Реферати українською » Экономика » Розрахунок витрат за статтею "Знос санспецодежди". Оборот громадського харчування


Реферат Розрахунок витрат за статтею "Знос санспецодежди". Оборот громадського харчування

Зміст

Завдання № 16

Завдання № 44

Завдання № 60

Завдання № 72

Література


Завдання № 16

Оборот комунального харчування: види, зміст, особливості, стан і проблеми розвитку.

Роздрібний оборот ділиться на оборот роздрібної торгівлі, і оборот комунального харчування.

Оборот — кількісний показник, що характеризує обсяг продажу. Роздрібний оборот є заключну стадію руху споживчих товарів зі сфери звернення до особисте споживання шляхом їх обміну на грошові доходи [4].

Оборот комунального харчування висловлює економічних відносин, які під час реалізації власної продукції, покупних товарів, наданні послуг за організації харчування.

Оборот підприємства харчування і двох основних частин:

• реалізації продукції власного виробництва;

• продажу покупних товарів.

До продукції власного виробництва ставляться харчові продукти і напівфабрикати, виготовлені на підприємствах харчування або піддані тут будь-якої обробці. Вона містить у собі страви, гарячі і холодні напої, кулінарні, кондитерські, борошняні вироби, напівфабрикати тощо.

Продукція власного провадження у ступеня готовності підрозділяється на готові страви куштував і кулінарні вироби і напівфабрикати, що вимагають у подальшому додаткової доопрацювання.

Залежно від форм споживання, призначення до харчуванні людини продукцію власного виробництва можна підрозділити на обідню і іншу продукцію [6].

Продукція власного виробництва враховуються і планується на вартісних і натуральних показниках.

На підприємствах харчування, крім виробництва та реалізації продукції власного виробництва, здійснюється продаж покупних товарів, куди входить готову продукцію, яка потребує кулінарній обробки [5].

 

Завдання № 44

>Рассчитайте план реалізації пельменів протягом місяця попередньо розрахувавши відпускну ціну.

Фірма «Максим і Ко» по спеціальної технології виробляє пельмені «Особливі» і відданість забезпечує ними підприємства харчування міста. На виробництві пельменів зайнято , загалом, 20 робітниць. Норма вироблення на 1 робітницю на зміну (8 годин) – 500 штук. Вага 1 штуки- 12 р. Фірма працює 10 годин 30 днів, у місяць.

Розрахунок відпускну ціну.

Показники У розрахунку 1 кг готових пельменів, крб.
Вартість сировини виготовлення:
>Фарша 22,94
>Теста 1,38
2. Витрата з праці працівники 9,13
3. Інші витрати провадження Інкомбанку стосовно до вартості сировини, % 40,7
4. Рентабельність виробництва та реалізації стосовно відпускної ціні,% 8
Відпускна ціна 47

 

Рентабельність товарообігу:


деБП, ПП— відповідно балансова й чиста прибуток; ЗТ— валовий товарообіг.

Це характеризує зв'язок між фінансовими результатами й торгової виручкою. Але він має й певні недоліки: не характеризує ефективність використання вкладених коштів, основних та оборотних фондів.

Сума прибутків і її у відсотках товарообігу може бути щодо високі, але з будуть окупати витрачених коштів, що розслідування приведе згодом до неможливості рішення господарських завдань. Тому показник рентабельності, обчислений шляхом зіставлення прибутків і товарообігу, можна використовувати тільки до оцінки на сукупності з іншими показниками, тому що як приватний показник він висвітлює тільки один бік явища.

Рентабельність можна видати за ставлення чистого прибутку до валовому прибутку:

Отже, знаючи ставлення рентабельності до відпускної ціні- 8%, собівартість- 43,34 р

ПП=Р*ВД/100=3,48р.

Отже, відпускна ціна- 43,34+ 3,48=47р (не враховуючи ПДВ і НП у цьому регіоні.)

Для розрахунку плану реалізації необхідні визначити:

1. Вартість 1пельменя.

Знаючи його вага – 12 р, і відпускну ціну 1 кг можна визначити ціну виготовлення 1пельменя.Определим вартість р пельменів. Вона дорівнює 47руб./1000 р = 0,047 крб. Тоді 1 пельмень стоїть 12*0,047 = 0,564 рубля.

2. Норму вироблення за 1 робочого дня.

Знаючи, що норма вироблення робітниці за 8 години становить 500 штук, визначимо вироблення за 10 годин. Вона дорівнює 10*500/8 = 625 штук. Це норма вироблення за 1 робочого дня 1 співробітницею.

3. Норму вироблення протягом місяця.

Вона дорівнює твору норми вироблення протягом дня кількості робочих днів: 625*30 = 18750 штук.

4.Виработку усіма співробітниками протягом місяця.

Вона твором чисельності співробітників на місячну вироблення 1 робочого.

18750*20 = 375 000 штук.

5. Місячний план реалізації в вартісному вираженні:

375 000 * 0,564 = 211500 рублів.

Завдання № 60

Визначити витрата за 57-ю статтею «Зноссанспецодежди» по кондитерському цеху на запланований рік.

Склад бригади Найменування Норма зносу Ціна за одиницю Сума зносу
Зав. виробництвом >Халат білий 3 50 150
Колпак 3 10 30
>Кондитер >Халат білий 3 50 150
Колпак 3 10 30
>Фартук 3 10 30
>Рукавици 3 10 30
Разом 420

Прання складає ПОП. Витрата на прання- 1 шматок господарського мила-4руб., 1 пачка миючого кошти- 8 крб на тиждень.. Решта витрат- 100 крб. Отже, враховуючи, що його робочих днів на рік- 350, кількість днів, у тижню- 7, витрати на статті становлять:

420+ (350/7)*4+ (350/7)*8+ 100= 1120 карбованців на рік.

 

Завдання № 72

У планованому року об'єднанню комунального харчування доведеться погасити довгострокову позичку, отриману в розвитку матеріально-технічної бази на сумі 20,0 тис. крб.

Передбачається направити капітальні вкладення реконструкцію дитячого кафе з допомогою прибутку- 15 тис. крб.

Для збільшення дольової участі газу в оплаті сировини й товарів потрібно підвищити власний оборотний капітал на 100 тис. крб. На виплату матеріального заохочення працівників буде використано - 25 тис. крб. прибутку, але в зарплату- 30 тис. крб. Інші виплати із прибутку становитимуть 10 тис. крб.

Податок з прибутку- 35%.

З перелічених потреб, визначити необхідну суму прибутку, і навіть рівень рентабельності, якщо сума товарообігу заплановано у вигляді - 2500 тис. крб.

Прибуток, розрахована з доходів населення і витрат може становити лише 150 тис. крб.

Що у цій ситуації можна зробити?

Необхідна сума прибутку становить: 15 + 100 + 25 + 30 + 10 + (2500 – 15 – 100 – 25 – 30 – 10)*0,35 = 992 тис. крб.

Рівень рентабельності дорівнює: 992*100/2500 = 39,68%.

Оскільки необхідна прибуток вулицю значно більше, ніж реальна можлива, необхідно спробувати зробити такі заходи:

1. Максимально знизити витрати рахунок зменшення вартості сировини й матеріалів, невиплати премій та інших.

2. Зменшити запланований товарообіг, оскільки доводиться дуже багато коштів віддавати як податок з прибутку.

3. Взяти новий кредит, наслідком чого стане у себе знов-таки збільшення борг, зате тимчасово можна буде потрапити розрахуватися з теперішніми боргами й буде час щось виправити.


Література

1. Про комплексну програму розвитку товарних ринків РФ на 1998-2005 роки - Постанова Уряди РФ від 15.06.98 №593.

2. Про ліцензування окремих видів діяльності. - Постанова Уряди РФ від 24.12.94 № 1418 (з цим і доповненнями).

3. Про сертифікації продукції та послуг - Закон РФ від 10.06.93 № 5151-] (зі змінами та доповненнями).

4. ЄфімоваО.П Економіка комунального харчування /Під ред. Н.І.Кабушкина. - Мінськ.: ТОВ «Новезнание»,2000. - 304 з.

5. Концепція розвитку внутрішньої торгівлі товарами народного споживання Міністерства торгівлі РФ // Торговельнагазета.-2000г.-№2-3.

6.Котлер Ф. Основи маркетингу:Пер.с анг./Общ.ред. івступ.ст.Е.М.Пеньковой.-М.: Прогрес, 1993.

7. Ринковаекономика.-Т.1/Ассоциация економічнихВузов.-М.:Соминтек,1996.


Схожі реферати:

Навігація