Реферати українською » Экономика » Політика ціноутворення на промисловому підприємстві


Реферат Політика ціноутворення на промисловому підприємстві

Страница 1 из 10 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1 Політика ціноутворення на промислове підприємство

1.1 Основи цінової газової політики підприємства

1.2 Методи ціноутворення, використовувані трапилося в ринковій економіці

1.3 Собівартість і прибуток, як складові оптової ціни

виробництва

2 Аналіз ціноутворюючих чинників

2.1 Аналіз собівартості продукції, як однією зі складових ціни

2.2 Аналіз прибутку підприємства

2.3 Методи формування оптової ціни виробництва

3 Методи підвищення ефективності виробництва з допомогою цінових чинників

3.1 Аналіз собівартості по техніко-економічним чинникам

3.2 Аналіз зміни ціни під впливом нової політики

ціноутворення для підприємства

3.3 Зміна прибутку під впливом ціноутворюючих чинників

Укладання

Перелік посилань


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Перед усіма комерційними і багатьма некомерційними організаціями постає завдання призначення ціни на всі свої товари та. У разі ринку ціноутворення є дуже складно процесом, схильна впливу багатьох факторів, і, звісно, базується як на рекомендаціях маркетингу. Але вибір загального напрями у ціноутворенні, підходів до визначення ціни нові, і вже випущені вироби і комунальні послуги збільшення обсягів реалізації, товарообігу, підвищення виробництва та зміцнення ринкових позицій підприємства є функцією маркетингу. Ціни і цінову політику – одне з головних складових маркетингової діяльності, роль якій усе більш зростає.

Ціни перебувають у тісній залежності коїться з іншими перемінними маркетингу і правоохоронної діяльності фірми. Від цін великою мірою залежить досягнуті комерційні результати, а вірна чи помилкова цінову політику надає довгострокове (позитивне чи негативне) вплив протягом усього діяльність фірми. Особливо велике значення ціна набуває під час встановлення ціни на всі новий товар, старий, за зміни просування товару та інших випадках, що з конкурентної боротьбою. Прийняття ціни товару істотно пов'язані з цілями підприємства міста і політикою у ціноутворенні, ні з різними чинниками. Суть цілеспрямованої цінової газової політики у тому, щоб встановлювати на товари фірми такі ціни, і так варіювати ними на залежність від становища над ринком, аби оволодіти його певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутків і вирішувати інші стратегічні й оперативніші завдання. При визначенні загальної цінової газової політики окремі рішення (взаємозв'язок ціни товари у межах асортименту, використання спеціальних знижок та інших змін цін, співвідношення своїх цін, і цін конкурентів, метод формування ціни нові товари) ув'язуються в інтегровану систему.

Розрізняють активну і в пасивну цінову політику. Насправді щодо ціни сприймають різні маркетингові калькуляції. Це калькуляції ціни орієнтації на витрати, орієнтації на попит орієнтації на конкуренцію - й психологію, цільове ціноутворення.

Історично ціна завжди була основною чинником, визначальним вибір покупця. Це становище досі справедливо в бідних країнах серед незаможних груп населення стосовно продуктам типу товарів широкого споживання. Однак у останні десятиліття напокупательском виборі щодо сильніше стали позначатися нецінові чинники, такі, як стимулювання збуту, організація розподілу товару і постачальники послуг клієнтам.

Фірми підходять до проблем ціноутворення по-різному. У дрібних фірмах ціни часто встановлюються вище керівництво. У великі компанії проблемами ціноутворення зазвичай займаються управляючі відділень та управляючі з приводу товарнихассортиментам.

Побудова обліку виробничих витрат і вибір методівкалькулирования собівартості продукції (робіт, послуг) значною мірою залежить від особливості галузі, типу, і виду виробництва, характеру, їх організації та технологічного процесу, розмаїття вироблюваної продукції, виконуваних робіт і надання послуг, масовості випуску, об'єктівкалькулирования, структури організації та інших умов. Викладене визначає порядок документального оформлення витрат, угруповання і систематизації даних первинних документів, побудова аналітичного обліку, способи обчислення собівартості конкретних видів продукції (робіт, послуг). Побудова обліку витрат залежить також від того, яка інформація необхідна до ухвалення управлінські рішення


1. ПОЛІТИКАЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НАПРОМЫШЛЕННОМ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Основи цінової газової політики підприємства

Цінова політика багатьох підприємств України нерідко виступає недостатньо кваліфікованої. Найчастіше трапляються такі помилки: ціноутворення надмірно орієнтоване на витрати; ціни слабко пристосовані зміну ринкової ситуації; ціни недостатньоструктурируются різноманітні варіантів товару і сегментам ринку виробництва і інші. Нерідко них ведуть до істотним збитків, котрий іноді до банкрутства підприємств. Дані недоліки викликані багато в чому спадщиною планової економіки, коли визначалися директивно або тільки з урахуванням витрат [1].

Раніше всім державних підприємств, була характерна єдина методика ціноутворення, що здійснювалася з урахуванням господарського розрахунку.

Господарський розрахунок - одне з економічних категорій, властивихтоварно-денежному виробництву. Він дає змогу правильно узгоджувати видатки виробництво з його результатами. Господарський розрахунок є й методом планового ведення господарства, спрямованим чинити успішний виконання техніко-економічних показників і вибрати кращу використання всіх виробничих ресурсів.

Впровадження господарського розрахунку нашій країні почалося з відновлення націоналізованої в промисловості й розширилося у процесі здійснення п'ятирічних планів розвитку народного господарства.

Сутність господарського розрахунку у тому, що підприємства, отримавши своє розпорядження основні фонди й його оборотні кошти, повинні організувати свою виробничу діяльність те щоб, реалізуючи готової продукції, окупати свої витрати й отримувати прибуток [2].

З одержаного прибутку підприємства вносять державну плату користування виробничими фондами, виплачують банкам відсотки кредит. З іншої прибутку утворюються фонди економічного стимулювання. Це створює матеріальну зацікавленість всіх членів колективу виборювати скорочення витрат і підвищення накопичень. Що вигідно суспільству, стає вигідно колективу і кожному працюючому.

>Хозрасчет підприємства може бути дієвим, якщо його введенахозрасчетная система економічних взаємин у цехах, відділах і службах. У зв'язку з цим застосовна організаціявнутризаводскогохозрасчета.

Проте, існують підприємства, прийнявши маркетингову концепцію господарювання. Перш ніж братися до виробництву продукції певного виду, самі вони ретельно вивчають ринок: попит зважується на власну продукцію у залежність від етапу її життєвого циклу, необхідну якість, прогноз обсягу продажу, ціни конкурентів на аналогічну продукцію та ін. І потім проведених маркетингових досліджень підприємство вдається до аналізу своїх фізичних можливостей у частині необхідних обсягів продажу, можливих витрат виробництва та ін.

Ця загальну стратегію діяльності підприємства, частиною якого є цінову політику [3].

Отже, цінову політику підприємства можна охарактеризувати як сукупність економічних пріоритетів і організаційних заходів, вкладених у досягнення з допомогою цін кращих результатів господарську діяльність, забезпечення стійкого збуту й отримання достатньої прибутку. Цінова політика передбачає взаємопов'язаний облік необхідності відшкодування витрат й отримання необхідної прибутку, орієнтації на стан від попиту й конкуренції; поєднання єдиних і гнучких ціни продукцію.

Ціни є активним інструментом формування структури виробництва, надають вирішальне вплив на рух суспільного продукту, сприяють поліпшенню ефективності виробництва, впливають щодо розподілу і робочої сили в, визначають життєвий рівень.

Ринкова економіка полягає в самостійних, економічно обгрунтованихтоваропроизводителях, а них ціни – вирішальний чинник результатів виробничу краще й фінансової складової діяльності фірми. Ринок диктує жорсткі умови самовиживання. Тому правильно обрана цінову політику, грамотна тактика формування цін, економічно вивірені методи ціноутворення становлять основу успішну діяльність будь-якого підприємства, незалежно від форм власності.

Слід звернути увагу до складність формування цінової газової політики підприємства, що у ціноутворенні бере участь дуже багато торгових оборотів і торгово-посередницьких фірм по всьому шляху товару від виробника до споживача.

Підприємства, які прагнуть проводити грамотну цінову політику, передусім, вирішувати ряд завдань:

- отримання прибутку;

- завоювання ринку збуту;

- зниження витрат;

- боротьби з конкуруючими підприємствами;

- зростання обсягу виробництва та продажів.

Є два підходи до ринковому ціноутворення: встановлення індивідуальних цін або єдиних цін. Перша формується на договірній основі внаслідок переговорів між покупцем і продавцем, які забезпечують узгодження інтересів сторін. Друга характерна тим, що це покупці набувають товар по однаковою ціні. Впровадження єдиних цін всім споживачів пов'язано звичайно з особливостями ринку конкретного товару чи з складністю та великими витратами при диференціації цін. Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стандартизований продукт виробництва. У ситуації важливо, щоб масовий споживач знав ціну, порівнював її з ціною конкуруючих товарів хороших і безборонно ухвалював рішення про купівлю [4].

Цінова політика істотно залежить від цього, якою типі ринку просувається товар. Можна виділити чотири типи ринків, у кожному у тому числі стоять свої проблеми, у області ціноутворення.

а) ринок чистої конкуренції. Він складається з безлічі продавців і покупців будь-якого схожого товару. Ні окремий покупець чи продавець не надає тут особливого впливу рівень поточних ринкових цін товару. Продавець неспроможна запросити ціну вищою за ринкову, оскільки покупці можуть вільно придбати будь-яке необхідне їм кількість товару у цій ринкової ціні. Не хочуть продавці вимагати і ціну нижчою від ринкової, оскільки здатні продати товар за наявною ринкової ціні. Продавці такому світовому ринку витрачають чимало часу розробці стратегії маркетингу, оскільки до того часу, поки ринок залишається ринком чистої конкуренції, роль маркетингових досліджень, заходів із розробці товару, політики цін, реклами, стимулювання збуту та інших заходів обмежена;

б) ринок монополістичною конкуренції. Дуже специфічний ринок монополістичної конкуренції, що з безлічі покупців і продавців, які роблять угоди за єдиної ринкової ціні, а широкої гамі цін. Наявність великого діапазону цін пояснюється здатністю продавців запропонувати покупцям різноманітні варіанти товарів. Конкретні вироби можуть бути різні друг від друга якістю, властивостями, зовнішнім оздобленням. Відмінності можуть полягати й у супутніх товарам послугах. Покупці приймають до уваги різницю у пропозиціях і готові сплачувати за товари різні ціни. Щоб виділитися чимось, крім ціни, продавці прагнуть розробити різноманітні пропозиції окремих споживчих сегментів і дуже користуються практикою присвоєння товарам марочних назв, між рекламою й методами особистої продажу;

у риноколигополистической конкуренції. У разі олігополії над ринком діє небагато продавців, досить чутливих до політики ціноутворення і маркетинговим стратегіям одне одного. Продавці що неспроможні істотно проводити рівень цін, а новим претендентам дуже складно проникнути цей ринок. Тож у цьому разі конкуренція носить переважно нецінової характер.Неценовая конкуренція полягає в залученні споживача ні з допомогою зниження ціни, а й за рахунок інших чинників: поліпшення якості товарів, реклами, післяпродажного технічного обслуговування тощо. п. Коженолигополист враховує, що його ціни викликає реакцію іншихолигополистов. Тому зрослий внаслідок зниженою ціни попит розподілиться між всіма підприємствами, і підприємству, яка першою знизило ціну, дістанеться лише деякі з зрослого попиту. Якщо ж це ж підприємство підвищить ціну, інші можуть поїхати з них і тому попит з його продукцію скоротиться значно більше різко, чому це було б у разі загального підвищення цін;

р) ринок чистої монополії. Що стосується чистої монополії продавець має дуже високою ступенем контролю над ціною. Продавцем може бути як державна, і приватна регульована чи нерегульована монополія. Державна монополія з допомогою політики цін може переслідувати досягнення різних цілей. Наприклад, встановлення ціни нижчі собівартості зробить товар, має важливого значення покупцям, доступнішою. Для скорочення споживання може визначатися надто високу ціну. Ціна може бути призначена в розрахунку покриття всіх витрат чи одержання хороших доходів. Що стосується регульованої монополії держава дозволяє компанії встановлювати ціни на всі з урахуванням деяких обмежень.Нерегулируемая монополія сама може робити призначення будь-яку ціну, яку може лише витримає ринок. Проте монополіст які завжди затребувана ціну. Відповідно до законом попиту, якщо ціна зростає, то величина попиту падає, і, навпаки, за незначного зниження ціни величина попиту збільшується. Отже, якщо монополіст може свідомо підвищувати ціну, він неспроможна у своїй встановлювати обсяг попиту. “Чистий” монополіст знає: у тому, аби здати додаткову кількість продукції, необхідно знизити ціну. Отже, влада монополіста над ціною не абсолютна. З одного боку, не хоче залучати від конкурентів і прагне швидше проникнути протягом усього глибину ринку, з іншого – боїться запровадження державного регулювання.

На рішення керівництва підприємства у області ціноутворення впливають багато внутрішні і його зовнішні чинники. Маркетингові цілі й витрати підприємства слугують лише приблизними орієнтирами визначення ціни товари та. Перш ніж встановити остаточну ціну, підприємство враховує також міра державного регулювання, рівень культури й динаміку попиту, характер конкуренції, потреби оптових і роздрібних торговців, які продають товар кінцевого споживача. Не залежно від цього, як ведеться формування ціни продукцію, до уваги беруться деякі загальноекономічні критерії, що визначають відхилення рівня цін вгору чи вниз від споживчої вартості товару. Критерії ці поділяються на внутрішні (залежать від самого виробника, від діяльності його керівництва та колективу), і його зовнішні (які залежать від підприємства) [5].

Ціна і цінову політику підприємствам – другою - після товару суттєвий елемент маркетингової діяльності. Саме тому розробці цінової стратегії й цін має приділятися найпильнішу увагу від керівництва будь-якого підприємства, хоче найбільш ефективно ідолговременно розвивати своєї діяльності над ринком, оскільки кожен помилковий або недостатньо продуманий крок негайно віддзеркалюється в динаміці продажу та рентабельності.

Ціна повинна відбивати інтереси як виробників, і споживачів товарів: виробнику – відшкодування витрат з певною прибутковістю, а споживачеві – економічну зиск із експлуатації цього товару. Ціна виконує економічні функції: дисконтну, розподільну, стимулюючу і регулюючу.

Облікова функція забезпечує еквівалентність обміну, тобто. прибуток від реалізації продукції за інших рівних умов забезпечує відшкодування витрат за виробництво і, і навіть освіту прибуток обсягом, що дозволяє удосконалювати й в розвитку виробництва, підвищувати рівень життя працівників. Цю функцію ціни виконують завжди. Знаючи, у що обходиться та чи інша продукція, можна з допомогою цін узгоджувати різні її види, і навіть висловлювати в грошовому вимірі скільки завгодно продукції послуг.

>Распределительная (чи перерозподільна) функція полягає у розподілі доходу між виробниками

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Політекономія
  Політична економія. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси.
 • Реферат на тему: Політекономія
  Крива Лоренца. Валютний курс. Конвертирование валюти. Сума додаткової вартості. Дифференциальная
 • Реферат на тему: Політекономія в системі економічних наук
  Робота на задану тему:Політекономія у системі економічних наук 2005 ПланПлан. 2 Запровадження. 3
 • Реферат на тему: Політекономія
  1. >Тестові заподіяння із >ПОЛІТЕКОНОМІЇ 1. Предмет й метод >політичної >економії 1.001. >Яке
 • Реферат на тему: Політекономія
  >МІНІСТЕРСТВО >ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >Черкаський >державний >бізнес-коледж кафедра >економіки,

Навігація