Реферати українською » Экономика » Розрахунок прибутку підприємств


Реферат Розрахунок прибутку підприємств

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

Завдання 8

Література


Завдання 1

 

Є такі даних про роботі підприємств за поточний період:

>Предпри

>ятие

Фактичний обсяг

реалізованої

продукції,т.руб.,

Vі

Середній обсяг

реалізації на

одного працівника,

>руб.,Vі,порівн

У % до

обсягу реалізації

(рентабельність)

Rі

Відсоток сумісників у кількості працівників

P.Sі

1 19,0 3800 19 65
2 16,0 4000 20 72
3 20,0 5000 26 68
4 19,2 3200 24 78

Визначте через сукупність підприємств району середні значення:

1. реалізованої своєї продукції одне нове підприємство;

2. продуктивність праці;

3. рентабельності продукції;

4. частки сумісників у кількості працівників.

Зазначте види розрахованих середніх величин.

Рішення

Означимо

1. Середнє значення реалізованої своєї продукції одне нове підприємство = / кількість підприємств = (19,0+16,0+20,0+19,2) тис. крб. / 4 = 88,55 тис. крб.

2. Кількість працівників наi-м підприємстві Nі = Vі / Vі,порівн

N1 = 19000 крб. / 3800 крб. = 5 працівників

N2 = 16000 крб. / 4000 крб. = 4 працівника

N3 = 20000 крб. / 5000 крб. = 4 працівника

N4 = 19200 крб. / 3200 крб. = 6 працівників

Середнє значення продуктивність праці = / = (19,0+16,0+20,0+19,2) тис. крб. / (5+4+4+6) працівників = 3,9 тис. крб.

3. Означимо прибутокi-го підприємстваPі, тоді ,

Середнє значення рентабельності продукції = сумарна прибуток всіх підприємств / = (19,0*0,19 + 16,0*0,2 + 20,0*0,26 + 19,2*0,24) тис. крб. / (19,0 + 16,0 + 20,0 + 19,2) тис. крб. = 16,618 тис. крб. / 74,2 тис. крб. = 22,4%

4. Середнє значення частки сумісників у кількості працівників = загальна кількість сумісників / = /

 = (5*0,65 + 4*0,72 + 4*0,68 + 6*0,78) / (5 + 4 + 4 + 6) = 71,2%.

Відповідь: 1. 88,55 тис. крб.

2. 3,9 тис. крб.

3. 22,4%.

4. 71.2%.

Завдання 2

 

Є такі дані:

Рік >Дефлятор ВВП (в % до попереднього року)
1996 144,1
1997 114,5
1998 116,2
1999 164,6
2000 140,5
2001 117,8
2002 115,2

Визначте щорічний приріст цін середньому за період.

Рішення

За період (7 років) ціни зросли 1,441*1,145*1,162*1,646*1,405*1,178*1,152 = 6,017 раз. Отже, загалом щорічний приріст цін становив = 1,292.

Відповідь: 129,2%.

Завдання 3

 

Є такі дані про торговельному підприємству:

Вигляд

продукції

Обсяг внутрішнього продажу в

базисному періоді,

тис. крб.,Vi,0

Зміна фізичного обсягу продажу

у звітній періоді, проти

базисним, %

А 2200 +5,5
Б 3800 -2,5
У 1280 -10,0
Р 5500 -

Визначте загалом підприємству:

1. Зміна фізичного обсягу продажу (індекс фізичного обсягу);

2. Зміна товарообігу (індекс товарообігу), якщо відомо, що ціни на всі всі види продукції підскочили у середньому на 7,5%.

3.Абсолютную суму економії (перевитрати) у зв'язку з зміною фізичного обсягу продажу.

Зробіть висновки.

Рішення

1.Вичислим фізичний обсяг продажу звітному періоді Vі,1 за кожним видомпродукции:V1,1 = V1,0*(1 + 0,055) = 2200 тис.руб.*1,055 = 2321 тис. крб.


V2,1 = V2,0*(1 - 0,025) = 3800 тис.руб.*0,975 = 3705 тис. крб.

V3,1 = V3,0*(1 – 0,1) = 1280 тис.руб.*0,9 = 1152 тис. крб.

V4,1 = V4,0 = 5500 тис. крб.

Зміна фізичного обсягу продажу = = (2321+3705+1152+5500) тис. крб. / (2200+3800+1280+5500) тис. крб. = 0,992.

2. Для обчислення індексу товарообігу обчислимо Vі,1 не враховуючи підвищення цін: Vі,>1,без_роста_цен = Vі,1*(1 – 0,075).

V>1,1,без_роста_цен = V1,1*(1 – 0,075) = 2321 тис.руб.*0,925 = 2146,9 тис. крб.

V>2,1,без_роста_цен = V2,1*(1 – 0,075) = 3705 тис.руб.*0,925 = 3427,1 тис. крб.

V>3,1,без_роста_цен = V3,1*(1 – 0,075) = 1152 тис.руб.*0,925 = 1065,6 тис. крб.

V>4,1,без_роста_цен = V4,1*(1 – 0,075) = 5500 тис.руб.*0,925 = 5087,5 тис. крб.

Індекс товарообігу = = 0,917.

3. Абсолютна сума економії (перевитрати) = = - 102 тис. крб.

>Ответ:1. 99,2%.

2. 91.7%

3. -102 тис. крб.

Висновки: Велика відмінність між індексами фізичного обсягу й товарообігу пояснюється зростання цін. У зв'язку з зміною фізичного обсягу продажу стався перевитрата, тобто. у звітній періоді обсяг продажу менше, ніж у базисному.


Завдання 4

 

Є такі дані про 3 ринків міста щодо продажу картоплі:

Номер

ринку

Продано картоплі,тис.р. Ціна 1 кг картоплі, р.
Червень Август Червень Август
1 2500 3000 40 25
2 1000 1200 45 20
3 1600 2000 49 30

Визначте зміна середньої ринкової ціни на картопля по 3 ринків міста усього світу і зокрема. з допомогою:

- зміни ціни на всі кожному ринку міста;

- зміни структури продажів.

Зробіть висновки.

Рішення

Зміна середньої ринкової ціни по 3 ринків всього = середня ціна червні – середня ціна серпні = (40+45+49)/3 – (25+20+30)/3 = 19,7 крб.

Зміна середньої ринкової ціни з допомогою зміни ціни на всі кожному ринку міста = ((40-25) + (45-20) + (49-30))/3 = 19,7 крб.

Номер ринку Продано картоплі,тис.р Ціна 1 кг картоплі, р. Зміна ціни на кожному ринку
Червень Август Червень Август
1 2500 3000 40 25 15
2 1000 1200 45 20 25
3 1600 2000 49 30 19

Зміна середньої ринкової ціни з допомогою зміни структури продажів = 1700 тис. крб. / 39,1 тис. кг – 2066,7 тис. крб. / 82,2 тис. кг = 18,3 р.
Номер

ринку

Продано картоплі,тис.р. Продано картоплі, тис. кг
Червень Август Червень Август
1 2500 3000 62,5 120
2 1000 1200 22,2 60
3 1600 2000 32,65 66,67
>Среднеепо3ринкам 1700 2066,7 39,1 82,2

Відповідь: 19,7 р., 19,7 р., 18,3 р.

Завдання 5

Є такі дані (умовні) по району.

Чисельність початку року становив 250 тис. чол., 59% із у віці, їх 5 тис. чол. непрацездатні. Чисельність працюючих пенсіонерів та підлітків становила 3 тис. чол.

Протягом року прибули з інших ра-йонів 1,5 тис. чол. населення працездатному віці, вибуло до інших райони 0,5 тис. чол. населення працездатному віці. Припинили працювати 0,3 тис. пенсіонерів та підлітків, залучено до роботи 0,8 тис. людина пенсіонерів та підлітків.

>Рассчитайте чисельність трудових ресурсів початку і поклала край року, абсолютні і відносні показники відтворення трудових ресурсів. Зробіть висновки.

Рішення

Чисельність працю. ресурсів = громадян України у віці, є працездатними + кількість працівників пенсіонерів та підлітків

1. На початку року: Чисельність працю. ресурсів = 250 тис.чел.*0,59 – 5 тис. чол. + 3 тис. чол. = 145,5 тис. чол.

2. У найгіршому разі року: Чисельність працю. ресурсів = Чисельність працю. ресурсів початку року + 1,5 тис. чол. прибулих – 0,5 тис. чол. вибулих + (-0,3 + 0,8) пенсіонерів та підлітків = 147 тис. чол.

Абсолютний показник відтворення трудових ресурсів = Чисельність працю. ресурсів наприкінці року - Чисельність працю. ресурсів початку року = 147 – 145,5 = 1,5 тис. чол.

Відносний показник відтворення трудових ресурсів = Чисельність працю. ресурсів наприкінці року / Чисельність працю. ресурсів початку року = 147 / 145,5 = 1,01.

Відповідь: 145,5 тис. чол., 147 тис. чол.

Висновок: Протягом року чисельність трудових ресурсів зросла на 1,5 тис. чол., тобто. на 1%.

Завдання 6

Є такі даних про ВВП (в фактичних цінах,млрд.р.):

Показники >Базисний період Поточний період
1. Випуск товарів хороших і надання послуг (в основних цінах):
- у сфері виробництва товарів 168821,7 565469,5
- у сфері послуг 127945,8 478872,0
2. Проміжне споживання
- у сфері виробництва товарів 75902,3 279871,8
- у сфері послуг 42141,1 177777,0
3. Побічно обчислювані послуги фінансового посередництва 9653,8 23845,8
4. Чисті податки імпорту 3008,5 11723,0
5. Чисті податки на продукти 9084,6 60200,4
6. Оплату праці найманих працівників:
- у сфері виробництва товарів 35703,4 1495505,5
- у сфері послуг 31186,0 151492,1
7. Валова прибуток економіки та валові змішані доходи:
- у сфері виробництва товарів 55133,4 131604,6
- у сфері послуг 44403,2 119739,8
8. Споживання основний капітал:
- у сфері виробництва товарів 16631,4 70859,2
- у сфері послуг 12407,0 52734,3
9. Інші чисті податки виробництва 2644,3 10504,9
Основні фонди 63861 518204,0
Чисельність зайнятих економіки (млн. чол.) 70,9 68,5

>Рассчитайте за базисний і звітний періоди:

1. ВВП двома шляхами (виробничий і розподільний).

2. Чистий внутрішній продукт.

3. Продуктивність праці тафондоотдачу.

>Рассмотрите отримані показники у динаміці і зробіть висновки.

Рішення

1) За базисний період:

1. Виробничий метод: ВВП = (ВР – ПП) +ЧНП +ЧНИ +КИУФП, де ВР – валовий випуск товарів та послуг, ПП – проміжне споживання,ЧНП – чисті податки на продукти,ЧНИ – чисті податки імпорту,КИУФП – побічно обчислювані послуги фінансового посередництва.

ВВП = ((168821,7 + 127945,8 - 75902,3 - 42141,1) + 9084,6 + 3008,5 + 9653,8) млрд. крб. = 200471 млрд. крб.

2.Распределительний метод: ВВП = КП +ВНОК +ИЗМОС +ЧПЦ + Еге – І, де КП – Витрати кінцеве споживання,ВНОК – валове накопичення основний капітал,ИЗМОС – зміна запасів матеріальних оборотних засобів,ЧПЦ – чисте придбання цінностей, Еге – експорт товарів та послуг, І – імпорт товарів та послуг. У нашому випадку ВВП = ВІД +ВПиВСД +ПОК, де ВІД – оплата праці найманих працівників,ВПиВСД – валова прибуток економіки та валові змішані доходи,ПОК – споживання основний капітал.

ВВП = 35703,4 + 31186,0 + 55133,4 + 44403,2 + 16631,4 + 12407,0 = 195464,4 млрд. крб.

За звітний період:

1. Виробничий метод: ВВП = 565469,5 + 478872,0 – 279871,8 – 177777,0 + 11723,0 + 60200,4 + 23845,8 = 682461,9 млрд. крб.

2.Распределительний метод: ВВП = 149505,5 + 151492,1 + 131604,6 + 119739,8 + 70859,2 + 52734,3 = 675935,5 млрд. крб.

2) Чистий внутрішній продукт (>ЧВП) = ВВП –ПОК.

За базисний період:ЧВП = 195464,4 – 16631,4 – 12407,0 = 166426 млрд. крб.

За звітний період:ЧВП = 675935,5 – 70859,2 – 52734,3 = 552342 млрд. крб.

3) Продуктивність праці (>ПТ) =ВВ/численность зайнятих економіки.

За базисний період:ПТ = (168821,7 + 127945,8) млрд. крб. / 70,9 млн. чол. = 4185,7 тис. крб. на людини.

За звітний період:ПТ = (565469,5 + 478872,0) млрд. крб. / 68,5 млн. чол. = 15245,9 тис. крб. на людини.

>Фондоотдача (Ф) =ВВ/Основние фонди.

За базисний період: Ф = (168821,7 + 127945,8) млрд. крб. / 63861 млрд. крб. = 4,65.

За звітний період: Ф = (565469,5 + 478872,0) млрд. крб. / 518204,0 млрд. крб. = 2,01.

Відповідь: За базисний період ВВП = 195464,4 млрд. крб.,ЧВП = 166426 млрд. крб.,ПТ = 4185,7 тис. крб. на людини, Ф = 4,65.

За звітний період ВВП = 675935,5 млрд. крб.,ЧВП = 552342 млрд. крб.,ПТ = 15245,9 тис. крб. на людини, Ф = 2,01.

Висновки: Порівняно в базисним періодом ВВП зріс майже в 3,5 разу,ЧВП також виріс більш ніж 3 разу, проте фондовіддача стала менше більш, ніж у 2 разу.

Завдання 7

Є такі даних про русі основних фондів протягом року.

Повна початкова вартість основних фондів початку року становитиме 550 млн. крб., знос – 20%. Протягом року введено на дію нових фондів на 160 млн. крб. і зробили від підприємств за повною початкової вартості на 60 млн. крб., знос їх на момент надходження становив 30%.Вибило протягом року основних фондів по залишкової вартості на 1 млн. крб., коефіцієнт придатності вибулого устаткування залишив 40%.

Річна норма амортизації – 10%.

Визначте вартість основних фондів з урахуванням зносу початку року, і навіть повну початкову вартість будівництва і вартість з урахуванням зносу (залишкову) наприкінці року, склавши баланси основних фондів за повною вартості і за ціною з урахуванням зносу. За даними балансів визначте коефіцієнти відновлення і вибуття, зносу і придатності основних фондів наприкінці року.

Зробіть висновки.

Рішення

Початок Нові фонди від ін. підприємств >Вибило Кінець року
Повна вартість 550 млн. крб. 160 млн. крб. 60 млн. крб.
Знос 20% 30% 60%
Залишкова вартість 20 млн. крб.

Отже,

Початок Нові фонди від ін. підприємств >Вибило
Повна вартість 550 млн. крб. 160 млн. крб. 60 млн. крб. 33,3
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація