Реферати українською » Экономика » Організація безготівкових розрахунків на ВАТ "ПК ХК Електрозавод"


Реферат Організація безготівкових розрахунків на ВАТ "ПК ХК Електрозавод"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

За сучасних умов гроші є негативним атрибутом господарському житті. Господарські зв'язку – необхідна умова підприємств, оскільки вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва та своєчасність відвантаження та її реалізації продукції. У процесі здійснення діяльності підприємства входять у господарські зв'язки з різними підприємствами, організаціями та особами: постачальниками товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), покупцями, фінансовими, податковими органами, органами соціального страхування та інших. Оформляються і закріплюються господарські зв'язку договорами, за якими одне нове підприємство виступає постачальником товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, а інше – їх покупцем, отже, і платником. Розрахунки з-поміж них здійснюються у грошової форми.

Грошові розрахунки можуть приймати відвідувачів як готівкову, і безготівкову форму. Більшість розрахунків ввозяться безготівковому порядку. Готівкові розрахунки застосовуються при реалізації товарів населенню, дрібним оптом деяким установам, оплаті й у деяких інших випадках.

Організація грошових розрахунків із використанням безготівкових грошей набагато кращий платежів готівкою, що у першому випадку досягається значна економія на витратах звернення, оскільки зайвими в друкуванні, перевезенні, зберіганні готівки. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє наявність розгалуженої мережі банків, і навіть зацікавленість держави у розвитку як увишеотмеченной причини, і у цілях вивчення й державного регулювання макроекономічних процесів.

У процесі здійснення безготівкових розрахунків проявляється платоспроможність підприємств, виконання ними договірних зобов'язань, що свідчить про ефективності і рентабельності його роботи, ступеня фінансового стану. Отже, безготівкові розрахунки – показник ефективності підприємств.

Безготівкові розрахунки дозволяють здійснити платежів до стислі терміни. Завдяки автоматизованому обліку потоків коштів їх можна легко контролювати.

Чітко організована система безготівкових розрахунків має значення за умов серйозного кризи неплатежів, коли величезна взаємна заборгованість, затримка платежів до якомусь одній ланці зачіпає роботу значної частини працівників.

У ринкових умов особливо актуальна організація безготівкових грошових розрахунків, оскільки він грає величезну роль господарському житті підприємства будь-який форми власності. Отже, майбутньому економісту треба зазначити, як здійснюється організація безготівкового розрахунку підприємствах. І тому я вивчила такі питання, як:

Сутність і значення безготівкових розрахунків;

Принципи організації безготівкового розрахунку;

Форми безготівкових розрахунків.

Для закріплення знань отримані теоретичної частини я розглянула організацію безготівкових розрахунків «ВАТ ПК ХКЭлектрозавод», що відбито у практичної частини курсової роботи.


Глава 1. Сутність, значення та принципи безготівкових розрахунків

У ринкових умов особливо актуальна чітка організація грошових розрахунків, оскільки грошова стадія кругообігу коштів грає величезну роль господарському житті підприємства будь-який форми власності.

Якісні зміни у організаційних формах проведення грошових розрахунків сталися внаслідок зростання економічної активності усіх суб'єктів ринку, розширення числа та обсягів угод. З'явилося дуже багато нових комерційним структурам, що позначилося на різке зростання документообігу, що з обслуговуванням платіжної системи загалом. Перебудова платіжної системи зажадала зміни принципів організації безготівкових розрахунків, використання нових форм та способів здійснення платежів.

Чітко організована система безготівкових розрахунків має значення за умов серйозного кризи неплатежів, коли величезна взаємна заборгованість, затримка платежів до якомусь одній ланці зачіпає роботу значної частини працівників.

Будь-яке підприємство робить розрахунки як і покупець, як і продавець. Підприємство здійснює також розрахунки з робітниками та представниками, розраховується із державою і банком. Сукупність усіх грошових платежів становить платіжний оборот. Значна частина коштів платіжного обороту підприємств здійснюється безготівковим шляхом, тобто. скоєнням записів (проводок) за рахунками у трилітрові банки. Готівку застосовуються головним чином платіжному обороті, у якому бере участь населення, і навіть під час розрахунків на незначні суми.

Безготівкові розрахунки знайшли широке використання у процесі розвитку банківської системи та випливає низка переваг перед розрахунками з допомогою готівки.

Безготівкові розрахунки – це розрахунки, здійснювані без використання готівки, у вигляді перерахування коштів за рахунками в кредитних закладах державної і заліків взаємних вимог. Безготівкові розрахунки мають важливе економічне значення у пришвидшенні оборотності коштів, скороченні готівки, необхідні звернення, зниженні витрат звернення.

Особливості безготівкових розрахунків виявляється у наступному: під час розрахунків готівкою беруть участь платник і одержувач, передають наявні кошти. У безготівкових грошових розрахунках учасників троє: платник, одержувач і, у якому здійснюються такі розрахунки у вигляді записи за рахунками платника і одержувача; учасники безготівкових грошових розрахунків перебувають у кредитних стосунки з банком. Ці відносини виявляється у сумах залишків на рахунках учасників таких розрахунків. Такі кредитні відносини уналично-денежном обороті відсутні; переміщення (перерахування) грошей, що належать одному учаснику розрахунків, на користь іншого виробляються шляхом записів з їхньої рахунках, у результаті змінюються кредитні відносини банки з учасниками таких операцій. Інакше кажучи, тут виробляється кредитна операція, чинена з допомогою грошей. Тим самим було оборот готівки заміщується кредитної операцією.

Безготівкові розрахунки обслуговують переважно сферу господарських зв'язків підприємств та його стосунки з фінансово-кредитної системою. Отже, сутність в тому, що господарські органи виробляють платежі одна одній за товарно-матеріальні цінності й надані послуги, і навіть стосовно фінансових зобов'язань шляхом перерахування належних сум із рахунку платника з цього приводу одержувача чи заліку взаємної заборгованості.

Значення безготівкових розрахунків велике, оскільки: безготівкові розрахунки сприяють концентрації грошових ресурсів у банках. Тимчасово вільні кошти підприємств, які у банках, є з джерел кредитування; безготівкові розрахунки сприяють нормальному кругообігу засобів у народному господарстві; чітке розмежування безготівкового й готівкового грошового оборотів створює умови, які полегшують планування грошового обігу євро і безготівкового грошового обороту. Розширення сфери безготівкового обороту дозволяє точніше визначати розміри емісії і вилучення готівки з обігу.

З одного боку, розвиток безготівкових розрахунків призводить до зменшення потреби у готівку і до економії витрат звернення. Що більше платіж, тим більше виявляються ці переваги. Проте, якщо сума сплати незначна, то економічніший внесок готівкою. Встановити точно грань, коли переваги готівкового платежу переходить до всі його недоліки, досить складно.

З іншого боку, безготівкові розрахунки можуть заміняти собоюбанкнотное звернення. Особливого значення набувають безготівкові розрахунки за будь-яких спроб стабілізації валюти, оскільки вони полегшують перехід від «падаючих» грошей до золотого зверненню (або до валюті, має золоте забезпечення). Так само значно вплив безготівкових розрахунків на купівельну здатність грошей у країні. Коли безготівкові розрахунки отримують громадське визнання (наприклад, розвинена чекова система), тоді надмірне форсування їх, подібно надмірного випуску банкнот, може діяти інфляційно. Тому розвиток безготівкового обороту має піддаватися того ж таки регулювання, як іемитирование банкнот.

Отже, можна сказати, що безготівкові розрахунки – сукупність безготівкових грошово-кредитних операцій на процесі реалізації товарів та послуг, і розподілу і перерозподілу національного доходу. Їх призначення полягає у погашенні грошових і кредитних зобов'язань юридичних і фізичних осіб з урахуванням функціонування як безготівкового кошти платежу.

Безготівковий розрахунок організується з урахуванням певних принципів.

Принципи організації розрахунків – основні початку їхнього проведення. Дотримання принципів разом дозволяє забезпечити відповідність розрахунків які висуваються вимогам: своєчасності, надійності, ефективності.

1.Документальность. Платежі з рахунку виробляються банківськими чи іншими розрахунковими установами лише з письмового розпорядженню клієнтів або за наказу судових чи тих органів, яким законодавством надано дане право. Розпорядження про списання коштів із рахунку можна буде говорити:

шляхом виписки документа однакової форми, що містить наказ (доручення) про списання коштів;

формою згоди оплатити пред'явлене вимога (акцепт).

У окремих випадках з банківських установ заслуговують самостійно списувати кошти з рахунків організації убезакцептном порядку за вимозі кредитора. Зазначене право має бути передбачено договором між клієнтом і банком, і навіть основним договором міжорганизациями-контрагентами. Окремо необхідно згадати про примусове списання коштів із рахунків організацій. Відповідно до ст. 46 таки Податкового кодексу (частина 1) у разі несплати чи неповної сплати податку виповнюється примусово шляхом звернення на кошти платника податків чи податкового агента на рахунках банках. Податковий орган направляє у банк інкасове доручення на списання і перерахування на відповідні бюджети необхідних коштів. Зазначене доручення підлягає безумовному виконання банком в черговості, встановленої цивільного законодавства.

2. Терміновість. Цей принцип стосується основному порядок й терміни обробки документів банківськими установами, термінів списання і зарахування коштів у рахунки. Різними інструктивними документами Банку Росії встановлено уніфіковані терміни обробки платіжних документів мають у комерційних і розрахунково-касових центрах Банку Росії. Відповідно до ст. 80 Федерального закону від 2 грудня 1990 р. «Про центральному банку російської Федерації (Банку Росії) Банк Росії встановлює терміни безготівкових розрахунків. Зокрема, загальний термін безготівкових розрахунків ні перевищувати двох операційних днів, у межах суб'єкта Російської Федерації і п'яти операційних днів, у межі Російської Федерації.

3. Забезпеченість платежу. Цей принцип передбачає здійснення платежів із рахунку не більше наявних у ньому сум. Усі документальні доручення про списання коштів із рахунку виконуються банком відповідно до черговістю списання коштів, встановленої ст. 855 частини 2 Цивільного кодексу РФ.

За наявності на рахунки коштів, сума яких достатня задоволення всіх своїх вимог, пред'явлених до рахунку, списання коштів із рахунку ввозяться порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання, тобто. в так званої календарної черговості.

При недостатності коштів на рахунку задоволення всіх пред'явлених щодо нього вимог списання коштів ввозяться наступній черговості:

перша черга – вартість невідкладні потреби, платежів до бюджети всіх рівнів та Пенсійний фонд;

друга черга – й інші платежів до порядку календарної черговості надходження у банк розрахункових документів.

4. Свобода вибору форм безготівкових розрахунків. Чинним законодавством встановлено трохи форм розрахунків й видів платежів, якіорганизации-контрагенти можуть вибирати на власний розсуд:

розрахунки платіжними дорученнями,

розрахунки з акредитиву,

розрахунки чеками,

розрахунки з інкасо.

Якихось обмежень з боку банку за вибором форм розрахунків заборонена.

5. Уніфікація платіжних документів. Законодавчо встановлено, що розрахункові документи оформляються на бланках однакової форми в паперовому чи електронному видах. Розрахункові документи повинні містити такі реквізити:

найменування розрахункового документи й код форми;

номер розрахункового документа, число, місяць, року його виписки;

вид платежу;

найменування платника, номер його рахунок у банку;

найменування отримувача коштів, номер його рахунок у банку, ідентифікаційний номер платника податків;

призначення платежу;

суму платежу, позначену цифрами і прописом;

черговість платежу;

підписи уповноважених осіб і відбиток друку (в встановлених випадках).

6. Принцип згоди (акцепту) платника. Цей принцип реалізується шляхом застосування: або відповідного платіжного інструмента (чека, простого векселі, платіжного доручення), засвідчує про розпорядженні власника на списання коштів;

або спеціального акцепту документів, виписаних одержувачами коштів (платіжних вимог-доручень, перекладних векселів).

Разом про те законодавством передбачено випадків безперечного (без згоди платників) списання коштів: недоїмок із податків та інших обов'язкових платежах – виходячи з виконавчих аркушів, виданих судами, деяких штрафів за розпорядженнямвзискателей та інших., і навіть безакцептного списання за теплову і електричну енергію, комунальні та послуги.

7. Принцип майнової відповідальності за договором. Сутність цього принципу у тому, що порушення в договірних зобов'язань у частині розрахунків тягнуть застосування цивільно-правову відповідальність у вигляді відшкодування збитків, сплати неустойки (штрафу, пені), і навіть інших заходів відповідальності. Належний контроль дозволяє запобігти невиконання зобов'язань як, і контрагентів, і якщо де вони виконані останніми, - практично цілком відшкодувати завдані збитки і тим самим послабити негативні наслідки


Глава 2. Форми безготівкового розрахунку

2.1 Розрахунки платіжними дорученнями

>Платежное доручення є доручення підприємства обслуговуючому банку про переведення певної суми зі свого рахунку з цього приводу зазначеного платником особи. У сучасному господарської практиці зазначена форма розрахунків є основним. Воно дійсно протягом десяти днів із моменту виписки.

У день прийняття банком від клієнта платіжного доручення в банку виникає зобов'язання перед клієнтом у найкоротші терміни, встановлені законодавством чи договором, перерахувати кошти за призначенням з кореспондентського рахунки (субрахунка), інших рахунків, відкритих щодо розрахункових операцій, за дотримання клієнтом наступних умов: правильного вказівки реквізитів платника, одержувача коштів; обов'язкових реалізації операції з переліченню коштів; наявності з його рахунку коштів у сумі, достатньої виспівати прийнятого документа. За дотримання клієнтом перелічених вище умов кредитна організація чи його філія щодня прийняття платіжного доручення від клієнта списує кошти зрушать з його рахунок і перераховує їх з свого кореспондентського рахунки та інших рахунків пізніше наступного дні якщо інше не передбачено у договорі банківського рахунки.

Схема розрахунків платіжними дорученнями представленій у додатку № 1.Организация-плательщик виписує чотири примірника платіжного доручення бланку уніфікованої форми за одним кожному за учасника угоди. Перший примірник є необхідною підставою для списання засобів у банку, і залишається банківській документації; другий – повертається до платника з позначкою банку ухвалення доручення до виконання; виходячи з третього примірника виробляється зарахування коштів у рахунок одержувача; четвертий додається до виписці із рахунку одержувача на підтвердження скоєння операції з зарахуванню коштів.

З допомогою платіжного доручення можуть здійснюватися такі платежі: попередня оплата товарів та послуг; оплата отриманих товарів та послуг; погашення кредиторську заборгованість; перерахування до бюджетів податків і платежів у позабюджетні фонди; погашення банківських кредитів; перерахування коштів із розрахункового рахунку з з метою отримання розрахункових чеків; інші платежі.

Платіжні доручення можна використовувати підприємствами реалізації розрахунків у порядку планових платежів. Такі платежі можливі при рівномірних постійних поставках між постачальниками і покупцями. У цих цілях вони, з плану поставки озер місяцем, визначають число платежів суму планового платежу. Наприклад, за плану поставок озер місяцем, рівному 100 млн. крб., підприємства домовляються у тому, що п'ять платежів з 20 млн. крб. кожен. Про цю домовленості як повідомляють у банк. Платник виписує на початку місяця п'ять

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація