Реферати українською » Экономика » Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства


Реферат Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>НОУВПО

>ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІИНФРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

 

>Гуманитарно-економический факультет

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

 

з дисципліни: «Інвестиції»

тема: Політика формування інвестиційних

ресурсів підприємства


>Виполнил:

 студент 5 курсу

Групи

Прийняв:

Оцінка:_________

Підпис викладача:________

Москва 2008


Зміст

Запровадження

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства

Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства

Методи формування інвестиційних ресурсів

Укладання

Література


Запровадження

Ефективна діяльність підприємств у в довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їх розвитку і підвищення конкурентоспроможності за умов ринкової економіки значною мірою визначаються рівнем їх інвестиційної активності і діапазоном інвестиційної діяльності.

Усі напряму, і форми інвестиційної діяльності підприємства здійснюються з допомогою формованих їм інвестиційних ресурсів. Від характеру формування цих ресурсів великою мірою залежить рівень ефективності як інвестиційної, але й господарську діяльність підприємства.

У цьому роботі розглядається одна з основних питань інвестиційної діяльності підприємства - політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.

Для вивчення цього питання вивчаються деякі питання.

Спочатку розглядається поняття інвестиційних ресурсів підприємства.

Інвестиційні ресурси, формовані підприємством у процесі здійснення інвестиційної діяльності, характеризуються поруч особливостей, які у роботі.

>Формируемие підприємством інвестиційні ресурси класифікуються за багатьма ознаками, основні у тому числі наведено окремим питанням роботи.

Також представлені методи формування інвестиційних ресурсів підприємства.

Заключним етапом управління формуванням інвестиційних ресурсів у цілому в підприємству є визначення конкретних джерел залучення. Цей процес відбувається є частиною загальнішого процесу — формування фінансових ресурсів задля забезпечення всіх потреб стратегічного розвитку підприємства. Разом про те, визначення джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства має низку відмінних рис.


Поняття інвестиційних ресурсів підприємства

 

Інвестиційні ресурси є частина сукупних фінансових ресурсів підприємства, спрямованих їм реалізації капіталовкладень у об'єкти реального і фінансового інвестування.

Інвестиційні ресурси, формовані підприємством у процесі здійснення інвестиційної діяльності, характеризуються поруч особливостей. Основні з цих особливостей зводяться до чого:

1. Формування інвестиційних ресурсів, є основним вихідним умовою здійснення інвестиційного процесу.

2. Процес формування інвестиційних ресурсів підприємства у значною мірою пов'язані з процесом первинного накопичення капіталу.

3. Базою формування інвестиційних ресурсів підприємства у певної міри є та її капітал, призначений дореинвестированию.

4. Формування інвестиційних ресурсів супроводжує всю стадії життєвого циклу підприємства, пов'язані з його поступальним економічним розвитком.

5. Формування й використання інвестиційних ресурсів пов'язаний із усіма стадіями інвестиційного процесу підприємства.

6. Формування інвестиційних ресурсів підприємства є безперервний процес.

7. Процес формування інвестиційних ресурсів носить детермінований і регульований характер.

Їли говорити повніше по вище викладеним основним особливостям, то інвестування капіталу реальні нові проекти та фінансові інструменти вимагає попереднього її формування у необхідному обсязі. Без формування інвестиційних ресурсів, спрямованих фінансування інвестиційної програми чи інвестиційного портфеля підприємства, інвестиційний процес може бути здійснено.

Первісне нагромадження капіталу здійснюється, як у межах самого підприємства (під час розподілу його чистий прибуток), і у масштабах країни загалом (під час розподілу національного доходу). Нагромадження капіталу різними господарськими суб'єктами і населенням служить базою формування підприємством інвестиційних ресурсів з допомогою зовнішніх джерел. Темпи первинного накопичення капіталу багато чому визначаються рівнем економічного розвитку загалом.

Формамиреинвестируемого капіталу, що у процесі формування інвестиційних ресурсів, виступають амортизаційні відрахування по основних засобів іамортизируемим нематеріальною активам; кошти, одержані від реалізації вибувають капітальних активів; надходжень від продажу окремих фінансових інструментів інвестування та інші.

Починаючи з "народження" підприємства міста і закінчуючи його "старінням", процес створення інвестиційних ресурсів носить регулярний характер. У цьому кожна стадія життєвого циклу підприємства характеризується визначальними ознаками за темпами та джерела формування інвестиційних ресурсів.

На доінвестиційної стадії інвестиційні ресурси формуються на фінансування підготовки реальних проектів, здійснення проектних робіт, їх експертизи й т.п. На інвестиційної стадії інвестиційні ресурси формуються реалізації необхідних будівельно-монтажні роботи, придбання окремих капітальних активів чи цілісних майнових комплексів. Напостинвестиционной стадії інвестиційні ресурси формуються для експлуатаційних цілей, зокрема, на фінансування оборотних активів по запровадженим до ладу інвестиційним об'єктах.

Тоді як реальне чи фінансове інвестування може здійснюватися підприємством нерегулярно і відрізнятися істотною нерівномірністю, процес створення інвестиційних його ресурсів, є безперервним. У найбільшою мірою ця безперервність й у своїх внутрішніх джерел формування інвестиційних ресурсів — амортизаційних відрахувань і перерозподілу прибутку, яке б на виробниче розвиток. Проте безперервність процесу формування інвестиційних ресурсів значить рівномірності обсягів формування у часі. Ці обсяги може істотно коливатися у часі залежно від залучення інвестиційних ресурсів з зовнішніх джерел.

>Детерминированность процесу формування інвестиційних ресурсів характеризується його кількісної визначеністю у часі, за обсягом, структурі та іншими параметрами.Регулируемость цього процесу визначається системою конкретних дієвих методів управління інвестиціями, дозволяють досягати і підтримувати задані параметри формування інвестиційних ресурсів.Детерминируемость ірегулируемость процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства дозволяють здійснювати його за планової основі.

Формування інвестиційних ресурсів нерозривно пов'язане з цілями і напрямами інвестиційної політики підприємства. Будучи фінансової основою реалізації обраної інвестиційної політики підприємства, формування інвестиційних ресурсів виділяється, зазвичай, в самостійний цільової її блок, яким розробляються певні цільові нормативи. У окремих випадках формування інвестиційних ресурсів підприємством визначають темпи його стратегічного розвитку.

Процес формування інвестиційних ресурсів функціонуючого підприємства з допомогою прибутку (накопичення нового власного інвестиційного капіталу) здійснюється через механізми дивідендної політики (політики розподілу новоствореної прибутку). Рівень капіталізації прибутку, визначається тимчасовим перевагою її споживання, формується кожному підприємстві індивідуально з огляду на специфіку його інвестиційної роботи і умов зовнішньої інвестиційної середовища.

>Рациональная структура джерел формованих інвестиційних ресурсів дозволяє знизити рівень інвестиційних ризиків майбутньої діяльності підприємства, запобігти загрозу його банкрутства.

Можливість формування інвестиційних ресурсів підприємства багато чому визначається структурою капіталу, досягнутої на попередньої стадії його господарського циклу. Передусім це стосується формуванню додаткових інвестиційних ресурсів з допомогою позикових джерел. Між питому вагу фактично використовуваного підприємством позикового капіталу і можливими обсягами додаткового його залучення до інвестиційних цілях існує зворотна залежність. Ця особливість повинна враховуватися при прогнозуванні потенціалу темпів формування інвестиційних ресурсів.

Обсяги і джерела формування інвестиційних ресурсів багато чому визначаються вартістю їх залучення (вартістю капіталу). У цьому середньозважена вартість формованого інвестиційного капіталу повинна обов'язково зіставлятися з розміром ефекту від використання у процесі реального чи фінансового інвестування.


Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства

>Формируемие підприємством інвестиційні ресурси класифікуються за багатьма ознаками, основні у тому числі наведено на рис. 1:

- по титулу власності;

- за групами джерел залучення стосовно підприємству;

- понатурально-вещественним формам залучення;

- по тимчасовому періоду залучення;

- за національною ознакою власників капіталу;

- за цільовими скеруваннями використання;

- щодо забезпечення окремих стадій інвестиційного процесу.

Малюнок 1.

Отже, по титулу власності формовані підприємством інвестиційні ресурси поділяються на дві основні виду - власні і позикові. У системі джерел формування інвестиційних ресурсів такий поділ носить визначальний характер.

Власні інвестиційні ресурси характеризують загальну вартість коштів підприємства, які його інвестиційного розвитку і яка належить на правах власності. До власним ставляться також, безоплатно передані підприємству реалізації цільового інвестування.

>Заемние інвестиційні ресурси характеризують приваблюваний підприємством капітал у всіх його формах на поворотній основі. Усі форми позикового капіталу, використовувані підприємством в інвестиційної діяльності, є його фінансові зобов'язання, підлягають погашення Нацрада у передбачені терміни.

По групам джерел залучення стосовно підприємству виділяють інвестиційні ресурси, залучені з внутрішніх та зовнішніх джерел.

Інвестиційні ресурси, залучені з внутрішніх джерел, характеризують власні фінансові ресурси, формовані безпосередньо для підприємства задля забезпечення його розвитку. Основу власних фінансових коштів, формованих з внутрішніх джерел, становитькапитализируемая частина чистий прибуток підприємства ("нерозподілена прибуток").

Інвестиційні ресурси, залучені з зовнішніх джерел, характеризують ту частина їх, що формується поза межами підприємства. Вона охоплює приваблюваний із боку власний, так позиковий капітал. Склад цієї групи джерел формування інвестиційних ресурсів величенький і буде докладно розглянутий у розділах.

Понатурально-вещественним формам залучення сучасна інвестиційна теорія виділяє такі види інвестиційних ресурсів: інвестиційні ресурси в грошової форми; інвестиційні ресурси у фінансовому формі (у вигляді різноманітних фінансових інструментів); інвестиційні ресурси в матеріальної формі; інвестиційні ресурси в нематеріальної формі. Інвестування капіталу цих формах дозволено законодавством під час створення підприємств, збільшенні обсягу їхніх статутних фондів.

Інвестиційні ресурси в грошової форми є поширеним їх виглядом,привлекаемим підприємством. Універсальність цього виду інвестиційних ресурсів в тому, що вони охоче може бути трансформовані на будь-яку форму активів, необхідних підприємству реалізації інвестиційної діяльності.

Інвестиційні ресурси у фінансовому формі залучаються підприємством як різноманітних фінансових інструментів, внесених у його статутного фонду. Такими фінансовими інструментами можуть виступати акції, облігації, депозитні рахунки і сертифікати банків тощо їх види. У виконанні вітчизняної господарської практиці залучення капіталу фінансової формі в інвестиційних цілях використовується підприємствами дуже рідко.

Інвестиційні ресурси в матеріальної формі залучаються підприємством як різноманітних капітальних товарів (машин, устаткування, будинків, приміщень), сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо.

Інвестиційні ресурси в нематеріальної формі залучаються підприємством як різноманітних нематеріальних активів, які мають речової форми, але безпосередньо беруть у його господарської діяльності й формуванні прибутку. До цього виду інвестованого капіталу ставляться права користування окремими на природні ресурси, патентні права використання винаходів, "ноу-хау", права на промислові зразки і моделі, товарні знаки, комп'ютерні програми розвитку й інші нематеріальні види майнових цінностей.

По тимчасовому періоду залучення виділяють такі види інвестиційних ресурсів.

Інвестиційні ресурси, залучені на довгостроковій основі. Вони складаються із власного капіталу, і навіть з позикового капіталу з терміном використання понад рік. Сукупність власної родини та довгострокового позикового капіталу, сформованого підприємством в інвестиційних цілях, характеризується терміном "перманентний капітал".

Інвестиційні ресурси, залучені на короткостроковій основі. Вони формуються підприємством на період до один рік задоволення тимчасових інвестиційних потреб.

По національну приналежність власників капіталу виділяють інвестиційні ресурси, формовані з допомогою вітчизняного і іноземного капіталу.

Інвестиційні ресурси, формовані з допомогою вітчизняного капіталу, характеризуються найбільшим числом джерел. Цей вид інвестиційного капіталу, як прищепило, доступніший підприємствам малого середнього бізнесу.

Інвестиційні ресурси, формовані з допомогою іноземного капіталу, забезпечують переважно реалізацію великих реальних інвестиційних проектів підприємства, пов'язані з їх перепрофілюванням, реконструкцією чи технічним переозброєнням. Хоча обсяг пропозиції капіталу на світовому його ринку досить значне, умови його залучення вітчизняними суб'єктами господарювання у цілях дуже обмежені з високого рівня економічного і політичного ризику для іноземних інвесторів.

По цільовим напрямах використання виділяють:

Інвестиційні ресурси, призначені від використання у процесі реального інвестування. Їх об'єм і структура плануються роздільно в кожному реальному проекту у межах сформованої інвестиційної програми підприємства.

Інвестиційні ресурси, призначені від використання у процесі фінансового інвестування. Їх залучення підпорядковане цілям формування чи реструктуризації портфеля фінансових інструментів інвестування підприємства.

По забезпечення окремих стадій інвестиційного процесу. У цій ознакою виділяють такі види інвестиційних ресурсів:

- інвестиційні ресурси, щоб забезпечитипрединвестиционную стадію.

- інвестиційні ресурси, щоб забезпечити інвестиційну стадію.

- інвестиційні ресурси, щоб забезпечитипостинвестиционную стадію.

Таке поділ інвестиційних ресурсів використовується у процесі забезпечення окремих реальних інвестиційних проектів.

Рівень ефективності інвестиційної діяльності підприємства багато чому визначається цілеспрямованим формуванням його інвестиційних ресурсів. Основною метою формування інвестиційних ресурсів підприємства є задоволення потреб у придбанні необхідних інвестиційних активів і оптимізація їх структури з позицій забезпечення ефективних результатів інвестиційної діяльності.

З урахуванням цього процес створення інвестиційних ресурсів підприємства будується з урахуванням принципів як-от:

- Облік розвитку інвестиційної діяльності підприємства. Процес формування обсягу й структури інвестиційних ресурсів підпорядкований завданням забезпечення інвестиційної діяльності як у початковій стадії інвестиційного процесу, а й у найближчій перспективі його розвитку. Забезпечення цієї перспективності формування інвестиційних ресурсів підприємства досягається шляхом їх планування у межах всіх стадій інвестиційного процесу.

- Забезпечення відповідності обсягу залучуваних інвестиційних ресурсів обсягу інвестиційних потреб підприємства. Загальна потреба у інвестиційних ресурсах підприємства полягає в розрахунках обсягів реального і фінансового інвестування на тому чи іншому плановому періоді. Відповідно обсягу цих потреб, диференційованих у часі, повинен формуватись та обсяг інвестиційних ресурсів. Між цими два показники повинна забезпечуватися балансова зв'язок з кожного з інтервалів загального планового періоду.

- Забезпечення оптимальної структури інвестиційних ресурсів з позицій ефективності інвестиційної діяльності. Умови формування високих кінцевих результатів інвестиційної діяльність у значною мірою залежить від структури сформованих інвестиційних ресурсів, які забезпечують як реальне, і фінансове інвестування. Оптимальна структура інвестиційних ресурсів забезпечує фінансову рівновагу розвитку підприємства у процесі здійснення інвестиційної діяльності, тоді як неоптимальний її варіант генерує ризики порушення фінансової стійкості й неплатоспроможності підприємства.

- Забезпечення мінімізації витрат з формуванню інвестиційних ресурсів із джерел. Така мінімізація витрат ввозяться процесі управління вартістю капіталу, залучуваного в інвестиційних цілях, і на максимізацію суми чистої інвестиційної прибутку. Між показниками середньозваженої вартості залучення інвестиційних ресурсів немає і сумою чистої інвестиційної прибутку існує зворотна залежність.

- Забезпечення високоефективного використання інвестиційних ресурсів у процесі інвестиційної діяльності.Формируемие інвестиційні ресурси, тимчасово які використовуються в інвестиційному процесі, втрачають свою вартість у часі від інфляції й на інших причин. Тож формування та використання інвестиційних ресурсів може бути максимально синхронізований у часі щодо окремих інтервалам планового періоду. Така синхронізація забезпечується у процесі оптимізації грошових потоків підприємства з інвестиційної діяльності.

Реалізація цих принципів становить основний зміст процесу управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства.


Методи формування інвестиційних ресурсів

 

Першим етапом управління формуванням інвестиційних ресурсів, є визначення загального обсягу реалізації інвестиційної діяльності підприємства, і навіть їх структури за співвідношенням власних і позикових їх видів. Обидва ці показника визначаються з урахуванням відповідних прогнозних розрахунків.

При прогнозуванні загального обсягу інвестованих ресурсів підприємства на майбутній період слід, передусім, враховувати, що показник формується у межах певних мінімальних і максимальних кордонів. Можливе полі формування цей показник представлене рис. 2.

Мінімальною кордоном обсягу формування інвестиційних ресурсів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація