Реферат Основні фонди

Контрольна робота з курсу "Економіка машинобудування"

(Економіка галузі).

 

Тема 1. Основні фонди

 

Завдання 1

У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний. Тривалість зміни 8 годин. Річний обсяг випуску продукції 280 тис. виробів, виробнича потужність цеху 310 тис. виробів. У перший зміну працюють все верстати, на другу - 50% верстатного парку, кількість робочих днів на рік 260. Час фактичної роботи одного верстати на рік - 4000 годин.

Визначити:

а) коефіцієнт змінності роботи верстатів;

б) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;

в) коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

р) коефіцієнт інтегрального використання устаткування.

Показник Номер варіанта
9
Кількість верстатів, прим. 104
Річний обсяг випуску продукції, тис. 286
Виробнича потужність цеху, тис. 316
Кількість робочих днів на рік 262
Час фактичної роботи одного верстати на год.ч. 4020

Рішення:

1)         коефіцієнт змінності роботи верстатів:

Додив= (100%+50%)/кол-во змін = (1+0,5)/2=0,75

2)         коефіцієнт екстенсивного використання:

Допфв = Тфп =4020/4192 = 0,959

Тф =4020 годин - фактичний фонд робочого дня устаткування (час фактичної роботи одного верстата) на рік;

Тп =262*8*2 =4192 годин - плановий фонд робочого дня устаткування (час планової роботи одного верстата) на рік;

3)         коефіцієнт інтенсивного використанні:

Інтенсивна завантаження устаткування – це випускати продукцію за одиницю в середньому однією машину (1 машино-час). Показником інтенсивності роботи устаткування є коефіцієнт інтенсивної його завантаження:

 Доз = ЧВф/ЧВпл =54/58=0,931

Планова вироблення устаткування за 1 машино-час:

ЧВпл =316000/4192 =75,382 ~ 75 вид.

Фактична вироблення устаткування за 1 машино-час:

ЧВф =286000/4020 =71,144 ~ 71 вид.

3) коефіцієнт інтегрального використання устаткування

Узагальнюючий показник; комплексно що характеризує використання устаткування, - коефіцієнт інтегральної навантаження – є твір коефіцієнтів екстенсивної і інтенсивної завантаження устаткування:

KI= Допфв* Доз=0,959*0,931=0,8928 ~ 0,9

 

Висновок: Показники, що характеризують використання чисельності устаткування, часу праці та потужності йдуть на аналізу роботи устаткування, тобто. з динаміки даних коефіцієнтів, можна дійти невтішного висновку про виконання чи невиконанні плану, і навіть дозволяють аналізувати причини зміни. З виконаних розрахунків, можна дійти невтішного висновку, що недовиконання планового завдання становить ~10%


 

Завдання 2

Визначте середньорічну вартість основних виробничих фондів (ОПФ) будь-яким методом, вартість ОПФ наприкінці року, приріст ОПФ, і навіть коефіцієнти відновлення, вибуття і приросту ОПФ. Вихідні дані наведені у таблиці.

№ варіанта Вартість ОПФ початку року, тис. Протягом року введено ОПФ на Протягом року вибуло ОПФ на вартість

9

142

із квітня - 50 тис.

з липня - 46 тис. крб.

Рішення:

1)         Середньорічна вартість ОПФ:

місяці ОПФ початку року зміни
січень 142000 0 142000
лютий 142000 0 142000
березень 142000 0 142000
квітень 142000 +50000 192000
травень 142000 0 192000
червень 142000 0 192000

липень

142000 -46000 146000
серпень 142000 0 146000
вересень 142000 0 146000
жовтень 142000 0 146000
листопад 142000 0 146000
грудень 142000 0 146000
Усього: 1878000
Середньорічна вартість ОПФ 156500

 

ОПФсг=156,5 тыс.руб.

2)         Вартість ОПФ наприкінці року:

 ОПФкг=142+50-46= 146 тыс.руб.

3)         Приріст ОПФ

ОПФін= ОПФкг-ОПФнг=146-142= 4 тыс.руб.

4)         Коефіцієнт відновлення характеризує частку нових основних засобів у спільній їх вартості наприкінці року:

Дообн = Вартість які поступили основних средств/Стоимость основних засобів наприкінці періоду =50/(142+50-46)=0,3425 ~ 0,3

5) Коефіцієнт вибуття

Дов= Вартість вибулих основних средств/Стоимость основних засобів початку періоду =46/142=0,3239 ~ 0,3

6) Коефіцієнт приросту

Доін = Сума приросту основних средств/Стоимость їх у початок періоду =4/142 = 0,0282 ~ 0,03

7) Термін відновлення основних засобів

Тобн=Вартість ОПФ початку периода/Стоимость які поступили ОПФ =142/50 = 2,84 ~ 3 року

 

Висновок: Аналіз звичайно починаються з вивчення обсягу основних засобів, їх динаміки і структури. Важливе значення має тут аналіз руху, і технічного стану основних засобів, який з даним бухгалтерської звітності (форма №5). І тому розраховуються знайдені показники по минулим роках і звітним роком. Зіставляючи дані, перевіряють виконання плану з впровадженню нової техніки, введення на дію нових об'єктів, ремонту основних засобів. Визначається частка прогресивного обладнання його загальній кількості тощо. З даних, можна дійти невтішного висновку що світовий приріст ОПФ протягом року становив ~ 2,8%


 

Завдання 3

Визначте річний ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування віком, відповідний варіанту. Вихідні дані наведені у таблиці.

№ варіанта Вік устаткування, років Кол-во робочих днів на рік Кол-во змін роботи устаткування Коефіцієнт простою устаткування, %

9

9

272

1

10

Ефективний фонд часу устаткування =Добуд*Додив*8-(Кбуд*Додив*8)*10/100 =272*1*8-0,1*272*1*8= 1958,4 годин

Висновок: ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування віком 9 років становить 90% від загального фонду часу роботи устаткування.


Завдання 4

Визначте норму амортизації (%) суму амортизаційних відрахувань (крб.) наприкінці терміну служби устаткування двома методами, якщо амортизаційні відрахування здійснюються пропорційним і прискореним методами. Вихідні дані наведені у таблиці.

№ варіанта Початкова вартість Ликвидационная вартість Термін служби устаткування, років
9 30 15 7

Рішення:

Ма=30/7=4,3 крб – річна норма амортизації

Мa=4,3/30*100=14,3% - річна норма амортизації

Нарахування амортизації по лінійному методу

Період

Річна сума зносу, крб. Накопичена амортизація, крб. Залишкова вартість, крб.
Кінець першого року 4,29 4,29 25,71
Кінець другого року 4,29 8,58 21,42
Кінець третього року 4,29 12,87 2,13
Кінець четвертого року 4,29 17,16 0
Кінець п'ятого року 4,29 21,45 0
Кінець шостого року 4,29 25,74 0
Кінець сьомого року 4,29 30 0

Ймовірна ліквідаційна вартість не береться до уваги при розрахунку зносу за літами, окрім останнього року. Останнім часом сума амортизації обчислюється відніманням з залишкової вартості початку періоду останнього року стабільна ліквідаційної вартості.

Нарахування амортизації по прискореному методу

Період Річна сума зносу, крб. Накопичена амортизація, крб. Залишкова вартість, крб.
Кінець першого року 8,58 8,58 6,42
Кінець другого року 8,58 17,16 0
Кінець третього року 8,58 25,74 0
Кінець четвертого року 8,58 30 0

Отже, застосовуючи прискорений метод організація отримує суму амортизації для відтворення основних фондів удвічі швидше, ніж у лінійному методу. У цьому у сумі собівартості продукції лягає велике навантаження за сумою амортизації. Сучасні організації частіше застосовують лінійний метод через простоту обчислень.

Найбільш прогресивним вважається четвертий метод амортизації – спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) – з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітній періоді і співвідношення початкової вартості об'єкта основних засобів і гаданого обсягу продукції (робіт) за всі терміни корисного використання об'єкта основних засобів.


Тема 2. Оборотні кошти

 

Завдання 1

Підприємство випускає продукцію з металу, витрата якого й одержують результати роботи наведені у таблиці.

Визначити:

а) коефіцієнт використання металу (%);

б) рівень відходів металу (%)

в) металлоемкость (кг./руб.)

№ варіанта Кол-во своєї продукції, прим. Чистий вагу одиниці вироби, кг Загальний витрата металу, кг Вартість готової продукції, крб.
300 300 0,6 220 250

Рішення:

1) загальну вагу виробів = 300*0,6=180 кг.

2) 220/180=1,22 кг – витрата металу на 1 кг виробів

3) 220-180=40 кг – обсяг відходів металу

4)         40/220*100=18,18% - рівень відходів металу

5)         1-0,1818=0,82 чи 82% - коефіцієнт використання металу

6) 220/300=0,73 кг. металу забирають виробництво одного вироби

7)         0,73/250*1000=300 грн./крб. - металлоемкость


Завдання 2

Визначте оборотність оборотних засобів, тобто. кількість оберту і тривалість одного обороту. Вихідні дані наведені у таблиці:

№ варіанта Вартість реалізованої продукції, млн.руб. Валова прибуток, млн.руб. Середній залишок оборотних засобів, млн.руб.
9 62 20 12

1) Допро=ВП/(СРП+Ост)=20/(62+12) = 0,27 – коефіцієнт оборотності оборотних засобів.

2) Тпро=360*0,27 = 97,2 днів – тривалість одного обороту

3) Продо=360/97,2=3,7 раз – кількість обертів за протягом року


Завдання 3

Визначте норматив по виробничим запасів у натуральному вираженні (т) і вартісному вираженні (крб.). Вихідні дані наведені у таблиці, страхової запас приймається у вигляді 50% від того плинного запасу:

№ варіанта Річна потреба у металі, тыс.т.

Вартість

1 т. металу, тыс.руб.

Поточний запас, дні Запас підготовка матеріалу до виробництва, дні
9 2,6 0,6 20 2

 

Рішення:

Среднесуточный витрата, т: 26000/360=72,2 т.

Поточний запас=20*72,2=1444 т.

Запас підготовка матеріалу до производству=2*72,2=144,4 т.

Страховий запас=0,5*20*72,2=722 т

Норматив по виробничим запасів у натуральному вираженні:

1444+144,4+722=2310,4 т

Норматив по виробничим запасів у грошах:

2310,4 *0,6=1386,24 тыс.руб.


АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ОТЧЕТНОСТИ

 

Варіант 3

 

1. За даними "Звіту прибутки і збитках" проаналізувати з позицій зовнішнього користувача зміна собівартості продукції і на показника витрат за карбованець реалізованої продукції (РП).

Показники

Попередній рік

Отчетный рік

Відхилення

У % до попереднього року

Тыс. крб.

в % від виробленого

Тыс. крб.

в % від виробленого

Тыс. крб.

в % від виробленого

Виробнича собівартість РП

1630

77,77

1950

70,65

320

16,41

19,63

Управлінські витрати

346

16,51

600

21,74

254

42,33

73,41

Комерційні витрати

120

5,73

210

7,61

90

42,86

75

Разом собівартість РП

2096

100

2760

100

664

X

31,68

Обсяг РП в відпускні ціни

2604

X

3235

X

631

X

24,23

Витрати на карбованець РП, коп

0,81

X

0,85

X

0,05

X

5,99

 

Висновок: Загальна собівартість продукції звітному періоді зросла на 32%, що попри збільшення обсягу РП на 24% збільшило видатки карбованець на 6%.

Проаналізуємо такі показники, як прибуток, рентабельність роботи і рентабельність продажу та порівняємо показники звітного і попереднього років:

П1=2604-2096=508 тыс.руб

П2=3235-2760=475 тыс.руб

Зменшення прибутку на звітному року порівняно з попереднім роком на 33 тисячі рублів.

Рентабельність діяльності

Rд1=508/2096*100=24%

Rд1=475/2096*100=17%

Зменшення рентабельності діяльності звітного року порівняно з попереднім роком на майже 7%

Рентабельність продажів

Rп1=508/2604*100=19,5%

Rп2=475/3235-100=14,7%

Зменшення рентабельності продажів звітного року порівняно з попереднім роком на 4,8%.

Аналізуючи дані показники, можна дійти невтішного висновку, що погіршення показників – негативні наслідки збільшення управлінських і численних комерційних витрат, відповідно, на 42 і 43%, і навіть виробничої собівартості на 16%. Отже, рівень рентабельності знизився переважно через зростання собівартості продукції.

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація