Реферати українською » Экономика » Розрахунок витрат підприємства на виробництво і реалізацію товарів


Реферат Розрахунок витрат підприємства на виробництво і реалізацію товарів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«>Тульский державний університет»

Регіональний Центр підвищення кваліфікації, і перепідготовки кадрів

Кафедра «Фінанси і менеджмент»

>Пояснительная записка до курсовому проекту з дисципліни

«Економіка організацій (підприємств)»

Розрахунок видатків підприємства виробництво та реалізацію товарів

Тула 2009 р.


Запровадження

 

Мета виконання курсового проекту - закріпити і поглибити теоретичні знання з другій частині дисципліни «Економіка організацій (підприємств)», освоїти методи економічних розрахунків, набути досвіду використання вихідних довідкових, нормативних і літературних даних, розвинути навички самостійної роботи останніх у області економіки та менеджменту.


Ситуація

 

Розрахунок видатків підприємства виробництво та реалізацію товарів

Вихідні дані

Показники >Ед.изм. А У
1 Обсяг випуску виробів >тис.шт. 270 310
2 Матеріали основні крб. - 35,94
3 >Реализуемие відходи крб. 0,3 0,4
4 >Покупние комплектуючі вироби і ПФ крб. - 5,21
5 Матеріали допоміжні для технологічних цілей крб. 2,071 1,915
6 Паливо для технологічних цілей крб. 0,12 0,11
7 Енергія для технологічних цілей крб. 0,02 0,019
8

Основна ЗП виробничих робочих:

- підрозділ №1

- підрозділ №2

крб.

крб.

0,746

0,405

0,357

0,681

9 Додаткова ЗП крб. 13 13
10 Соціальний податок % 26,2 26,2
11 Відрахування по обов'язковому соціального страхування від СР напроиз-ве і профзахворювань % 2,5 2,5
12 Відшкодування зносу інструментів, і пристосувань цільового призначення крб. 0,181 0,167

 

>Составим кошторис прямих витрат для виробів Проте й У. Результати підрахунків зведемо в таблицю 1.


Таблиця 1

Кошторис прямих витрат

Найменування статей витрат Сума витрат за виробам Разом,тис.руб. Умовнеобозн. витрат
А (270тис.шт.) У (310тис.шт.)
На од., крб. На обсяг випуску,тис.руб. На од., крб. На обсяг випуску,тис.руб.
1 Матеріали основні з відрахуваннямреализ.Отходов (>подразд..№1) 37,075 10010,25 42,648 13220,88 23231,13 Зм.о.
2 Матеріаливспомог. (тим. цілей) (>подразд.№1) 2,071 559,17 1,915 593,65 1152,82 Зм.всп.
3 >Покупниекомпл.изделия іп/ф, роботи й послугипроизв.хар-ра сторонніхорганиз. (>подразд..№2) 8,233 2222,91 6,252 1938,12 4161,03 >Зм.пок
4 Паливо длятехн. цілей (>подразд..№1) 0,12 32,4 0,11 34,1 66,5 >Зт
5 Енергія тим. цілей (>подразд..№1) 0,02 5,4 0,019 5,89 11,29 >Зе
6

Основна ЗП ПР, всього, зокрема.

- підрозділи №1

- підрозділи №2

0,746

0,405

201,42

109,35

0,357

0,681

110,67

211,11

632,55

312,09

320,46

>Зо.пр
7

Додаткова ЗП ПР

- підрозділи №1

- підрозділи №2

0,097

0,053

26,19

14,31

0,046

0,089

14,26

27,59

82,41

40,45

41,96

>Зд.пр.
8
Соціальний податок

- підрозділи №1

- підрозділи №2

0,221

0,120

59,67

32,4

0,106

0,202

32,86

62,62

187,55

92,53

95,02

>Зсн
9

Відрахування пообяз.соц. страх. від СР напр-ве і профзахворювань

- підрозділи №1

- підрозділи №2

0,021

0,011

5,67

2,97

0,010

0,019

3,10

5,89

17,63

8,77

8,86

>Зсн
10 Відшкодування зносу інструментів, іприсп-ий цільового призначення (>подразд..№1) 0,181 48,87 0,167 51,77 100,64 >Зи.и.
Разом
49,374 13330,98 52,621 16312,51 29643,49

Таблиця 2

Розрахунок витрат за основні матеріали для вироби По 1 підрозділу

Найменування матеріалів Оптова ціна, крб./кг Витрата матеріалу на виріб, кг. Витрати на виріб, крб.
Матеріали
1 >Латунное лиття 12 1,095 13,14
2 >Аноди 60 0,022 1,32
3 >Проволока звичайного якості 8 0,007 0,056
4 Труба латуннаЛ63 30 0,170 5,1
5 >Проволока латуннаЛ63 15 0,012 0,18
6 Ліст латуннийЛ63 20 0,006 0,12
7 Стрічка латуннаЛ63 30 0,368 11,04
8 ГумалистоваяТМКУ 8 0,027 0,216
9 >Шпагат з луб'яних волокон 6 0,004 0,024
Разом 31,196

З урахуванням реалізованих відходів рівних 0,3 крб. одне виріб і коефіцієнта транспортно-заготівельних витрат = 1,2. Витрати на основні матеріали з відрахуванням реалізованих відходів на одиницю вироби з 1 підрозділу дорівнюватиме:

 

(31,196-0,3)*1,2=37,075

Таблиця 3

Розрахунок витрат за комплектуючі і напівфабрикати для вироби По 2 підрозділу

Види комплектуючих Ціна за одиницюруб./шт. >Применяемость в виробі, прим. Витрати на виріб, крб.
1 >Шайба облицювальна 0,030 6 0,180
2 >Ниппель 0,034 6 0,204
3 Сітка 3,193 1 3,193
4 Прокладка гумова 0,800 1 0,800
5 Кільце 0,100 9 0,900
6 Вставка 0,109 2 0,218
7 >Колпачок 0,021 2 0,042
8 >Рукоятка перемикання 0,124 1 0,124
9 Маховик 0,600 2 1,200
Разом 6,861

З огляду на коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат =1,2 видатки комплектуючі і напівфабрикати і житлово-комунальні послуги виробничого характеру сторонніх організацій на одиницю вироби будуть:

 

6,861*1,2=8,233 крб.

Таблиця 4

Кошторис витрат утримання і експлуатацію устаткування

Ресурс підприємства, використання якого формує витрати Кошторис Напрямок руху засобів після реалізації товарів
Найменування статей Сума витрат,тис.руб.
Підрозділ №1 Підрозділ №2 Разом
А 1. Амортизація виробничого устаткування й транспортних засобів 201,15 160,42 361,57 Придбання нових ОС
2. Зміст виробничого устаткування й ін. робочих місць, зокрема. 886,7 560,4 1447,1
ВІД 2.1 Основна ідоп. ЗП 505,3 308,2 813,5 Виплата ЗП
МОЗ 2.2 Енергія 181,4 130,5 311,9 Оплата енергії
Прос.н. 2.3 Відрахування на соціальні потреби 200 121,7 321,7 Виплати до пайового фондусоц.страх-я
3. Зміст і експлуатація транспортних засобів зокрема. 221 150,5 371,5
МОЗ 3.1 Паливо і ПММ 150,5 120,4 270,9 Оплата палива й ПММ
МОЗ 3.2 Витрати на ПММ 70,5 30,1 100,6
4. Поточний ремонтпроизв-гообор-ния ітрансп-х коштів, зокрема. 386,1 278,3 664,4
МОЗ 4.1 Допоміжні іосн.материали для догляду та поточного ремонту 260,4 190,5 450,9 Оплата матеріалів і ЗП
МОЗ 4.2 Запчастини 125,7 87,8 213,5
5. Капітального ремонту виробничогообор-ния і транспортних засобів. 25,3 12,5 37,8
ПЗ 5.1 Послуги сторонніх організацій 25,3 12,5 37,8 Оплата послуг сторонніхорг-ций
6. Відшкодування зносу виробничого інструменту та пристосувань, зокрема. 170,4 132 302,4
МОЗ 6.1 Основні матеріали 35,7 26,5 62,2 Оплата матеріалів
ВІД 6.2 Основна ідоп. ЗП 70,5 54,6 125,1 Виплата ЗП
Прос.н. 6.3 Відрахування насоц. потреби 26,8 20,8 47,6 Виплати до пайового фондусоцстрах-я
ПЗ 6.4 Послуги сторонніхорг-ций 37,4 30,1 67,5 Оплата послуг сторонніхорг-ций
ПЗ 7. Інші витрати 12,7 12,6 25,3 Оплата інших витрат
РАЗОМ 1903,35 1306,72 3210,07

Таблиця 5

Кошторис загальновиробничих витрат

Ресурс підприємства, використання якого формує витрати Кошторис Напрямок руху засобів після реалізації товарів
Найменування статей Сума витрат,тис.руб.
Підрозділ №1 Підрозділ №2 Разом
А 1. Амортизація будинків, споруд, інвентарюпроизв-го призначення 98,5 81,2 179,7 Придбання нових ОС
2. Зміст будинків, споруд, інвентарюпроизв-го призначення, зокрема. 569,2 239,6 808,8
ВІД 2.1 Основна ідоп. ЗП робочих 350 150 500 Виплата ЗП
МОЗ 2.2 Енергія 81,2 30,4 111,6 Оплата енергії
Прос.н. 2.3 Відрахування насоц. потреби 138 59,2 197,2 Виплати до пайового фондусоц.страх-я
3. Ремонт основних засобівпроизв-го призначення, зокрема. 195,4 90,1 285,5
МОЗ 3.1 Допоміжні матеріали 195,4 90,1 285,5 Придбання матеріалів
>4.Содержание цехового персоналу, зокрема. 298,9 145,5 444,4
ВІД 4.1 Основна ідоп.ЗП 214,3 104,3 318,6 Виплата ЗП
Прос.н. 4.2 Відрахування насоц. потреби 81,6 39,7 121,3 Виплати до пайового фондусоц.страх-я
5. Випробування цехового призначення, зокрема. 59,1 23,4 82,5
ВІД 5.1 Заробітну плату 25,2 11,0 36,2 Виплата ЗП
Прос.н. 5.2 Відрахування насоц.нужди 9,6 4,2 13,8 Виплати до пайового фондусоц.страх-я
МОЗ 5.3 Основні івспомогат. матеріали 24,3 8,2 32,5 Придбання матеріалів
6. Охорона праці, зокрема. 35,8 15,7 51,5
МОЗ 6.1 Матеріальні Витрати пристрій,обеспеч. технікубезоп-ти 22,8 10,7 33,5 Придбання пристроїв,обеспеч. ТБ
МОЗ 6.2Моющие й інші засоби, медикаменти 13,0 5,0 18,0 Придбання мийних засобів, медикаментів
ПЗ 7. Інші витрати 13,0 5,2 18,2 Оплата інших витрат
8.Непроизводительние витрати 13,0 5,0 18,0
ПЗ 8.1 Службові відрядження 3,0 1,5 4,5 Оплата команд. витрат
РАЗОМ 1269,9 600,7 1870,6

Таблиця 6

Кошторис загальногосподарських витрат

Ресурс підприємства, використання якого формує витрати Кошторис Напрямок руху засобів після реалізації товарів
Найменування статей Сума витрат,тис.руб.
А 1. Амортизація основних засобів 334,2 Придбання нових ОС
2. Ремонт ОС, включаючи загальнозаводське устаткування, зокрема. 687,0
ВІД 2.1 ЗП робочих 241,0 Виплата ЗП
МОЗ 2.2 Матеріальні витрати 354,2 Придбання матеріалів
Прос.н. 2.3 Відрахування насоц.нужди 91,8 Виплати до пайового фондусоц.страх-я
3. Зміст будинків, споруд, інвентарю та інших ОС і швидкозношувані предмети, зокрема. 857,3
ВІД 3.1 Основна ідоп. ЗП 205,4 Виплата ЗП
МОЗ 3.2 Паливо, газ, електроенергія 341,2 Оплата за цей газ, паливо,електр.
МОЗ 3.3 Допоміжні матеріали 232,4 Оплата завспомог. матеріали
Прос.н. 3.4 Відрахування насоц. потреби 78,3 Виплати до пайового фондусоц.страх-я
4. Зміст пожежної, воєнізованої, сторожовий охорони, зокрема. 155,4
ВІД 4.1 Основна ідоп. ЗП 60,4 Виплата ЗП
МОЗ 4.2 ГС та інші матеріали для спеціального автотранспорту, пожежних машин,обор-ния, чергова спецодяг 27 Придбання ПММ, пожежних машин, обслуговування, спецодягу
ПЗ 4.3 Послуги сторонніхорг-ций з охорони 45,0 Оплата послуг сторонніхорг-ций
Прос.н. 4.4 Відрахування насоц.нужди 23,0 Виплати до пайового фондусоц.страх-я
5. Зміст апарату управління, зокрема. 594,6
ВІД 5.1 Основна ідоп. ЗП 430,6 Виплата ЗП
Прос.н. 5.2
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація