Реферати українською » Экономика » Основні фактори попиту та пропозиції, ступінь їх впливу і проблема вимірювання


Реферат Основні фактори попиту та пропозиції, ступінь їх впливу і проблема вимірювання

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Федеральне Агентство по Освіті

Московський державний університет економіки,

статисти та інформатики (>МЭСИ)

Кафедра теорії ринкової економіки та інвестування

Курсова робота з дисципліни «>Микроекономика»

на задану тему:

«Основні чинники попиту й пропозиції, ступінь їхнього впливу і проблему виміру»

Керівник:

виконав: студент групиДЭБ-102

Духанін Андрій Юрійович

Москва – 2006


>Оглавление

1. Запровадження

2. Попит

2.1 Поняття попиту

2.2 Крива попиту

2.3 Зміна попиту. Зрушення кривою попиту

2.4 Чинники попиту, ступінь їхнього впливу і проблему виміру

3. Пропозиція

3.1 Поняття пропозиції

3.2 Крива пропозиції

3.3 Зміна пропозиції. Зрушення кривою пропозиції

3.4 Чинники пропозиції, ступінь їхнього впливу і проблему виміру

Укладання

Список використаної літератури

Додаток


Запровадження

У своїй курсової роботі розглядаю поняття попиту й пропозиції, чинники, що впливають попит, а як і ступінь їхнього впливу і проблеми виміру.

Попит і пропозиції – два фундаментальних поняття мікроекономіки. Вони є найважливішими важелями трапилося в ринковій економіці, саме у залежність від попиту й пропозиції складається ціноутворення над ринком. Категорії попиту й пропозиції мають важливе значення як на мікро-, так на макрорівні.

Попит і пропозиції є справжніми регуляторами ринкової економіки. У основі життя ринкової економіки лежить взаємодія попиту й пропозиції. Саме взаємодії попиту й пропозиції залежить відповідь, що виготовляти, кому виготовляти і навіть яку ціну продавати. Співвідношення між попитом й пропозицією породжує коливання ринкових цін. Через ці коливання встановлюється рівень цін, у якому забезпечується рівновагу попиту й пропозиції, й у результаті рівновагу виробництва та споживання.

Але, як вже відомо, співвідношення залежить від величин попиту й пропозиції. А попит своєю чергою залежить від чинників, які мають ними свій вплив.

У своїй курсової роботі я постарався розглянути найважливіші ічастовстречаемие, на мою думку, чинники попиту й пропозиції. Також я проаналізую їх і зроблю висновки щодо їхнього впливу на величини попиту й пропозиції.

До того ж, у роботі я постараюся розкрити проблеми виміру чинників попиту й пропозиції.

На погляд, аналіз чинників попиту й пропозиції дуже важливий виробникам і споживачів. Адже завдяки аналізу ступеня впливовості проекту та виміру даних чинників, які впливають попит, можна здогадатися з вищесказаного, щодо ціноутворення який або товар. Для виробника результати аналізу можуть бути рішення про товару. Продовжувати його виробництво тому самому обсязі чи знизити його, а можливо має місце необхідність припинити виробництво зовсім. Споживач може дійти невтішного висновку про необхідність підвищення чи зменшення кількості що купуватиметься товару. Або необхідність переходу в іншийтовар-субститут.

Наприкінці моєї курсової роботи зроблю то стосовно того, підвищення чи зниження значень яких чинників може викликати збільшення чи зменшення величин пропозиції.


2. Попит

 

2.1 Поняття попиту

Попит грає великій ролі на мікрорівні. На базі приймаються основні рішення для підприємства. Від попиту продукцію залежить оперативне і стратегічне планування. Він впливає на рух грошових потоків, товарно-матеріальних запасів у цілому отримання прибутку.

Є різноманітні теоретичні підходи до споживчого попиту.

Теорія відносного доходу. Вона стала висунуто в 1949 р. американським економістом Дж.Дюзенберри, який відмовився від одній з фундаментальних концепцій, визначальних поведінка споживача: замість припущення, що витрати домогосподарств визначаються безпосередньо його доходом, він висунув гіпотезу, за якою щодо рішень споживача впливатимуть купівлі його найближчих сусідів. Суть теорії відносного доходу ось у чому: споживання індивіда залежить з його поточного доходу проти доходом сусідів та її ж доходом у минулому.

Класична теорія споживчого попиту передбачає, що функції корисності кожної людини незалежні, тобто. рівень її задоволення від купівлі залежить від придбань оточуючих.Дюзенберри припустив, що кожен домогосподарство стурбоване «змаганням» відносини із своїми сусідами. Так, придбання костюма Івановим як підвищило б його загальну корисність, але зменшує корисність Петрова. Щоб усунути цю «втрату» корисності, Петров також купить собі костюм. Не власне доходи Петрова вплинув цього придбання, яке порівнювати з доходом Іванова. У моделіДюзенберри всі споживачі витрачають для здобуття права «бути однакові» з тими, хто має вище дохід. Бажання «не гірше»Дюзенберри називавдемонстрационним ефектом.

Теорія життєвого циклу. Це – інша спроби створення єдиної теорії споживання, скоєна за 1945 р. економістами А. Андо, Ф. Модільяні і Р.Брумбергом. Основним у цій теорії є очікування, що поточне споживання є функцією багатства, що є місткіший поняттям, ніж поточний прибуток від праці. Усі споживачі прагнуть так розподілити купівлі своїй життя, щоб споживання залишалося постійним рік у рік, а багатство наприкінці життя дорівнювало нулю (по смерті багатство людині не потрібно). Інакше кажучи, протягом усього життя людина споживає стільки, скільки становить йогорасполагаемий дохід протягом життя. Ф. Модільяні графічно так пояснював поведінка споживачів (рис. 2.1 див. при застосуванні).

Багатство – це сума реальних і коштів. Воно зростає до того часу, поки людина продовжує працювати, та був із виходом пенсію починає різко. Якщо на день смерті багатство стане рівним нулю, то що залишилося його частину піде на спадщину.Располагаемий дохід також до середини життя, і потім починає падати. Через ці варіацій наявного прибутку і багатство споживання на ході всього життєвого циклу залишається майже постійним: у молоді роки люди живуть у обов'язок і пильнували мають високе споживання, вважаючи, що згодом, якщо їх доходи почнуть зростати, вони можуть повернути борги. За зрілих роки, маючи значним доходом і багатством, домогосподарство збільшує накопичення, готуючись старість, і це робить рівень їхнього споживання нижче потенційно можливого. На старості на купівлі витрачаються заощадження, що підтримує споживання практично незмінним.

Теорія перманентного доходу. Вона стала сформульована американським ученим М.Фридменом в 1957 р. У його основу належить поняття перманентного доходу, що означає очікуваний споживачем дохід за тривалий проміжок часу (і від кількох років до усього життя). Цей дохід визначається всім багатством індивідуума, пов'язаним як її діловими якостями (рівень професіоналізму, спроможність до підприємництву), ірасполагаемими засобами – акціями, облігаціями, нерухомістю. Якщо позначити А багатство, то перманентний дохідPI=r*A, деr – коефіцієнт < 1.

У час фактичний, чиизменяемий, дохід (MI) індивідуума необов'язково дорівнює перманентному прибуткуPI, оскількиPI – це щось що відбудеться у середньому. Різниця між MI і PT називаєтьсяразностним доходом (>TI):TI = MI -PI; MI =PI+TI.

Існують інтервали часу, коли фактичний дохід більше ніж очікувалося іTI > 0; бувають періоди, у яких фактичний дохід відповідає очікуванням, іTI < 0. Якщо взяти довгостроковий період n років, то сума всіх короткостроковихPI має дорівнювати сумі всіх MI.

Як повідомили нас вже відомо, ціни на всі товари та є ключовим індикатором функціонування всього ринкового механізму. Які ж чинники визначають ціни повелася ринку продукції? Розглянемо який-небудь товар, наприклад яблука. Якщо нас цікавить ціна яблук, то, очевидно, що вона змінюватися залежно від аналізованого регіону країни: позначаються кліматичні умови, віддаленість від виробників яблук, величина населення цього регіону, котрий використовує яблука у своїй раціоні тощо. Тож подальшого аналізу визначимо досліджуваний регіон (наприклад, Московську область), що дозволяє загалом уявити умови, складаються над ринком яблук (і будь-яких інших товарів).

Перш ніж перейти безпосередньо до дослідження попиту й пропозиції, зробимо кілька попередніх зауважень. По-перше, будемо думати, що у ринку присутні дуже багато як виробників якогось товару (яблук), і його покупців. У цьому не окремий покупець, ні окремий виробник не впливають ринку не можуть змінити ринкову ціну товару. Такі умови притаманні так званим цілком конкурентним ринків. По-друге, категорія попиту й пропозиції спочатку будуть розкрито стосовно ринку товарів та послуг.

Розглянемо ринок певного товару X (у разі – яблук). Те кількість товару X, яке споживачі регіону бажають мати в задоволення якихось своїх потреб, називається кількістю товару, яким пред'являється попит (>quantitydemanded –>QD), чи обсягом попиту. Очевидно, щоQD будь-якого товару залежатиме від досліджуваного проміжку часу (протягом дня споживачі пред'являють попит одне кількість товару, а й за місяць приблизно 30 разів більше). Щоб щоразу не обмовляти народних обранців, будемо думати, щоQD визначає завжди і той ж проміжок часу, між іншим, місяць. Зазначимо дві важливі особливості категоріїQD: по-перше, кількість товару X, яким пред'являється попит, - на цю кількість товару, яке споживачі бажають купити, з урахуванням ціни товару X, своїх уподобань, ціни інші товари та інших чинників (я їх розгляну трохи згодом). ТомуQD товару X може відрізнятиметься від кількості товару X. Реально купленого споживачами (це особливо наочно проявляється у разі дефіциту товару X). По-друге, бажання купити товар X, отже, вони мають при цьому необхідної сумою грошей. Інакше кажучи, величина визначає платоспроможний попит на кількість товару X.

Що й казати визначає величинуQD? На бажання тієї чи іншої споживача придбати певну кількість товару X (яблук) впливає різноманітні чинники. Проте їх можна назвати ряд основних, які впливають бажання практично всіх покупців. До цих чинникам ставляться:

- ціна самого товару X (позначимо її );

- ціни інших товарів, взаємозалежних з товаром X (,i=1,2,…,N, де N – число товарів, взаємозалежних з товаром X);

- смаки споживачів (T) – їх споживчі звички, традиції, проходження моді тощо.;

- середній дохід домогосподарств (Y), визначальний зрештою платоспроможний попит;

- розподіл доходу між домогосподарствами () – свідчить про наявність диференціації прибутків споживачів,воздействующей бажання набувати ті чи інші товари;

- кількість покупців (N) – показник, визначальний споживчий потенціал регіону;

- очікування змін цін товарів чи смаків споживачів (E) – важливий суб'єктивний показник, який надає значне вплив споживання у регіоні.

Інакше кажучи, величинуQD можна як функцію кількох змінних:

>QD =

Спроби досліджувати характер зміниQD під впливом відразу всіх згаданих чинників не дадуть позитивного результату. Доцільно скористатися наступним методом: виявлення характеру зміни якийсь величини (>QD), яка від кількох невідомих змінних величин (чинників у разі), потрібно спочатку зафіксувати значення всіх змінних, крім однієї, і Польщу вивчити взаємозв'язокQD з цим невідомої перемінної. Потім вважати перемінної таку невідому виявити взаємозв'язокQD від цього перемінної тощо. Повний перебір невідомих і нам виявити характер зміниQD під впливом всіх змінних чинників. Такий метод означає, що ми досліджуємо залежністьQD від транспортування кожної перемінної за інших рівних умов.

Так, щоб виявити залежністьQD від смаків споживачів, необхідно зафіксувати інші чинники та досліджувати функціюQD =QD(Т), за умови: .

Завдання мого дослідження у тому, щоб виявити закономірність формування ціни товарів та послуг. У цьому економісти основну увагу приділяють вивченню залежностіQD товару від ціни самого товару, наприклад, товару Х (яблук) від ціни , за інших рівних умов. Інакше кажучи, будемо думати, що інші чинники не змінюються, і досліджується залежність: , коли .

Якщо виявити все величини , відповідні різним значенням при незмінних величинах інших чинників, то в такий спосіб можна визначити поняття попиту окремий товар X (у разі яблука):

Попит (D) товару X називають всю сукупність значень товару X, відповідних різним можливим величинам ціни товару , за інших рівних умов.

Для повного дослідження залежність від уявімо функцію попиту табличній формі (таблиця 1, див. при застосуванні). Припустимо, що яблука розфасовані в упаковки, і поза одиницю товару X прийнята одна упаковка.

Дані в таблиці 1. підібрані умовно, але де вони відбивають дуже важливу особливість попиту: зниження ціни товару X за інших рівних умов, зазвичай, призводить до збільшення - кількість товару X, яким пред'являється попит. Такий висновок такий важливий, що окремі економісти називають його законом попиту.

Як можна пояснити зростання при зниженні ціни ? По-перше, здоровий глузд підказує, що покупець охочіше набуває товар X, коли знижується. Для споживача ціна – це психологічний бар'єр, утримуючий його від купівлі. Чим нижчий бар'єр, тим більше коштів товару X він прагне ним купити. По-друге, будь-яка одиниця товару X задовольняє якісь потреби покупця. Але відповідно до теорії граничною корисності кожна додаткова спожиту одиниця товару XX ст остаточному підсумку приносить покупцю дедалі менше і менше задоволення. У цьому споживач пред'являє попит ще на одну одиницю товару X, тобто буде бажати з її допомогою задовольнити свої додаткові потреби в тому разі, якщо ціна знизиться.

Нарешті, по-третє, збільшення під час падіння пояснюється взаємодією двох ефектів – ефекту прибутку і ефекту заміщення.

Ефект доходу свідчить негативного впливу на товару X змін реального доходу покупців. Для ефекту доходу звернімося таблиці 1. Припустимо, що покупці мають можливість купити тотальність товару X, яким пред'являють попит. Якщо ціну =15 крб., то, на купівлю 480тас.Штук товару X домогосподарства витратять 7,2 млн. крб. = (15руб.*480 тис. прим.). Уявімо, що ціна товару X становить 10 крб.; тоді споживачам на купівлю 480 тис. штук товару X досить витратити 4.8 млн. крб. = (10руб*480 тис. прим.). Отже, якщо ціна товару X зменшується з 15 до 10 рублів, то покупці, придбавши вказане кількість товару X, заощаджують 2,4 млн. крб. = (7,2 – 4,8 млн.руб.),что рівносильне збільшення їхньої реальної доходу на 2,4 млн. рублів. Цей додатковий прибуток домогосподарства спрямують споживання будь-яких товарів та послуг, зокрема зможуть купувати додаткові одиниці товару X.

Ефект заміщення показує, що й задоволення своїх бажань покупці крім товару X може використати інші товари, то, при зниженні ціни вони охочіше замінять інші товари, котрі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація