Реферати українською » Экономика » Розрахунок прибутку і рентабельності


Реферат Розрахунок прибутку і рентабельності


Практична робота № 3

Тема: «Розрахунок прибутків і рентабельності»


 

Завдання №1

У першому кварталі підприємство реалізувало продукції 5 тисяч штук по 80 рублів за одиницю. Загальні постійні витрати – 70 тисяч карбованців; перемінні видатки одиницю - 60 рублів. У 2 кварталі виготовлено на 100 одиниць більше, а постійні витрати удалося скоротити на 20%. Визначити йому величину прибутку (збитку) від продукції 1 й у 2 кварталі, а як і її приріст абсолютному і відносному висловлюваннях.

 

Рішення:

1.         Прибуток від продукції:

2.         Виручка то реалізації продукції 1 кварталі

>5000*80=400000руб.

3.         Змінні видатки одиницю все випуск один кварталі

60*5000=300000руб.

4.         Прибуток від продукції 1 кварталі. (с/с= постійні + перемінні) 

>с/с=500000+70000=370000 крб.

>П=400000-3700000=30000 крб.

5.         Випуск продукції у 2 кварталі (прим.)

5000+100=5100 прим.


6.         Змінні видатки весь випуск у 2 кварталі

7.        

 

8.         Постійні витрати у 2 кварталі

9.         Прибуток від продукції у 2 кварталі

>П=408000- 362000=46000 крб.

>с/с=56000+306000= 362000 крб.

80*5100=408000 крб.

10.      Приріст прибуток від реалізації продукції у 2 кварталі проти 1 кварталом  

46000-30000=16000 крб.

Завдання№ 2

 

Порівняти рентабельність виробників за 3 кварталу і зазначити рентабельний квартал діяльності з урахуванням наступних даних:

Показник Квартали року
1 2 3
Кількість випущеної продукції 1500 2000 1800
Ціна 1 вироби 60 60 60
>с/с 1 вироби 50 52 48

Рішення:

1. Рентабельність продукції

  

2. Виручка від рентабельності продукції на квартали

1 квартал= 1500*60=90000 крб.

2 квартал= 2000*60=120000 крб.

3квартал=1800*60=108000 крб.

3.с/с своєї продукції весь випуск у кожному кварталі

1 квартал= 50*1500=75000 крб.

2 квартал= 52*2000=104000 крб.

3 квартал= 48*1800=86400 крб.

4. прибуток від продукції кожному кварталі:

1 квартал= 90000-75000=15000 крб.

2 квартал= 120000-104000= 16000 крб.

3квартал=108000-86400=21600 крб.

5. Рентабельність продукції кожному кварталі:

1 квартал= =15000/75000*100%= 20%

2 квартал= =10000/104000*100%=15,4%

3 квартал= =21000/86400*100%= 25%

Висновок: Найбільш ефективний 3 квартал.

Завдання №3

Фірма випустила протягом року своєї продукції 17 млн. крб. видатки виробництво склали 10 млн. крб., відсотки отримані з банківських депозитах 500т.р.; доходи отримані з цінних паперів 300т.р.; орендної плати за орендоване майно 300т.р. штрафи заплачені порушення договірних зобов'язань 410т.р.; втрати від списаних боргів10т.р; Витрати благодійні потреби15т.р.. Визначити балансовий прибуток і культурний рівень рентабельності продажів.

Рішення:

1. Балансова прибуток (формула):

2. Прибуток від:

3. Розрахунок балансового прибутку:

4.        

5. Рентабельність продажів:

Завдання №4

Визначити прибуток від продукції, якщо підприємство випустило виробів А – 1000 прим., виробів У – 2500 прим. Залишки не реалізаційною своєї продукції початку року А- 200 прим., У- 150 прим., У найгіршому разі року.) У- 50 прим.. Роздрібна ціна вироби А – 80 крб., У- 65 крб.,с/с вироби А- 70, У – 50.

 

Рішення

 

 

= 2600*65=169000 крб.

Завдання №5

Визначити плановану прибуток від продукції, за абсолютним вираженні і його приріст проти минулим, якщо ТОВ справило 245 тис. прим. за ціною 460 крб. за одиницю продукції. Постійні витрати- 1450000 тис. крб.; перемінні витрати –375руб. Наступного року планується підвищити прибуток на 12%.  

Рішення:

1. Виручка відотч.

>ВП.Ц = 245000*460=112700000 крб.


2. Сукупні витрати = Посаду + Змінні

Змінні = 245000*375 = 91875000 крб.

Рад. Вид. = 1450000 + 91875000 = 93325000 крб.

3. Прибуток відотч.

4. Прибуток від в плановому року = Прибуток.отч. *1,12 =

=19375000*1,12 = 21700000 крб.

5. Зростання прибутку =Прибль – Прибутокотч. = 21700000 – 19375000 =

=2325000 крб.


Схожі реферати:

Навігація