Реферати українською » Экономика » Розвиток місцевого ринку праці на прикладі Краснодарського краю


Реферат Розвиток місцевого ринку праці на прикладі Краснодарського краю

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Поняття, значення і функції ринку праці

1.1 Поняття і значення ринку праці сучасної економічної науці

1.2 Функції ринку праці

2. Розвиток місцевого ринку праці в прикладі Краснодарського краю

2.1 Загальна характеристика ринку праці Краснодарському краї

2.2 SWOT-аналіз галузі сприяння зайнятість населення Краснодарського краю

2.3 Пріоритети розвитку галузі сприяння зайнятість населення Краснодарського краю

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Виробництво матеріальних благ та надаваних послуг припускає наявність двох чинників, саме потребує матеріальних та людських ресурсів. Якщо раніше основну увагу приділяли першому чиннику, то даний час більше говорять про гуманізації економіки, що означає переміщення акценту на людини. Отже, визнається, що необхідною умовою успішного функціонування економіки є дотримання інтересів людини.

У фундаменті економічної теорії та статистиці Росії сприйняли вжити термін «працю». Сутність цього поняття можна визначити так: працю – більшість населення країни, яка через психофізіологічних і інтелектуальних якостей в змозі виготовляти матеріальних цінностей і житлово-комунальні послуги. Трудові ресурси включають зайнятих і незайнятих, але які можуть трудитися громадян. Отже, це реальні й потенційні працівники.

Поняття «працю» ширше поняття «економічно активне населення», оскільки працю включають учнів у віці, домогосподарок й інших громадян, які, яка є безробітними, не зайняті у господарстві країни.

Чисельність працюючих підлітків є також під впливом демографічних чинників, і навіть рівня добробуту сім'ї: що вищий, тим менше підлітків працює.

Стосовно кількості працюючих пенсіонерів відзначимо, чим більше людей віку, то більше вписувалося у тому числі працюючих. Ця категорія найшвидше збільшується, оскільки віково-статева структура населення сильно деформована.

У цілому нині, кількість працюючих підлітків і пенсіонерів залежить також попиту на робочої сили і південь від наявності робочих місць, відповідних особливостям застосування їх праці.

Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що трудові чи людські ресурси є основою розвитку. Їх роль сучасних умовах зростає, позаяк у умовах ринку треба ставку саме у людини її потенціал.

Мета цього дослідження – показати сутність ринку праці та проблеми її формування і стабільного функціонування умовах сьогодення, а як і розглянути особливості функціонування та розвитку місцевих ринків праці в прикладі Краснодарського краю.

З огляду на специфіку цієї теми і кола порушених питань структура роботи дозволяє послідовно висвітлити у частині теоретичні питання формування та функціонування ринку праці, на другий – проблеми розвитку місцевих ринків праці в прикладі Краснодарського краю.


1. Поняття, значення і функції ринку праці

 

1.1 Поняття і значення ринку праці сучасної економічної науці

Перш ніж розглядати суть і структуру ринку, необхідно з'ясувати, що продають, а купується ринку праці: «робоча сила» чи «працю». Прибічники марксистської теорії ринкових відносин стверджують, що у ринку праці продається робоча сила, тобто спроможність до праці, якою і експлуатує роботодавець. Сучасна економічна теорія доводить, що у ринку праці продають, а купується саме працю, що вести є плату працю (і називається це оплати праці). Прихильники третьої погляду вважають ринок праці ресурсним ринком. Як основних суб'єктів купівлі-продажу виступають роботодавець – покупець праці, і навіть юридично вільний та юридично захищений власник – продавець ресурсу праці. Останній є носієм і власником своєї робочої сили в, тобто всієї сукупності своїх здібностей до визначених видам праці. Це особливий ресурс, специфіка що його фізичної неподільність його від власника, що впливає на характері об'єкта купівлі-продажу ринку праці. Тут об'єктом ринкової угоди є право використання одиниці ресурсу праці певного якості за певних умов у визначений час.

Ціна праці в ринку праці виступає у вигляді ставки – зарплати (годинниковий ставки),указиваемой у договорі (контракті),заключаемом між роботодавцем інанимающимся працювати. І на цій основі ринкова ціна одиниці ресурсу праці даного якості складеться залежно від співвідношення попиту й пропозиції ринку праці. Через війну фактична ціна праці відіб'є рівноважну ставку зарплати.

Ринок праці має низку важливих особливостей,накладивающих відбиток з його функціонування.

>Неотделимость прав власності товару (працю) з його власника. Праця є процес витрати робочої сили в від своєї носія, у процесі купівлі-продажу праці виникають особливі відносини.

Велика тривалість контакту продавця та покупця. Угода, чинена ринку праці, передбачає початок тривалих відносин між продавцем і покупцем.

Наявність і дію не грошових аспектів угоди. Це насамперед, умови праці, мікроклімат у колективі, перспективи підвищення на служби й професійного зростання.

Наявність значної частини інституціональних структур особливий. До до їх числа ставляться: система трудового законодавства; різні закладу і служби регулювання зайнятості, державні програми у сфері праці та зайнятості тощо. буд.

Високий рівень індивідуалізації угод. Вони відрізняються величезним розмаїттям, оскільки з працівник свого роду унікальний, а кожне робоче місце у тій чи іншій мері відрізняється від іншого і негайно пред'являє до претендентів специфічні вимоги.

Отже, не та частина, що утворюється шляхом перетину сукупного від попиту й сукупного пропозиції, називається задоволений попит на працю (УС). Не пересічні частини відповідають поточному ринку:

 

ТР = СВ – УС

Де СВ – сукупний ринок праці;

ТР - поточний ринок праці.

Поточний ринок праці утворюється з допомогою природного і механічного руху робочої сили й робочих місць (введення нові й вибуття старих). Він з окремих елементів:

Відкритий ринок праці - це економічно активне населення, яке шукає роботи й потребує підготовки, перепідготовки, і навіть все вакантні робочі місця переважають у всіх секторах економіки.

Прихований ринок праці - це особи, які формально зайняті у економіці, але водночас у зв'язку з скороченням виробництва або з зміною його структури може бутивисвобождени.

Вихідним матеріалом з метою оцінки ситуації на ринку праці, аналізу тенденцій і від пропозицій робочої сили в є: дані Держкомстату РФ формою № 1- Т – «працевлаштування населення» (річна, квартальна); місячні звіти Федеральної служби зайнятості далі (>ФСЗ) «Про працевлаштування і зайнятість населення, які звернулися до службу зайнятості РФ, в територіальному резерві»; дані Держкомстату РФ формою № 17 «Про наявність і прогнозі робочих місць», прийомі –вибитии штату і намічуваному вивільненні працівників утерриториально-отраслевом розрізі (місячні 1992 року і квартальні в 1993 року).

Основними суб'єктами ринку праці є працедавці і наймані робітники.

Роботодавець - наймач, що може бути представлений різними «постатями» залежно від узаконеною структури відносин власності. Їм може бути: державні підприємства, акціонерні товариства, громадські організації, колгоспи, приватні підприємства, господарські асоціації, кооперативи, спільні підприємства, індивідуальні наймачі.

Наймані працівники - це вільні працездатні громадяни, котрим робота з найму головне джерелом коштів співіснування і індивідуального відтворення. Для роботодавців вони представляють різну цінність залежно від статі, віку, кваліфікації, соціального статусу низки соціально придбаних якостей (відповідальності, старанності, дисциплінованості, підприємливості та інших).

Наявність і їхню взаємодію всіх елементів ринку праці необхідне його функціонування.

1.2 Функції ринку праці

Ринок виконує ряд функції:

організація зустрічі роботодавців України та найманих працівників;

забезпечення конкуренції ринку праці як між роботодавцями, і найманими працівниками;

встановлення рівноважних ставок зарплати;

вирішення питань зайнятість населення;

здійснення соціальної підтримки безробітних шляхом перерозподілу робочої сили народному господарстві між галузями і сферами виробництва та забезпечення роботою незайнятого населення.

Кон'юнктура ринку - це співвідношення попиту й пропозиції у межах складових структуру ринку праці. Вона складається у залежність від стану економіки (піднесення чиспад0; галузевої структури господарства; рівня розвитку технічного базису; добробуту (рівень доходу населення, зокрема подушного); розвитку ринку товарів, послуг, житла, цінних паперів; стану соціальної та виробничої інфраструктури; ступеня розвитку багатоукладності економіки; заходи розвитку інтеграційних зв'язків (галузевих і територіальних). З іншого боку, її у впливають демографічні,етносоциальние, політичні, екологічні та інших чинники.

Залежно від співвідношень між попитом й пропозицієюконъюктура ринку праці то, можливо трьох типів:

-трудодефицитний, коли ринок праці відчуває брак пропозиції праці;

>трудоизбиточний, коли ринку праці є велика кількість безробітних і надлишок пропозиції праці;

рівноважний, коли попит на працю відповідає його пропозиції.

Поточна кон'юнктура російського ринку праці характеризується диспропорціями у відсотковому співвідношенні попиту й пропозиції праці, які мають застійного характеру, що стримує рух працівників між підприємствами, секторами економіки.

Конкуренція є наявність значної частини незалежних покупців і продавців ринку праці і змога них вільно входити ринку праці та залишати його. Вона - невід'ємна складова механізму будь-якого ринку. Суто конкурентний ринок характеризується наявністю великої кількості покупців (фірм), які друг з одним при найманні конкретної праці; свою працю пропонують незалежно друг від друга численні працівники, мають рівну кваліфікацію; ні фірми, ні працівники не контролюють і диктують ставки зарплати.

Для повноцінного функціонування ринку праці потрібно розвинена інфраструктура. Інфраструктура ринку праці - це державних установ, недержавні структури сприяння зайнятості, кадрові служби підприємств і фірм, громадські організації та фонди й інші, щоб забезпечити найефективніший взаємодія між попитом й пропозицією ринку праці. Інфраструктура покликана регулювати відносини між роботодавцем і працівником з приводу ціни робочої сили в, умов праці, підготовки й перепідготовки працівників, і навіть організувати і регулювати процеси захисту прав роботодавців України та найманих робітників ринку праці.


2. Розвиток місцевого ринку праці в прикладі Краснодарського краю

 

2.1 Загальна характеристика ринку праці Краснодарському краї

Серед безробітних, офіційно зареєстрованих у службах зайнятості, переважають жінки. На початку 2008 року становили 69,9% від кількості безробітних громадян.

Частка безробітних жінок згодом пошуку роботи від 8 місяців до 12 місяців збільшилася (проти 2006 роком) із 23-ї% до 24,5%, понад рік – з 12% до 13,7%. У це дівчини 18-27 років (79%), зазвичай, із вищою (12,2%) чисредне-специальним (30,8%) освітою, мають 1-2 дітей (55%).

Серед безробітних жінок кожна третя - у віці 16-20 років.

Більше 17,1% жінок втратили роботу у результаті вивільнення і 28,6% - за власним бажанням, 38% безробітних – випускниці вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів.

Нині півдні Росії місце гендернаассиметрия і витіснення жінок (зокрема. випускниць навчальних закладів) зі сфери зайнятості. Основне «вимивання» жіночих робочих місць відбувається у сільській місцевості й у невеликих містах Краснодарського краю. Цікавий факт, що до групи ризику найчастіше потрапляють як дівчини та жінки із малими доходами, а й успішні жінки. Несприятливе тло ринку праці створюютьмужчини-работодатели, ущемляючи трудові права з гендерної ознакою. Це з соціально-культурними особливостями нашого регіону та культури відносин між статями півдні Росії.

У найбільш складному становищі ринку праці виявляються слабко захищені категорії жінок: жінки, які мають малих цих діток або дітей-інвалідів; випускниці освітніх закладів, які мають досвіду роботи. Значні соціальні витрати безробіття ведуть до негативним змін у поведінці жінок, що з пошуком праці та можливостями працевлаштування. Це своє чергу, може бути причиною виїзду до інших держав і перетворити які у легку видобуток для торговців людьми. Нелегальне чи легальний виїзд до інших держав стає дуже реальним способом отримати добру роботу у тіньовому реальному секторі економіки.

Особливо уразливими категоріями для незаконного вивезення до інших держав є випускники дитячих будинків культури та інтернатів. Система сирітських установ неспроможна повною мірою підготувати вихованців до самостійного життя, у ній немає стрункої системи профорієнтації і надання допомоги у працевлаштуванні. Держава бере він зобов'язання в рішенню основних проблем дітей цієї категорії (харчування, початкове навчання, придбання одягу та т.д.). Виходячи їх дитячого будинку 16-17 років, які мають прикладу й підтримки батьків або родичі, діти стають цілком безпорадними перед складними життєвими ситуаціями.

За оцінкою директорів дитячих будинків, лише десять% дітей – випускників знаходять своє у житті, решта 90% стають б легкою здобиччю злочинців, шахраїв і работоргівців. Також привертає увагу сумна статистика: 10% випускників сирітських установ кінчають життя самогубством, 60% потрапляють у кримінальну середу, і всі неготовими до самостійного життя

Парадоксально, але молодь, будучи найбільш активної і перспективної частиною населення, становить основну частину безробітних. У потенційну групу ризику також входять випускники шкіл й навчальних закладів без досвіду роботи, матері-одиначки, виховують дітей – інвалідів, жінки після великого перерви у роботі. У Краснодарі періодично зростає кількість безробітних. На думку фахівців, відбувається це у через відкликання модернізацією низки підприємств і зменшенням робочих місць. У крайовому центрі офіційно реєструються загалом 1000 безробітних. Серед молоді безробіття з'являється тому, що чимало набувають незатребувані професії. Кожний третій безробітний сьогодні – людина до 28 років, половини їх – жінки, кожний шостий – випускник ПТУ, кожна п'ята – випускник вузу. Завершивши навчання молодь ще має професійного стажу, а вимоги роботодавців достатньо високі.

Старшокласники і студенти катастрофічно мало знають ринку праці, щодо правил поведінки у пошуку роботи, як, і там, доданків побудови успішної професійної кар'єри, про права та обов'язків у сфері трудових відносин. При первинному виході ринку праці в молоді переважають ідеалістичні ставлення до майбутню професію, трудовий та фахової кар'єрі, що з перших кроків руйнуються і приводять до виникнення складних соціально- психічних станів (тривога; стан депресії, супроводжуване відчуттям безвиході, комплексом провини) за умов неможливості працевлаштування.

За даними департаменту економічного розвитку Краснодарського краю чисельність економічно активного населення в 1 вересня 2008 року – 2386,1 тис. людина, у тому числі 2269,9 тис. чоловік були зайняті у економіці (на 1,8% більше, ніж минулого року), 116,2 тис. людина або не мали заняття (на 29,1% менше). Рівень загальної безробіття становив 4,9% від кількості економічно активного населення Криму і зменшився на 2 відсоткових

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація