Реферати українською » Экономика » Організація і планування на ремонтних заводах


Реферат Організація і планування на ремонтних заводах

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«>ЧИТИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

(>ЧитГУ)

Інститут технологічних і транспортних систем

>Автотранспортний факультет

Кафедра менеджменту технологічних і транспортних систем

Курсова робота

 

Тема: Організація і планування на ремонтних заводах

з дисципліни: Організація виробництва та менеджмент

>Виполнил ст. грн.СДМ-03:

>Нижегородцев О.Г.

Перевірила: Абрамова В.Ю.

>Чита 2007


Вихідні дані

1. На ділянціслесарно-механического цеху виготовляються деталі для складання виробу «вузол». Виробництво – серійне.

2. Кількість верстатів дільниці, які підлягають використанню за запланований період, .

3. Планований період – місяць цього року – узгоджується з керівниками курсової роботи.

4. Номенклатура деталей, які підлягають виготовлення чи відновленню протягом планованого періоду (планово- операційні карти).

5. Відсотки виконання норм часу:

а)рабочими-станочниками ;

б) слюсарями, контролерами тощо. .

6. Номер варіанта 15.


>Реферат

>Пз. – 50 стор.,библ. – 1наим., табл. – 15.

Номінальний фонд, ефективний фонд, прямий фонд, ритмічність, партія, робоче місце, тарифна ставка, премія, вартість, собівартість, вести, ремонтний цикл.

Метою курсової роботи є підставою систематизація, закріплення і узагальнення знань, отриманих щодо питань стосовно організації та планування на ремонтних заводах.

У курсової роботі виконані такі розрахунки:

·Расчет програми ділянкислесарно-механического цеху;

· Розрахунок ритмів випуску деталей дільниці;

· Визначення кількості деталей у партіях;

· Розрахунок кількості обладнання та його завантаження. Розрахунок кількості робочих місць;

· Розрахунок чисельності основних робочих;

· Розрахунок фондів зарплати основних робочих;

· Визначення планової собівартості виготовлення деталей;

· Упорядкування плану ремонту устаткування.


Зміст

>Планово-операционние карти

1.Расчет програми ділянкислесарно-механического цеху

2. Розрахунок ритмів випуску деталей дільниці

3. Визначення кількості деталей у партіях

4. Розрахунок кількості обладнання та його завантаження. Розрахунок кількості

робочих місць

5. Розрахунок чисельності основних робочих

6. Розрахунок фондів зарплати основних робочих

7. Визначення планової собівартості виготовлення деталей

8. Упорядкування плану ремонту устаткування

Укладання

Список використаних джерел


>Планово-операционние карти

 

Таблиця 1 -Планово-операционная карта № 1

Найменування вироби Вузол
Номер і найменування деталі 10.001 вал
Кількість штук одне виріб 1
Найменування і марка матеріалу У розділі ст 45
Маса на 1 прим., кг >Черновая: 3 >Чистовая: 2.5
Номер операції Найменування операції Найменування і марка устаткування Розряд роботи Норма часу, хв

>Штучного()

>Подготовительно-заключительного()

1 >Токарная >1К62 2 15 40
2 >Шлифовальная >3А151 4 28 45
3 >Сверлильная >2А55 3 18 20
4 >Слесарная >Верстак 2 5 30
5 Контрольна >Спец. місце 3 8 10
>Станочное час,мин(ч)

= 61

= 105

Загальне час,мин(ч) 74 145

Таблиця 2 -Планово-операционная карта № 2

Найменування вироби Вузол
Номер і найменування деталі 10.002 вал
Кількість штук одне виріб 2
Найменування і марка матеріалу >Сч 18-36
Маса на 1 прим., кг >Черновая: 7.5 >Чистовая: 6.5
Номер операції Найменування операції Найменування і марка устаткування Розряд роботи Норма часу

>Штучного()

>Подготовительно-заключительного()

1 >Разметочная >Разм. плита 3 9 15
2 >Строгальная >7М36 4 15 20
3 >Расточная >2А55 2 7 15
4 >Сверлильная >2А150 2 15 10
5 >Слесарная >Верстак 2 30 15
>Станочное час,мин(ч)

= 67

= 45

Загальне час,мин(ч) 76 75

Таблиця 3 -Планово-операционная карта № 3

Найменування вироби Вузол
Номер і найменування деталі 10.003 вал
Кількість штук одне виріб 2
Найменування і марка матеріалу >Сч 18-36
Маса на 1 прим., кг >Черновая: 8 >Чистовая: 7
Номер операції Найменування операції Найменування і марка устаткування Розряд роботи Норма часу

>Штучного()

>Подготовительно-заключительного()

1 >Токарная >1К62 3 34 15
2 >Фрезерная >6Н82 4 26 10
3 >Сверлильная >2А55 2 10 15
4 >Слесарная >Верстак 2 5 20
5 Контрольна >Спец. місце 3 4 25
>Станочное час,мин(ч)

= 70

= 40

Загальне час,мин(ч) 79 85

 

Таблиця 4 -Планово-операционная карта № 4

Найменування вироби Вузол
Номер і найменування деталі 10.004 Корпус
Кількість штук одне виріб 1
Найменування і марка матеріалу >Сч 18-36
Маса на 1 прим., кг >Черновая: 5 >Чистовая: 4
Номер операції Найменування операції Найменування і марка устаткування Розряд роботи Норма часу

>Штучного()

>Подготовительно-заключительного()

1 >Токарная >1К62 3 16 40
2 >Шлифовальная >1Н82 4 25 20
3 >Сверлильная >2А150 3 6 25
4 >Фрезерная >6Н82 4 35 15
5 >Слесарная >Верстак 2 8 10
>Станочное час,мин(ч)

= 82

= 100

Загальне час,мин(ч) 90 110

Таблиця 5 -Планово-операционная карта № 5

Найменування вироби Вузол
Номер і найменування деталі 10.005 Кришка
Кількість штук одне виріб 1
Найменування і марка матеріалу >Сч 18-36
Маса на 1 прим., кг >Черновая: 4.5 >Чистовая: 4
Номер операції Найменування операції Найменування і марка устаткування Розряд роботи Норма часу

>Штучного()

>Подготовительно-заключительного()

1 >Токарная >1К62 3 45 20
2 >Фрезерная >6Н82 4 22 10
3 >Шлифовальная >3А151 4 42 30
4 >Верстак >Верстак 2 13 30
5 >Спец. місце >Спец. місце 3 5 15
>Станочное час,мин(ч)

= 109

= 60

Загальне час,мин(ч) 127 105

1.   Розрахунок програми ділянкислесарно-механического цеху

Програма ділянки розраховується за заданої номенклатурі деталей на запланований період - 1 місяць - при40-часовой робочої тижню. При розрахунку треба враховувати кількість однакових деталей, що припадають на виріб (умовне), і навіть можливий прихований шлюб заготовок не більше 5...10 % і страхові заділи у вигляді 4...8 % від розрахункового кількості деталей.

Для розрахунку програми ділянки попередньо розраховуються номінальний і досить ефективний фонди робочого дня устаткування.

Номінальний фонд часу одного верстата то, можливо визначено за такою формулою

 

,  (1)

де- загальна кількість робочих днів, у жовтні (включаючи скорочені);

 - тривалість зміни, год;

- кількість скорочених робочих днів, у заданому місяці;

 - кількість годин, яким скорочується робоча зміна в передсвяткові дні;

 - число змін у добу (слід сприймати двозмінну роботу).

(год).

Ефективний фонд часу роботи одного верстата визначається за такою формулою

,(2)

Де - коефіцієнт, який відбиває час, затрачуване на: ремонт верстата, може бути прийнятий у вигляді 2…4 % (залежно від складності верстата).

(год).

Ефективний фонд робочого дня всього верстатного устаткування ділянці вираховується за формулою

,(3)

де - заданий кількість верстатів дільниці, які підлягають використанню за запланований період.

(год).

Програма ділянки (кількість комплектів деталей)слесарно-механического цеху вираховується за формулою

,(4)

де - коефіцієнт, що характеризує завантаження устаткування (для виробництва може бути прийнятий не більше 80...85%);

 - коефіцієнт, враховує частку витратподготовительно-заключительного часу (становить 2...5%);

- поставлене коефіцієнт, враховує рівень виконання норм часурабочими-станочниками, %;

 - заданий кількість деталей і->гo найменування, необхідні виготовлення одного готового вироби;

 - поштучна час верстатних робіт з виготовлення деталі і-го найменування, год;

- величина можливого прихованого шлюбу заготовок;

- величина страхових досвіду.

Отримане значення заокруглюється до найближчого цілого. Після розрахунку кількості комплектів визначається програма робіт ділянки з випуску деталей кожного найменування за такою формулою

,(5)

(прим.);

(прим.);

(прим.);

(прим.);

(прим.).

Програму з випуску всіх деталей дільниціслесарно-механического цеху визначається шляхом підсумовування

,(6)

(прим.).

2.         Розрахунок ритмів випуску деталей дільниці

Для встановлення ритмічності виготовлення деталей партіями розраховуються приватні ритми в кожному найменуванням деталей.

Для розрахунку ритмів випуску деталей кожного найменування протягом планованого періоду визначається коефіцієнт, що характеризує частку часу роботи устаткування (ефективного верстатного фонду),расходуемого з їхньої виготовлення

;(7)

;

;

;

;

.

Потім визначається частка ефективного верстатного фонду часу, який буде необхідний виготовлення деталей кожного найменування

,(8)

(год);

(год);

(год);

(год);

(год).

Приватні ритм виробництва деталей кожного найменування визначаються за такою формулою

;(9)

;

;

;

;

.

3.         Визначення кількості деталей у партіях

Визначення кількості деталей у Комуністичній партії виробляється у два етапу. У першому етапі кожному за найменування деталей розрахунковим шляхом визначаються два гранично допустимих розміру партії: - з мінімуму витратподготовительно-заключительного часу однією деталь і - з максимально припустимою тривалості циклу обробки деталей партії, відповідної заданому мінімуму обігових коштів у незавершеному виробництві.

Мінімальний розмір партії деталей даного найменування визначається за такою формулою

, (10)

де -подготовительно-заключительное часi-ойстаночной операції технологічного процесу, год;

(прим.);

(прим.);

(прим.);

(прим.);

(прим.).

Максимальний розмір партії деталей визначається за такою формулою

,(11)

де - припустимо розрахунковий період (фонд) максимальної тривалості циклу обробки партії деталей, год;

- коефіцієнт, що характеризуємежоперационние втрати часу. При послідовному русі деталей за операціями можна взяти 1.

Величина визначається кількістю днів, забезпечених лімітом металу чи обіговими коштами в незавершеному виробництві. Зазвичай вона рівної одного місяця й за такою формулою

,(12)

(год).

(прим.);

(прим.);

(прим.);

(прим.);

(прим.).

З другого краю етапі не більше знайдених значень і встановлюється остаточний розмір партії. У цьому враховуються такіпланово-организационние вимоги:

1. Розмір партії механічного оброблення ()має дорівнювати чи кратний розміру партії зібраних машин () відповідно до числом партій (), тобто.

2.             

,(13)

(прим.);

(прим.);

(прим.);

(прим.);

(прим.).

2. Кількість партій () повинно бути більше 3 (в у крайньому випадку, 5...6).

3. Розміри партій та періодичність їх повторення коректують, дотримуючись також принцип пропорційності в виробничому процесі на окремих його стадіях і операціях.

4. Для високопродуктивного устаткування (>зубонарезние верстати автомати тощо.) розмір партії має забезпечити завантаження верстатів протягом усієї зміни.

Результати підрахунків заносять у таблицю 6.

Таблиця 6 -Расчет розмірів партій деталей

№ деталі Найменування деталі

Програма випуску деталей, прим.()

>Расчетний розмір партії, прим.

Кількість партій()

Ухвалений розмір партії, прим.()

10.001 Вал 490 55 418 3 163
10.002 Вал 980 22 381 3 327
10.003 Вал 980 19 364 3 327
10.004 Корпус 490 39 311 3 163
10.005 Кришка 490 18 233 3 163

4.         Розрахунок кількості обладнання та його завантаження. Розрахунок кількості робочих місць

З метою спрощення розрахунків потрібно зробити вибірку зпланово-операционних картподготовительно-заключительного і штучного часу за типами верстатів і робочих місць. Одиниці виміру цьому треба перевести з хвилин, у годинник. Результати оформляються в таблицю 7.


Таблиця 7 -Станко-часи до виконання виробничої програми

№п/п Найменування верстатів і робочих місць >Кол-вооп-й 10.001 10.002 10.003 10.004 10.005

,год

,год

,год

,год

,год

,год

,год

,год

,год

,год

1 >Токарний1К62 4 0,25 0,67 - - 0,57 0,25 0,27 0,67 0,75 0,33
2 >Шлифовальний3А151 2 0,47 0,75 - - - - - - 0,7 0,5
3 >Сверлильний2А55 2 0,3 0,33 - - 0,17 0,25 - - - -
4 >Строгательний7М36 1 - - 0,25 0,33 - - - - - -
5 >Расточний2А55 1 - - 0,117 0,25 - - - - - -
6 >Сверлильний2А150 2 - - 0,25 0,17 - - 0,1 0,417 - -
7 >Фрезерний6Н82 3 - - - - 0,43 0,17 0,58 0,25 0,37 0,17
8 >Шлифовальний1Н82 1 - - - - - - 0,417 0,33 - -
9 >Верстак 5 0,08 0,5 0,5 0,25 0,08 0,33 0,13 0,17 0,217 0,5
10 >Спец. місце 3 0,13 0,17 - - 0,067 0,417 - - 0,08 0,25
11 >Разметочная плита 1 - - 0,15 0,25 - - - - - -

Розрахунок кількості верстатів кожного найменування ведеться за наступному алгоритму.Рассчитиваетсяштучно-калькуляционное час () операцій цьому верстаті перспективами кожного із п'яти заданих деталей. Для виробництва

,(14)

>Токарний1К62:


(год);

(год);

(год);

(год).

>Шлифовальний3А151:

(год);

(год).

>Сверлильний2А55:

(год);

(год).

>Строгательний7М36:

(год).

>Расточний2А55:

(год).

>Сверлильний2А150:

(год);

(год).

>Фрезерний6Н82:

(год);

(год);

(год).

>Шлифовальний1Н82:

(год).

>Рассчитивается обсягстанко-часов, необхідний виконання виробничої програми цьому верстаті за такою формулою

(15);

;

;

;

;

;

;

.

Визначається потрібне (розрахункове) кількість верстатів даної марки за такою формулою

 (16)

;

;

;

;

;

;

;

.

Отримані результати заносять у таблицю 8, де його випущено і розрахунок завантаження верстатного устаткування.

Прийняте кількість верстатів () отримують округленням розрахункового числа верстатів () до найближчого цілого. У цьому результат коригується в такий спосіб, щоб загальна кількість верстатів дільниці відповідало завданням Тст=12.Округление виробляється зазвичай, у велику бік, але, можливо зроблено й в меншу. Тоді коефіцієнт завантаження верстатів буде понад сотню%. У разі намічаються заходи, щоб забезпечити підвищення продуктивності устаткування, наприклад, шляхом часткового використання інших вільних (незапланованих) змін роботи.

Таблиця 8 -Расчет кількості верстатного обладнання та його завантаження

Показники Найменування і марка устаткування Перевірка
>1К62 >3А151 >2А55 >7М36 >2А55 >2А150 >6Н82 >1Н82

>Расчетное кількість верстатів за групами ()

2,9 1,4 0,77 0,6 0,28 0,72 2,17 0,5 9,34

Прийняте кількість верстатів за групами ()

3 2 1 1 1 1
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація