі капіталу чи власності, ринки збуту тощо. у тому, що не є частиною повсякденного ділового циклу компанії. Саме необхідність комплексного характеру перетворень, які зачіпають майже всі боку функціонування компанії, обумовлює реструктуризацію.

Найважливішим компонентом реформування (майже найосновнішим) є реструктуризація системи управління. У ньому виділяються три сфери: управління виробництвом, управління персоналом і інтегроване управління.Реструктуризации передує аналіз оперативного та стратегічного управління виробництвом, способів вироблення й терміни прийняття організаційних рішень. Важливий також облік перспективи відновлення і підвищення якості продукції, яка передбачає модернізацію виробництва та на зміну структури капітальних вкладень, перетворення системи управління. Нова структура управління має забезпечити оптимальну чисельність підрозділів, ієрархію підпорядкування, баланс процесів відновлення і збереження кількісного складу кадрів.

Реструктуризація – одне із ефективних ринкових інструментів розвитку успішного бізнесу. Невдачі реструктуризації окремих російських підприємств свідчать скоріш про недостатньо продуманою й пропрацьованої організації його проведення, ніж про нестачі її як методу.

Актуальність теми курсової роботи у тому, що реструктуризація передбачає комплексні і взаємозалежні зміни структур, які забезпечують функціонування підприємства у цілому.

Головна мета курсової роботи – це розглянути організацію в аспекті реструктуризації.

Завданнями роботи, з мети, є:

- вивчення теоретичних основ реструктуризації системи управління;

- проведення аналізу фінансового становища підприємства його організаційної структури;

- проведення реструктуризації системи управління.

Об'єктом курсової роботи є підставою віртуальне ТОВ «>Улан-Уденское пиво».


1.   Теоретичні аспекти реструктуризації

 

1.1 Сутність, види й форми реструктуризації

Реструктуризація підприємства – це здійснення комплексу організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, вкладених у реорганізацію підприємства, зміна форми власності, системи управління, організаційно-правовою форми, для підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва та задоволення вимог кредиторів.

На цьому визначення випливає, що правове поняття "реструктуризації підприємства" є хоч і близькими до поняттю "реорганізації підприємства", але з співпадаючим з нею за змістом. Оскільки "реорганізація" виступає однією зі складових частин "реструктуризації", то останнє поняття виявляється ширшим, ніж перше.

Залежно від об'єкту і характеру здійснюваних заходів для реформування підприємства, розрізняють такі форми реструктуризації:

>1.Реструктуризацию виробництва;

>2.Реструктуризацию активів підприємства;

>3.Финансовую реструктуризацію;

>4.Реорганизацию, тобто. зміна організаційної структури підприємства.

Кожна з цих форм реструктуризації передбачає проведення всього комплексу заходів, вкладених у вдосконалення і оптимізацію відповідної сфери підприємства.

Ключовою і найскладнішою формою реструктуризації є реорганізація підприємства, що передбачає вдосконалення організаційно-господарської і управлінською структури підприємства.

Зазвичай розрізняють такі види реорганізації (і реструктуризації) підприємств:

>1.Направленную на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, поглинання);

>2.Направленную на роздрібнення підприємства (поділ, виділення);

>3.Без зміни розмірів підприємства (перетворення).

Сутність кожного з цих видів реорганізації ось у чому:

Злиття двох і більше підприємств у одне попередження означає перехід майна, правий і обов'язків кожного до знову яке з'явилося підприємству.

Розрізняють: горизонтальне злиття об'єднання підприємств, що виробляють однаковий тип товарів чи надають однакові послуги, і вертикальне злиття – об'єднання будь-якого підприємства з його постачальником сировини чи споживачем його продукції.

Приєднання одного підприємства до іншого означає, що останньому переходять майно, правничий та обов'язки першого підприємства. Нове підприємство внаслідок такий реорганізації немає.

Поглиненна – є придбання всіх, чи більшості корпоративних прав одного підприємства іншим підприємством. У цьому поглинений підприємство може зберегти свого статусу юридичної особи та стати дочірнє підприємство, або може бути приєднаним його й стати його структурним підрозділом, втративши у своїй свій юридичного статусу.

Поділ підприємства є створення з урахуванням одного існуючого двох і більше підприємств як самостійних юридичних. У цьому вихідне підприємство перестає існувати, ліквідується. Такий спосіб реорганізації ще застосовувався у металургійному комплексі.

Виділення передбачає, що з чинного підприємства виділяється одне чи кілька структурних підрозділів, і з урахуванням їх майна створюються нові підприємства.

При виділення з юридичної особи однієї чи кількох нових юридичних до кожного їх перетворюється на відповідних частинах майнових прав й обов'язки реорганізованого юридичної особи.

Перетворення підприємства є зміна існуючої форми власності, чи організаційно-правовою форми підприємства інші без припинення його господарську діяльність.

При перетворення до знову яке з'явилося підприємству переходять повне право й обов'язки колись яка була підприємства.

У разі, важливо звернути увагу, що з здійсненні всіх згаданих способів трансформації підприємств має місце правонаступництво, тобто. заміна в раніше що виникли правовідносинах одних юридичних іншими переходити до останніх правий і обов'язків перших.

Насправді це, що новоствореному юридичній особі відпрекратившего своє існування юридичної особи переходять все (чи частину) вимоги, і борги, майно, незакінчені розрахунки, правничий та обов'язки за договорами, тобто. весь (чи частину) його актив іпассив.[11]

Отже, викладене дозволяє зробити висновок: реструктуризація за своєю сутністю є дуже складна процедура комплексної оптимізації структури та функціонування підприємства у відповідно до вимог зовнішньої економічної середовища проживання і виробленої стратегією його розвитку.


1.2. Етапи проведення реструктуризації системи управління

Послідовність етапів реструктуризації може істотно різнитися залежно стану компанії, її потенціалу, позицій над ринком, поведінки конкурентів, характеристик вироблених нею товарів та послуг і багатьох інших чинників.

Перший етап - визначення цілей реструктуризації. Власники і менеджмент повинні визначити, що саме їхнє не влаштовує в поточної діяльності компанії, і чого вони хочуть домогтися внаслідок структурні зміни. Від, наскільки грамотно вони визначать цілі й коло завдань, залежить розвиток компанії та відповідно доляреструктуризационной програми.

Другий етап - діагностика компанії. Її проводять у тому, щоб виявити проблеми компанії, визначити її слабкі й сильні боку, зрозуміти перспективи розвитку та рентабельність подальшого інвестування на цей бізнес. Під час проведення діагностики, зазвичай, здійснюється правової, податковий аналіз, аналіз операційну діяльність, ринку України і інвестиційній привабливості компанії. Також вивчається її фінансове становище, стратегія і діяльність керівництва.

Третій етап - розробка стратегії і програми реструктуризації. Аналізуючи цей етап за даними, отриманим у результаті діагностики, складається кілька альтернативних варіантів розвитку компанії. До кожного варіанта визначаються методи реструктуризації, розраховуються прогнозні показники, оцінюються можливі ризики, обсяги задіяних ресурсів. За підсумками різних критеріїв власниками компанії та менеджментом проводиться оцінка ефективності тій чи іншій альтернативи здійснюється вибір, відповідно до яким розробляється програма реструктуризації. У цьому формалізуються і уточнюються стратегічні цілі підприємства,детализируются якісні ці цільові параметри, яких повинна домогтися система з урахуванням ресурсних обмежень.

Четвертий етап - здійснення реструктуризації відповідно до розробленої програмою. Формується команда фахівців, задіяних у роботі. Потім проробляються і послідовно реалізуються все етапи програми. Під час проведення четвертого етапу реструктуризації уточнюються цільові показники і, якщо з'являється їх відхилення від запланованих значень, компанія здійснює коригування програми.

П'ятий етап - супровід програми реструктуризації і - оцінка її результати. На останньому етапі команда, відповідальна за програму, здійснює над виконанням цільових показників, аналізує отримані результати і підготовляє підсумковий звіт про


2. Аналіз системи управління

 

2.1. Коротка характеристика підприємства

ТОВ «>Улан-Уденское пиво» зареєстроване 1996 р.

Предметом і метою діяльності ТОВ «>Улан-Уденское пиво» є сприяння якомога повному задоволенню потреб населення РеспублікиБурятия в якісномуслабоалкогольном напій – пиві, і навіть більш повного та ефективне використання місцевих сировинних і трудових ресурсів.

У пропонованих вище цілях ТОВ «>Улан-Уденское пиво» здійснює виробництво і слабоалкогольного напою – пива.

До складу підприємства входять такі основні підрозділи:

-Варочний цех;

-Бродильний цех;

- Лабораторія;

-Подстанция;

- Інші будівлі і споруди.

Нині у штаті ТОВ «>Улан-Уденское пиво» полягає 12 людина, що є фахівцями у сфері харчовоїпромишлен-ности і сільського господарства. Їх досвід в галузі значний, в кожного є багаторічний стаж. Штат цілком укомплектований кваліфікованими фахівцями відповідно дотребованьями, що висуваються щодо нього розмірами підприємства. Підприємство є малим оскільки кількість персоналу вбирається у 50 людина.

Опис продукції

Відповідно до програмою розвитку фірми обраний наступний асортимент своєї продукції:

- пиво розливне 100%

>Итого:100%

Така структура асортименту обрано невипадково: справді якісні слабоалкогольні напої, в переважній своїй більшості вирізняються високою ціною реалізації (вроздріб – 30руб./0,5л), а найдешевші сорти пива мають надзвичайно низькі смакові якості. Тому потреба у щодо дешевих, але якісних слабоалкогольних напоях – досить велика. У зв'язку з цим і вони становлять основу пивного асортименту ТОВ «>Улан-Уденское пиво».

Продукція має такими властивостями, вигідно котрі відрізняють його від продукції інших у виробників і реалізаторів слабоалкогольних напоїв у місті Улан-Уде і РеспубліціБурятия.

 

2.2. Характеристика фінансово-господарську діяльність підприємства

Основним виглядом діяльності ТОВ «>Улан-Уденское пиво» є - виробництво пива.

Основні техніко-економічні показники по фірмі ТОВ «>Улан-Уденское пиво» за 2003- 2005 рр. зведені в таблицю 1 докладання 2.

За даними цієї таблиці проведемо аналіз техніко-економічних показників по фірмі ТОВ «>Улан-Уденское пиво» за 2003–2005 рр.

Показник «товарна продукція» за даними на 2004 р. знизився на 5,5 %проти 2003 р. через використання той період неефективного устаткування, нестачі сировини й матеріалів, підвищенням ціни місцеві сировинні ресурси. У 2005 р. за цим показником простежується зростання стосовно 2004 р. на 13,6 % у зв'язку з впровадженням у виробничий процес сучасного високопродуктивного устаткування (т. е. на підвищення технічного рівня виробництва), створенням сприятливих умов праці до працівників підприємства, ні з поліпшенням організації виробництва та праці.

Обсяг реалізованої продукції зменшився на 7,4 % 2004 року. проти 2003 р. внаслідок недостатньою конкурентоспроможності підприємства на місцевому ринку й вибору неправильної стратегії поведінки (щоб покрити свої Витрати виробництво і продукції, т. е. собівартість, фірма встановила щодо високі ціни на всі своєї продукції, у зв'язку з ніж втратила частину власних позицій, відповідно, і покупців). У 2005 р. спостерігається позитивна тенденція і зростання на 14 % до 2004 р., що обумовлюється значною мірою підвищенням смакових якостей пива з допомогою впровадження новішого устаткування.

За показником «фондовіддача на карбованець основних виробничих фондів» 2004 року. спостерігається зниження на 5,1 % до 2003 р. переважно через використання виробництві застарілого устаткування. Зростання за цим показником 2005 р. на 14,3 % стосовно 2004 р. досягається з допомогою вдосконалення структури основних фондів (підвищення частки їх активною частиною – машин і устаткування, заміна застарілих і неефективних коштів праці новими, високопродуктивними), поліпшенням догляду по устаткування.

>Оборачиваемость обігових коштів у 2004 р. зменшилася стосовно 2003 р. на 4,4 % у зв'язку з зниженням темпів розвитку підприємства. Через війну раціональнішого використання грошових ресурсів у 2005 р. спостерігається збільшення оборотності оборотних засобів на 10,8 % до 2004 р.

За показником «середньорічна вартістьОПФ» спостерігається тенденція до їх зниження з усього оскільки він розглядався періоду (2003-2005 рр.) на 0,4 % і 0,6 % 2004 року. стосовно 2003 р. й у 2005 р. стосовно 2004 р., відповідно, внаслідок збільшення частки старого устаткування, зростання зношених елементів основних фондів, погіршення їх техніко-економічних характеристик.

Через те, що у підприємстві за 2003-2005 рр. не планувалося і спостерігалося значного зміни у необмеженій кількості й складі персоналу підприємства, середня вести одного працюючого протягом усіх років змінюється так: за даними на 2004 р. до 2003 р. – зменшення на 6,4 %; на 2005 р. до 2004 р. – зростання на 17,6 %.

Зниження середньорічний продуктивності одного працював у 2004 р. стосовно 2003 р. на 5,5 % обумовлюється експлуатацією застарілого устаткування, котра вимагає постійного ремонту, отже простоями у роботі, і деякими чинниками соціального характеру. Скорочення монотонного, важкого, шкідливого праці результаті запровадження нової високоефективної техніки, підвищенняпривлекательнос-ти праці послужили першопричиною на шляху зростання цього показника 2005 р. проти 2004 р. на 13,6 %.

Собівартість продукції знизилася 2004 р. до 2003 р. на 2,6 % переважно рахунок зменшення обсягу виробництва, викликаного недостатнім рівнем технічної організації виробництва. Зростання на 6,1 % 2005 р. стосовно 2004 р. обумовлюється поліпшенням використання виробничих потужностей та виробничих фондів.

Показник «видатки карбованець товарної продукції» поповнюється 3,5 % 2004 року. до 2003 р. у зв'язку з погіршенням використання виробничих ресурсів; наступне ж підвищення продуктивність праці і забезпечення якості продукції призвело

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація