Реферати українською » Экономика » Основні статистичні розрахунки


Реферат Основні статистичні розрахунки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти «Поволзький Державний УніверситетСервиса (>ПВГУС)»

Кафедра: «Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит»

Контрольна робота

По дисципліни: «Статистика»

Варіант 5.

Роботу виконала

студентка групиБзХ-3

>Метнева Ксенія

Вікторівна

Перевірив:

Тольятті -2010г.


Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти «Поволзький державний університет сервісу»

Інститут ________________ЗО______________________

>Группа______БзХ-3_________

Студент ______>Метнева Ксенія Вікторівна_______________________

(>Ф.И.О.)

Дисципліна

_____Статистика_______________________________________________

Викладач _______________________________________________

                                              (>Ф.И.О.)

Дата отриманняк/р___________Дата поверненняк/р_______________

>Оценка____________________Подпись викладача_______________

                                                                                       (залік,незачет)

Рецензія

 


>Cодержание

Завдання 5

Завдання 10

Завдання 15

Завдання 20

Завдання 25

Завдання 30

Завдання 35

Список літератури:


Завдання 5

З метою визначення середнього експлуатаційного пробігу 10000 шин легкових авто у, розподілених на партії по 100 прим., проводиться серійна4%-ная безповоротна вибірка. Результати випробування відібраних шин характеризуються такими даними:

Таблиця №5.1

Показники Партії
1 2 3 4
Середній експлуатаційний пробіг шин, тис. км. 40 42 45 48
Частка шин з пробігом щонайменше 42 тис. км. 0,8 0,9 0,9 1,0

Визначте можливість, що:

1) гранична помилка вибірки під час встановлення середнього експлуатаційного пробігу шин вбирається у 4,0 тис. км

2) частка шин з пробігом щонайменше 42 тис. км перебуватиме у межах від 83 до 92%.

Рішення:1)Найдем середній експлуатаційний пробіг

Знайдемомежсерийнуюдисперсию.

Гранична помилка вибірки для середньої визначається за такою формулою


Потрібна знайти можливість, що гранична помилка вибірки для середнього вбирається у 4, тобто.

Створено спеціальні таблиці, якими можна співвіднестиt- коефіцієнт довіри й ймовірність граничною помилки

приt=2.5Р=0,988

приt=3Р=0,997

Тоді візьмемо приблизно серединуР=0,992

>2)Найдем середню частку

Знайдемомежсерийнуюдисперсию.

Гранична помилка вибірки для середньої визначається за такою формулою


Потрібна знайти можливість, частка шин з пробігом щонайменше 42 тис. км перебуватиме у межах від 83 до 92%.

Створено спеціальні таблиці, якими можна співвіднестиt- коефіцієнт довіри й ймовірність граничною помилки

приt=1Р=0,683 приt=1,5Р=0,866

Тоді візьмемо приблизно серединуР=0,775

Завдання 10

Зовнішньоторговельний оборот РФ (за даними Банку Росії) у звітній року становив:

Таблиця №10.1

Квартал звітного року Зовнішньоторговельний оборот, млрд. доларів
Експорт товарів Імпорт товарів
I 37,3 19,6
II 43,2 22,7
III 48,5 24,7
IV 54,5 29,3

Визначте:

1) ланцюгові і базисні темпи зростання експорту й імпорту товарів;

2) питому вагу кожного кварталу у річному обсязі експорту й імпорту;

3) співвідношення експорту й імпорту у зовнішньоторговому обороті.

Зазначте види розрахованих показників.

Рішення:

>1)Рассчитаем ланцюгові і базисні темпи зростання експорту й імпорту товарів

Що стосується, коли порівняння здійснюється з періодом (моментом) часу, початковим у низці динаміки, отримують базисні показники. Якщо ж порівняння здійснюється з попереднім періодом чи моментом часу, то говорять про цепних показниках.

Темпи зростання кількості розрахуємо за такою формулою

-базисний

-ланцюгової

Результати підрахунків розмістимо в таблиці №10.2 для наочності


Таблиця №10.2

Квартал звітного року Зовнішньоторговельний оборот, млрд. доларів Експорт Імпорт
Експорт товарів Імпорт товарів >Базисние темпи зростання >Цепние темпи зростання >Базисние темпи зростання >Цепние темпи зростання
I 37,3 19,6 - -
II 43,2 22,7 1,16 1,16 1,16 1,16
III 48,5 24,7 1,30 1,12 1,26 1,09
IV 54,5 29,3 1,46 1,12 1,49 1,19

>2)Вичислим питому вагу кожного кварталу у річному обсязі експорту й імпорту, при цьому обчислимо сумарний обсяг експорту й імпорту.

37,2+43,2+48,5+54,5=183,5 Експорт товарів за 4 кварталу

19,6+22,7+24,7+29,3=96,3 Імпорт товарів за 4 кварталу

Питома вага визначимо як приватне від даних за квартал до річним показниками і помножена на100%.Результати також розмістимо в таблицю №10.3 для наочності.

Таблиця №10.3

Квартал звітного року Зовнішньоторговельний оборот, млрд. доларів Питома вага в %
Експорт товарів Імпорт товарів Експорт товарів Імпорт товарів
I 37,3 19,6 20,33 20,35
II 43,2 22,7 23,54 23,57
III 48,5 24,7 26,43 25,65
IV 54,5 29,3 29,70 30,43
Разом: 183,5 96,3 100,00 100,00

3) Зовнішньоторговельний оборот обчислимо як сукупність експорту й імпорту

183,5+96,3=279,8

 частка експорту у зовнішньоторговому обороті

 частка імпорту у зовнішньоторговому обороті

Усі обчислені показники відносними величинами,т.к. показують співвідношення двохсопоставляемих величин.

Завдання 15

Є даних про термінах функціонування комерційних банків початку року:

Таблиця №15.1

Термін функціонування, років 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 Понад 13
Кількість банків, % 16 20 28 18 10 4 4

Визначте:

1) способом моментів – середній термін функціонування банків тадисперсию;

2) середнєквадратическое відхилення;

3) коефіцієнт варіації;

4) моду і медіану.

Рішення:

Знайдемо середини інтервалів і складемо нову таблицю

Таблиця №15.2

 

 

2 16
4 20
6 28
8 18
10 10
12 4
14 4

>Составим розрахункову таблицю для обчислення середній і дисперсії методом моментів

1) запишемо варіанти у стовпець

2) Запишемо частоти на другий стовпець

3) як помилкового нуля виберемо варіанту 6,т.к. в неї найвища частота

Таблиця №15.3

 

 

 

 

 

2 16 -2 -32 64 16
4 20 -1 -20 20 0
6 28 0 0 0 28
8 18 1 18 18 72
10 10 2 20 40 90
12 4 3 12 36 64
14 4 4 16 64 100
Сума 100 14 242 370

Для контролю обчислень скористаємося тотожністю

Перевіримо

Отже, розрахунки виконані правильно.

>Вичислим умовні моменти першого і другого порядків

крокh=2

>Вичислим потрібну вибіркову середню ідисперсию

>2)Среднеквадратическое відхилення

>3)коеффициент варіації

4) Мода (Мо) є значення досліджуваного ознаки, повторюваного із найбільшою частотою.

Знайдемо модальний інтервал. Найбільша частота зокрема у інтервалі (5-7), частота становить 28 %. Дляинтервального варіаційного низки розрахунок моди зробимо за такою формулою


Де -нижню межу інтервалу, що містить медіану

h- величинамодального інтервалу,

 частотамодального інтервалу,

частоти інтервалів попереднього і наступного модальному.

Найпоширенішим і поширена число банків з терміном років

>Медиана — значенняварьирующего ознаки,приходящееся на середину ранжированого сукупності. При обчисленні медіаниинтервального низки спочатку перебуває інтервал, у якому медіану.Медианному інтервалу відповідає перший із інтервалів, котрим нагромаджена сума частот перевищує половину загальної сукупності спостережень.

Таблиця №15.4

Інтервал Частоти накопичені частоти
від 1 до 3 16 16
від 3 до 5 20 36
від 5 до 7 28 64
від 7 до 9 18 82
від 9 до 11 10 92
від 11 до 13 4 96
більш 13 4 100

 Тодімедианний інтервал це 3, тобто. (5,7) ,т.к. це перший інтервал, у якому нагромаджена частота перевищує 50 .


.

Де - нижню межу інтервалу, що містить медіану,

 - частота інтервалу, що містить медіану,

- нагромаджена частота в інтервалі, попередньомумедианному

 - величинамедианного інтервалу

Більше половини банків досліджуваної сукупності мають термін функціонування .

Завдання 20

Є такі даних про випуску продукції «А» за трьома підприємствам:

Таблиця №20.1

Підприємства

>Базисний період >Отчетний період
Зроблено продукції, тис. прим.

Собівартість одиниці

продукції, крб.

Зроблено продукції,

тис. прим.

Собівартість

одиниці виробленої продукції, крб

1 60 24 80 20
2 60 20 120 18
3 80 21 125 18

>Вичислите:

1) індекс собівартості змінного складу;

2) індекс собівартості постійного (фіксованого) складу;

З) індекс структурних зрушень.

Покажіть взаємозв'язок розрахованих індексів.

Рішення:

>Индексом змінного складу називається індекс, виражає співвідношення середніх рівнів досліджуваного явища, які стосуються різним періодам часу.

Індекс змінного складу собівартості продукції однієї й тієї ж виду вираховується за формулою:

Отже, середня собівартість за трьома підприємствам знизилася поточний період проти базисним на 14,4%.

Індекс постійного (фіксованого) складу — це індекс, обчислений з вагами, зафіксованими лише на рівні одного будь-якого періоду, і що складає зміна лишеиндексируемой величини. Індекс фіксованого складу собівартості продукції вираховується за формулою

Під індексом структурних зрушень розуміють індекс, що характеризує вплив зміни лише структури досліджуваного явища на динаміку середній рівень цього явища. Індекс зміни середній рівень собівартості визначається за такою формулою

Зміна частки підприємств у загальному обсязі вироблену продукцію призвело до зниження собівартості на 1,1%.

Індекси пов'язані між собою співвідношенням

Перевіримо

Співвідношення виконується, отже, розрахунки виконані вірно.

Завдання 25

Є такі дані про розподіл заводів одній з галузей за величиною реалізованої продукції:

Таблиця №25.1

Групи заводів за вартістю реалізованої продукції, млрд крб.

Кількість заводів,

% від виробленого

Вартість реалізованої

продукції, % від виробленого

До 10

10–30

Понад 30

60

30

10

17,9

42,4

39,7

Разом 100 100,0

Застосовуючи метод вторинної угруповання, утворіть групи заводів за величиною реалізованої продукції, млрд крб.:

До 1,0;

1,0–5,0;

5,0–10,0;

10,0–25,0;

понад 25,0.

З кожної групі розрахуйте:

а) питому вагу заводів;

б) частку вартості реалізованої продукції загалом.

Результати уявіть в табличній формі.

Рішення: Щоб зробити вторинну угруповання вихідних даних ми будемо використовувати метод пайовий перегрупування і у тому, що з групою закріплюється певна частка одиниць сукупності.

Отже, У перший нову групу ввійде частина першої старої групи, саме: , тобто число заводів, які входять у першу групу дорівнюватиме: , цьому вони матимуть частку вартості реалізованої продукції По-друге нову групу, ввійде частку першої, , цьому вони матимуть частку вартості реалізованої продукції У третю групу ввійде решта першої групи: 60%-6%-24%=30% заводів, цьому вони матимуть частку вартості реалізованої продукції 17,9%-1,8%-7,2%=8,9%. У четверту групу ввійде частина другої групи , цьому вони матимуть частку вартості реалізованої продукції

У п'яту групу ввійде решта від другої групи, тобто 30%-22,5%=7,5% і весь третя група, тобто 7,5%+10%=17,5%. Водночас матимуть частку вартості реалізованої продукції 42,4%-31,8%=10,6% від другої групи і плюс третя група, тобто 10,6%+39,7%=50,3%

Отже, одержимо таку таблицю:

Таблиця №25.2

Групи заводів за вартістю реалізованої продукції, млрд крб.

Кількість заводів,

% від виробленого

Вартість реалізованої

продукції, % від виробленого

До 1 6 1,8
1-5 24 7,2
5-10 30 8,9
10-25 22,5 31,8
Більше 25 17,5 50,3
Разом: 100 100

Завдання 30

Залежно від інтенсивності поливу розподіл 130 ділянок рису по врожайності характеризується такими даними:

Таблиця №30.1

Врожайність Полив Разом
>Обильний Середній Слабкий

Висока

Середня

Низька

41

7

2

11

33

6

3

10

17

55

50

25

Разом 50 50 30 130

>Рассчитайте коефіцієнт взаємної сполученості Пірсона. Поясніть отриману величину коефіцієнта.

Рішення:

Коефіцієнт взаємної пов'язаності Пірсона визначається за такою формулою


де показник середньоїквадратической пов'язаності, визначається шляхом вирахування одиниці від суми відносин квадратів частот кожної клітини кореляційної таблиці до твору частот відповідного шпальти і рядки

зробимо розрахунки

Результати розмістимо а таблиці №30.2

Таблиця №30.2

Врожайність Полив
>Обильний Середній Слабкий
Висока 0,61 0,04 0,01
Середня 0,02 0,44 0,07
Низька 0,00 0,03 0,39

Коефіцієнт взаємної пов'язаності Пірсона невідь що близький до 1 , проте більше 0,5. Тому бачимо, що зв'язок між ознаками однозначно є, але дуже сильна.


Завдання 35

Є даних про перевезеннях вантажів залізничним транспортом до у звітній року:

Таблиця №35.1

Місяць

Перевезення (відправлення) вантажів

залізничним транспортом, млн. тонн

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Август

Вересень

Жовтень

У листопаді

Грудень

86,8

85,7

96,8

95,1

98,2

97,6

99,4

100,4

98,6

102,9

99,7

99,6

Визначте основну тенденцію низки динаміки:

1) методом укрупнення інтервалів, перетворивши вихідний ряд до кількох з квартальними рівнями;

2)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація