Реферати українською » Экономика » Продуктивність праці


Реферат Продуктивність праці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст


Запровадження................................................................................................. 2

Поняття продуктивність праці...................................................... 3

Методи виміру продуктивність праці.................................... 3

Показники, що впливають продуктивності праці......................... 5

Труднощі при розрахунку показника продуктивність праці.......... 8

Поняття эффектив ности праці............................................................... 9

Укладання........................................................................................... 12

Список використаної літератури:................................................. 13Запровадження.

 

Продуктивність праці – основний показник економічної

ефективності виробництва галузі й кожного підприємства.  

Зростання продуктивність праці означає: економію упредметненого і живого праці є однією з найважливіших чинників підвищення ефективності виробництва.

   Метою згаданої роботи є підставою розгляд продуктивність праці як економічної категорії. Тобто. варто виокремити такі завдання:

- дати визначення продуктивність праці;

- розповісти про методи виміру продуктивність праці;

- з'ясувати, які показники надають пряме і зворотне впливом геть продуктивності праці;

- виявити можливі труднощі при розрахунку показника продуктивність праці;

- розповісти поняття эффектив ность праці.


Поняття продуктивність праці.

Метою праці є отримання продукту праці, тобто. виробництво і збут конкретної продукції, продаж товарів чи надання послуги. Для працівника й трудовому колективу має значення продуктивність цієї роботи, виражена рівнем отриманого обсягу роботи з одиницю часу. І чим вищий цей рівень, тим менше доводиться витрат за одиницю часу, бо за високої продуктивності праці, що спостерігається зі збільшенням обсягу роботи, знижується рівень витрат, особливо постійних. Важливе завдання на організації праці є увагу до зростання продуктивності праці, бо за його збільшенні зростає роботи вистачить, виробленої працівником в одиницю часу, а час, затрачуване на одиницю роботи, зменшується.

Продуктивність праці — показник середнього обсягу продукту праці працівника на одиницю часу. Продуктивність праці (П) вимірюється кількістю роботи (продукції, обороту, послуг), вироблених одним працівником в одиницю часу (годину, зміну, тиждень, місяць, рік), і вираховується за формулою:

П=Про ,

   Ч

де Про — роботи вистачить в одиницю часу;

Ч — кількість працівників.


Методи виміру продуктивність праці.

Для виміру продуктивність праці застосовуються три основні методи: вартісної, натуральний та найменшою трудовою, які різняться одиницями виміру роботи.

При вартісному методі виміру продуктивність праці роботи вистачить наводиться в грошовому обчисленні.

Стоимостной метод дозволяє порівнювати продуктивності праці працівників різних професій, кваліфікацій, наприклад кондитера і кухарі, токаря і водія. Достоїнствами цього є простота обчислення, можливість порівняння рівнів продуктивності праці різних виробництв, і навіть визначення його динаміки різні періоди часу. Але недоліком методу є вплив нецінових чинників: кон'юнктури ринку, інфляції, і навіть матеріаломісткості роботи.

Натуральний метод виміру продуктивність праці застосовується у разі виробництва (випуску) однорідної продукції. Обсяг роботи у цьому випадку визначається за допомогою натуральних вимірників, як-от тонни, штуки, метри, літри та інших. Рівень вироблених робіт у натурально-вещественном вимірі є найоб'єктивнішим і достовірним показником продуктивність праці. З цього методу можна вимірювати і порівнювати продуктивності праці окремих бригад і працівників, планувати їх кількість, визначати фаховий рівень і кваліфікаційний склад, зіставляти продуктивності праці різних підприємств.

Натуральний метод виміру продуктивність праці відрізняється простотою і наочністю розрахунків. Проте його використання обмежена: не варто ним користуватися під час розрахунків продуктивність праці за тими ділянках, де проводять чи випускається різнорідна продукція, наприклад машини та інструменти. З іншого боку, не враховує зміна запасів незавершеного виробництва.

Різновидом натурального методи є условно-натуральный метод, коли роботи вистачить враховується в умовних одиницях однорідної продукції. Так, різні за ємності вагони перетворюються на двухосные, консервні банки різною ємності — в умовні банки, а різна взуття — в умовну пару. Перерахунок в умовні вимірювачі виробляється, зазвичай, з допомогою перекладних одиниць (коефіцієнтів).

Условно-натуральный метод розрахунку продуктивність праці зручний застосування, оскільки виробництво (продаж) багатьох різноманітних товарів (послуг) з допомогою перекладних коефіцієнтів можна навести в такий же вид. Наприклад, видатки реалізацію борошна, хліба і низки макаронних виробів можна сформулювати через коефіцієнти перерахунку до витрат у одного умовного кілограма хлібобулочні вироби. Такий їхній підхід наближає условно-натуральный метод до трудовому методу, основу якого вимір обсягів продукції з допомогою умовної трудомісткості виробництва або продажу товарів.

Трудової (нормативний) метод виміру продуктивність праці показує співвідношення фактичні витрати праці в певний роботи вистачить до витрат праці, належними за нормою, тобто. він характеризує ступінь виконання норми вироблення робочим. Розрахунок продуктивність праці цим методом є роботи вистачить з урахуванням нормативної трудомісткості (чел.-ч), що припадає на одиницю фактично відпрацьованого часу. При вимірі продуктивність праці трудовим методом використовуються нормативи часу виробництва одиниці виробленої продукції чи продаж одиниці товару:

Пm=Om

      Bф

де Пm — продуктивності праці, вимірювана трудовим методом;

Оm — роботи вистачить в одиницях нормативного часу роботи;

Вф — фактичне час.

Перевагою трудового методу є можливість його застосування до всіх видів робіт та надання послуг. Для використання методу необхідні нормативи часу на вид роботи, що є які завжди і скрізь. Цим методом не можна користуватися до розрахунку продуктивність праці працівників, що є на погодинної оплаті, якщо в праці не застосовуються норми часу. У масштабах економіки нашої країни громадська продуктивності праці вимірюється валовим внутрішнім продуктом (ВВП), а саме в річну середньоспискову кількість працівників, тобто. зайнятих економіки.


Показники, що впливають продуктивності праці

Продуктивність громадського праці планується і враховується загалом народному господарству. За окремими об'єднанням, підприємствам, структурних підрозділах, окремим працівникам обчислюється вироблення і трудомісткість — показник індивідуальної продуктивність праці, який відбиває витрати лише живого праці.

Вироблення — показник кількості продукції, послуг, обсягу робіт, зроблений у одиницю робочого дня робочим чи колективом робочих:

  Пв = У

          Т

де: У- обсяг продукції натуральному, вартісному вираженні чи нормо-часах;

Пв- вироблення однієї робочого;

Т- витрати робочого дня виробництва продукції;

Вироблення вважається прямим показником продуктивність праці, а трудомісткість — зворотним.

Трудомісткість — показник витрат живого праці, виражених у робочому часу, на одиницю продукту праці (продукції, обороту, послуг). Трудомісткість вимірюється, зазвичай, в нормо-часах чи фактичних годиннику, витрачених на одиницю роботи.

Залежно від способу обчислення розрізняють нормативну, планову і фактичну трудомісткість. Показники трудомісткості необхідні розрахунку рівнів продуктивність праці, оцінки ефективності застосування нових конструкцій, матеріалів і технологічних процесів, і навіть ефективності механізації робіт, коли визначаються трудові видатки одиницю або все комплекс виконаних механізмами робіт.

Показник трудомісткості є зворотним показнику продуктивність праці і вираховується за формулою:

Т=У

     Ок

де Т — трудомісткість;

У — нормативне час виконання роботи;

Ок — роботи вистачить в одиницях часу роботи.

На виробництві можна використовувати показник умовної трудомісткості продукції (робіт, послуг), при розрахунку якого застосовують перекладні коефіцієнти.

Показник трудомісткості уникає впливу сторонніх чинників. Тому фактична трудомісткість продукції (робіт) точніше, ніж показник вартісної вироблення, характеризує рівень добробуту й динаміку продуктивність праці. Найкраще користуватися показником повної трудомісткості продукції, які мають витрати всіх категорій працівників (в чел.-ч).

У кожному готовому продукті (продукції, товарі чи послузі) концентрується живий і упредметнений працю. Завдяки такому сукупного праці, основу якої перебуває живої працю працівника, створюються матеріальних цінностей. Живий працю (фізичний і розумовий) вимагає енерговитрат організму людини. При фізичному праці витрачається енергія м'язів, яка вимірюється в калоріях; при розумовому праці витрачається енергія розумової діяльності. Зрозуміло, що енерговитрати живого праці мають фізіологічні межі, які обмежують зростання продуктивності праці. Інша річ — упредметнений працю. Він характеризує втілений у предметах і засобах праці (в машинах, механізмах, устаткуванні, автоматиці та інших.) живої працю минулого. І його можливості еволюційно безмежні.

З розвитком продуктивних сил суспільства на сукупному праці закономірно знижується частка живого праці за відповідного зростанні частки упредметненого праці. Удосконалення виробництва та науково-технічний прогрес є головними умовами зростання продуктивність праці. У такому суспільстві створюються та впроваджуються принципово нові матеріали і технологічні процеси, і навіть кошти автоматизації і механізації праці.

Рівень механізації праці визначається за такою формулою:

Розум=Чм * 100%

   Чо

де Чм — кількість працівників, які більшу частину робочої зміни трудяться з засобів механізації;

Чо — среднесписочная кількість працівників.

Так розраховується рівень автоматизації праці; але відповідно чисельнику формули буде кількість працівників, які більшу частину зміни (робочого дня) використовують кошти автоматизації.

З іншого боку, застосовується другий метод розрахунку рівня механізації чи автоматизації праці (Ум,а)* - по робочому часу. І тут використовується формула:

(Ум,а)*=Ум,а * 100%

        У

де Вм,а — час працівників, чия праця механізована (автоматизовано);

У — час всіх працівників.

Підвищення рівня механізації (автоматизації) праці свідчить збільшення частки упредметненого праці та можливостях зростання продуктивність праці без збільшення витрат живого праці.

Труднощі при розрахунку показника продуктивність праці.

У категорії продуктивність праці і розрахунках цей показник є ще чимало остаточно незрозумілих моментів. Так, за величезної розмаїтті праці замало точно можна розрахувати цей показник. Наприклад, якщо його визначати по накладеної вище методиці, можна зробити скороспішний висновок, що продуктивності праці лікаря, приймаючої десять пацієнтів за годину, вище продуктивність праці іншого лікаря, приймаючої тільки восьма пацієнтів через те водночас. Так можна підійти стосовно питання про і продуктивність праці перукаря, швачки чи художника. Порівнюючи продуктивність праці продавця ювелірні вироби і продавця овочів, можна вирішити, що з першого продуктивності праці удесятеро вище, ніж в другого, тільки підставі, що у ювелірній крамниці цей показник виражається сумою, скажімо, 20 тис. крб., а овочевому — 2 тис. крб. Однак у кожному зазначеному випадку необхідно враховувати особливості праці. І це має складні підходи до розрахунків показника.

Порівняння рівнів продуктивність праці краще проводити по однорідним видам діяльності або ж використовувати відносні величини. Так оцінити наявний приріст продуктивність праці в ливарному цеху, наприклад, в розмірі 5% й у кондитерському цеху — 2% протягом року. Ці дані свідчить про більш продуктивної роботі ливарного цеху. Але й тут може бути спотворення, можливо, що базове значення продуктивність праці в ливарному цеху було занижена. Тому розрахунки продуктивність праці — це складного процесу, потребує врахування як особливостей конкретної праці, умов цієї бурхливої діяльності, а й ряду інших чинників.

Фахівці вважають, що обгрунтований підхід до визначення продуктивність праці буває у тому випадку, коли за її розрахунку дотримуються такі вимоги:

- облік всіх витрат праці в даний вид роботи;

- усунення спотворень, що з відмінностями в трудомісткості;

- виняток повторного рахунки, зокрема минулого праці.


Поняття эффектив ности праці

 

У фундаменті економічної літературі часто зустрічається ще одне схожий на продуктивності праці показник. Річ у тім, що продуктивності праці не відбиває усього спектру продуктивності праці; зокрема, вона враховує якість праці та необхідність її економного використання. Близьким за значенням до поняття продуктивність праці, а більш широким за змістом є поняття ефективності праці. Ефективність праці — це ступінь обсягу продукту праці (продукції, обороту, послуг) з урахуванням якості праці в одиницю трудовитрат. Отже, відзнакою ефективності праці від продуктивність праці служить тільки, що вона:

- відбиває економію трудовитрат;

- враховує якісну бік результату праці.

Ефективність праці буде вищою, що стоїть продуктивності праці і що менше трудовитрати тим більше ж обсязі роботи. Для підприємця важливо як хоч був роботи вистачить, виконаний працівником в одиницю часу, але те, якими трудозатратами це були досягнуто. Трудові витрати вимірюються чисельністю працівників і оподаткуванням заробітної платою. І те й інше умовно можна виміряти часом роботи. Тому, за вивченні ефективності праці розглядаються трудовитрати в одиницю часу з урахуванням її структури.

Виходить, що ефективність праці характеризує рівень використання трудових ресурсів з урахуванням обсягу, якості праці та трудовитрат для одного працівника.

Визнаючи важливість показника ефективності праці, фахівці тим щонайменше вагаються у комунікативній методиці розрахунку. Щоб знайти спільну показник ефективності праці (Еге) можна використовувати формулу:

Еге=Про*До

Ч

де Про — роботи вистачить в одиницю часу;

Ч — кількість працівників;

До — показник якості праці.

Проте, як неважко помітити, формула (5-6) безпосередньо не відбиває економію трудовитрат. Тому поруч із загальним показником ефективності праці можна використовувати його приватні показники. Такими приватними показниками ефективності праці може бути: 1) продуктивності праці і його зміни; 2) частка зміни обсягу роботи з допомогою зміни інтенсивного показника — продуктивність праці; 3) якість роботи; 4) кваліфікація працівника; 5) витрати живого праці в отриманий прибуток; 6) економія живого праці; 7) економія коштів у заробітну; 8) раціональне використання робочого дня. Натомість загальний показник ефективності праці може розглядатися як приватний показник ефективності підприємства (діяльності).


Укладання

 

Отже, можна назвати, що продуктивності праці є важливим показником продуктивності праці. Продуктивність праці вимірюється обсягом роботи одного працівника, виконаною в одиницю часу. Позитивна динаміка цей показник визначає економію трудовитрат для підприємства і до економічного зростання країни. Є різноманітні методи виміру продуктивність праці, які які мають переваги та недоліки розрахунків. Механизация і автоматизація праці дозволяють підвищити продуктивності праці при незмінних витратах живого праці. Більше загальним показником продуктивності праці є ефективність праці, що на відміну від продуктивність праці враховує економію трудовитрат і якість праці. Проте за практиці є труднощі й її розрахунку. Продуктивність праці — показник, найповніше що враховує всі економічних чинників. Він відбиває соціально-економічний рівень продуктивності праці як слідства у суспільному розвиткові країни й характеризує перспективу соціально-економічних відносин праці.


Список використаної літератури:

1. Бондар И. К. Продуктивність праці: питання теорії та практики: наук. думка, 2000 – 152 з.

2. Гурьянов С.Х., Поляков І. А., Ремизов К.С. Довідник економіста за працею: (Методика розрахунків з

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація