Реферати українською » Экономика » Організація і планування виробництва


Реферат Організація і планування виробництва

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Московський державний технічний університет им.Н.Э.Баумана

Конспект лекцій з дисципліни

 “Організація і планування виробництва”

Частина I. Інноваційний процес.

Складено: доц., к.т.н. Мазурин Э.Б.,

кафедра ИБМ-2 -- “Економіка і організація виробництва”

Москва, 2000 р.


ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА..................................................... 3

ЗАПРОВАДЖЕННЯ........................................................................................................................................... 5

СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ НА ПІДПРИЄМСТВІ (У ОРГАНІЗАЦІЇ)................................................................................. 5

СРЕДА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА.................................................................................................................... 5

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ................................................................................................................................................................ 6

Параметри ринків товарів індивідуального користування і промислового призначення................................... 6

Фази процесу дослідження ринкових ситуацій.............................................................................................................. 7

Способи збору ринкової інформації.................................................................................................................................... 8

Приклади застосування статистичного аналізу.................................................................................................................... 9

Деякі методи прогнозу..................................................................................................................................................... 10

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕС................................................................................................... 11

РІШЕННЯ, СВЯЗАННЫЕ З ПРОДУКТОМ............................................................................................................................... 11

ОРГАНИЗАЦИЯ НДДКР.................................................................................................................................................................. 12

Загальна технологія проектування......................................................................................................................................... 13

Процес проектування по ЕСКД.......................................................................................................................................... 16

Зміст технологічного контролю.............................................................................................................................. 17

Конструкторская уніфікація................................................................................................................................................... 18

Інтелектуальна власність підприємств.................................................................................................................. 19

Схема пошуку інформації (пошук літератури з темі)................................................................................................... 21

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА.................................................................................................... 22

Значення, мета, критерії і змістом технологічної підготовки виробництва (ТПП)................................. 22

Функції технологічної підготовки виробництва........................................................................................................ 22

Порівняльний техніко-економічний аналіз політики та обгрунтування вибору технологічних процесів.............. 22

Організація технологічної підготовки виробництва................................................................................................ 23

основні напрями прискорення технологічної підготовки виробництва........................................................ 23

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ТЕХНИКИ................................................................................ 24

Завдання і змістом організаційної підготовки производства(ОрПП)................................................................. 24

Методи переходу на випуск нову продукцію................................................................................................................... 24

Динаміка техніко-економічних показників і планування питомих витрат на виробництво під час освоєння нова продукція........................................................................................................................................................................................ 24

Період освоєння нової техніки ні економічна ефективність його скорочення.................................................. 25

ПЛАНУВАННЯ НДДКР І ТПП................................................................................................................................................. 25

Планування НДР, ДКР, ТПП за нормативами.................................................................................................................... 25

Основи мережного планування................................................................................................................................................ 26

ВИБІР МЕСТ ДІЯЛЬНОСТІ.................................................................................................................................................. 29

Критерії вибору.......................................................................................................................................................................... 29

Поняття генеральному плані машинобудівного заводу......................................................................................... 29

Принципи формування виробничої програми................................................................................................. 29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ...................................................................... 30


Історія наукову організацію виробництва

(складено по [3])

Єгипет

2000-1500г. до РХ -- “Повчання Птаххотена” -- деякі подання про методи і стилі керівництва, простежуються соціально-психологічні методи управління.

Давня Греція

Сократ -- добір кадрів для управлінської діяльності, спільність функцій самонаведення промисловості, торгівлі, бойових дій.

Платон -- необхідність поділу праці.

Древній Рим

Діоклетіан (284г. по РХ) -- лінійна організаційну структуру - 101 провінція, 12 диоцезов, 4 регіону.

Європа

1688г. Вобан -- робота “Про проведення хронометражу задля встановлення відрядною оплати праці”.

1700г. Аммонтон -- доповідь у Паризькій Академії Наук “Про експериментах щодо специфічної і дійсною швидкості покупців, безліч коней що за різних роботах”.

1761г. Шувалов П.І. (управляючий Тульским збройовим заводом) -- інструкція, у якій сформульовані принципи взаємозамінності під час виробництва озброєння.

1798г. Кулон -- доповідь “Про продуктивності людського праці”.

Перроне (1708-1794) -- опис поділу праці під час виробництва шпильок в Лэгле.

Э.Уитни (1765-1825) -- принцип взаємозамінності під час виробництва бавовноочисних машин, розробляються методи контролю за якістю. Перший складальний конвеєр.

1818г. Захаво П.Д. (механік Тульського збройового заводу) -- застосував принцип поділу праці процесі обробки багнета (18 операцій, 11 операцій на спеціалізованому устаткуванні).

1832г. Ч.Бэбидж (1791-1871) -- книга “Економіка машин і виробництва” -- організація праці, роль машин розподілі праці, принципи контролю, управління промисловим підприємством.

середина ХІХ століття -- Советкин Д.К. і Платонов О.П. (викладачі Імператорського технічного училища) -- “Російський метод навчання ремесел” -- поділ виробничого процесу на стандартні, повторювані “операції”.

1870г. Вешняков Ф.В. (1828-1903) -- книга “Введення ЄІАС у пошуки, які стосуються економії наукових закладів та естетичної робіт” (побачила світ французькою мовою у Парижі) -- виділення елементів у процесі наукової праці, складання бібліографічних даних, пошук опублікованих наукових робіт.

1880г. -- підставу ASME -- Американське товариство інженерів-механіків.

1886г. -- Таун -- доповідь на засіданні ASME -- ідея у тому, що прибуток залежить й не так від техніки, як від способу ведення підприємства міста і роботи з робітниками.

1895 р. Ф.Тейлор (1856-1915)-- доповідь на засіданні ASME “Система поштучної оплати” -- встановлення точної норми часу, яка потрібна на виконання роботи (хронометраж). Книжка “Наукова організація праці” -- розподіл праці, стандартизація інструмента, хронометраж, сдельно-прогрессивная оплата праці, обгрунтування норми вироблення. Науковий підхід до організації праці.

Ф. Джильбрет (1868-1924) -- микроэлементный спосіб нормування.

Г.Гант (1861-1919) -- дослідження виробничого процесу взагалі, причини виникнення “вузьких” місць, графічне планування виробничого процесу.

А.Файоль (1841-1925) -- теорія адміністрації, функції підприємства, 1916г.-- книга “Загальне і промислове управління”.

1900г. Г.Эмерсон (1853-1931) -- книга “Продуктивність, як керувати і оплати праці”, 1912г. книга “Дванадцять принципів продуктивності” (1.Точно поставлені ідеали чи про мету. 2.Здравый сенс. 3.Компетентная консультація. 4.Дисциплина. 5.Справедливое ставлення до персоналу. 6.Быстрый, надійний, повний, точний та постійний облік. 7.Диспетчирование. 8.Нормы і розкладу. 9.Нормализация умов. 10.Нормирование операцій. 11.Писанные стандартні інструкції. 12. Винагороду за продуктивність.).

1902г. Р.Олдс -- складальний конвеєр (дерев'яна віз, яка рухалася між рядами робочих, і з них додавав свою деталь).

1904г. -- початок викладання курсу “Організація й устаткування механічних заводів” в імператорському технічному училище.

Г.Форд (1863-1947) -- вертикальне побудова управління підприємством, стандартизація всіх згаданих чинників виробництва, детальна розробка всіх технологічних процесів, синхронізація техпроцессов, максимальне розподіл праці, підтримку ритму з допомогою механічного регулятора (конвеєр), звільнення основних виробничих ділянок від підготовки й обслуговування виробництва.

1911г. -- початок викладання курсу “Організація виробництва” у Європі.

1911г. Черновский Н.Ф. -- підручник “Організація промислового підприємства з обробці металів”.

К.Адамецки (1866-1933) -- теорія побудови виробничих процесів у часі, графіки руху деталей за операціями, формули до розрахунку виробничого циклу.

1920г. -- створення при ВЦРПС Центрального інституту праці (ЦИТ), який очолював Гастев О.К. (1882-1941)

1930-ті роки Xx століття -- Э.Мэйо -- Хотторнский експеримент -- ідея “людські стосунки” до робітників.

Ерманский О.А. (1866-1941) (зав. кафедрою МВТУ1932г.) -- праці “НЗП і системи Тейлора”, “Теорія і практика раціоналізації”, “Легенда про Форде”.

кінець 1930-х Кантарович Л. В. (1912-1986) -- математичні методи оптимального планування.

1946г. Каценбоген Б.Я. (1897-1956) -- державна премія за розробку теорії та методики застосування потокових засад роботи в серійне виробництво (застосованої у період Великої Вітчизняної війни).

Сатель Э.А. (1885-1968) -- комплексне розв'язання конструкційних, технологічних, організаційних і ступінь економічних проблем виробництва.

Етапи розвитку маркетингу. (складено по [22])

Зараз прийнята наступна періодизація підходів до ринкової комерційної роботі:

1860-е - 1930-ті роки - “Товарна орієнтація”, т. е. прагнення поліпшити якість товарів без серйозного обліку потреб (смаків, бажань, і т. буд.) покупців.

1930-ті - 1950-ті роки - “Збутова орієнтація”, т. е. забезпечення максимізації продажу з допомогою реклами й інших методів на покупця з метою змусити зробити купівлю.

1950-ті - 1960-і роки - “Ринкова орієнтація”, т. е. виділення які мають підвищений попит товарів високої якості та забезпечення максимуму продажів саме цих товарів. Вперше з'являються відділи маркетингу.

1960-і роки по час - “Маркетинговое управління”, т. е. довгострокове (перспективне) планування та прогнозування, що спирається на дослідження ринку, товару і покупців; використання комплексні методи формування від попиту й стимулювання збуту; орієнтація на товари “ринкової новизни”, задовольняють вимоги старанно “вирахуваних” потенційних покупців.


Запровадження

Структура процесів для підприємства (у створенні)

Функції підприємства (організації):

1. відтворення (основний процес);

2. обслуговування відтворення (допоміжний та обслуговуючий процеси);

3. транспортування (постачання і збут);

4. обмін інформацією зі довкіллям;

5. захист від довкілля;

6. управління.

Середовище функціонування підприємства

(складено по [2])


Дослідження ринку

(складено по [2])

Параметри ринків товарів індивідуального користування і промислового призначення

Параметр Товар ИП Товар ПН
Структура ринку Географічна децентралізація Географічна концентрація
Тип споживача Масовий Порівняно мало
Конкуренція Множественная Монополістична
Тип товару Щодо простої, стандартизований по потребительным властивостями Технічно складний; зазвичай, по индивидуальночу эаказу
Потреби покупате- гавкіт, удовлетворяемые товаром Особисті і сімейні Виробничі та соціально-економічні
Рішення про купівлю Приймається особисто сім'ї, нерідко спонтанно Приймається обережно, чи влітку після обговорення колегіально: число учасників - від З до 7 людина
Вимоги до сервісу та розподільної мережі Важливі, але завжди вирішальні на купівлю Дуже суттєві і завжди вирішальні на купівлю
Мотиви купівлі По перевазі емоційні, вплив раціональних мотивів другорядне По перевазі раціональні. вплив емоцій мізерно
Вплив реклами Значне Незначне
Канали товароруху і збуту Многоступенчатые, закінчуються переважно роздрібним торговцем чи універмагом Короткі, зазвичай, одне- двоступінчасті. часто прямі: “продавець-покупець”
Джерела, у тому числі покупець отримує інформацію ціни Прейскуранты, рідко переговори з агентом (дилером) Прейскуранты, комерційні пропозиції, переговори з агентом, переговори безпосередньо з виробником товару

 

Фази процесу дослідження ринкових ситуацій

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМИ Опис проблеми

Структурирование проблеми

Побудова моделі

Визначення мети збору інформації
Формулювання гіпотез
ВЫРАБОТКА КОНЦЕПЦІЇ СБОРА ІНФОРМАЦІЇ Побудова проекту дослідження (джерела інформації, хто проводить)
План досліджень (витрати часу, вартість)

Визначення методу збирання цих

Вибір та розвитку інструментів збору

Визначення об'єкта дослідження та обсягу вибірки
Претест Приближенный план обробки даних
Розробка детальний план збирання цих
ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Організація, проведення контроль збирання цих
Документирование
АНАЛІЗ ДАНИХ Попередня перевірка зібраної інформації
Підготовка до аналізу на ЕОМ
Обробка матеріалу
Інтерпретація результатів
ПРЕЗЕНТАЦІЯ Підготовка дослідницького звіту

Презентація отриманих результатів

Передача особам, котрі ухвалюють рішення


Способи збору ринкової інформації

Метод Визначення Форми Економічний приклад Переваги і проблеми
1.Первичные дослідження Збір даних за її виникненні
Спостереження Планомерный охоплення органами почуттів обставин без на об'єкт спостереження Польовий і лабораторне; з участю спостерігає і
Иитервью Опитування учасників ринку України і експертів Письмове, усне, телефонне, вільне, стандартизи-рованное
Панель Повторюючись збір даних в однієї групи через рівні інтервали часу Торговельна, потребитель-ская
Експеримент Дослідження впливу одного чинника в інший за одночасного контролі сторонніх чинників Польові, лабораторні
2. Побічні дослідження Обробка вже наявних даних

Приклади застосування статистичного аналізу

Метод Типова позиція
Регрессионный аналіз Як зміниться обсяг збуту, коли витрати реклами скоротяться на 10 % ?
Якою буде ціна на продукт наступного року?
Як обсяг інвестицій у автомобільну промисловість на попит на сталь?
Вариационный аналіз Чи вид упаковки на розміри збуту?
Чи колір рекламного оголошення кількості людей, вспомнивших рекламу?
Чи вибір шляху збуту на величину продажів?
Дискримінаційний За якими ознаками курять від некурців?
аналіз Які характеристики працівників служби збуту найбільш істотні їхнього розподілу на процвітаючих і невдах?
Чи можна певного людини, враховуючи його вік, дохід, освіту, вважати досить надійним для видачі кредиту?
Факторний аналіз Чи можна редукувати багато чинників, які покупці автомобілів вважають важливими, до небагатьох?
Як можна описати різні марки автомобілів з погляду цих факторів?
Кластер-анализ Чи можна клієнтів розділити на групи з їхніх життєвих потреб?
Чи має газета різні типи читачів?
Як можна класифікувати виборців у тій, як вони цікавляться політикою?
Многомерное Наскільки продукт відповідає “ідеалу” споживачів?
шкалирование Який імідж має підприємець?
Як змінився ставлення споживачів до продукту протягом кількох років?

Деякі методи прогнозу


Метод

Визначення Форми, діапазон Економічний приклад Переваги і проблеми
1. Колі- четвен-ные методи прогнозу Оцінка майбутнього з урахуванням минулих даних із допомогою статистичних методів Коротко- і середньострокові Одержання кількісних даних у майбутнє Покладання минулі дані. Необхідно сильне структурування проблеми
Экстрапо- ляция тренду Проекція даного тимчасового низки у майбутнє Короткострокові Розвиток збуту чи прибутку для певного проміжку часу Невисокі витрати, швидке даних. Різкі зміни тренду. Низький потенціал раннього виявлення
Прогнози з урахуванням индика-торов Оцінка розвитку процесу, мало залежить від підприємця, з урахуванням однієї або багатьох передумов Здебільшого застосовується у галузях, изготовляющих засоби виробництва; оцінка надходження замовлень з урахуванням аналізу інвестиційного клімату й надходження замовлень в галузях, які споживають продукцію Більше раннє виявлення зміни тренду, аніж за екстраполяції Складність в знаходженні підхожих індикаторів. Стабільність перетинів поміж індикаторами
Регресси- онный аналіз Метод визначення напряму, і сили зв'язок між незалежними й залежною перемінними Проста і многофак-торная регресія. Эконометри-ческие моделі. Кратко-срочные Оцінка частка ринку (залежна змінна) що за різних витратах реклами і ціною (незалежні перемінні) Невисокі витрати Взаимозависимость незалежних змінних
2. Качест-венные методи прогнозу Оцінка, словесне формулювання майбутнього з допомогою людських знань і інтуїції. Зазвичай, оцінки експертів Від средне-срочных до довгострокових Підходить
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація