Реферати українською » Экономика » Розрахунок показників заробітної плати на сільськогосподарське підприємство


Реферат Розрахунок показників заробітної плати на сільськогосподарське підприємство

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. Матеріальне стимулювання праці в сільськогосподарському підприємстві

Під системою матеріальним стимулюванням розуміється сукупність економічних важелів, з допомогою яких чи підприємницька структура впливають на інтереси учасників виробництва, у потрібному їм напрямі. Система матеріальним стимулюванням праці в підприємстві передбачає:

– встановлення форм і систем оплати праці співробітників;

– розробку системи тарифних розрядів чи посадових окладів керівників, фахівців і кількість службовців;

– визначення критеріїв і дрібних розмірів доплат за окремі досягнення працівників і фахівців

– обгрунтування показників і системи преміювання співробітників.

Діяльність Калнишевського як з організації стимулювання праці підприємству надається повна самостійність. Проте оплата праці регулюється і контролюється державою. Це виявляється у встановленні мінімуму заробітної плати її обов'язкової індексації. На загальний рівень зарплати впливають багато чинників. До них відносять:

– чинники оточення – попит робочої сили в, вартість проживання, урядове втручання;

– чинники, пов'язані з характером роботи – складність, тяжкість, шкідливість, відповідальність, навички, досвід;

– чинники підприємства – продуктивності праці, трудомісткість продукції, прибутковість (рентабельність), профспілки й інші робочі організації;

– чинники кадрової політики – масштаби і тривалість найму робочої сили в.

– ринкові чинники.

Найважливішим засобом матеріальним стимулюванням і є основним джерелом задоволення потреб трудящих плата праці. Оплату праці працівників – це красна ціна трудових ресурсів, задіяних в виробничому процесі. Основні засади організації такі:

– оплата за кількістю якості праці, тобто. оплата праці має виконуватися лише з урахуванням тривалості, інтенсивності і труднощі праці. Вона залежить від обсягу виробництва, її собівартості та інших.

– неухильне зростання оплати праці зі зростанням виробництва продуктивність праці;

– правильне співвідношення між зростанням оплати праці та продуктивністю праці. Підвищення оплати праці має супроводжуватись випереджаючим зростанням його продуктивності;

–гарантийность оплати;

– матеріальна зацікавленість. Розмір оплати має перебувати у залежність від результатів як особистої роботи, і роботи колективу, у складі людина трудиться, підприємства у цілому;

– простота і ясність побудови оплати;

– рівень заробітної плати повинне бути такою, щоб працівник міг утримувати себе і свій сім'ю. Низька вести змушує працівника шукати інші джерел доходів. Необгрунтовано висока вести спричиняє зростання цін, знижує прибутковість підприємства.

Найбільшого поширення набула на підприємствах різної форми власності отримали дві форми оплати праці: відрядна – оплата кожну одиницю продукції або виконаний обсяг робіт; погодинна – оплата за відпрацьоване час, але з календарне, а нормативне.

Форми оплати праці поділяють на системи. Під системою оплати праці розуміють спосіб сполуки основний рахунок і додаткової оплати, який би доцільне співвідношення між мірою праці та мірою заохочення, високу матеріальну й моральну зацікавленість у досягненні найкращих результатів.

Відрядна форма оплати праці представлена системами: проста відрядна,сдельно-премиальная,косвенно-сдельная, акордна,сдельно-прогрессивная.

Умови застосування відрядній оплати праці:

– існують кількісні показники роботи, які безпосередньо залежить від конкретного працівника;

– є можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт,

– є можливість в робітників конкретної дільниці збільшити вироблення чи обсяг виконуваних робіт;

– є необхідність на конкретному виробничому ділянці стимулювати робітників у подальшому збільшення виробництва продукції або обсягів виконуваних робіт,

– є можливість технічного нормування праці.

При прямий відрядній системі заробіток робочого залежить від індивідуальної вироблення. Для нарахування заробітку визначають розцінку за одиницю продукції або одиницю робіт. Її визначають, виходячи з тарифної ставки і норми вироблення цю роботу.

При відрядно-преміальною системі працівникам, крім основного заробітку по відрядним розцінками додатково виплачують премію поза певні якісні ці показники (за підвищення продуктивність праці, якість продукції, недопущення шлюбу, перевиконання технічно обгрунтованих норм витрат праці та ін.)

При >сдельно-прогрессивной системі працю працівника не більше виконання норм оплачується за прямими відрядним розцінками, а під час вироблення понад доведену норму – за підвищеними. Ступінь збільшення розцінок визначають спеціальної шкалою. Цю систему доцільно застосовувати жнив с/г культур, заготівлі кормів, підготовці грунтів тощо.

При >косвенно-сдельной системі величина заробітку допоміжного працівника (водії автомобілів,мастера-наладчики, ремонтні робочі) залежить від заробітку основних робочих. Наприклад, вести всіх працівниківуборочно-транспортного комплексу нараховується в заздалегідь встановлених відсотках оплаті комбайнера.

При >аккордной системі оплати праці розцінка встановлюється не так на певну операцію, але в весь обсяг роботи. Розміраккордной оплати визначається з урахуванням діючих норм вироблення (часу) і розцінок. За такої системі оплати праці працівникам виробляється, зазвичай, як авансу, тобто. заздалегідь встановленого заробітку. Працівників приаккордной системі оплати преміюють до скорочення термінів виконання завдання, що відіграє у кар'єрному зростанні продуктивність праці. Цю систему оплати праці доцільно запровадити у галузях, де продукція надходить за періодами чи на рік (при вирощуванні молодняку птахи, худоби, під час відгодівлі худоби, вирощування овочевих культур, у будівництві).

>Повременная форма оплати праці представлена системами: проста погодинна і почасово-преміальна. Умови застосування погодинної оплати праці:

– відсутня можливість збільшення випуску продукції.

– виробничий процес суворо регламентований.

– функції робочого зводяться до нагляду над перебігом технологічного процесу;

– функціонують потокові і конвеєрні типи виробництва з суворо заданим ритмом,

– збільшення випуску продукції можуть призвести до шлюбу чи погіршення її якості.

При простий погодинної системі оплати праці заробіток працівника залежить від тарифної ставки чи тарифного розряду, окладу і відпрацьованого часу. По способу нарахування розрізняють погодинну, денну і помісячну оплату.

При >повременно-премиальной системі оплати праці працівникові понад заробітку по тарифну ставку, розряду чи окладу за фактично відпрацьоване час додатково нараховують премію за досягнення певних якісних і кількісних показників (економія палива, електроенергії, матеріалів, високоякісне і своєчасне виконання робіт).

Оплату праці керівників. Для керівників, фахівців і кількість службовців використовується система посадових окладів. Посадовий оклад – абсолютна величина зарплати, який установлюють відповідно до займаній посадою. Він їх може становити певний діапазон – від мінімального до максимального значень. Необхідні аналітичні розрахунки, що значно можуть збільшити ефективність встановлення тієї чи іншої окладу.

У разі оплати праці за тарифами і окладів дуже складно позбутися зрівнялівки, подолати протиріччя між інтересами окремого працівника і лише колективу. Як можливих варіантів вдосконалення організації та стимулювання праці розглядаєтьсябестарифная система оплати праці, яка застосування на підприємствах за умов початку ринковим умовам господарювання.

2. Елементи тарифної системи зарплати

Зв'язок між нормуванням, кількісної та якісної оцінкою роботи з його оплатою реалізується через тарифну систему, що дає сукупність нормативних матеріалів, визначальних рівень оплати праці різних груп працівників з урахуванням їхньої кваліфікації, і умов виробництва. Вона враховує обов'язки працівників, відповідність кваліфікаційним вимогам до присвоєння розрядів залежність від труднощі й характеру робіт, їх різноманітності й рівня відповідальності. Основними її елементами є тарифні ставки, тарифні сітки, оклади і коефіцієнти, довідники тарифікації робіт, тарифно-кваліфікаційні довідники, районні коефіцієнти до заробітної плати.

Тарифна ставка – це абсолютна величина оплати праці різних груп, і категорій працівників за одиницю робочого дня. Вихідною є мінімальна тарифна ставка чи тарифна ставка першого розряду. Вона визначає рівень оплати найбільш простого праці. Тарифні ставки бувають годинникові, денні, місячні.

Тарифна сітка є шкалу тарифних розрядів і тарифних коефіцієнтів, які визначають диференціацію газу в оплаті роботи з урахуванням розряду роботи. Коефіцієнт нижчого розряду дорівнює одиниці й відповідає роботам, виконання яких вимагає і найменш кваліфікованої праці. Тарифні коефіцієнти наступних розрядів показують, скільки раз відповідні тарифні ставки більше тарифної ставки 1 розряду. Співвідношення між коефіцієнтами першого заступника та найвищого розряду називають діапазоном тарифної сітки.

У галузях сільськогосподарського виробництва традиційно використовуютьсяшестиразрядние тарифні сітки (таб. 1).

Тарифікація виробляється у відповідності зіСправочником механізованих і ручних робіт у сільському, водному й лісовому господарстві. Утарифно-квалификационном довіднику різні види сільськогосподарських робіт поділяються на групи залежно від своїх складності.


Таблиця 1. Тарифні коефіцієнти шестирозрядній тарифної сітки

Розряд >Трактористи-машинисти Роботи кінно-ручні й у тваринництві
>Сдельщики >Повременщики >Сдельщики >Повременщики
1 1,000 1,000 1,000 1,000
2 1,128 1,128 1,070 1,070
3 1,267 1,267 1,146 1,146
4 1,424 1,424 1,245 1,245
5 1,597 1,597 1,379 1,379
6 1,805 1,805 1,578 1,578

Завдання: Скласти тарифну сітку для трактористів-машиністів господарства.

Таблиця 2

Показники Розряд
1 2 3 4 5 6
Тарифний коефіцієнт
Тарифна ставка:
Годинна, крб.
Денна, крб.
Місячна, крб.

Поруч із багато підприємств АПК перейшли до диференціації зарплати з урахуванням Єдиної тарифної сітки з праці працівників організацій бюджетних установ (ЄТС) з діапазоном розрядів першої – вісімнадцятою.

Завдання: У таблиці 3 прорахуйте тарифні ставки (оклади) Єдиної тарифної сітки з праці.

Єдиної тарифної сітки з праці

Таблиця 3

Тарифні коефіцієнти Єдиної тарифної сітки з праці >Разряди оплати праці Тарифні ставки (оклади) Єдиної тарифної сітки з праці
1,00 1
1,30 2
1,69 3
1,91 4
2,16 5
2,44 6
2,76 7
3,12 8
3,53 9
3,99 10
4,51 11
5,10 12
5,76 13
6,51 14
7,36 15
8,17 16
9,07 17
10,07 18

3. Планування фонду заробітної плати галузях сільського господарства

При плануванні річного фонду оплати праці тваринництві по відрядно-преміальною системі враховуються такі її елементи:

1. Тарифний фонд оплати, відповідно до тарифних ставок відповідного розряду працівника.

2Надбавка за отриману продукцію та розміру від 25 до 50% тарифного фонду.

3. Оплата до праці у дні;

4 Доплату за класність майстрам тваринництва.

5. Оплата відпусток.

6. Доплату за стаж.

7. Доплату за переривчастість у роботі від 20 до 30%.

Завдання: У таблиці 4 виконайте розрахунок із планування фонду заробітної плати працівників молочного комплексу за такою методиці

а) По довіднику тарифікації робіт у тваринництві визначити розряд працівників і проставити відповідні тарифні ставки.

>ТАРИФИКАЦИЯКОННО-РУЧНЫХ РОБІТ УСКОТОВОДСТВЕ

(Вилучення з «Довідника по тарифікаціїконно-ручних робіт у рослинництві і тваринництві підприємств сільського господарства»)

№>п/п Найменування робіт Тарифні розряди
1

Робота доярки при ручномудоении корів (>доение, роздача кормів, чистка тварин, не лише зметення гною, прибирання приміщень, те що за молочної посудом та інші праці) з продуктивністю у середньому групі на фуражну корову на рік:

А) до 3,5 тис. кг 4
Б) понад 3,5 тис. кг 5
2 Робота доярки придоении корів апаратами в відра імолокопроводи (>доение, роздача кормів, чистка тварин,сметанне гною, те що задоильной апаратурою зв іншу роботу) двома апаратами з продуктивністю у середньому групі на фуражну корову на рік:
А) до 3,5 тис. кг 4
Б) понад 3,5 тис. кг трьома зв більш апаратами з продуктивністю у середньому групі на фуражну корову на рік: 5
А) до 3,5 тис. кг 5
Б) понад 3,5 тис. кг 6
3 Робота оператора придоении корів на доїльних майданчиках та інших високопродуктивних доїльних установках (>доение, роздача концентрованих кормів, те що задоильной апаратурою та інші праці) 6
4 Робота доярки пологового відділення (прийом отелень,доение і годівля корів, чистка тварин, прибирання помешкання, те що за молочної ідоильной апаратурою зв іншу роботу) 6
5 Роботаосеменатора пункту штучного запліднення тварин і птахів (виявлення полювання
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація