Реферати українською » Экономика » Розрахунок показників ефективності виробничої діяльності


Реферат Розрахунок показників ефективності виробничої діяльності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Пензенский філія

недержавного освітнього закладу

«Міжнародний незалежний

>еколого-политологический університет»

Факультет Економіки і технічного менеджменту

Кафедра Економіки і технічного менеджменту

Курсова робота

Дисципліна Виробничий менеджмент

Пенза, 2009


>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

1. Розрахунок економічних показників виробничої діяльності

1.1 Розрахунок комерційної собівартості виробів

1.2 Визначення ціни

1.3 Розрахунок постійних і змінних витрат

2. Встановлення зони беззбиткової роботи підприємства

2.1 Розрахунок точки критичного обсягу виробництва

2.2 Розрахунок обсягу виробництва, забезпечує прибуток за незначного зниження ціни

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Виробничий менеджмент - комплексна система забезпечення конкурентоспроможностівпускаемого продукту на конкретному ринку. У виробничому менеджменті розглядаються теоретичні, методичні і практичних запитань організації виробничої діяльності.

Виробничий менеджмент інтегрує у собі чи навколо себе всі види менеджменту: інноваційний, фінансовий, податковий, маркетинговий та інших. Ефективність виробничого менеджменту багато чому визначається точністю прогнозів стратегічних тенденцій розвитку суспільства, ідеології, виробничих та інформаційних технологій, форм інтеграції, організації виробництва, інноваційної політики та інших.

Основними елементами системи виробничого менеджменту є:

організаційну структуру системи управління (управляюча підсистема);

виробнича структура (керована підсистема);

прогнозування і планування діяльності підприємства;

організація основного виробництва;

організація обслуговуючого виробництва;

організація підготовки виробництва нову продукцію;

реалізація стратегії маркетингу.

До компонентами "входу" системи виробничого менеджменту ставляться методична, нормативна,проектно-конструкторская й інша документація, сировину, матеріали, комплектуючі вироби, енергія, нове обладнання, нові працю, зовнішня інформація.

На "виході" системи виробничого менеджменту - що його випускає товар (виконувана послуга) відповідних кількості, якості, ресурсоємності, поставлених встановлених термінів.

До компонентами зворотний зв'язок системи менеджменту ставляться вимоги, рекламації, нова інформація споживачів товару підприємства, які постали з незадовільним якістю товару, новими досягненнями НТП, інноваціями та інші чинниками.

Після обробітку системи менеджменту спочатку слід з урахуванням маркетингових досліджень конкретизувати "вихід", потім проаналізувати якість зовнішнього середовища й "входу".

До функцій виробничого менеджменту ставляться: стратегічний маркетинг, планування, організація процесів, облік контроль, мотивація, регулювання. Якщо перелічені функції уявити, як систему перехідних як інший компонентів, то центрі буде функція координації, сполучена з кожним функцією.


ГЛАВА 1 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХПОКАЗАТЕЛЕЙПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1.1 Розрахунок комерційної собівартості виробів

 

З розвитком ринкових відносин — конкуренції, демонополізації, вільної системи ціноутворення — зростає роль собівартості як найважливішого чинника, впливає до зростання маси прибутку. Саме прибуток у умовах ринкової економіки є основою комерційної діяльності. Тому розрахунок достовірних показників собівартості продукції є життєво необхідним.

Прямі витрати — це витрати, пов'язані з виробництвом конкретного вироби. Розрахунок цих витрат ведеться з норм витрати, трудомісткості тощо.

Таблиця 1 — Розрахунок вартості сировини й основних матеріалів

Найменування сировини й матеріалів Норма витрати Ціна за од., крб. Сума, крб.
Чугун сірий, кг 650 3,75 2437,5
Сталь сортова конструкційна, кг 720 6,6 4752
Стальлистовая нержавіюча, кг 3,5 3,6 12,6
Стальлистовая, кг 3950 5,4 21330
>Проволока сталева, кг 25 9 225
Цвітне лиття, кг 760 27 20520
Разом 49277,1
>Транспортно-заготовительние витрати (5%) 2463,8

Усього

 

 

51740,9

Висновок: внаслідок вироблених розрахунків було підраховано, що ціна на сировину і основних матеріалів становить 49277,1 крб.Транспортно-заготовительние видатки становлять 5% від суми вартості сировини й основних матеріалів, тобто 2463,8 крб. У результаті ми маємо 51740,9 крб. — ціна на сировину і основних матеріалів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.

Таблиця 2 — Розрахунок вартості покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів

Найменування сировини й матеріалів Норма витрати Ціна за од., крб. Сума, крб.
>Манжета1.1-40*62-4,шт. 13 2,83 36,79
>Манжета1.1-25*42-2,шт. 11 1,92 21,12
>Подшипник 625, ГОСТ 8388-85, прим. 742 11,61 8614,62
Двигун4АИР160М2, прим. 4 4500 18000
>Редуктор14-63А+40-52-5-У4, прим. 1 39,42 39,42
>ДатчикП92.02.22.01.00, прим. 24 145,95 3502,8
Корпус, прим. 24 207 4968
Разом 35182,7
>Транспортно-заготовительние витрати (5%) 1759,13

Усього

36941,8

Висновок: внаслідок вироблених розрахунків було підраховано, що вартість покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів становить 35182,7 крб.Транспортно-заготовительние видатки становлять 5% від суми вартості сировини й основних матеріалів, тобто 1759,13 крб. У результаті ми маємо 36941,8. — вартість покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.

Таблиця 3 — Розрахунок витрат енергії на технологічні мети

Найменування витрат Норма витрати Тариф, крб. Сума, крб.
Норма витрати електроенергії на технологічні мети, кВт 1207 1,94 2341,58

Висновок: внаслідок підрахунків було встановлено що потрібно 2341,58 крб. щоб оплатити електроенергію за норми витрати 1207 кВт за тарифом 1,94руб./кВт.


Таблиця 4 — Розрахунок зарплати за тарифом на виріб

>Шифр Трудомісткість >Ср.-часовая тарифна ставка >З/пл за тарифом >Уд. вагу деталі а заробітної плати >З/пл на виріб, крб.
>Токарно-винторезная 0,634 9,471 6 0,028 21428,5
>Слесари 0,167 9,471 1,58 0,028 5642,8
>Разметка 0,05 9,471 0,47 0,028 1678,5
>Вертикально-фрезерная 0,134 9,471 1,26 0,028 4500
>Радиально-фрезерная 0,333 9,471 3,15 0,028 11250

Висновок: кожному за окремого виду робіт використовуються різні тарифні ставки. Щоб співаку визначити єдину всім тарифну ставку, необхідно здійснити такі розрахунки:

>х=9,47

У всіх підрахунків ми визначаємо зарплатню кожне окреме виріб.

Таблиця 5 — Розрахунок основний рахунок і додаткової зарплати виробничих робочих на виріб

>З/пл наизд.,руб Премії >Осн.з/пл на виріб >Доп.з/пл >Вислуга Сума витрат
% крб. % крб. % крб.
44499,8 50 22249,9 66749,9 10 6674,97 1 667,497 74091,3

Висновок: Розрахунки вчених показують ті чи інші види надбавок для робочих. Сума витрат визначається з Основнийзар.плати на виріб, Додатковою заробітної плати від вислуги років.


Таблиця 6. Розрахунок відрахувань на соціальні потреби

Сума витрат Єдиний соціальний податок >Страх-е віднесч.случ (1,80%) Разом
Усього зокрема >соц.страх пенс. фонд >медстрах
% крб. % крб. % крб. % всього, крб. У тому числі:
>федер.бюдж місцевийбюдж
% крб. % крб
80099,64 26 20825,9 3,2 2563,1 20 16019,9 2,8 2242,7 0,8 640,7 2 1601,9 1441,7 22266,7

Висновок: єдиний соціальний податок становить 26%, їх:

- соціальне страхування 3,2%

- пенсійний фонд 20%

- медичне страхування 2,8 %:

- до місцевого бюджету 2%

- до федерального бюджету 0,8%.

Отже, в таблиці наведено дані відрахувань на соціальні потреби. Результат визначається у вигляді суми ЄСП іСтрахования від нещасних випадків.

Таблиця 7 — Розрахунок амортизації ОС

Склад ОС >Среднег.ст-ть, крб. Нормааморт. Сума, крб.
Будівлі 12138,5 0,03 364,155
Споруди 1677,5 0,04 67,1
>Передаточние устрою 897,5 0,06 53,85
Машини іобьорудован. 16437,75 0,33 5424,4
Транспортні кошти 256,1 0,4 102,44
Інструменти 85,4 0,2 17,08
>Др.види ОС 212,4 0,125 26,55
Разом 6055,5

Висновок: у цій таблиці ми визначили суму амортизації основних засобів в рублях. І тому ми помножилиСреднегодовую вартість основних засобів (крб.) на Норму амортизації. Для розрахунку сум амортизації по будівлям, спорудам,передаточним пристроям, інструментам й інших видах основних засобів використовується лінійний метод нарахування амортизації. Для розрахунку амортизації по машинам і устаткуванні. Застосовується прискорений метод нарахування амортизації. У графі Разом приведено сума (крб.) всіх Основних коштів.

Для розрахунку амортизації транспортними засобам застосовується метод пропорційно обсягу вироблену продукцію:

Таблиця 8 — Кошторис загальновиробничих витрат

Найменування Сума, крб.
Витрати тих матеріальних цінностей, віднесені на допоміжне виробництво 394680
Витрати утримання і експлуатацію устаткування 460120
>Акцептовани рахунки постачальників за виробничі послуги, електроенергію, воду, газ, використані на виробничі потреби 595418

Витрати з праці

- робочих допоміжного виробництва

- адміністративно-управлінського персоналу цехів

401480

327046

Відрахування на соціальні потреби

- робочих допоміжного виробництва

- адміністративно-управлінського персоналу цехів

159187

165648

Відрахування в для відпустку

- робочих допоміжного виробництва

- адміністративно-управлінського персоналу цехів

52058

64046

Амортизаційні відрахування по нематеріальною активам 17122
Оренда виробничих приміщень та устаткування 25510
Усього 2662315

Таблиця 9 — Кошторис загальногосподарських витрат

Найменування витрат Сума, крб.
Амортизаційні відрахування по основних засобів загальногосподарського призначення 74120
Матеріальні витрати, які стосуютьсяобщехозяйственним видатках 7263
>Акцептовани рахунки постачальників за виробничі послуг інформаційних центрів, споживання, води, виробничого ремонту 102264

Витрати з праці

- адміністративно-управлінського персоналу підприємства

592615

Відрахування на соціальні потреби

- адміністративно-управлінського персоналу підприємства

95120

Відрахування в для відпустку

- адміністративно-управлінського персоналу підприємства

75114
>Уплачени відсотки короткострокові кредити і позики 129115
Платежі за гранично припустимі викиди забруднюючих речовин та охороні довкілля 17790
Податок на грішну землю 11445
Платежі за воду 10800
>Консультационние послуги 25907
Інформаційні послуги 23442
Представницькі витрати 17800
Підготовка кадрів 10180
Охорона праці 9880
Відрядження адміністративно-управлінського персоналу 75800
Усього 1278655

Таблиця 10 — Кошторис комерційних витрат

Найменування витрат Сума, крб.
Матеріальні витрати, які стосуються комерційним видатках 6505
>Акцептовани рахунки послуг зв'язкуинформац. центрів, споживання ідр.расходи на комерційні мети 49542

Витрати з праці

- робочих, зайнятих реалізацією продукції

166260

Відрахування на соціальні потреби

- робочих, зайнятих реалізацією продукції

46024

Відрахування в для відпустку

- робочих, зайнятих реалізацією продукції

11315
Амортизаційні відрахування по основних засобів на комерційні витрати 13260
>Акцептовани рахунки постачальників за транспортне обслуговування може й маркетингові послуги 73800
>Оплачени транспортні послуги перевізників за відправлення комерційних вантажів 11400
Орендну плату за приміщення й устаткування, використовувані з метою 48850
Податок використання автодоріг 41010
Податок з власника МС 13212
Витрати рекламу 65200
Усього 546378

Таблиця 11 — Розрахунок загальновиробничих і загальногосподарських витрат на одиницю продукції

Програма Основназ/плпроизв.рабочих >Общепроизводственние

На

од.

>Общехозяйственние На од.
На од. На випуск Сума % Сума %
123 66749,7 8210213 2662315 32,4 21626,5 1278655 15,5 10345

>Общепроизводственние і загальногосподарські витрати визначаються пропорційно фонду зарплати.

Розрахунок комерційних витрат одиницю продукції ведеться пропорційно виробничої собівартості.

>Общепроизводственние витрати =

>Общехозяйственние витрати =

Висновок: внаслідок підрахунків було встановлено, що загальновиробничі Витрати одиницю продукції становлять 21626,5 крб., а загальногосподарські Витрати одиницю продукції становлять 10345 крб.

Таблиця 12 — Розрахунок комерційних витрат на одиницю продукції

Програма Виробнича собівартість Комерційні витрати
>Ед. >Тов. випуску сума % На од.
123 227258 27952734 4317 1,9 2,3

Комерційні витрати = 123 *1,9% = 2,3

Через війну розрахунків комерційні Витрати одиницю продукції склали 2,3 крб.

За підсумками всіх попередніх витрат складається планова калькуляція собівартості.

Таблиця 13 — Планова калькуляція

Найменування статей калькуляції Сума, крб. Питома вага, %
Сировина й матеріали 51740,6 22,3
Напівфабрикати 36941,8 15,9
Електроенергія натехнологич.цели 2341,58 1,01
Основна вести 66749,7 28,8
>Вислуга років 667,497 0,288
Додатковаз/плата 6674,97 2,88
Відрахування на соціальні потреби 20825,9 8,9
Амортизація ОС 49,23 0,02
Витрати підготовку й освоєння виробництва 9299,5 4,01
>Общепроизводственние витрати 21626,5 9,3
Цехова собівартість 216913 93,6
>Общехозяйственние витрати 10345 4,4
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація