Реферати українською » Экономика » Витрати бюджету на забезпечення соціальної політики


Реферат Витрати бюджету на забезпечення соціальної політики

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

 

курсової роботи на задану тему

«Витрати бюджету забезпечення соціальної полі-тики»

Ключове слово: до державного бюджету, соціальна політика, найменш захищені верстви населення, соціальні виплати, установи соціального забезпечення.

У курсової роботі досліджується поняття, структура витрат забезпечення соціальної полі-тики.

Розкрито роль і вплив витрат забезпечення соціальної полі-тики на населення і на національну країни.

Було здійснив дослідження поняття витрат державного бюджету на соціальні потреби, визначено основні показники і вивчена структура витрат, описані механізми та обсяги виплат, і навіть проведений їх науковий аналіз.

 


>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1 ХАРАКТЕРИСТИКАРАСХОДОВ БЮДЖЕТУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛІТИКИ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА

2 ПЛАНИПОСОБИЙ І ІНШИХ ВИПЛАТСОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ,ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЇХРАЗМЕРА

3 ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІМЕРОПРИЯТИЙ

4 ПОРЯДОКПЛАНИРОВАНИЯ ІФИНАНСИРОВАНИЯРАСХОДОВ УСТАНОВСОЦИАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Витрати соціальні потреби – це найбільший вид витрат. До таких видатках належать витрати до охорони здоров'я, освіту, соціального забезпечення, соціальне страхування.

Цю витрату дозволяють державі підтримувати, розвивати й удосконалювати систему соціально - культурного забезпечення населення. З іншого боку, витрати республіканського бюджету на соціально-культурні заходи мають як соціальне, а й економічне значення, якщо вони опосередковано, впливають громадські виробництво,т.к. сприяють поліпшенню якісного складу трудових ресурсів, створюють умови підвищення продуктивність праці з допомогою використання наукову організацію і передових наукових набутків у цій галузі. Окремо слід сказати про роль витрат на соціально - культурні потреби у пришвидшенні науково-технічного прогресу.

Отже, із єдиною метою інтенсифікації економічного зростання Республіки Білорусь у, підвищення рівня та якості життя надзвичайно попереду стоїть мета даної курсової роботи: дослідження видатків бюджету забезпечення соціальної полі-тики, їх складу і структури.

Досягнення поставленої мети вирішити ряд завдань:

- визначити суть і джерела видатків бюджету соціальні потреби;

- розглянути структуру й ті види витрат;

- вивчити порядок планування та фінансування витрат установ соціального забезпечення і можливі шляхи їх оптимізації.

Автор роботи підтверджує, що наведений у ній цифровий матеріал правильно і це об'єктивно відбиває стан досліджуваного питання, проте використані у роботі цитати супроводжуються посиланнями на літературні джерела.


1 ХАРАКТЕРИСТИКАРАСХОДОВ БЮДЖЕТУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛІТИКИ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА

 

Соціальну сферу утворюють які надають послуги закладу і підприємства різної форми власності. З розвитком продуктивних сил змінюються як структура соціальних потреб, і методи їхнього задоволення, збільшується попит на різноманітні соціальні послуги, підвищуються вимоги до їх якості. Робота підприємств та шкільних установ соціальної сфери має відповідати певним вимогам, встановленим стандартам і правил [2, з. 42].

Галузі соціальної сфери покликані задовольняти культурні, освітні, медичні, духовні потреби, і навіть завершувати процес створення матеріальних благ та його доведення до споживача. Вони пред'являють великий попит на робочої сили, різні машини та устаткування, матеріали, фінансові ресурси, і у тому проявляється їх зв'язку з матеріальним виробництвом. Натомість високий рівень розвитку соціальної сфери надає великий вплив для підвищення продуктивності громадського праці. Найважливішим інструментом боротьби з бідністю є соціальний захист. До об'єктах соціального захисту відносять такі категорії громадян: працівники бюджетних галузей, пенсіонери, сім'ї, які мають дітей, діти - сироти, вагітні, інваліди, безробітні, військові й демобілізовані, біженці, бомжі і раніше укладені. Вочевидь, що коли частина населення може ставитися до кільком категоріям. Кожній категорії населення має бути визначено основний тип фінансування. Не виключає фінансування із джерел. Наприклад, пенсія – республіканський бюджет Республіки Білорусь у держави, доплата до пенсії – місцеві бюджет.

Витрати бюджету забезпечення соціальної полі-тики можна класифікувати так:

1) пенсії;

2) стипендії;

3) посібники сім'ям, які мають дітей;

4) допомоги за безробіттям;

5) державне забезпечення дітей - сиріт;

6) державне забезпечення ув'язнених;

7) матеріальна допомогу у вигляді додаткових виплат;

8) натуральна допомогу у вигляді предметів першої потребі - і продуктів;

9) надання соціальної послуги вдома;

10) безплатне харчування;

11) безплатне лікування;

12) безплатне або пільгове надання ліків та протезно-ортопедичних виробів;

13) пільгова оплата комунальних послуг в;

14) безплатне або пільгове навчання чи перенавчання;

15) нічне проживання бездомних;

16) безплатний чи пільговий проїзд громадським транспортом;

17) фінансування підприємств з метою організації робочих місць для інвалідів [6, з. 32].

Сучасний довгостроковий фінансово-економічний криза погіршив соціальне становище значної частини населення, зокрема економічно активного. Найбільш уразливими верствами виявилися багатодітні і неповні сім'ї, інваліди, учні, пенсіонери. Вони, передусім, стають об'єктами соціальної підтримки у вигляді соціальної допомоги, компенсацій й інших виплат з державного бюджету Республіки Білорусь у.

Старіння населення також збільшує кількість одержувачів пенсій та інших виплат з державного бюджету. Тяжкими демографічними і соціальними наслідками загрожують збільшити кількість неповних сімей, розширення соціального сирітства, злочинності, алкоголізму, наркоманії, проституції. Соціальна сфера є цілісну, постійно непостійну підсистему суспільства, породжену об'єктивної потребою суспільства на безупинному відтворенні суб'єктів соціального процесу. Це стійка область людської діяльності людей щодо відтворення свого життя, простір реалізації соціальної функції суспільства. Саме ній набирає сенсу соціальна політику держави, реалізуються соціальні й цивільні прав людини.

Економічні системи набувають статусу соціально-орієнтованих у випадках, коли яку проводить держава політика має своєю метою перерозподілу національного доходу на користь непрацездатних і малозабезпечених громадян принципах соціальну солідарність. Саме таке з соціального ринкового господарства є основою сучасного економічного курсу Республіки Білорусь у. Цільові установки спрямовані на послідовне підвищення життя населення, зниження соціального нерівності, у відновлення економічної і політичною ролі країни у світове співтовариство з урахуванням синтезу ринкових і введення державних методів господарювання, поєднання регулюючої роль держави і вільного ринкового розвитку.

Бюджет одна із універсальних механізмів, з допомогою яких бере участь у фінансуванні витрат та посприяє розвитку соціальних галузей. Послуги цих галузей споживаються усіма громадянами країни й з позицій сукупних інтересів ставляться до розряду громадських благ, тобто. тих благ, оплата яких індивідуально кожним користувачем неможлива чи не раціональна. Такі блага надаються державою системою громадського сектору економіки і оплачуються в цілому або частково рахунок бюджету.

Основних напрямів витрати бюджету Республіки Білорусь у у сфері є:

- Витрати освіту;

- витрати на області соціально-культурної системи;

- Витрати охорону здоров'я, фізичну культури і спорт;

- інші Витрати соціальну політику.

Питання організації системи освіти у державі є перешкодою однією з центральних.

Під утворенням Законі "Про освіту" розуміється цілеспрямований процес виховання і навчання у інтересах людини, суспільства, держави, що супроводжується констатацією громадянином (які навчаються) встановлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів), які засвідчуються відповідними документами. Громадянам Республіки Білорусь у Конституцією РБ гарантується можливість здобуття освіти без обмежень. Громадянам РБ гарантується отримання безплатного загального (початкового загального, основного загального характеру і середнього (повного) загальної освіти) і основі - безплатного професійної освіти як у державних, муніципальних освітні установи не більше державних освітніх стандартів, якщо освіту даного рівня громадянин отримує вперше. Одночасно введено поєднання безплатного і платного освіти у освітні установи РБ. Витрати освіту розподіляються відповідно до розділом "Освіта" і містять у собі Витрати:

- дошкільна освіта;

- загальна освіта;

- початкова професійну освіту;

- середнє фахова музична освіта;

- перепідготовку і підвищення кваліфікацій;

- вище фахова музична освіта.

Витрати у сфері соціально-культурної системи дозволяють:

- здійснювати бюджетне фінансування державних підприємств і у необхідних випадках неурядових організацій культури;

- стимулювати бюджетне фінансування у вигляді надання податкових пільг підприємствам, фізичних осіб, що вкладають свої гроші у ці мети;

- встановлювати особливий порядок оподаткування некомерційних організацій культури;

- розвитку добродійності у сфері культури;

- здійснювати підтримку малозабезпечених громадян.

Отже, державна політика у сфері культури у першу чергу спрямовано забезпечення необхідних умов реалізації конституційні права громадян РФ волю творчості, що у культурному житті і користування установами культури, доступу населення до культурних цінностей.

Щороку на фінансове забезпечення соціально-культурних заходів іде до 30% доходів консолідованого бюджету Республіки Білорусь у (7-8% ресурсів республіканського бюджету та взагалі 45-47% до місцевих бюджетів). З республіканського бюджету фінансуються заклади і організації культури з переліку, певному Урядом РБ: бібліотеки, музеї, театри, навчальними закладами, мають особливу культурну значущість Республіки Білорусь у (1,3% бюджету). Джерелом фінансування організацій культури суб'єктів РБ виступають місцевих бюджетів.

Нині модель фінансового забезпечення витрат до охорони здоров'я, фізичну культури і спорт включає бюджетні ресурси, ресурси фондів обов'язкового соціального страхування (ЗМС), фондів медичних страхових організацій, ресурси відомств і закупівельних організацій, благодійні джерела, фінансування наукових досліджень про медицини. Напрям використання: програми лікарського забезпечення, фінансування витрат утримання станцій надання швидкої допомоги, туберкульозних, онкологічних диспансерів та інших., зміст стаціонарів, змістамбулаторно-клинических установ. Реформа передбачає розробку й реалізацію на регіональному, міських рівнях цільових програм, спрямованих забезпечення гарантованих обсягів продажів і підвищення якості меддопомоги; розвитоквисокоспециализированних видів медичної допомоги та ін. Основним чинником зростання соціально-економічних результатів від охорони здоров'я є будівництво нові й розширення діючих закладів охорони здоров'я та поліпшення медичного обслуговування. Охорона здоров'я є особливу сферу діяльності з забезпечення конституційного громадян отримання якісної медичної допомоги. У Республіці Білорусь кожній людині гарантована доступність медико-соціальної допомогу й соціального захисту у разі утрати здоров'я. Дані принципи свідчать, що явно державою гарантовано лише певний обсяг медичних послуг. Реалізація зазначених послуг здійснюються в спеціально створюваних цих цілей суб'єктів господарювання, що становлять мережа лікувальних закладів (організацій) охорони здоров'я.

У Витрати соціальну політику включаються:

- утримання такого закладу соціального забезпечення і зайнятості;

- зміст будинків-інтернатів для престарілих і інвалідів;

- утримання установ з навчання інвалідів;

- соціальні допомоги;

- відшкодування шкоди інвалідам внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- програми ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

- кошти, передані Пенсійний фонд РБ на виплату пенсій і допомоги військовослужбовцям відповідно до законодавством РБ;

- виплати допомог і пенсій іншим категоріям громадян;

- компенсаційні виплати жінкам, які мають дітей до 3-х років, звільненим у зв'язку з ліквідацією підприємств, установ і закупівельних організацій;

- фінансування кампаній і заходів із організації оздоровлення дітей і підлітків;

- виплати допомог і компенсацій військовослужбовцям та членів їхніх родин;

- Витрати забезпечення інвалідів транспортними засобами;

- Витрати санаторно-курортне лікування ветеранів і інвалідів;

- Витрати оплату проїзду ветеранів і інвалідів;

- оплата на установки телефону ветеранам та інвалідів;

- інші витрати.

Отже, соціальної сфери утворюють які надають послуги закладу і підприємства різної форми власності. Витрати бюджету забезпечення соціальної полі-тики можна класифікувати так: 1) пенсії; 2) стипендії; 3) посібники сім'ям, які мають дітей; 4) допомоги за безробіттям; 5) державне забезпечення дітей – для сиріт і ін.

Основних напрямів витрати бюджету Республіки Білорусь у у сфері є: Витрати освіту; витрати на області соціально-культурної системи; Витрати охорону здоров'я, фізичну культури і спорт; інші Витрати соціальну політику.

 

2 ПЛАНИПОСОБИЙ І ІНШИХ ВИПЛАТСОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ,ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЇХРАЗМЕРА

З коштів державного соціального страхування виплачуються такі посібники та виплати соціального характеру:

- вагітним і пологам;

- у зв'язку з народженням дітей;

- жінці, що стала на облік у державній організації охорони здоров'я до 12-тижневого терміну вагітності;

- після виходу дитину до 3 років;

- по тимчасової непрацездатності;

- посібник на поховання [7, з. 42].

З іншого боку, відповідно до ст. 265 Трудового кодексу Республіки Білорусь у рахунок коштів державного соціального страхування надається один додатковий вільний з посади день була в місяць матері (батькові, опікунові, попечителю), котра виховує (виховує) дитини-інваліда до 18 років.

Виплати з державного соціального страхування виробляються застрахованим особам. До зазначеним особам ставляться, наприклад, громадяни, які працюють за трудовим договорами, цивільно-правовим договорами, предметом яких є надання послуг, виконання робіт й створення об'єктів інтелектуальної власності, у юридичних осіб і індивідуальних підприємців, і навіть з урахуванням членства (участі) у юридичних обличчях будь-яких організаційно-правових форм та інших.

Право допомогу вагітним і пологам мають громадяни, у яких поширюється державне соціальне страхування і поза них, і навіть ними самими в передбачених законодавством випадках сплачуються обов'язкові страхові внески на соціальне страхування. Посібник призначається особам, які працюють за трудовим договорами, по цивільно-правовим договорами у юридичних осіб і індивідуальних підприємців, з урахуванням членства (участі) у юридичних обличчях будь-яких організаційно-правових форм (крім членів селянських (фермерських) господарств) посібник вагітним і пологам призначається й сплачується ним у рахунок нарахованих обов'язкових страхових внесків у Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у (далі – Фонд).

Виплата посібники з вагітності і пологам працівникам виробляється у дні, встановлені з виплати зарплати.Индивидуальним підприємцям, членам селянських (фермерських) господарств, творчим працівникам, приватним нотаріусам, фізичних осіб, що забезпечує передбачені законодавчими актами види ремісничої діяльності ззаявительному принципу без державної реєстрації речових як індивідуальних підприємців, посібник вагітним і пологам призначається органами Фонду за місцем їх реєстрації як платників обов'язкових страхових внесків й сплачується має значення нарахованих обов'язкових страхових внесків у Фонд. Якщо суми нарахованих обов'язкових страхових внесків замало виплати посібники з вагітності і пологам, органами Фонду виробляється дотація коштів у його виплату у порядку. Допомога за вагітності і пологам призначається у разі вагітності та пологів, усиновлення (удочеріння) дитини до 3 місяців, або встановлення з нього опіки. Допомога за вагітності і пологам призначається з 30 тижнів вагітності на 126 календарних днів (жінкам, котрі живуть (працюючим) біля з радіоактивним забрудненням 1Кu/кв.км і від, - з 27 тижнів вагітності на 146 календарних днів) незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. Що стосується ускладнених родів чи народження двох і більше дітей посібник вагітним і пологам призначається на 140 календарних днів (жінкам, котрі живуть (працюючим) біля з

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація