Реферати українською » Экономика » Особливості та перспективи корпоратизації підприємств


Реферат Особливості та перспективи корпоратизації підприємств

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ

>КОРПОРАТИЗАЦИИ ПІДПРИЄМСТВ

 


 

Зміст

Запровадження

1. Етапи корпоратизації

2.Корпоратизированное підприємство, товариство, корпорація

3. Підприємництво

4. Переваги АТ

5. Сфера застосування корпоратизації

6. Приватизація

7. Процедура корпоратизації

8. Холдинговою компанією

Висновки

Література

Додатка


 

Запровадження

Одна з основних напрямів економічної політики - політика інституціональних перетворень, націлена формування раціональної багатоукладної економічної системи з допомогою трансформації відносин власності, роздержавлення, приватизації, державної та питаннями захисту всіх форм власності і господарювання в ринкових умов, зокрема у умовах глобалізації світової економіки. Важливим засобом цього напрями є корпоратизація. Як зазначають Р. Фрідман, А.Рапачинский і Дж. Ерл термін "корпоратизація" вживається України для характеристики процесів, у яких підприємства стають до певної міри незалежними від державні органи. Початок корпоратизації України було покладено Указом президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 р. №210/93, котрий діє і з сьогодні. Указ визначає мета корпоратизації у трьох частин:

- реформування управління державним сектором економіки;

- підвищення відповідальності державних підприємств за результати економічної діяльності;

- підготовка їх до приватизації.

Кінцевим результатом корпоратизації визначено відкрите товариство, 100% акцій якого належить державі. У зв'язку з вступом до дію з 29 квітня 2009 р. закону України "Про акціонерних товариствах" станеться перехід від відкритих кордонів та закритих до публічним і приватним акціонерним товариствам. У розділі ст. 1-49 закону України "Про господарські товариства" у пожежних частинах, що стосуються акціонерних товариств, втратять силу через 2 року із дня набрання чинності цього закону. Отже, протягом цього періоду відкриті й закриті акціонерні товариства співіснуватимуть поруч із публічними й навіть приватними акціонерними товариствами. Сутність корпоратизації - реорганізація державного підприємства чи його об'єднання шляхом перетворення. Суб'єкт господарювання, який пройшов процес корпоратизації, називаєтьсякорпоратизированним. Тому, з погляду, заслуговує на увагу аналіз специфіки корпоратизованого акціонерного товариства, з одного боку, проти іншими підприємствами, з другого - зі звичайними акціонерними товариствами.

Діяльність приділено увагу акціонерним товариствам, створеними процесі корпоратизації; проаналізоване правове визначення термінів "корпоратизація", "корпорація", ">корпоратизоване підприємство"; розкрито мотиви, сфера застосування, процедура корпоратизації, і навіть особливостікорпоратизованого підприємства; розглянуті особливості освіти холдингових компаній.


1.  Етапи корпоратизації

Починаючи реформування відносин власності 1992 р., держава ставило метою, передусім, проведення широкомасштабного та швидкого зміни правового статусу державних підприємств. Але це саме не може бути достатнім засобом підвищення ефективності виробництва. На думку У. Рибалкіна і Л.Мамичевой, пояснюється це тим, що правові відносини власності - не реальні (економічні), а вольові (ідеальні) відносини, не що утворюють субстанції виробничих взаємин держави і у зв'язку з цим які перебувають поза сферою виробництва. Внутрішнім властивістю реалізації будь-який, зокрема і акціонерної, власності є управління цим процесом, без чого власність не реалізується.

Як підкреслював Є. Григоренко, технологія першим етапом приватизації, закладена в приватизаційне законодавство 1992 р., консервативність населення, переважання соціалістичних стереотипів, економічне панування директорів державних підприємств і колгоспів і радгоспів штовхнули практично всю сферу економіки на шлях колективізації: до колгоспам в селі додали колгоспи на підприємствах. У першому етапі приватизації (1992-1998 рр.) 96% об'єктів опинилися у руках непросто вітчизняного інвестора, бо як правило, інвестора безкоштовно і ринкового досвіду; 63% малих та середніх підприємств приватизувалися трудовими колективами. Результатом масової приватизації стали: по-перше, розпорошення власності серед дрібних акціонерів, по-друге, недоодержання інвестицій, по-третє, управління підприємствами старим менеджментом, не який зумів поліпшити їх роботу.

Другий етап приватизації пов'язані з Указом президента України "Про негайних заходів з прискоренню приватизації у Україні" від 29 грудня 1999 р. і зі зміною методології проведення приватизації, полягає відмовити від роздрібнення власності у процесі приватизації великих і середніх підприємств, ні з продажем контролю за ними одні руками і з початком грошовій приватизації за усталеними у світі схемами.

Корпоратизація розгорнулася ще на початку першим етапом приватизації і задумана була як етап підготовки до приватизації. Але розпорошення акціонерної власності першому етапі приватизації призвело до інший крайності: щоб у підприємстві створили один акціонер — держава, який би і залишалося єдиним акціонером, без наступної приватизації. Верховною Радою України 1999 р. змінила стратегію корпоратизації, узаконивши існування підприємств, які підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. 7 липня 1999 р. було прийнято закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що підлягали приватизації" №847-XIV, у якому два докладання, у яких періодично вносять зміни. Якщо є наміри корпоратизувати певне державне підприємство, яке підлягає приватизації, потрібно подолати процедуру внесення змін - у цього закону, що з Додатка № 1 ("Перелік підприємств, що підлягали приватизації") підприємство перенесли в Додаток № 2 ("Перелік підприємств, які підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані").

Останнім часом розуміння терміна "корпоратизація" розширюється, воно означає процеси перетворення у акціонерні товариства (АТ), а й у інші корпоративні підприємства.

2.  >Корпоратизированное підприємство, товариство, корпорація

Законодавчого визначення цього поняття нині України ще немає. Термін ">корпоратизированное підприємство" є у Господарський кодекс України (>ХКУ), а термін "корпоратизація" - в Законах України "Про приватизацію державних підприємств", "Про державну програму приватизації", "Про перелік об'єктів державної власності, що підлягали приватизації", "Про управління об'єктами державної власності" та інших. Вони ці терміни вживаються і їх законодавчого визначення, хоча передбачено, що має бути розроблений закон України про корпоратизації. Документами, регулюючими процеси корпоратизації, залишаються "Положення про порядок корпоратизації підприємств" і "Положення про спостережної ради", затверджені постановами Кабінету міністрів України, "Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкриті акціонерні товариств, створюваних шляхом установи органом, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, і холдингових компаній, створюваних у процесі корпоратизації і приватизації", затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР), "Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке підлягає приватизації", затверджений спільним Наказом Фонду наразі державного майна України та Міністерства економіки.

Термін "товариство" України сприймається як синонім узвичаєного терміна "корпорація", однією із трьох основних форм організації бізнесу поруч із власним справою та постсовєтським суспільством. Корпорація - форма організації бізнесу, домінуючого за обсягами продажу товарів та послуг. Корпорацію може організувати одну особу чи група осіб. Власниками корпорації є акціонери, які отримали акції корпорації, але вони мають виплачувати борги кредиторам з допомогою особистого майна, щоб розрахуватися з ними в разі банкрутства корпорації, тобто власники несуть обмежену відповідальність. Завдання корпорації — примножувати добробут своїх акціонерів. Акціонери обирають рада директорів щодо спільної політики корпорації. Якщо корпорація досить велика, рада наймає менеджерів, які розробляють довгострокову стратегію, займаються поточної діяльністю, звітують перед радою директорів, і акціонерами.

За визначенням М.Гольцберга, компанія, корпорація - це юридична особа, що представляє об'єднання вкладників капіталу (акціонерів) реалізації певної діяльності. Корпорації мобілізують інвестиційний капітал шляхом розміщення (емісії) й ризик поширення (продажу) цінних паперів. У межах своїх статутах корпорації можуть передбачати різні умови для їхньої придбання першими власниками, і навіть наступної купівлі-продажу. Залежно з посади цих умов корпорації діляться на приватні (закриті) й публічні (відкриті) з обмеженою відповідальністю. Як справедливо зазначає Б. Стеценко, вперше з'явившись період із 1600 по 1602 р., корпорації перетворилися на провідну форму організації підприємництва. Розвиток корпорацій, підвищення його роль трансформаційних економічних процесах, підтримку з державного боку дозволяють охарактеризувати сучасний стан економічного розвитку, як "корпоративну економіку" - явище, у якому основні виробничі потужності належать корпоративним об'єднанням.

Законодавчого визначення корпорації у розглянутий значенні Україна ні. Термін "корпорація" можна знайти лише ст. 120ХКУ як визначення однієї з видів об'єднань підприємств, саме: корпорацією визнається договірне об'єднання, створене з урахуванням поєднання виробничих, наукових установ та комерційних інтересів які об'єдналися підприємств із делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органів управління корпорації.


3.  Підприємництво

Україна має синонімом бізнесу є підприємництво (господарська комерційну діяльність). Саме АТ стало найпоширенішої формою підприємництва рекордно короткий історичний термін. Україна має АТ може бути новостворені, створені шляхом реорганізації чи виділення, і навіть приватизації, корпоратизації, корпоратизації і наступного приватизації.

Переважна більшість їх створено саме трьома останніми шляхами пов'язано з участю держави як власника (акціонера). Тому досліджуються масштаби (ступінь охоплення деяких галузей і підприємств державній і комунальній власності) та глибина приватизації (частка недержавної форми власності в статутний капітал суспільства).

Відповідно до ст. 167 Цивільного кодексу (ЦКУ) держава чи діє у цивільних відносинах однакові правах з учасниками цих відносин. Зокрема, він може створювати підприємницькі суспільства на ролі юридичних осіб приватного права, брати участь у своєї діяльності загальних підставах, якщо інше не в законі передбачено (ст. 168, 169 ЦКУ). Законодавчої базою для функціонування акціонерних товариств України є ЦКУ іХКУ, закони України " Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про акціонерних товариствах".

4.  Переваги АТ

АТ мають такі переваги:

а учасників - це обмежена відповідальність за діяльність суспільства, легкість вступу і вихід шляхом придбання і відчуження акцій, можливість передачі акцій у спадок, правонаступність, наявність документів, підтверджують право власності на цінних паперів; що у управлінні, і можливість контролю та вирішального впливу діяльність суспільства; отримання дивідендів, підвищення ринкову вартість акцій у разі зростання вартості підприємства у цілому, захист прав акціонерів з боку держави, можливість оформлення застави цінних паперів та інших.;

б) підприємствам - можливість сама дешевої мобілізації інвестиційного капіталу, зростання вартості бізнесу, запровадження управління підприємством з допомогою принципів корпоративного управління та інших.;

в) державі - сприяння розвитку ринку (ринку цінних паперів), зростання довіри зовнішніх інвесторів, поліпшення міжнародного іміджу країни й т. буд.

5.  Сфера застосування корпоратизації

Сфера застосування корпоратизації - підприємства державного сектору економіки, наведені у таблиці 1.

У таблиці 2 показані окремі класифікаційні ознаки підприємств, важливі з'ясування суті корпоратизації, відповідно до ст. 63ХКУ.

Перетворення державного (п. 1.4) чи комунального (п. 1.3) підприємства у приватне (п. 1.1), чи підприємство з змішаної формою власності (п. 1.5), чи підприємство з іншими інвестиціями (п. 2.1) є сутністю приватизації, тобто приватизація пов'язана зі зміною форми власності.


Таблиця 1

Сфера застосування корпоратизації

указ президентаУкраини"О корпоратизації підприємств" від 15 червня 1993 р. №210/93 Корпоратизація обов'язкова Корпоратизація неможлива
Державні підприємства Природні монополії
Закриті акціонерні товариства з державною часткою більш 75% Підприємства, вказаних у Законі України "Про особливості приватизації майна в агропромисловий комплекс"
Виробничі і науково-виробничі об'єднання, правової статус яких немає відповідає чинного законодавства Підприємства відповідно до Декретом Кабінету міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та його структурних підрозділів, зданих у найм" від 20 травня 1993 р. №57
Підприємства, які підлягають приватизації (окрім тих, яких прийнято окремі рішення)
Підприємства, яких прийнято рішення про приватизацію
Корпоратизація рекомендована
Органи, уповноважені управляти комунальним майном
Корпоратизація можлива
закон України "Про перелік об'єктів державної власності, що підлягали приватизації", Додаток 2 Підприємства, які підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані

 

6.  Приватизація


Схема приватизації у відповідності з таблицею 2 показано на рис. 1.

Мал.1. Схема приватизації

Приватизація державних (комунальних) підприємств здійснюється лише на виконання Державної програми приватизації, який визначає її мети, пріоритети й умови гаразд, встановленому законом.

Корпоратизація може розглядатися як етап підготовки до приватизації, і може і мати мети початку ній.

Відповідно до ст. 74ХКУ державне унітарна комерційне підприємство то, можливо перетворено на випадках і порядок, передбачені законами, вкорпоратизированное підприємство (державне товариство).Корпоратизированное підприємство керується ЦКУ,ХКУ, Указом президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 р. № 210/93, Закон України "Про господарські товариства" (зі змінами та доповненнями), і навіть новим Закон України "Про акціонерних товариствах". Щоб поліпшити діяльність підконтрольних підприємств, держава має корпоратизувати окремі, приватизація яких заборонена, але зберегти у себе 100% акцій.

 


Таблиця 2

>Классификационние ознаки підприємств, які можна корпоратизовані

>Классификационний ознака Вигляд підприємства Примітки
1. За формою власності 1.1. Комунальне підприємство За підсумками комунальної власності
1.2. Державне За підсумками державної власності
2. За рівнем глобалізації 2.1. З іноземними інвестиціями Так само 10% статутного капіталу
2.2. Іноземне підприємство 100% статутного капіталу
3. По способу закладу і формування статутного капіталу 3.1.Унитарное Один засновник, яка формує статутний капітал, не розділений частки, стверджує статут, розподіляє доходи, керує підприємством
3.2. Корпоративне Зазвичай, щонайменше двох засновників, що діють за загальному рішенню (договору), з урахуванням об'єднання майна і/або підприємницької або праці, спільного керівництва справами, з урахуванням корпоративних прав
3.2.1.Хозяйственное суспільство Статутний (складений) капітал розділений частки між учасниками
3.2.1.1. Акціонерне суспільство
3.2.1.2.
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація