Реферати українською » Экономика » Звіт по виробничій практиці (готельна справа)


Реферат Звіт по виробничій практиці (готельна справа)

Страница 1 из 10 | Следующая страница

>Реферат

Загальний обсяг звіту по переддипломної практиці, не враховуючи інформаційних джерел постачання та додатків становить 75 сторінок, кількість малюнків 12, кількість таблиць 25.

Ключове слово: управління, організація, управлінський працю, менеджер, аналіз, планування, контроль, порядок, регламент, посадові обов'язки, маркетинг, фінансове становище, персонал, вертикальна структура горизонтальна структура, підпорядкованість, ефективність.

Виконано аналіз організації управлінської праці для підприємства розміщення. Намічено основних напрямів вдосконалення організації праці менеджерів цьому підприємстві. Внесено пропозиції щодо оцінці особистих ділових якостей управляючих, і навіть виконавців - співробітників.

Можливо корисний підприємствам, працюючих у сфері розміщення й туризму.


Зміст

>Реферат. 1

Запровадження. 3

Розділ 1. Характеристика діяльності об'єкта практики. 6

Розділ 2. Характеристика функціональних підсистем.. 16

Розділ 3. Характеристика функціонування об'єкта практики в ринкових умов. 29

Розділ 4. Характеристика проблеми, що становить рамках дипломного проекту 40

Розділ 5. Пропозиції у вирішенні поставленої проблеми.. 46

Укладання (Висновки) 66

Список використаних джерел. 72

Додаток 1. 75

Додаток 2. 87


Запровадження

Ефективність управлінські рішення впливає життя кожної індивіда і що вище рівень прийнятих рішень, тим вища їхня перед суспільством. Сучасний менеджмент України має потребу в кваліфікованих, грамотних управляючих. Підготовкою управлінців сьогодні зайняті численні вузи різної акредитації. Кількість таких вузів і програм підготовки зростає, але що рівень управлінських кадрів залишає бажати кращого. Можливо, це відбувається, оскільки, в шановних навчальних закладах чимало часу приділяється викладу різних теорій і методів управління, але не уваги присвячено практичним процесам організації ефективного управлінської праці. Саме оцінка праці менеджера по кінцевим результатам, втіленим у реальні справи фірми дозволяє визначити ефективність витрачених зусиль. Сприяє досягненню результатів правильна організація управлінської праці.

Перелічені вище міркування дозволяють підтвердити актуальність здійнятого роботі теми.Исследованность цієї проблеми у вітчизняній й зарубіжної літературі невеличка, цю тему у невеликому висвітлюється на роботах, таких дослідників, якГумеев В. Г. [5], Мартиненко М.М. [10],Багиев Г.Л. [13],Папирян Г.А. [17], БазаровТ.Ю. [29],Поршнева О.Г. [30].

Безпосереднім об'єктом дослідження, у переддипломної роботі виступає реально чинне в ринкових умов підприємство – підприємство туристської галузі ТОВ «Туристична база «Схід»», розташована за адресою: 98000, Автономна республіка Крим, р. Судак, вул. Морська 23. Правовий статус об'єкта - суспільство з обмеженою відповідальністю, форма приватна.

Метою практики є закріплення теоретичних знань і придбання практичний досвід і навиків з даного напряму менеджменту. Метою висвітлення звіті є відбиток забезпечення і напрямів вдосконалення управлінської праці на конкретному підприємстві сфери розміщення.

Досягнення поставленої мети передбачається виконати комплексний аналіз діяльності що був підприємства з наступних напрямах:

уявити характеристику діяльності об'єкта практики з таких напрямів, як історію створення об'єкта дослідження, масштаб підприємства, організаційна та виробнича структура управління, аналіз господарську діяльність;

характеристика функціональні підсистеми об'єкта практики (маркетинг, сервіс, персонал, фінансово-економічне становище, інвестиційний ресурс, комерційні функції, особливості комунікаційного процесу;

проаналізувати функціонування об'єкта практики в ринкових умов (суть і чинники конкурентоспроможності, ступінь впливу бізнес конкурентних сил, оцінка чинників ризику, оцінка організації праці працівників і їх стимулювання, дисциплінарний аспект управління персоналом);

оцінку проблеми, що становить рамках дипломного проекту;

розкрити зміст пропозицій з рішенню виділеної у межах дипломного проекту проблеми.

Методика виконання дипломної роботи міцно пов'язана з допомогою загальнонаукових методів, як-от аналіз стану і синтез, індукція і дедукція, систематизація і конкретизація.

Інформаційними джерелами у роботі виступає фінансова звітність, правові основи організації та управління підприємством (статут), і навіть штатний розклад і змістом посадових інструкції менеджерів і виконавців підприємства, матеріали внутрішньогосподарської та соціальній звітності підприємством.

Практична цінність роботи у тому, що запропоновані заходи можуть бути підвалинами реального вдосконалення діяльності аналогічних підприємств у сфері розміщення, туристичного й готельного бізнесу.

Структурно звіт складається з реферату, змісту, запровадження, п'яти основних розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел постачання та також додатків.


Розділ 1. Характеристика діяльності об'єкта практики

Коротка характеристика об'єкта дослідження. Місце проходження переддипломної практики – 98000, автономна республіка Крим, р. Судак, вул. Морська 23, ТОВ «Туристична база «Схід»». Керівник підприємстваШалаев Сергій Олександрович.Идентификационний код юридичної особи ТОВ «Туристична база «Схід»» 32752210.

>Организационно-правовая форма власності – суспільство з обмеженою відповідальністю. Форма власності – приватна.

Суспільство з обмеженою відповідальністю - це суспільство, має статутного фонду (капітал), розділений на частини, розмір яких визначається установчими документами. Учасники суспільства відповідають не більше їхніх вкладів.

Є свідоцтво про державної реєстрації речових ТОВ «Туристична база «Схід»» СеріяАОО, № 448742 (Додаток 1). Місцем здійснення державної реєстрації юридичної особи виступає Виконавчий комітет Судацького міської ради Автономної Республіки Крим. Дата проведення реєстрації 09.03. 2004, номер записи включення інформації про юридичну особі –1 144 120 0000 000283.

Види діяльності, відповідно доКВЕД - 55.23.0 – Надання місць для тимчасового проживання та 63.30.0 - Послуги, пов'язані улаштуванням подорожей. Підприємство зареєстроване Єдиному Державний реєстр підприємств і закупівельних організацій України, про що є дані в Довідці за номером 45-58-58/265 (Додаток 1).Институциональний сектор економіки, відповідно до класифікаторуS.11002 Приватні нефінансові корпорації.

Характеристика галузевої особливості функціонування об'єкта.

>Исследуемое підприємство належить до підприємств сфери розміщення акцій і туристської галузі. Характеристика цієї галузі народного господарства то, можливо представлена наступним даними сучасного розвитку.

Сучасна індустрія туризму є одним із прибутковими динамічних областей світового господарства. На сьогодні у ній задіяно більш як 260 млн. людина, тобто кожен десятий працівник у світі, а до 2008 року, кожен восьмий працездатний чоловік у світі буде зайнятий цього сектора економіки. Туризм дає близько 20% світового валового національний продукт, 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень і становить третину світової торгівлі послугами.

На думку експертів гроші, спрямовані на туризм, обертаються швидше, ніж у сусідніх галузях (наприклад, у промисловості), що зумовлює ефекту мультиплікації, тобто. підштовхування їм до розвитку інших галузей господарства, особливо що з туризмом. Податкові надходжень від індустрії туризму становлять близько 6% сукупних надходжень до бюджетів. Приблизно на сімдесят відсотків ця сума зростає з допомогою прибуткового податку населенні, зайнятого у галузі. Туризм надає безпосередній вплив зайнятість у суміжних галузях, наприклад, у які виготовляють устаткування, предмети на відпочинок і спорту, енергію, продовольство, у будівництві т.д. Перед внутрішнього туризму доводиться 75-80% загальної кількості туристів у світі, й за фінансовими результатами у багатьох країнах вона значно перевершує міжнародний.

У Криму ще здійснюють туристичній діяльності 479 суб'єктів підприємництва, зокрема власну базу розміщення мають 115 підприємств, власну базу харчування - 112 підприємств. Туризм –бюджетонаполняющая галузь Автономної Республіки Крим. За даними Міністерства курортів АРК, 31-ий жовтня 2005 р. у Криму побувало 5,395 тис. людина, що у 590 тисяч більше, аніж у попередньому року. (2004 року загальна кількість коливається лише на рівні 4,295 млн. чол). Організовано відпочили 3,014 млн. туристів. У цьому з 646 здравниць працює у 2004 року вже 295. Коефіцієнт завантаження працюючих здравниць становить 47,2% (торік - 39,4%). Найбільші обсяги послуг туристичних організацій, після українців, було надано громадянам Росії (71,9%) і Естонії (10,1%). Кожний третій турист у Криму - громадянин Росії, стверджують експерти, і підтверджують дані звітності. Проводять день свою відпустку на півострові жителі, і інших країнах - Білорусі, Молдови, Польщі, Німеччині, й держав Балтії. Близько 40%, тобто половина відпочиваючих організовано – іноземці.

Вочевидь, що будь-який підприємство туристської галузі у Криму за умови правильного розпорядженні засобами це прибутковий і високоприбутковий бізнес.

Аналіз організаційної структури (відповідно до формою власності). Метою діяльності ТОВ «Туристична база «Схід»» виступає розвиток нових економічних форм співробітництва, виробництво конкурентоспроможних товарів, надання різних послуг, і навіть отримання прибутку на інтересах ділянок (засновників) нашого суспільства та задоволення соціально-економічних інтересів персоналу.

У Додатку 2 наводиться Статут ТОВ «Туристична база «Схід»» (у редакції від 29.11. 2006 року).

Статут ТОВ «Туристична база «Схід»» (у редакції від 29.11. 2006 року) містить такі основні розділи

Основні становища

найменування і місцезнаходження підприємства

Засновники (учасники) підприємства

Мету й предмет діяльності

Правовий статусу товариства

Майно і статутного фонду суспільства

Учасники суспільства, його правничий та обов'язки

Перехід частини одного учасника в статутний фонд іншому учаснику суспільства

Управління суспільством, і організація праці

Облік і звітність суспільства

Внесення змін - у статут товариства

Припинення діяльності суспільства

Дослідження структури статуту ТОВ «Туристична база «Схід»» показує, що це дуже типовий документ підприємствам такої форми власності й організаційної форми.

Віддзеркалення управління у даному аспекті то, можливо представлено малюнком 1.1.


>Рис.1.1. Структура управління згідно зі Статутом

Відповідно до 9 поділу Статуту ТОВ «Туристична база «Схід»» Вищим органом управління ТОВ виступає збори учасників. Кожен учасник має кількість голосів, пропорційне його внеску до статутного фонду підприємства. Збори учасників обирає Голову ТОВ.

До компетенції зборів учасників входить рішення таких питань:

визначення основних напрямів діяльності підприємства, твердження планів і звіти про їх виконанні;

внесення змін - у Статут підприємства;

освіту й відгук виконавчого органу ТОВ;

Визначення форм контролю над діяльністю виконавчого органу;

Твердження річних звітів і балансів, розподіл прибутку;

Рішення питань придбання частини учасника;

Прийняття рішень з приводу створення благодійних організацій

Визначення організаційної структури;

Твердження договорів, вартістю вище 5 000 грн;

Встановлення розміру та форм додаткових вкладів учасників.

Виконавчим органом ТОВ є Директор, призначений зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності підприємства міста і підзвітний зборам учасників. Директор приймає працювати персонал й запевняє штатний розклад. Персонал підприємства формується переважно з України. ТОВ самостійно визначає структуру і штат, систему та Фонд оплати праці, виплату преміальних і винагород персоналу, розпорядок робочого дня,сменность роботи, надання вихідних днів, відпусток та його протяжність. Прийом працювати здійснюється за індивідуальним трудовим договорами, контрактним угодам. Діяльність роботи персоналу регулюється чинним трудовим і громадянським законодавством України, умовами договорів, угод і контрактів. Посадові інструкції працівників затверджуються Директор підприємства. Трудові суперечки розглядаються відповідно до положень законодавства.

Відповідно до 5 поділу Статуту все працівники ТОВ «Туристична база «Схід»» підлягають соціальному та медичного страхування відповідно до законами України, наймати працювати вітчизняних і зарубіжних фахівців, самостійно визначати форму, системи, величину і види оплати праці, включаючи оплату праці натуральному вигляді і в іноземній валюті. Кошти, отримані в іноземній валюті, врезультатате господарської та зовнішньоекономічної діяльності, ТОВ використовує на власний розсуд, зокрема на оплату праці співробітників, поліпшення умов праці та виплату дивідендів.

Отже, правові умови підприємства спрямовані на ефективну організацію своєї діяльності і всі соціально - економічні аспекти функціонування ТОВ «Туристична база «Схід»» відбито у Статуті підприємства.

Організаційну відповідальність за добір кадрів (визначення штатного розкладу) і наділення їх функціональними обов'язками входить до компетенції Директори ТОВ «Туристична база «Схід»». Слід зазначити, що спільне кількість працівників змінюється залежно від сезону, деякі служби в несезон зменшуються за складом працівників (служба харчування і розміщення).

За обсягами послуг, які підприємство пропонує над ринком може бути зарахувати до малим підприємствам. Також кількість працівників у залежність від сезону змінюється від 17 - до 27-29 людина.

>Организационно-производственная структура підприємства (>рис.1.2) нині входять такі основні служби, як адміністративно-господарський відділ, а нього входять директор підприємства міста і заступник директора по господарської частини. Є у складі підприємства бухгалтерська служба, куди входять три штатні одиниці. Служба розміщенняТ/Б «Схід» представлена адміністраторами і покоївкою (4 людини). Служба харчування обслуговують 8 людина. Є також працівники, які проводять те що за будинком та її комунікаціями і садом (лише три людини).

Ми, що у основі організаційної структури підприємства закладено принцип поділу функціональних обов'язків за умови вертикальної підпорядкованості (директор).


>Рис.1.2.Организационно-производственная структура управління

Функціональне управління для підприємства існує поруч із лінійним, що створює подвійне підпорядкування для виконавців. Функціональна структура має переваги та недоліки.

Таблиця 1.1. Переваги й недоліки функціональної структури управління

Переваги Недоліки

1) висока компетентність фахівців, відповідальних по здійсненню

конкретних функцій

2) звільнення лінійних менеджерів

від розв'язання окремих спеціальних

питань

3) стандартизація, формалізація і програмування явищ і процесів

4) виняток дублювання і

паралелізму у виконанні

управлінських функцій

5) зменшення в

фахівцях широкого профілю

1) надмірна зацікавленість

у реалізації цілей і завдань "своїх" підрозділів

2) складнощі у підтримці

постійних взаємозв'язків між різними функціональними

службами

3) поява тенденцій надмірної централізації

4) тривалість процедур прийняття рішень

5) щодо застигла

організаційна форма,

ніяк не реагуюча на

зміни


Аналіз господарську діяльність підприємства.

Майно підприємства, оцінений його установчим договором у розмірі – 982 529,80 грн. (>Судак-Инвест). Статутний капітал сформований наступним майном

цілісний майновий комплекс туристична база «Схід», розташована за адресою 98000, Автономна Республіку Крим, р. Судак, вул. Морська 23, - вартістю 726759.0 грн.

земельний наділ, площею 0,5962 га, розташована за адресою 98000, автономна республіка Крим, р. Судак, вул. Морська 23 (державні акти на право власності від 14.10. 2005 р., вартістю 255 770 грн (зокрема ПДВ)

право користування земельною наділом площею 0,5692 га, розташованої відомим адресою.

Протягом часу існування підприємства його майно спрямовано у основний капітал та необоротні активи. Проаналізуємо склад парламенту й структуру майна підприємства, показники економічної діяльності, використовуючи звітність підприємства – його Баланс

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація