Реферати українською » Экономика » Патентні дослідження


Реферат Патентні дослідження

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Російський Державний Інститут ІнтелектуальнимСобственности (>РГИИС)

КафедраПатентно-информационних досліджень, і експертизи

Контрольна робота

 

за курсом

«Патентні дослідження»

слухачам професійної перепідготовки

 заочній форми навчання

Варіант 9


Контрольні завдання слухачам заочній форми навчання

Завдання 1.

Охарактеризуйте основні етапи експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту.

Патентна чистота – це юридичне властивість об'єкта, що полягає у цьому, що не порушує які у країні виняткових прав інтелектуальної (зокрема промислової) власності, що належать третіх осіб і то, можливо вільно реалізований у нашій країні.

Зазвичай, експертиза об'єктів на патентну частоту характером та змісту виконуваних робіт входять такі стадії:

1. Формування програми майбутньої перевірки виходячи з повного обліку всіх конкретних особливостей і завдань. Вона містить оцінкупроверяемого об'єкту і умов його перевірки на патентну чистоту, вибір оптимальної методики перевірки, що у у максимальному ступені задовольняла б цих умов, і навіть підготовку усіх вихідних даних, і матеріалів щодо перевірки.

2. Проведення пошуку патентів та інших охоронні документи, що мати ставлення допроверяемому об'єкту їх вивченні і аналізі, соціальній та розгляді й оцінки від інших обставин, виходячи з яких можна зробити висновок про патентної чистоті об'єкта можливостях його реалізації.

3. Дослідження правомірності видачі патенту, готуються обгрунтовані висновки та рекомендації за результатами експертизи, виробляється документальне оформлення результатів експертизи, зазвичай, роботи з патентними фондами не потрібно.

Перша стадія експертизи включає вісім основних етапів:

Етап 1. Оцінка умов і вибір оптимальної методики експертизи даного об'єкта, визначення країн перевірки.

         Обрана методика дослідження об'єкта на патентну чистоту має забезпечити необхідну і достатню для даних умов достовірність результатів при мінімальних витратах часу та коштів. Насамперед, слід уточнити мета дослідження:

- забезпечення патентної чистоти новостворюваного об'єкта чи

- перевірка патентної чистоти вже створеного й виготовленого об'єкта.

 Обираючи методику необхідно знайти й обгрунтувати:

- об'єми та вартість поставок своєї продукції ринок, можливі претензії;

- необхідність виконання експертизи;

- країни й види ІВ, проти яких буде проведено експертизу;

- які етапи експертизи й що не обсязі доведеться виконати;

- зразкову кількість складових елементів об'єкта, потрібно перевірити;

- які патентні фонди,БД й допоміжні матеріали знадобляться щодо експертизи, види пошуку;

- кого, крім розробників даного об'єкта, слід залучити перевірці;

- де територіально здійснюватиметься друга стадія експертизи.

- орієнтовні терміни проведення робіт з стадіям і етапах.

Рекомендації з виконання етапів експертизи на патентну чистоту щодо різноманітних видів робіт представлені у таблиці 1

Таблиця 1

в.п

Найменування об'єктів чи видів робіт Етапи першої стадії експертизи Етапи другий стадії експертизи Етапи третьої стадії експертизи Примітка
12345678 12345 123
1 НДР >ппп-пппп >пнннн >нпп
2 Конструкторські роботи >пппппппп >пнннн >нпп
3 Технологічні роботи >ппп-пппп >пнннн >нпп
4 Об'єкти, реалізовані до >пппппппп >пнннн >нпп
5 Об'єкти комплектних поставок до інших держав >ппп-пппп >пнннн >нпп
6 Об'єкти капітального будівництва біля РФ >ппп-пппп >пнннн >нпп
7 Об'єкти промислового експорту >пппппппп >пнннн >нпп Для одиничних поставок етап 4 можна виключити, а етап 5 і шість виконати скороченому обсязі
8 Об'єкти біотехнології >пп-пппп >пнннн >нпп
9 >Виставочние експонати >пппппппп >пнннн >нпп Для речовин та способів етап 4 можна виключити
10 Продаж ліцензій, передача технічної документації >пппппппп >пнннн >нпп Для засобів і речовин етап 4 можна виключити
11 Проекти стандартів >пппппппп >пнннн >нпп І це, що у №10

Умовні позначення: п – виконується повному обсязі, зв – виконується, якби етапі 9 (1 етап другий стадії) встановлено наявність заважаючих патентів, (-) – не виконується

Етап 2. Вивчення особливостей патентного законодавства країн, проти яких проводиться перевірка об'єкта на патентну чистоту.

Тут слід:

1) Встановити дату набрання чинності чинного на дату перевірки патентного закону цієї країни. Що стосується, якщо зміна закону відбулося межах термін дії патенту, потрібно до уваги приймати попередній закон.

2) Встановити види інтелектуальної власності, охоронювані у цій країні.

3) Визначитиохраноспособние об'єкти, тобто. об'єкти, куди можуть бути видані охоронні документи у країні, і об'єкти, куди охоронні документи видано не можуть.

4) Розглянути вимоги до новизни різних видів ІС та до джерел її ганьбить (світова новизна, відносна світова новизна, локальна новизна)

5) Врахувати спеціальні види патентів і цікавих даних, видані у низці країн: додаткові, залежні, ввізні, попередні патенти й свідчення корисність тощо.

6) При встановленні термін дії патенту слід визначити:

- дату, з якою обчислюється термін дії;

- можливість продовження термін дії;

- порядок сплати патентної мита, анулювання і відновлення патенту;

- наявність правапреждепользования іпослепользования;

- терміни сплати патентної мита для спеціальних видів патентів;

7) вивчити процедуру розгляду заявок (явочна, перевірочна (дослідницька), відстрочена експертиза).

>8)следует врахувати, що деякі країнах дію патенти спосіб виробництва продукту поширюється і сам продукт.

9) участь країни у міжнародних союзах, конвенціях і угодах (ЄПК, ЄАПК,АОИС, та інших.).

10) ознайомитися з судовою практикою відповідних країн, що стосується

- розгляду справ про порушення прав;

- розгляду справ про скасування патентів і визнання їх недійсними.

Етап 3. Вибір технічних прийняття рішень та інші елементи, які підлягають експертизі.

Вибір технічних рішень, які слід перевірити, залежить від об'єкта дослідження та визначається:

- категорієюпроверяемого об'єкта техніки, тобто. тим, чи стосується вона до продукту чи способу;

- характером і особливостями самого об'єкта (чи представляє він собою нове розробку або вже яке випускається виріб);

- стадіями розробки конструкторської документації;

- складністю об'єкта, кількістю його складових частин 17-ї та елементів;

- обсягом випуску, можливої реалізації й експорту об'єкта;

- ступенем і термінами популярності об'єкта, його вузлів.

Етап 4. Вибір комплектуючих (готових виробів і напівфабрикатів), відомості, про патентної чистоті яких мають бути враховані. Під комплектуючими виробами розуміються виробипредприятия-поставщика, застосовувані як частину вироби, виробленогопредприятием-изготовителем. Не перевіряються комплектуючі вироби, які мають давньої популярністю. При відборі комплектуючих виробів необхідно оцінити: їх кількість, вартість, термін їхньої служби, періодичність заміни, і навіть належність до однієї або різними галузями промисловості. Головною особливістю цього етапу є відбір комплектуючих виробів чи напівфабрикатів, які можуть надати впливом геть кінцеві висновки про патентної чистоті об'єкта загалом. Відомості про патентної чистоті комплектуючих запитують в постачальників.

Етап 5. Визначення й добір технічної документації даний об'єкт щодо експертизи на патентну чистоту.

Мета цього етапу – підібрати документацію, у якій з вичерпної повнотою показані чи описані всі без винятку технічні рішення, відібрані для перевірки по патентним фондам. (робочі креслення, принципові схеми, регламент тих. Процесу…).

Етап 6. Визначення класифікаційних рубрик всім технічних прийняття рішень та інші елементи, які слід перевірити на патентну чистоту.

Мета цього етапу – встановити вичерпний перелік рубрик міжнародної (МПК,МКПО) і національної (>НКИ) систем класифікації для патентної інформації. У цьому слід враховувати, щоНКИ поділяється на галузевої і функціональний принцип.

Етап 7. Вибір патентної документації щодо перевірки.

Мета етапу – визначити кожної із багатьох країн того вигляду патентної інформації, що забезпечує можливість ознайомлення з усіма без винятку у цій країні охоронними документами (патентами, свідоцтвами) виняткового права, які належать допроверяемому об'єкту.

Спочатку проглядаються вихідних даних у пошуку патентів, потім вибираються порефератам кращі патенти обрані у вихідних даних. Обов'язковий мінімум первинних відомостей – це найменування винаходи, патентовласника автором, класифікаційний індекс, номер заявки й час її, номер патенту і заявки, номер першої заявки, країна публікації. Дата видачі патенту необхідна для країн, де термін дії обчислюється з цим дати.

Етап 8. Формування програми проведення експертизи.

Мета етапу – складання програми (регламенту), за якою проводитися дослідження патентної чистоти об'єкта. Програма складається зазвичай з таких видів робіт:

- підготовка продукції до серійного виробництва;

- підготовка продукції до експорту;

- підготовка продукції або технології на продаж її за ліцензії;

- підготовка експонатів для будь-яких виставок чи ярмарків;

- додаткові перевірки продукції і на технології на патентну чистоту, пов'язані з продажем ліцензій чи тривалим періодом часу від початку проведення початковій перевірки (1.5-2 і більше років);

- будь-які роботи, тоді як хід виконання патентні дослідження не проводилися взагалі.

Замість програми може бути розроблений регламент відповідно до ГОСТу Р. 15011-96.

Друга стадія експертизи включає п'ять основних етапів:

Етап 1. Пошук патентів та інших охоронні документи, що мати ставлення допроверяемому об'єкту.

Етап 2.Систематизация, попередня оцінка та відбір виявлених патентів, перевірка їх дійсності.

Етап 3. Докладний аналіз відібраних патентів.

Етап 4. Пошукпатентов-аналогов та його аналіз.

Етап 5. Перевірка правомірності видачі «заважаючих» патентів.

З стадії обов'язковим є етап 1. Він може відбутися як предметного, фірмового чи змішаного пошуку. До того ж пошукпатентов-аналогов, пошук для встановлення правового статусу охоронного документа, пошук з метою визначення правомірності видачі охоронного документа,нумерационний пошук

Остання стадія експертизи на патентну чистоту включає три етапу:

Етап 1. Оцінка можливого обсягу претензій власника порушеного патенту.

Етап 2. Висновок і.

Етап 3. Документальне оформлення результатів експертизи.


Завдання 2.

Виберіть за узгодженням із керівництвом організації об'єкт дослідження (пристрій, спосіб чи речовина) і проведіть самостійно такі види патентних досліджень: установлення вимог об'єкта досліджень, аналіз тенденцій розвитку та прогнозування ринку продукції, аналіз умов конкуренції, та відбір найвагоміших від використання. Результати досліджень оформите як звіту про патентних дослідженнях по ГОСТ Р 15.011-96.

 

Відповідно до ГОСТР.15.011-96 Звіт про патентних дослідженнях мусить мати: титульний лист, список виконавців, зміст, перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць, термінів, загальні дані об'єкт досліджень.

- основну (аналітичну частина)

- висновок

- докладання

Загальні дані об'єкт досліджень повинні містити: дати став проявлятись і закінчення роботи (рік, місяць); стисле опис об'єкта, призначення, сферу застосування.

Більшість у випадку входять такі розділи:

- технічний рівень культури й тенденції розвитку об'єкта

- використання об'єктів інтелектуальної власності та його правова охорона

- дослідження патентної чистоти об'єкта техніки

- аналіз діяльності госп. суб'єкта і перспективи його розвитку

          Наприкінці у випадку наводять:

- узагальнені висновки з результатам проведених патентних досліджень

- оцінку виконання роботи

- пропозиції щодо використанню результатів патентних досліджень для вдосконалення науково-технічної, виробничої продукції, послуг та розвитку діяльності підприємства.

         У додатках до звіту про патентних дослідженнях включають:

- завдання для проведення патентних досліджень;

- регламент пошуку

- звіт про пошуку

- описи винаходів, анотації та інших. довідкові матеріали.

Звіт про патентних дослідженнях стверджує відповідальний керівник роботи, який видав завдання для проведення патентних досліджень.

За погодженням із керівництвом організації об'єктом дослідження вибрано пристрій – «Камерадугогасительная». Відповідно до вищевикладеному проводитимемо патентні дослідження.

                                                                           Стверджую:

Генеральний директор

ТОВ «>Технос»

МурадовЭ.Ш.

«    »                    2008 р.


Звіт про патентних дослідженнях

тема: «Камерадугогасительная»

Виконавець ________________Половинкина Н.В.  03 квітня 2008

                                  підпис дата

Керівник підрозділи

виконавця роботи __________ШабановО.С. __________

                                                                  підпис дата

Єкатеринбург

Перелік скорочень, умовних позначень, символів, термінів

МПК – Міжнародна патентна класифікація

ППП –патентно-правовие показники

>ТЭП – техніко-економічні показники

А – заявка на винахід, опублікована

А1 – авторське свідчення СРСР

С1 – патент на винахід, заявка який не публікувалася протягом проведення експертизи (до 18 місяців)

>С2 – патент на винахід, заявка який була опублікована у протягом проведення експертизи (до 18 місяців).

>RU – Російської Федерації

US – Сполучені Штати Америки

JP – Японія

>CN – Китайська Народна Республіка

>DE – Федеративна Республіка Німеччина

Зміст:

1. Загальні дані об'єкт досліджень

2. Основна (аналітична) частина

2.1Рубрики МПК

2.2 Аналіз тенденцій розвитку та прогнозування ринку продукції

2.3 Аналіз умов конкуренції

2.4 Відбір найвагоміших винаходів

3. Укладання

4. Додатка

4.1 Додаток 1. Завдання проведення патентних досліджень

4.2 Додаток 2. Регламент пошуку

4.3 Додаток 3. Звіт про пошуку.

1.         Загальні дані об'єкт дослідження

Камерадугогасительная – одне з найбільш відповідальних вузлів електричних вимикачів постійного і перемінного струму. Камерадугогасительная – цей прилад, що використовується гасіння електричної дуги, що виникає приразмикании контактів вимикачів, при відключенні цими вимикачами струмів короткого замикання чи перевантажень в ліній електропередач, а як і відключення в номінальних режимах роботи. Основну вимогу до досліджуваного об'єкту – надійне і запропонував ефективне гасіння дуги у сфері камери.

Область застосування – електротехніка, саме лінії постійного і перемінного струму на напруга до 1000 Вольт і від.

>Электротехническое підприємство ТОВ «>Технос» займається вивченням, проектуванням і дослідженнямдугогасительних камер протягом вже десятиріччя. Наукові розробки у сферідугогашения призводять до вдосконалення і технологічної модернізації конструкційдугогасительних камер, як власного виробництва, і відомихразработок-аналогов у цій галузі.

2.         Основна (аналітична) частина.

2.1       >Рубрики МПК

Під час проведення патентних досліджень у сфері створення новихдугогасительних камер і вдосконалення відомих конструкцій бралися до уваги опубліковані патентні документи з наступним рубриках Міжнародної патентної класифікації (МПК):

М 01 – Основні елементи електричного устаткування

М01В 3/12 –Кабели; провідники; ізолятори; вибір матеріалів щоб одержати необхідних характеристик електричної провідності, ізоляції і діелектричним постійної. Електричні ізолятори і ізолюючі тіла, відмінні ізоляційним матеріалом; вибір матеріалів ролі ізоляції чи діелектриків, ...кераміку

>H01H - Електричні перемикачі (вимикачі); реле; селекторні устрою; устрою захисту від аварій (контактні кабелі)

H 01 H 9/30 – 9/44

>H01H 9/30

    .устрою гасіння чи запобігання освіти дуги міжтоконесущими елементами

>H01H 9/32

    ..ізолюючі тіла, запроваджувані між контактами

>H01H 9/34

    ..нерухомі
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація