Реферати українською » Экономика » Побудова економетричної моделі


Реферат Побудова економетричної моделі

>УРАЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>ФАКУЛЬТЕТДИСТАНЦИОННОГО ОСВІТИ

Кафедра бухгалтерського обліку, і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни «>Эконометрика»

Виконавець:

студентка групиЭУВ 15141 КК

>МурсалимоваЭ.С.

Перевірив:

Касьянов У. А.

Єкатеринбург 2006


1. Вихідні дані:

рік річні потреби свинини, кг оптова ціна за кг, $ дохід душу населення, $ витрати на обробці м'яса в %
90 60 5 1300 60
91 62 4 1300 56
92 65 4,2 1500 56
93 62 5 1600 63
94 66 3,8 1800 50

2. Завдання.

Побудувати модель виду:

3. Рішення.

Загальний вид шуканої моделі:

,

>a11,a22,b12,b21 – структурні коефіцієнти.

Е1,Е2 – похибка.

НехайЕ1=0 іЕ2=0.

Отже, рішення зводиться до пошуку відповідних структурних коефіцієнтівa11,a22,b12,b21.

Слід зазначити, що бажана модель є систему взаємозалежних рівнянь. Ранг матриці системи дорівнює максимальної кількості лінійно – незалежних змінних. У нашій системі такими єx1,x2. Достатнім умовоюиндентифицируемости системи є факт, що ранг матриці системи щонайменше числа ендогенних змінних системи без одиниці. Ранг матриці дорівнює 2, а число ендогенних змінних також дві (>у1,у2). Відповідно достатня умоваиндентифицируемости системи виконується. У зв'язку з цим, на вирішення завдання необхідно застосовувати непрямий метод найменших квадратів.

>Составим надану форму моделі:

>Виразим перемінні через відхилення від середніх рівнів.

>y1 >y2 >х1 >х2 >y1*x1 >x12 >x1*x2 >y1*x2 >x22 >y2*x1 >y2*x2
-3 0,6 -200 3 600 40000 -600 -9 9 -120 1,8
-1 -0,4 -200 -1 200 40000 200 1 1 80 0,4
2 -0,2 0 -1 0 0 0 -2 1 0 0,2
-1 0,6 100 6 -100 10000 600 -6 36 60 3,6
3 -0,6 300 -7 900 90000 -2100 -21 49 -180 4,2
0 0 0 0 1600 180000 -1900 -37 96 -160 10,2

Вирішимо систему загалом:

Отже перше рівняння має вигляд:


Отже,

Наведемо неї до виду

Загалом вигляді:

Обидва рівняння структурою однакові, отже дляу2 просто змінюємо a на b, також за цьому змінюються індекси.


>Искомая модель:


Схожі реферати:

Навігація