Реферати українською » Экономика » Прогноз розвитку галузі молочного скотарства


Реферат Прогноз розвитку галузі молочного скотарства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства та продовольства Російської Федерації

>Нижегородская державна сільськогосподарська академія

Кафедра Організації

Контрольна робота

поПланированию і прогнозу

На тему:

Прогноз розвитку галузі молочного скотарства з прикладу колгоспу

Виконала :

студентка 24 У групи

ПлатоноваС.Ю.

>Н-Новгород 2009 р.


Зміст

1. Теоретичні основи планування і прогнозування в АПК і значення планування і прогнозування за умов ринкових відносин

2. Прогнозування кількісних характеристик галузі

3. Прогноз розвитку галузі

Висновки і товарної пропозиції

Список використовуваної літератури


>1.Теоретические основи планування і прогнозування в АПК і значення планування і прогнозування за умов ринкових відносин

При формуванні системивнутрифирменного планування необхідно враховувати, що у ринкових умов всіх суб'єктів економії розвиваютьсяциклично, тобто. в певні періоди часу на підприємствах можна спостерігати спад (рецесія), або депресія (стагнація), або підйом і стабільний зростання.

Висока роль планування господарську діяльність залежить від того, що його застосування забезпечує досягнення наміченого результату, створюючи необхідне рівновагу між попитом й пропозицією, і навітьвовлекаемими у виробництві ресурсами, витратами і одержуваними виробничими і фінансовими результатами.

При плануванні для підприємства важливим етапом є визначення цілей підприємства з впровадження їхсоподчиненности. Це потрібно, щоб досягнення проміжного результату - мети нижчого рівня - наближало підприємство до досягнення кінцевого результату.

Планування є проектування бажаного майбутньої України і ефективних шляхів ним звершене.

Так планування одна із основних елементів організації та економіки підприємства. З його допомогою ми можна домогтися кращого результату, істотного зниження ризику в господарської діяльності й більш рівні здійснювати контролю над ходом виробничого процесу.

Планування – процес підготовки управлінського рішення, заснований на обробці вихідної інформації та до складу якого: вибір мети, визначення засобів і шляхів її досягнення і вироблення альтернативних рішень.

Прогноз – ценаучно–обоснованное судження можливий стані об'єкта у майбутньому, про альтернативних шляхах і термінах його існування.

Процес прогнозування є складання прогнозу розвитку, становлення чого – або виходячи з старанно вивчених даних.

Планування одна із основних елементів організації та економіки підприємства. З його допомогою ми можна домогтися кращого результату, істотного зниження ризику в господарської діяльності й більш рівні здійснювати контролю над ходом виробничого процесу.

Під методикою планування розуміють сукупність методів, прийомів, послідовність здійснення розрахунків обгрунтування можливостей розвитку підприємства з урахуванням оптимального взаємодії всіх згаданих чинників виробництва.

Щоб планувати розвиток деяких галузей і окремих видів виробництва, потрібно реально оцінювати можливостіресурсообеспечения, розглядати варіанти змін у технології, організації та техніці. І тому використовуютьсявзаимоувязанние нормативи й різноманітні методи планування:

1. Нормативний (техніко-економічний розрахунок);

2. Система аналізу та синтезу;

3. Балансовий;

4.Экономико–математические методи лікування й моделі;

5. Експертне (оціночний).

Залежно від тимчасового періоду, який розробляються плани, вони поділяються на довгострокові, середньострокові, короткострокові. До них належать перспективні, річні й оперативніші. Виходячи з цього їхній вміст різниться.

Перспективні плани визначають напрям, масштаби і темпи економічного та розвитку підприємства кілька років вперед. Вони на пошуку оптимального варіанта, т. е. на прогнозі максимального виробництва при мінімальних витратах праці та коштів.

Основною метою плану є забезпечення необхідного рівня соціального розвитку колективу.

Перспективні плани розробляються, зазвичай, на тривалий час мають все найважливіші елементи діяльності підприємства:

1. Формування системи цілей розвитку підприємства у плановому періоді;

2. Аналіз розвитку підприємства у базисному періоді і виявлення його слабких і сильних сторін з урахуванням кон'юнктури, і розвитку ринку;

3. Визначення складу і характеристика виробничих ресурсів підприємства, наявних початку планового періоду й тих, які можна створені у плановому періоді;

4. Обгрунтування обсягу і структури своєї продукції в плановому періоді;

5. Узгодження потреби у виробничих ресурсах зі своїми наявністю;

6.Расчет змінних витрат за видами виробництв і постійних витрат підприємства;

7. Прогнозування розміру внеску отримати відшкодування постійних витрат і чистого прибутку підприємства;

8. План інвестицій;

9. Розробка фінансового плану.

Поточний план розробляється однією рік і від перспективного найбільш наближеними до реальності варіантами рішення поставлених у передбаченні завдань. З іншого боку, в поточних планах відбиваються можливі зміни у складі - й поєднанні виробничих чинників, і навіть вносяться, якщо це потрібно, корективи в види й способи виробництва.

Оперативні плани охоплюють найкоротший період часу та є конкретні заходи щодо рішенню виробничих завдань найбільш відповідальні види польових і тваринницьких робіт чи щодня. Їх становлять терміном щонайменше року. Вони включають:

- робочі плани з періодам робіт. Їх становлять на фактичні

 посівні і збиральні площі у господарстві;

-декадние, місячні, квартальні плани у тваринництві;

- плани - наряди – завдання конкретним виконавцям з проведення робіт.

У методичному плані найбільшу складність представляють перспективні і поточні плани. Їх розробка потребує певної послідовності і узгодженості між окремими елементами, тому тут часто використовуютьсяекономико–математические методи.

Сучасні підходи до планування з урахуваннямекономико–математического моделювання виробничих систем. Сільськогосподарське виробництво представляє складну сукупність підприємств, галузей, пов'язаних між собою. З погляду економічної кібернетики, сільському господарстві може розглядатися як складна динамічну систему, яких можна цілеспрямовано управляти. Економічна наука, концентруючи увагу до теорії, методологією й якісному аналізі, дедалі більше займається дослідженням кількісних взаємозв'язків. Важливим умовою її подальшого вдосконалення є оволодіння точними методами кількісного аналізу.

Планування одна із основних елементів організації та економіки підприємства. З його за допомогою можна домогтися кращого результату, істотного зниження ризику в господарської діяльності й більш рівні здійснювати контроль, над перебігом виробничого процесу.

Більшість підприємств, всі питанняпроизводственно – фінансової складової діяльності, зокрема випуск якісної продукції, скорочення й створили набір робочої сили в, пошук ринків збуту, підвищення дохідності, вирішує самостійно за умов внутрішньої і до зовнішньої конкуренції, цінової невизначеності, інфляції.

Під методикою планування розуміють сукупність методів, прийомів, послідовність здійснення розрахунків обгрунтування можливостей розвитку підприємства з урахуванням оптимального взаємодії всіх згаданих чинників виробництва.

Підприємства розробляють короткострокові, середньострокові і довгострокові плани. Тривалість планового періоду залежить від цілей, конкретних умов планування.

При стабільну роботу тривалість планового періоду можна збільшити. Чим довші плановий період, тим, у більшою мірою план набуває рис прогнозу.

Зменшення тривалості планового періоду збільшує оперативність прийняття прийняття рішень та обсяграсчетно-аналитической роботи.

Щоб планувати розвиток деяких галузей і окремих видів виробництва, потрібно реально оцінювати можливостіресурсообеспечения, розглядати варіанти змін у технології, організації та техніці.

І тому використовуютьсявзаимоувязанние нормативи й різноманітні методи планування.

Методи планування – це сукупність засобів і прийомів, з допомогою яких розробляються планові документи

Розрізняють такі методи планування:

- Балансовий метод

-Нормативно – ресурсний метод

- Математичний метод

-Программно – цільової

Планування – процес підготовки управлінського рішення, заснований на обробці вихідної інформації та до складу якого: вибір мети, визначення засобів і шляхів її досягнення і вироблення альтернативних рішень.

Залежно від тимчасового періоду, який розробляються плани, вони поділяються на довгострокові (10 і більше років), середньострокові (3 – 5 років), поточні і річні, перспективні й оперативніші. Залежно від цього їхнього зміст різниться.

Основною метою плану є забезпечення необхідного рівня соціального розвитку колективу.

Перспективні плани розробляються, зазвичай, на тривалий час мають все найважливіші елементи діяльності підприємства.

Поточний план розробляється однією рік і від перспективного найбільш наближеними до реальності варіантами рішення поставлених у передбаченні завдань.

З іншого боку, в поточних планах відбиваються можливі зміни у складі - й поєднанні виробничих чинників, і навіть вносяться, якщо це потрібно, корективи в види й способи виробництва.

Оперативні плани охоплюють найкоротший період часу та є конкретні заходи щодо рішенню виробничих завдань найбільш відповідальні види польових і тваринницьких робіт чи щодня.

Їх становлять терміном щонайменше року.

Вони включають:

- робочі плани з періодам робіт. Їх становлять на фактичні

 посівні і збиральні площі у господарстві;

-декадние, місячні, квартальні плани у тваринництві;

- плани - наряди – завдання конкретним виконавцям з проведення робіт.

Економічна наука, концентруючи увагу до теорії, методологією й якісному аналізі, дедалі більше займається дослідженням кількісних взаємозв'язків.

Важливим умовою її подальшого вдосконалення є оволодіння точними методами кількісного аналізу.

Прогноз – ценаучно–обоснованное судження можливий стані об'єкта у майбутньому, про альтернативних шляхах і термінах його існування.

Процес прогнозування є складання прогнозу розвитку, становленнячего–либо виходячи з старанно вивчених даних.

Прогнози різняться:

- в масштабах прогнозування

- за термінами

- характером досліджуваних об'єктів.

1. За масштабами прогнозування розрізняють:

- макроекономічні прогнози, стосуються всього народного господарства країни;

- міжрегіональні прогнози, стосуються розвитку окремих регіонів країни;

- міжгалузеві прогнози, стосуються розвитку народногосподарських комплексів;

- галузеві прогнози, стосуються розвитку окремих галузей;

- прогнози первинних ланок окремих підприємств.

2. По термінів прогнозування виділяють прогнози:

- оперативні (до 1 місяці), короткострокові (від 1 місяці до 1 року). середньострокові (від 1 до 5 років), довгострокові (від 5 до 20 років),дальнесрочние (понад двадцять років).

3. За характером досліджуваних об'єктів прогнози бувають:

- економічні;

- прогнози розвитку ресурсів;

- науково – технічні;

- демографічні;

- прогнози соціального розвитку.

Для прогнозування розвиткучего–либо використовують різні методи прогнозування.

Метод прогнозування – це сукупність прийомів та способів, дозволяють розробити прогноз з урахуванням аналізованої інформації.

Розрізняють інтуїтивні і формалізовані методи прогнозування.

>Интуитивние методи прогнозування засновані на інтуїції і надзвичайно логічному мисленні людини у поєднанні з кількісними методами обробки інформації.

>Формализованние методи засновані на математичної теорії, що забезпечує достатню точність прогнозу, скорочувало тривалість обробки інформації та полегшує роботу прогнозиста.

2. Прогнозування кількісних характеристик галузі

 

План виробничих підрозділів за обсягом якості й терміни виробництва називається виробничої програмою.

Виробнича програма – основна у системі планування, оскільки випускати продукцію у відповідній асортименті і вартість необхідного якості кінцевою метою виробництва.

Спочатку заплануємо валовий надій молока на2009г. І тому застосуємо методекстраполяций і проведемо вирівнювання за даними за 3 року

Планові показники продуктивності визначимо у порядку. Спочатку аналізуємо фактичний її протягом останніх 3 роки.

Таблиця 2.1. Динаміка продуктивності

Роки >Порядковий номер року (>t) Продуктивність, ц (у)

>t

>t*у

>Вировненная розрахункова продуктивність,ц(у)

2006 1 26.3 1 26.3 17.1
2007 2 25.4 4 50.8 21.5
2008 3 12.9 9 38.7 25.9
n = 3 6 64.6 14 115.8 30.3
2009

>Исчисляем середньозважену продуктивність за певний період.

>Сравниваем фактичну продуктивність 2008 р. з середньої продуктивністю трьох років.

При вирівнювання ламана лінія низки замінюється прямий, яка залежить випадкових коливань і стають ближчими до фактичним показниками.

>Уравнение такої прямої має вигляд:

Y = a +bt

де y - розрахункова продуктивність, ц;

а – базисна продуктивність, ц;

b – середній щорічний приріст продуктивності, ц;

>t – порядковий номер року.

Тут невідомими є a і b, їх визначають, вирішуючи систему лінійних рівнянь, що виводять з рівняння прямий:

y =an +bt

y =at +bt

де n – кількість років, протягом якого вивчається продуктивність;

у – фактична продуктивність за літами, ц

>Подставим дані з таблиці до системи рівнянь, знайдемо значенняa,b.

64.6 = За +6b

115.8 =6a +14b

Помножимо перше рівняння на 2, щоб коефіцієнт при а був такий само як у другому рівнянні:

129.2 = 6-а +12b

115.8 =6a +14b

З другого рівняння віднімемо перше:

 

b =-13.4 а = 48.3

>Уравнение прямий має такий вигляд:

Y = 48.3 –13.4t

>Вировненную врожайність розрахункового низки (у) знаходимо шляхом підстановки номери року у отримане рівняння.

Продуктивність2006года із першого голови становитиме:

(48.3 – 13.4 * 1) = 34.9

Продуктивність2007года із першого голови становитиме:

(48.3 – 13.4 * 2) = 21.5

Продуктивність2008года із першого голови становитиме:

(48.3 – 13.4 * 3) = 8.1

Продуктивність2009года із першого голови становитиме:

(48.3 - 13.4 * 4) = - 5.3

 

3 Прогноз розвитку галузі

Основним резервом збільшення виробництва тваринництва є зростання продуктивності тварин.

Спочатку заплануємо валовий надій молока на 2009 рік. І тому застосуємо методекстраполяций і проведемо вирівнювання за даними за 3 року.

Поголів'я корів візьмемо за 2008 рік у кількості 49 голів.

У СПК «Єдність» продуктивність на 2009 рік планувалася посреднеарифметической за 3 року й заплановано у вигляді 21.5ц/гол.

(>26,3ц/гол. +25.4ц/гол +12,9ц/гол.)

>Определим запланований валовий надій 21.5ц/гол * 49= 1054.9 ц

Таблиця 3.1

Показники Факт протягом року Прогноз
I II III
1.Надой від 1корови,ц 12.9 12.9 21.5 12.9
2. Поголів'я, гол. 49 49 49 49
>3.Валовой надій, ц 632 632 1054 696
>4.Товарность,% 72.3 72.3 80.0 75.0

При другому варіанті прогнозу заплануємо продуктивність корів по середньозваженої в останній 3 року, оскільки застосувати метод екстраполяції немає можливості( у розрахунку вийшов негативний результат)

При запланованому поголів'я корів і запланованої продуктивності корів присреднеарифметической господарство додатково отримає ц молока.

Розглянемо методику розрахунку резерву господарства рахунок недопущенняяловости маткового поголів'я.

Таблиця 3.3 Резерв збільшення виробництва молока рахунок скороченняяловости корів

Показники Загалом в господарству
>Поголовья корів, гол. 49
Середньорічний надій від 1 корови протягом року, кг. 1290
Діловий приплід:
за планом 42
фактично 37
Вихід телят на 100 корів
за планом 85
фактично 76

Щоб співаку визначити втрати молока відяловости корів, необхідно середньорічний надій від однієї корови помножити на відсоток зниження надою ялових корів та його

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація