Реферати українською » Экономика » Проектно-кошторисна справа


Реферат Проектно-кошторисна справа

Страница 1 из 2 | Следующая страница

НАЦІОНАЛЬНИЙГОРНЫЙ УНІВЕРСИТЕТ

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

«>Проектно-сметное справа»

Дніпропетровськ

2005


Зміст

1. Завдання 1. Розглядаються два варіанта споруди лісових складів двома шахтах: будівництво окремих складів з кожної шахті чи будівництво одного групового складу, який постачати лісом обидві шахти. Проаналізувати та не записати як таблиці чинники (чи умови) сприятливі інеблагоприятствующие здійсненню кожного з вар'янтів

2. Завдання 2. Що таке проект, його стадії, із метою встановлюються стадії проектування

3. Завдання 3. Визначити найбільш доцільний варіант проекту з наступним даним:

Вихідні параметри проекту 1 варіант 2 варіант 3 варіант Відмова від проекту
1. Обсяг виробництва,тис.ед./год 10 12 9,5 4,9
2. Собівартість продукції,грн./ед 150 140 183 175
3. Рентабельність, в % 12 13 11 9
4. Капітальні вкладення, тис. грн. 360 420 270 78

Перелік джерел посилань


1. Завдання 1. Розглядаються два варіанта споруди лісових складів двома шахтах: будівництво окремих складів з кожної шахті чи будівництво одного групового складу, який постачати лісом обидві шахти. Проаналізувати та не записати як таблиці чинники (чи умови) сприятливі інеблагоприятствующие здійсненню кожного з вар'янтів

Рішення

Проект групового складу Проект окремих складів
>благоприятст-вующие чинники >Неблагоприят-ствующие чинники >благоприятст-вующие чинники >Неблагоприят-ствующие чинники
1. Зниження витрат на під'їзні шляху до єдиного складу 1. Підвищення транспортних витрат складу до шахти 1. Зниження транспортних витрат складу до шахти 1. Підвищення витрат створення двох інфраструктур під'їзних шляхів до складів

2. Зниження витрат створення матеріальної інфраструктури єдиного складу

(навантаження –розвантаження)

2. Підвищена площа об'єднаного складу та витрати на відведення ділянки 2. Зниження території складу і витрат на відведення ділянки 2. Підвищені Витрати створення подвоєною матеріальної інфраструктури двох складів (навантаження-розвантаження)
3. Зниження витрат на оплату праці охоронцям об'єднаного складу 3. Підвищення витрат створення матеріальної частини охорони об'єднаного складу 3. Зниження витрат створення матеріальної частини охорони маленьких складів 3. Підвищення вдвічі витрат на охорону двох складів
4. Зниження витрат на оплату праці адміністрації об'єднаного складу 4. 4. 4. Підвищення вдвічі витрат на оплату праці адміністрації двох складів
5. Можливість оптимізаційного зниження запасів лісоматеріалів для об'єднаного складу з урахуванням об'єднаного страхового резерву 5. 5. 5. Підвищений обсяг страхового резервування лісових матеріалів кожному окремому складі
6. Об'єднані фінанси двох шахт для поповнення запасу лісових матеріалів на яких складах з урахуванням різночасності надходження від реалізації вугілля по шахтам 6. Створення надлишку лісових матеріалів при нерівномірної роботу з швидкості проходки з кожної з шахт 6. Оптимізація витрат на лісові матеріали залежно від швидкості проходки з кожної шахті 6. Фінансова нестійкість по заповненню запасів лісу кожному складі при затримки надходження від реалізації вугілля з кожної шахті

2. Завдання 2. Що таке проект, його стадії, із метою встановлюються стадії проектування

Проект – це спільність діянь П.Лазаренка та завдань, які унаслідок їх унікальності і неповторності мають такі відмітні ознаки [1]:

- чіткі мети, які досягаються одночасним виконанням певних технічних, економічних пріоритетів і інших вимог;

- внутрішні і його зовнішні взаємозв'язку завдань, робіт, операцій та ресурсів, які прагнуть чіткої координації у процесі реалізації проекту;

- певний час початку будівництва і закінчення, і навіть обмеження ресурсів;

- певна ступінь унікальності проекту й умов його здійснення;

Визначають кілька основних показників типів проектів, які визначають: масштаб, складність, терміни реалізації, обмеження ресурсів, вимоги докачеству[4].

По термінів реалізації розрізняють проектикраткосрочние(до 1 року), середньострокові (1-3 року) і довгострокові (більше трьох років).

За масштабами України в міжнародній практиці проекти ділять малі (до 10 млн.), середні (10-50 млн.), великі (50-100 млн.) і грандіозні (понад сто млн.).

За складністю розрізняють такі проекти:

- прості (>монопроект) – окремі конкретні проекти чітко визначеної орієнтації й масштабу, допускають певні спрощення щодо проектування й реалізації, і навіть формування команди проекту;

-мультипроекти – комплексні проекти, які з кількохмонопроектов;

-мегапроекти – комплексні проекти розвитку регіонів, секторів економіки, які змонопроектов імультипроектов, об'єднаних спільною метою.

Окремо стоятьбездефектние проекти, основною ознакою якого є підвищену якість (атомних електростанцій, греблі тощо.).

По видам – розрізняють проекти комерційні фірми та некомерційні залежно від заповітної мети проекту: отримання прибутку чи соціального ефекту.

За характером і сферам діяльності розрізняють такі проекти:

- промислові – створені задля випуск і нових видів продукції (зазвичай, вони пов'язані з будівництвом, удосконаленням технологій, розширенням присутності над ринком, реконструкцією і модернізацією існуючих виробництв);

- економічні – створені задля приватизацію підприємств, розвиток ринку, щодо реформування оподатковування та інші макроекономічні зміни;

- організаційні – створені задля реформування системи управління, проведення різних конференцій і семінарів, створення нових організацій;

- дослідницькі – зосереджені на науково-дослідної діяльності, розробці програмного забезпечення, матеріалів і конструкцій;

- соціальні – пов'язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони здоров'я та перемоги довкілля, подоланням природних і екологічних катастроф, соціальних потрясінь.

Стадії проектного циклу різняться залежно від сфери роботи і прийнятої системи організації робіт, проте кожен проект, як і план, незалежно від труднощі й обсягів необхідні його реалізації ресурсів передбачає обов'язкову стадії: коли проекту ще немає і коли проекту ми маємо. Період між появою проекту й його закриттям називається – «життєвим цикломпроекта»[2].

У проекті можна відокремити дві великі країни блоку робіт:

- основна діяльність із проекту;

- забезпечення проекту.

Основна діяльність із проекту містить:

-доинвестиционние дослідження;

- планування проекту;

- розробка технічної, проектної та бюджетної документації;

- проведення торгів і висновок контрактів;

- матеріалізація проекту (будівельно-монтажні роботи);

- виконання пуско-налагоджувальних робіт;

- здавання проекту;

- експлуатація проекту;

- випускати продукцію;

- ремонт устаткування;

- розвиток виробництва;

- демонтажоборудование(закритие проекту);

Забезпечення проекту містить:

- організаційну діяльність;

- правове забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

-коммерческую(маркетинговую) діяльність;

- кадрове забезпечення;

- інформаційне забезпечення.

До основним стадіям проектів ставляться:

-доинвестиционная стадія;

- стадія реалізації;

- стадія експлуатації;

>Доинвестиционная фаза проекту об'єднує:

- вивчення прогнозів і сучасних напрямів розвитку фірми,региона,страни;

- аналіз умов впровадження початковій задуми;

- розробка концепцій проекту; розробка бізнес-плану проекту й попереднє обгрунтування інвестицій – оцінка життєздатності проекту;

- вибір і обґрунтування місця розміщення проекту;

- екологічне обгрунтування;

- аналіз стану і перспективу;

- попереднє інвестиційне рішення;

- розробка попереднього плану реалізації проекту;

Надоинвестиционной фазі проекту випускаються 4 основні документа:

- аналіз інвестиційних можливостей;

- бізнес-план з попереднім техніко-економічним обгрунтуванням;

- уточнену техніко-економічне обгрунтування;

- доповідь щодо інвестиційних можливостей;

Інвестиційна стадія проекту містить чотири великих блоки робіт:

1) розробка проектної документації і як готувався проект матеріальної реалізації (будівництво);

2) проведення торгів, висновок контрактів, організація закупівель і постачання;

3) матеріалізаціяпроекта(строительно-монтажние роботи);

4) завершення реалізації проектних рішень;

До 1-му блоку ставляться:

- розробка плану проектно-дослідних робіт;

- підготовка завдання розробці створення техніко-економічного обгрунтування;

- розробка ТЕО;

- узгодження, експертиза і запровадження ТЕО, і навіть завдання проектування;

- прийняття своє рішення про інвестування;

- відведення земельної ділянки під будівництво;

- підготовка завдання розробці проекту виконання робіт;

- розробка плану реалізації проекту;

Ко 2-го блоку ставлятьсяследуюшие роботи:

- проведення тендерів і висновок контрактів для проведенняпроектно- дослідницьких робіт;

- планування поставки устаткування і виконання підрядних робіт;

- розробка планів (графіків) поставки устаткування;

До 3-го блоку ставляться такі роботи:

- розробка оперативних планів матеріалізації проекту (будівництва);

- складання різних графіків використання робочої сили в, машин і устаткування;

- постачання ресурсів немає і матеріалів;

- матеріалізація проекту (виконання будівельно-монтажні роботи);

- моніторинг контроль;

До4-му блоку ставляться такі роботи:

- пуско-налагоджувальні роботи;

- здавання об'єкта замовнику;

- мобілізація ресурсів немає і аналіз результатів реалізації проекту;

Стадія експлуатації містить такі етапи проекту:

- експлуатація;

- помешкання і розвиток виробництва;

- закриття проекту (демонтаж, ліквідація);

Значимість кожної стадії (фази) проекту оцінюють потрудозатра-там п'ять фазах проекту:

- розробка концепції – 2-3%;

- планування проекту – 4-5%;

- проектування – 10-20%;

- матеріалізація проекту – 60-70%;

- закриття (ліквідація) проекту – 10-12%.

Ці 5стадий(фаз) відбивають типовий «життєвий цикл» правильно побудованого проекту. Рішення на продовження проекту необхідно після закінчення кожної із перших 3-х фаз, але в четвертої і п'ятої фазах рішення приймається до початку кожної фази. Усі вищезазначені стадії (фази) проекту є своєріднимиминипроектами з деякими цілями, обмеженнями і підходами до управління. Успішне закінчення кожної фази – це віха проекту, контрольна точка його виконання. Наприклад, можна привести склад стадій проекту реальної фірми для розробки програмного забезпечення:

         З>тадии проекту фірми Digital Design

Кожен проект - це унікальна завдання, що її вирішуємо, використовуючи весь свій аналітичний, технологічний і інженерний потенціал. Управління проектом ввозяться відповідності до принципів, розробленими Project Management Institute. Глава департаменту розробки програмного забезпечення Digital Design Анатолій Суркіс має статусPMP (Project Management Professional), і дійсних членів Project Management Institute.

Методологія розробки ПО в Digital полягає вRUP і моделі MicrosoftSolutionFramework. Наша технологія сертифікована щодо відповідності стандартам ISO 9001:2000 іCMMILevel 3.

Типовий проект включає у собі такі стадії:

Аналіз

Проектування

Реалізація

Тестування

Впровадження й підтримка

Аналіз

Аналізуючи цей етап з замовником працюють наші експерти за створенню програмних систем. Клієнту досить надати список бізнес цілей, які перероблені аналітиками в формалізований документ - меморандум, у якому основні вимоги до розроблюваної системі.

Аналітики Digital Design працюють у безпосередньому контакту з клієнтом, досконально обговорюючи деталі функціональності системи, що створює міцний фундамент для процесу розробки та гарантує 100% якість. Результатом цього етапу є оцінка часу й ресурсів розробки. Контракт підписується лише тоді, якщо боку дійшли майже повної згоди переважають у всіх аспектах проекту.

Проектування

Роботу цьому етапі здійснює група проекту, куди входять

- керівник проекту,

-бизнес-аналитики,

- системні аналітики,

- розробники,

- технічні письменники,

- дизайнери графічного інтерфейсу.

Етап проектування відбувається на тісній взаємодії зі співробітниками замовника, часом організується спільна робочу групу, куди входять представники замовника і музиканта, і діюча протягом усього проекту. Контакт підтримується у вигляді e-mail,instantmessaging, тілі - івидео-конференций.

Під час проектування активно використовуютьсяcase-средства, процес розробки регламентований і спирається настандартизованние моделі розробки ПО, такі якRUP.

На етапі проектування деталізується функціональна специфікація системи: проробляється архітектура системи, визначаються вимоги до апаратному забезпечення, набір організаційних заходів, необхідні впровадження системи.

Реалізація

Процес розробки організований відповідність до моделямиинкрементого чи еволюційного типу життєвого циклу ПО з допомогоюпрототипирования. Звіти про перебіг проекту надаються клієнту щотижня, а всередині групи проекту - щодня. Вихідний код коментується й тепло зберігається базі даних MicrosoftVisualSourceSafedatabase.

Керівник проекту уточнює з замовником всі деталі, виробляється демонстрація прототипів рішення прикладів користувальницького інтерфейсу, про те, щоб врахувати все побажання замовника на стадії розробки, а чи не на стадії експлуатації.

Результатом етапу розробки є робоча версія продукту.

Тестування

Внутрішнє тестування.

Потому, як етап розробки завершено, робоча версія продукту проходить зване внутрішнє тестування групі проекту, яку здійснювався керівником проекту і/або системними аналітиками.

Мета внутрішнього тестування - переконатися у тому, що розроблена система з точністю відповідає функціональної специфікації.

Зовнішнє тестування.

Зовнішнє тестування здійснюється незалежної групою тестування, незалежна від керівнику проекту. Незалежність процесу тестування є основним чинником, які забезпечують якість програмного продукту.

Взаємодія групи тестування і групи проекту формалізована. Помилки, виявленітестерами у процесі тестування, заносять у базі даних, доступну як групі тестування, і групі проекту. У базі даних заносяться іменатестеров і розробників, що робить процес чіткопрослеживаемим і легко контрольованим. Після аналізу помилок здійснюється їх виправлення, після чого оновлена версія передається на повторне тестування. Кількість необхідних ітерацій визначається групою тестування. Закінчення етапу тестування визначається позитивним укладаннямтестера якість розробленої системи.

Впровадження й підтримка

На етапі впровадження відбувається установка системи, навчання користувачів, перевірка працездатності системи за умов. Установка системи можна здійснити самим замовником чи нашими інженерами для впровадження.

До кожного розробці Digital Design додається повний пакет документів, куди входить керівництва користувача і адміністратора, опис системи, типові сценарії роботи.Документирование здійснюється кваліфікованими технічними письменниками,сочетающими знання інформаційних технологій і навички подачі спеціальної інформації непідготовленим користувачам.

Цілодобова підтримка системи здійснюється Центром технічної підтримки. Digital Design - єдина компанія в Північно-Західному регіоні, має статус Microsoft GoldCertifiedPartnerforTechnicalSupport, який гарантує найвища якість послуг.

3. Завдання 3. Визначити найбільш доцільний варіант проекту з наступним даним:

Вихідні параметри проекту 1 варіант 2 варіант 3 варіант Відмова від проекту
1. Обсяг виробництва,тис.ед./год 10 12 9,5 4,9
2. Собівартість продукції,грн./ед 150 140 183 175
3. Рентабельність, в % 12 13 11 9
4. Капітальні вкладення, тис. грн. 360 420 270 78

Рішення:

1. Рентабельність виробництва окреслюється ставлення чистої

прибутку після оподаткування до витрат собівартості виробництва за такою формулою:

 (3.1)

де N – обсяг виробництва, од /рік;

Р - ціна реалізації одиниці виробленої продукції (без ПДВ),грн./ед;

P.S - собівартість одиниці виробленої продукції,грн./ед.;

NPR – ставки податку з прибутку, %;    

>Преобразуя вираз (3.1) отримуємо формулу для обчислення чистий прибуток після оподаткування PR:


 (3.2)

2. З урахуванням вихідних даних, чистий прибуток

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація