Реферати українською » Экономика » Організація і вдосконалення роботи комерційного підприємства


Реферат Організація і вдосконалення роботи комерційного підприємства

Страница 1 из 6 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

>Удмуртский державний університет

Інститут економіки та управління

Дипломна робота

на задану тему: Організація та вдосконалення роботи комерційне підприємство»

>ВиполнилТюрлев Р. У.

Керівник:

>д.е.н., професорВ.В.Матвеев

>Ижевск 2005 р.


Зміст

Запровадження

1.Организационно-економическая характеристика підприємства     

1.1Организационно-правовая форма, структура управління

1.2 Основні види діяльності, реалізовані товари на підприємств

1.3 Економічна середовище, конкуренти і споживачів

1.4 Організація і оплата праці, персонал підприємства

1.5 Маркетинг, менеджмент і реклама для підприємства

1.6 Основні економічні показники підприємства

>3.Анализ та шляхи вдосконалення роботи комерційне підприємство

3.1 Динаміка обсягу й структури товарообігу

3.2 Аналіз використання оборотних засобів

3.3 Аналіз витрат звернення, прибутків і рентабельності

3.4 Аналіз організації торгово-технологічного процесу у магазині

3.5 Аналіз закупівель та молодіжні організації збуту товарів

3.6 Пропозиції для вдосконалення роботи торгового підприємства

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

 

Розвиток торгівлі виявляється у зростанні товарообігу, поліпшенні якості, розширення асортименту товарів, впровадження прогресивних методів продажу, підвищенні культури виробництва.

У ринкових умов за наявності конкурентного середовища, нормального і насиченого ринку споживчих товарів - виконання цих складних завдань жадає від працівників торгівлі підвищувати культуру торгівлі, шукати резерви зниження роздрібних цін. У результаті такий «боротьби» з конкурентами і поза покупця збільшуються товарообіг і прибуток торгового підприємства, поліпшується якість обслуговування. Відбувається взаємне поєднання інтересів усіх сторін торгового процесу: що вигідно покупцю, то вигідно державі й підприємству.

Торгівля грає великій ролі економіки країни. Вона виступає ланцюгом між виробництвом і які споживанням, доводить товарну продукцію до споживачів. Тому, питання аналізу та вдосконалення роботи комерційне підприємство набувають виключно важливого значення.

Це питання також важливі й для магазину ТОВ «Бренд», з прикладу, якого написана дипломна робота.

Як відомо, всякий аналіз є глибоке, всебічне вивчення роботи підприємства. Повнота аналізу, його глибина, обсяг використовуваної інформації, вибір методів аналізу залежить від поставленої мети.

Мета аналізу та вдосконалення роботи комерційне підприємство визначається залежність від поточних чи стратегічних інтересів підприємства, поставлених перед керівництвом торгового підприємства. Він цікавий за як вищих органів, і фахівцям аналізованої організації, як партнерам за договірними відносинам, і банкам, і податкові органи.

 Тема дипломної роботи достатня актуальна нині. Багатьом комерційних підприємств і фірм різних деяких галузей і сфер діяльності питання вдосконалення роботи придбали виняткову актуальність. У зв'язку з цим підвищується значення аналізу роботи комерційне підприємство.

Метою дипломної роботи є підставою вивчення організації комерційне підприємство й розробка пропозицій з удосконалення його роботи.

Досягнення мети вирішити завдання:

- розглянути правову форму, структури управління, основні види роботи і реалізовані товари для підприємства;

- описати економічне середовище, від конкурентів і споживачів підприємства;

- дати характеристику персоналу підприємства міста і описати організацію оплати праці;

- розглянути маркетинг, менеджмент і рекламу підприємства;

- вивчити теоретичні основи організації комерційної діяльності торгового підприємства;

- проаналізувати основних економічних показників підприємства;

- розробити пропозиції з удосконалення організації комерційної діяльності підприємства.

>Методологической основою праці є нормативні і законодавчих документів, праці економістів.

Інформаційній базою дослідження є дані звітності магазину № 23 ТОВ «Бренд».

У першій главі розглядатиметьсяорганизационно-економическая характеристика підприємства.

У другій главі буде досліджено

У третій главі проведуть аналіз стану і шляхів удосконалення роботи комерційне підприємство.

>1.Общая характеристика підприємства

>1.1Организационно-правовая форма, структура управління

 

ТОВ «Бренд» - комерційне підприємство, яку здійснює діяльність територіїУдмуртской Республіки з 1995 року.

>Организационно-правовая форма комерційне підприємство - Суспільство з обмеженою відповідальністю.

ТОВ «Бренд» була з метою забезпечення населення продовольчими товарами.

Підприємство здійснює своєї діяльності не більше, встановлених чинним законодавством і Статуту.

По Статуту підприємство проти неї:

- створювати філії і рівень представництва без прав юридичної особи;

 - залучати до виконання своїх функцій на договірних засадах інших підприємств і закупівельних організацій незалежно від форм діяльності;

- набувати чи орендувати основні його оборотні кошти з допомогою наявних проблем нього фінансових ресурсів;

- гаразд і можна межах, встановлених договором про майна підприємства з дозволу власника;

- використовувати на власний розсуд доходи, одержані від комерційної діяльності.

У чому сьогоднішня стратегія ТОВ "Бренд"? Звісно ж, орієнтація на збут, на збільшення обсягів продажів.

Розглянемо структури управління комерційним підприємством ТОВ "Бренд" (рис. 1).

Представлена на мал.1 структура управління ТОВ "Бренд" належить до функціональної. Факт, що відокремлення функціональних служб рухається у організаційної схемою відразу ж потрапляє за рівнем вищого керівництва, надає собі силу й престиж найважливішим функцій. Наслідком є зміцнення вертикальних зв'язків й комунікації у створенні і над діяльністю нижчестоящих рівнів у створенні.

Р

Є

М

Є

Р

А

Л

М

И

Д

І

Р

Є

До

Т

Про

Р

Відділ організації торгівлі

Група адміністративно-

господарського обслуговування

Господарський відділ
Груп механіка Служба електрика
Механік
Відділ маркетингових досліджень >Одел обліку товарних цінностей Відділ розрахунків із працівниками та представниками Відділ фінансово- розрахункових операцій
Юридичний відділ
Головний бухгалтер Бухгалтерія
Заступник генеральний директор з кадрів
Відділ кадрів
Заступник генеральний директор з охорони Служба охорони
Склади
Заступник генеральний директор з торгівлі

 

Заступник генеральний директор по роздрібній торгівлі Магазини

 

 

Заступник генеральний директор по комерційної роботі

 

>Торгово- комерційний відділ

 

 

>Рис. 1. Структура управління ТОВ «Бренд».

До апарату управління комерційне підприємство належить генерального директора та його заступники, їхніх прав й обов'язки визначаються посадовими інструкціями.

Генеральний директор здійснює поточне керівництво фірми. До поточного управлінню ставляться організація завозу й реалізація товарів у магазинах, повсякденний контролю над їх роботою, оперативне ліквідувати причини, заважаючих нормальному ходу торгово-технологічного процесу.Текущее управління торговим процесом забезпечує організаційну стійкість всіх підвідомчих торгових оборотів і господарських одиниць економічного та необхідність своєчасного виконання поставлених планів і завдань.

До складу ТОВ «Бренд» входять 2 магазину. Магазини перебувають у Індустріальному і Устинівському районах р. Іжевська.

 Організаційна структура управління магазином представлена на мал.2.

>Товаровед

 

Бухгалтерія

 

Відділи реалізації товарів

 


Рис.2. Схема організаційної структури управління магазину

Директор магазину відповідає загалом за діяльність підприємства.

Всі питання розмежування функції, правий і обов'язків між підрозділами й окремими працівниками позначаються на спеціально розробленихПоложениях про структурних підрозділах, соціальній та посадових інструкціях працівників.

Режим роботи магазинів: з 8.00 до 23.00, без обіду і вихідних днів.

У магазинах застосовується одна частка продажу – через прилавок.

1.2 Основні види діяльності, реалізовані товари для підприємства

Основні види діяльності підприємства визначено Статутом підприємства. По Статуту ТОВ «Бренд» може здійснювати:

- торгову діяльність;

- організацію та проведення виставок, виставок-продажів;

- рекламну діяльність;

- й інші, не заборонені законодавством, види діяльності.

Таблиця 1

Асортимент реалізованих товарів через магазин

Товари і товарні групи Питома вага в товарообігу, %
1 2
Кондитерські вироби 15,84
Горілка 14,84
Хліб і бавовняних вироби 10,24
Молоко і молочних продуктів 10,10
М'ясо та домашня птиця 8,27
Риба свіжа, солона, копчена 6,33
Пиво 6,25
Ковбасні вироби 5,07
Провина 3,67
Фрукти 3,52
Тютюнові вироби 3,23
Сири 2,14
Олія тварина 1,39
>Коньяки 1,21
Яйця 0,93
Овочі 0,91
Олія рослинне 0,75
Інші продукти 0,73
Чай і кави 0,70
Цукор 0,66
>Овощние консерви 0,48
>Полиетиленовие пакети 0,48
>Крупи 0,42
Рибні консерви 0,41
>Макаронние вироби 0,40
Мінеральні і фруктові води 0,21
Борошно 0,18
>Консерви м'ясні 0,18
>Маргарин 0,18
Соки 0,11
Сіль 0,10
Сірники 0,07
Усього товарообіг 100,00

З табл. 1 видно, що провідними товарами магазину, які надають найбільший вплив на товарообіг, є хліб, хлібобулочні і печиво, лікеро-горілчані вироби, молоко і молочних продуктів, м'ясні і ковбасні вироби.

1.3 Економічна середовище, конкуренти і споживачів

Розглянемо економічне середовище, від конкурентів і споживачів магазину № 23 ТОВ «Бренд».

Торговельне підприємство лежить у житловий зоні Індустріального району р. Іжевська. Вигідним чинником розташування торгового підприємства є транспортну розв'язку: там відбувається маршрут автобусів № 30, 40, також проходять маршрути тролейбусів № 10,11. Звідси можна дійти невтішного висновку, що є постійний потік потенційних покупців.

Магазин універсальний роздрібним торговим підприємством, котрий займається забезпеченням населення основними продовольчими товарами повсякденного від попиту й розміщений в житловий зоні міста.

З урахуванням типу будівлі і особливостей йогообъемно-планировочного рішення підприємства роздрібної торгівлі поділяють на окремо які стоять, вмонтоване прибудовані й торгові комплекси, вони також бувають одноповерхові, багатоповерхові, із підвальними приміщеннями і них.

Магазин є прибудованим до житлового будинку, одноповерховим будинком.

Характеристика конкурентного середовища

Дані про комерційне підприємство були б неповними без розгляду його оточення, позаяк у процесі діяльності воно входить у відносини з постачальниками, покупцями, і навіть конкурує ринку з іншими торговими фірмами.

 Ринок - економічна категорія товарного господарства, що є сферу товарного обміну, що характеризується певної системою конкретних економічних відносин між продавцем і покупцем.

Сьогодні ринок продовольчих товарів р. Іжевська поділений кількома великими підприємствами торгівлі.

>Лидирующую позицію у ньому займає, ясна річ, ТОВ «>Айкай», ВАТ «Атлантида» і ВАТ «>Продторг», мають найбільшу роздрібну мережу власних магазинів. Ці підприємства настільки захопили ринок (територіально), що іншим учасники ринку немає можливості повну силу. Фірми скуповують торгові майдані біля слабких конкурентів, збивають ціни на всі товари з допомогою величезних оптових закупівель. Цим торговим підприємствам належить приблизно 60-75 %% ринку продовольчих товарівг.Ижевска.

Наступний конкурент,ТПФ «>Ижтрейдинг», з'явився нещодавно, але швидко привернула до собі безліч покупців. Це, по-перше, мережу супермаркетів «>Ижтрейдинг», який поєднує низькі ціни, і величезний асортимент товарів. Поруч із ним організовано місце для паркування автотранспорту. Тому їдуть у ці великі магазини і їдальні закуповують продукти досить велике час вперед, що сприяє, своєю чергою, значного збільшення товарообігу.

І, нарешті, останній із великих від конкурентів і теж швидко які розширюють мережу власних магазинів ТП «>Юлена». Асортимент запропонованих товарів ТП «>Юлена» також дуже широкий. Обладнано під'їзди для автомобілів, безплатна паркування на 30-40 автомобілів, охочим відпочити встановлено лави, доглянуті газони, є яскрава неонова вивіска.

У Іжевську діють дрібні торговими підприємствами. Їх частка вбирається у 10 - 15 %% ринку.

Наведемо перелік основних постачальників продукції для магазину, переказаних у табл. 2.

Таблиця 2

Характеристикапоставщиков-производителей

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

Найменування постачальника Асортимент поставлених товарів
1 2
Іжевський м'ясокомбінат >Копчености, м'ясо, ковбасні вироби
ЗАТСевак Ковбасні вироби
ЗАТ Комплекс >Копчености, м'ясо, ковбасні вироби
ЗАТ Овен >Копчености, м'ясо, ковбасні вироби
АТУдмуртриба Риба солона, рибніпресерви
ПКГлазов-молоко Молоко, молочних продуктів
ЗАТСарапул-молоко Молоко, молочних продуктів
>Кезский сирзавод Сири, олію вершкове
АТМожгасир Сири, олію вершкове
>Удмуртская птахофабрика р. Глазов М'ясо птахи, яйце
>Чайковская птахофабрика Ковбасні вироби, напівфабрикати з м'яса птахи
>Ува-молоко Молоко, молочних продуктів
Нижегородський маргариновий завод >Жири і маргаринова продукція
>Глазовский харчокомбінат Печиво
>Сарапульская кондитерська фабрика Кондитерські вироби
>Глазовский лікеро-горілчаний завод >Ликероводочная продукція
>Сарапульский лікеро-горілчаний завод >Ликероводочная продукція
ЗАТИжмолоко Молоко, молочних продуктів
Хлібозавод № 1 Хліб, хлібобулочні вироби
Хлібозавод № 2