Реферати українською » Экономика » Розрахунок виробничої програми електротехнічної служби підсобного господарства підприємства


Реферат Розрахунок виробничої програми електротехнічної служби підсобного господарства підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Костромськоїлесомеханический коледж

>КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему «Розрахунок виробничої програмиЭТС підсобного господарства підприємства»

р. Кострома 2007 р.


Зміст

Запровадження

1. Перелік електротехнічного устаткування

2. Розрахунок річних витрат праці в ТЕ і ТР електроустаткування

3. Визначення штату, структури та форми електротехнічній служби

4. Планування робіт з ТЕ і ТР електроустаткування. Річний графік робіт з ТЕ і ТР електроустаткування

5. Вибір матеріально-технічної бази щодо ремонту й обслуговування електроустаткування

5.1 Визначення річний програми електротехнічній служби. Вибір виробничої структури для ТЕ і ТР. Технічні кошти експлуатації електроустаткування посади електрика на ремонт обслуговування

5.2 Визначення обсягу робіт з ТЕ і ТР автоматичних вимикачів

5.3 Витрата матеріалів і запасними частинами обслуговування і ремонту автоматичних вимикачів роком експлуатації

Укладання

Список літератури


Запровадження

 

Головною метою електротехнічній служби (>ЭТС) є:

1) Забезпечення зростання виробництва

2) Підвищення економічну ефективність підприємства

Основні завданняЭТС:

1) Проведення єдиною технічною політики у розвитку енергетики експлуатації електроустаткування

2) Підготовка й на підвищення кваліфікації електротехнічного персоналу

3) Підвищення продуктивність праці та поліпшення соціальних умов

4) Забезпечення безперебійного і більш якісного електропостачання підприємств

5) Виконання комплексу робіт з технічної експлуатації

6) Раціональне використання встановленого електроустаткування

7) Розвиток електрифікації і автоматизації виробництва

8) Визначення потреб у ресурсах на експлуатацію установленого кольору й нового

електроустаткування

9) Поліпшення економічних показників робітЭТС

10) Розробка і здійснення заходів із економії енергоресурсів

 


1. Перелік електротехнічного устаткування

 

У зв'язку з неможливістю отримання даних проелектрооборудовании в цеху підприємства, розрахунок курсового проекту здійснюватиметься з урахуванням виданого завдання.

2. Розрахунок річних витрат праці в ТЕ і ТР електроустаткування

 

Річні витрати України на технічне обслуговування (ТЕ) і поточний ремонт (ТР) електроустаткування (>ЭО) є підвалинами визначення обсягу робіт електротехнічній служби (>ЭТС) і кількість електромонтерів, зайнятих ТЕ і ТРЭО у господарстві. По сумі доларівЭО, знаючи споживання у господарстві на виробничі потреби, визначаємо штат інженерно – технічних працівників (ІТП) у господарстві.

Розрахунок доларів електроустаткування (>УЕЭ) і трудових витрат за ТЕ і ТРЭО проводиться з урахуванням перелікуЭО з об'єктів (табл. 1.1).

Розглянемо порядок заповнення основних граф і колонок таблиці 2.1:

У першої колонці римськими цифрами вказується номер об'єкта, а арабськими вказується електрообладнання, що перебувають у цьому об'єкті.

У другий колонці вказується найменування об'єкта, і навіть перелікЭО,сгруппированного відповідно до [1, стор. 15 – 16], знаходиться в об'єкті.

У третьої колонці вказуються одиниця виміру однотипного устаткування.

У четвертої колонці вказується кількість однотипного устаткування.

У п'ятої колонці підставі даних Додатка П. 4. [1] вказуютьсяУЕЭ, що припадають на одиницюЭО, пойменованого на другий колонці.

Примітка:

1) Для деяких видів електроустаткуванняУЕЭ не наводиться. Ми приймаємо 0.2УЕЭ на одиницю однотипного устаткування, з рекомендацій.

2)УЕЭ силових шаф і освітлювальних щитків залежить від кількості груп.

3)УЕЭ для дротів і кабелів береться на 100 м2 приміщення.

У шостий колонці визначаємо загальна кількістьУЕЭ з урахуванням кількості однотипного устаткування, пойменованого на другий колонці.

Примітка:

1) Для двигунів враховується кількість однотипних електродвигунів (>ЭД). Розрахунок ведеться за формулі:

У>УЕЭ = кілУЕЭ, (2.1)

де кіл – кількість однотипного устаткування

>УЕЭ – умовні одиниці електроустаткування для даного двигуна

2) Для дротів і кабелів загальна кількістьУЕЭ розраховується за такої формули:

У>УЕЭ = , (2.2)

де У>УЕЭ – всього доларів електроустаткування

L – довжина дроти (кабелю), км

>УЕЭ – умовні одиниці електроустаткування для даного дроти (кабелю)

P.S – площа об'єкта, м2

3) Для світильників і силових шаф враховується кількість груп. Розрахунок ведеться за формулі:

У>УЕЭ = кілУЕЭ, (2.3)

де кіл – кількість груп

>УЕЭ – умовні одиниці електроустаткування для даного шафи (щитка, світильника)

Потім підраховується сумаУЕЭ щодо об'єкта і лише у господарстві загалом. Дані шостий колонки знадобляться визначення штату ІТП електротехнічній служби господарства.

У сьомий колонці записуються даних про середовищі, у якій перебуваєЭО. Ці дані беруть із таблиці 1.1.

У восьмий колонці записується число годин роботиЭО на добу. Дані беруть із таблиці 1.1.

У дев'ятій колонці вказується коефіцієнт сезонності (>k>сез), що визначається ставленням кількості робочих місяців на рік (nраб), які зі таблиці 1.1 (сьома колонка) і кількості місяців у році.

>k>сез =  (2.4)

У десятої колонці записується в місяцях періодичність для ТЕ (Тто). Дані беруть із таблиці Додатка П. 5. [1].

У одинадцятої колонці записується в місяцях періодичність для ТР (Т>тр). Значення береться з таблиці Додатка П. 5. [1].

Примітка:

1) Періодичність для ТР електродвигунів наводиться під час використання їхнього капіталу від 8 до 16 годин на добу. З використаннямЭД менш 8 годин на добу, цю періодичність слід помножити на коефіцієнт 1.7, а під час використанняЭД більш 16 годин на добу – на коефіцієнт 0.75.

2) Для двигунів зфазнимротором періодичність для ТР слід зменшити на .

3) Періодичність технічного обслуговування і поточного ремонту зварювального устаткування наводиться в таблиці Додатка П. 5. [1] під час роботи устаткування до 8 годин на добу. З використанням устаткування більш як вісім годин на добу, значенняпериодичностей необхідно помножити на коефіцієнт 0.6.

У дванадцятої колонці записується річне число ТЕ (nто), що визначається за такою формулою:

nто = , (2.5)

де Тто – періодичність проведення ТЕ відповідно до часу роботи обладнання добу, міс.

До>сез – коефіцієнт сезонності

У тринадцятої колонці записується річне число ТР (n>тр), що визначається за такою формулою:

n>тр = , (2.6)

де Т>тр – періодичність проведення ТР відповідно до часу роботи обладнання добу, міс.

До>сез – коефіцієнт сезонності

У чотирнадцятої і п'ятнадцятому колонках записуються значення трудомісткості робіт на одиницюЭО (в людино-годинах). Дані беруть із Додатка П. 6. [1].

У шістнадцятою колонці записується трудомісткість (трудовитрати) робіт на ТЕ за рік (в людино-годинах), визначене за такою формулою:

ТрУто = ТрЄто  nто  кіл, (2.7)

де ТрУто – трудомісткість за рік ТЕ за даним видом електроустаткування

ТрЄто – трудомісткість на одиницю устаткування при ТЕ

nто – річне число ТЕ електроустаткування

кіл – кількість однотипного устаткування

У сімнадцятої колонці записується трудомісткість (трудовитрати) робіт на ТР за рік (в людино-годинах), визначене за такою формулою:

ТрУ>тр = ТрЄ>тр  n>тр  кіл, (2.8)

де ТрУ>тр – трудомісткість за рік ТР за даним видом устаткування

ТрЄ>тр – трудомісткість на одиницю устаткування при ТР

n>тр – річне число ТР електроустаткування

кіл – кількість однотипного устаткування

Після визначення трудомісткості протягом року на ТЕ і ТР за кожним видомЭО, визначаються сумарні трудовитрати на ТЕ і ТР щодо об'єкта і, очевидно господарству цілому.

Поза таблиці визначається трудомісткість оперативний обслуговування, визначене за такою формулою:


ТрУ>деж = 0.15 (ТрУто + ТрУ>тр), (2.9)

де ТрУто – трудомісткість за рік ТЕ у господарстві загалом

ТрУ>тр – трудомісткість за рік ТР у господарстві загалом

Ці дані знадобляться при розрахунку чисельності чергового персоналу.

Розглянемо порядок заповнення таблиці 2.1 з урахуванням прикладу: електродвигун з n = 3000 об./хв, Р до 3 кВт. (Об'єкт №1)

Перед розрахункомЭО необхідно згрупувати.ЭД групуються за проектною потужністю, частоті обертання. Після угрупованняЭО, заносимо його на другу колонку.

У третю колонку записуємо одиницю виміру. У разі – штуки.

У четверту колонку записуємо кількість однотипного устаткування – 1.

У п'ятій колонці підставі даних Додатка П. 4. [1] указуємоУЕЭ, що припадають на одиницюЭО, пойменованого на другий колонці.УЕЭ дляЭД приймаються длянеавтоматизированного електропривода. У разіУЕЭ для електроприводів стаціонарних і пересувних установок зЭД потужністю до 10 кВт становить 0.5.

У шостий колонці (УсьогоУЕЭ) визначаємо загальна кількістьУЕЭ з урахуванням кількості однотипного устаткування, пойменованого на другий колонці. ДляЭД це вираховується за формулою (2.1).

У>УЕЭ = 1  0.5 = 0.5

У сьому і восьму колонки записуємо даних про середовищі і часу роботи обладнання добу. Дані беремо з таблиці 1.1: середовище – вологість, час 8–16 годин на добу.

У дев'ятій колонці визначаємо коефіцієнт сезонності за такою формулою (2.4):

До>сез =  = 1

У десяту і одинадцяту колонки записуємо даних про періодичності ТЕ і ТР. Дані беремо з таблиці Додатка П. 5. [1] з урахуванням часу роботиЭО,окр. середовища проживання і серіїЭД. У разі двигун типу 4А – 80 – А2 експлуатується у вологому середовищі й працює від 8 – 16 годин на добу. Отже Тто = 3, Т>тр = 24.

У дванадцятої колонці визначаємо річне число на ТЕ за такою формулою (2.5):

nто = = 4

Результат заносимо в колонку.

У тринадцятої колонці визначаємо річне число на ТР за такою формулою (2.6):

n>тр = = 0.5

Результат заносимо в колонку.

Трудомісткість робіт на одиницюЭО (чотирнадцята і вона п'ятнадцята колонки) на ТЕ і ТР беремо з таблиць Додатка П. 6. [1]: ТрЄто = 0.4чел.-час, ТрУ>тр = 4.1чел.-час.

У шістнадцятою колонці трудомісткість за рік ТЕ визначаємо за такою формулою (2.7):

ТрУто = 0.4 4 1 = 1.6чел.–час.

Результат заносимо в колонку.

У сімнадцятої колонці трудомісткість за рік ТР визначаємо за такою формулою (2.8):

ТрУ>тр = 4.1 0.5 1 = 2.05чел.-час.

Результат заносимо в колонку.

Інші видиЭО розраховуються аналогічно.


3. Визначення штату, структури та формиЭТС

 

>Электротехническая служба комплектується штатом фахівців: ІТП, електромонтерів, теплотехніків,холодильщиков,радиотехников та інших фахівців у залежність від наявності і кількість діючих електричних, теплових та інших енергетичних установок.

1. Розраховуємо річне споживання на об'єкті за такою формулою:

Пр = Рпро  >dраб  Ур,  (3.1)

де Пр – річне споживання

Рпро – потужність об'єкта, кВт (за даними Додатка П. 2. [1])

>dраб – число днів, які працює об'єкт

Ур – час об'єкта на добу, год

Потім за отриманим даним відповідно до Додатка П. 7. [1] визначаємо відповідального заелектрохозяйство.

2. Розраховуємо річний фонд робочого дня одного електромонтера за такою формулою:

Ф = (>dдо -dв –dп –dпро)t nр –d>пп  >t>пп, год (3.2)

деdдо – число календарних днів,dдо = 365

>dв - число вихідних днів,dв = 104

>dп - число святкових днів,dп = 11

>dпро - число відпускних днів,dпро = 24

>t – середня тривалість робочої зміни,t = 8.2 год

nр – коефіцієнт, враховує втрати робочого дня по поважним причин, nр = 0.95

>d>пп – число передсвяткових днів,d>пп = 5

>t>пп – число годин, куди укорочений передсвятковий день,t>пп = 1

3. Розраховуємо кількість персоналу групи ТЕ за такою формулою:

Nто = , чол. (3.3)

де 1.05 – коефіцієнт, враховує розпорошеність електроустаткування у господарстві, і

як наслідок, неможливість100%-го використання робочого дня електромонтерів

>k – коефіцієнт, враховує додаткові витрати часу на переїзд електромонтерів,

>k = 1.14

 – сума річних трудовитрат на ТЕ з усього господарству,чел.-час

Ф – річний фонд робочого дня одного електромонтера, год

4. Розраховуємо кількість персоналу групи ТР за такою формулою:

N>тр = , чол. (3.4)

де 1.05 – коефіцієнт, враховує розпорошеність електроустаткування у господарстві, і

як наслідок, неможливість100%-го використання робочого дня електромонтерів

>k – коефіцієнт, враховує додаткові витрати часу на переїзд електромонтерів,

>k = 1.14

 – сума річних трудовитрат на ТР з усього господарству,чел.-час

Ф – річний фонд робочого дня одного електромонтера, год

5. Розраховуємо кількість персоналу в чергової групі за такою формулою:

N>деж = , чол. (3.5)

де ТрУ>деж – трудомісткість оперативний обслуговування,чел.-час

Ф – річний фонд робочого дня одного електромонтера, год

6. Розраховуємо загальна кількість електромонтерів в енергетичної службі господарства щодо формулі:

N>общ = (Nто + N>тр + N>деж), чол. (3.6)

де Nто – кількість персоналу групи ТЕ, чол.

N>тр – кількість персоналу групи ТР, чол.

N>деж – кількість персоналу в чергової групі, чол.

З даних про кількість персоналуЭТС, ми вибираємо форму і структуруЭТС.

Тепер на розрахунок даних:

1. а) Визначаємо річне споживання об'єктом №1 за такою формулою (3.1):

П>г1 = 85  250  16 = 340000

б) Визначаємо річне споживання об'єктом №2 за такою формулою (3.1):

П>г2 = 75  67  18 = 90450

За підсумками даних, відповідно до Додатка П. 7. [1], відповідальнихелектрохозяйство є старшийтехник-електрик.

2. Визначаємо річний фонд робочого дня одного електромонтера за такою формулою (3.2):

Ф = (365 – 104 – 11 – 24) 8.2 0.95 – 5 1 = 1755.5

3. Визначаємо кількість персоналу групи ТЕ за такою формулою (3.3):

Nто =  = 0.18  1

4. Визначаємо кількість персоналу групи ТР за такою формулою (3.4):

N>тр = = 0.23  1

5. Визначаємо кількість персоналу в чергової групі за такою формулою (3.5):

N>деж =  = 0.05 3

>Т.к. кількість персоналу в чергової групі мусить бути щонайменше 3 людина.

6. Визначаємо загальна кількість електромонтерів в енергетичної службі господарства щодо формулі (3.6):

N>общ = 1 + 1 + 3 = 5

З даних, ми вибираємо централізовану формуЭТС (комплексне обслуговування), т. до. обсяг робіт уУЕЭ – до 300. При комплексному обслуговуванні всю виробничу програму виконує централізованаЭТС. Виробничий і інженерно-технічний персоналЭТС господарства, визначається відповідно до штатними нормативами, передається в штати районного експлуатаційного підприємства.

За отриманими даним вибираємо функціональну структуруЭТС. У основі функціональної структури лежить розподіл виконавців, і матеріально-технічних коштів служби за видами виконуваних робіт (функції). І тому створюються спеціалізовані підрозділи (ділянки, групи (ТЕ, ТР, монтажу), бригади), які виконують тільки свої роботи, але всіх об'єктахЭТС. При функціональної структурі повніше використовуються індивідуальне майстерність виконавців, і знижується потреба у кадрах високій кваліфікації. Це прогресивне напрям розвиткуЭТС. Та заодно виникають і недоліки: зростає потреба у транспортних і пересувних засобах; збільшується час на переїзди, знижується відповідальність виконавців за стан і електроустаткування.

 

4. Планування робіт з те й ТР е>лектрооборудования. річний графік робіт з те й ТР електроустаткування

Упорядкування річного графіка по ТЕ і ТР визначається по формулам:

1. ТРто = ,чел.-час (4.1)

 

ТР>тр = ,чел.-час (4.2)

де ТРто, ТР>тр – трудомісткість одне ТЕ і ТР електроустаткування

, - сума трудовитрат за рік однотипного устаткування з

однаковими умовами експлуатації і річним числом. Дані беруть із таблиці 2.1

nто, n>тр – річне число на ТЕ і ТР. Дані беруть із таблиці 2.1

Примітка:

Якщо річне число nто чи n>тр менше одиниці, то трудомісткість на об'єкті одне ТЕ і ТР однотипного устаткування приймаємо рівним сумі трудовитрат за рік

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація