Реферати українською » Экономика » Організація бізнесу громадського харчування на прикладі ресторану


Реферат Організація бізнесу громадського харчування на прикладі ресторану

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1. Опис продукції і на асортименту підприємств комунального харчування

2. Характеристика партнерів підприємств

3. Загальна фінансова оцінка підприємства

4. Характеристика підприємств комунального харчування з прикладу ресторану «Струмок»

5. Економічну оцінку підприємства

6. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Відхід російського суспільства не від системи планової економіки та вступ до ринкові відносини докорінно змінили умови функціонування комерційних підприємств. Підприємства, у тому, щоб вижити, повинні виявити ініціативу, підприємливість і ощадливість про те, щоби підвищити ефективність виробництва. Інакше вони можуть виявитися межі банкрутства.

У ринкових умов запорукою виживання і залишається основою стабільного становища підприємства служить його можливість раціонально використовувати й розраховувати сировину, продукцію, матеріали і працю.

Такий ефективний підхід до формування і розподілу ресурсів відбиває стан фінансових ресурсів, у якому підприємство має можливість, вільно маневрувати розподілом продукції, чітко прораховувати товарний обіг та засоби виробництва, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, і навіть витрати з його розширенню і оновленню.

Визначення кордонів формування та розподілу продукції, також аналіз стану та облік товарообігу підприємств належить до найважливіших економічних труднощів за умов стабілізації ринкових відносин. Оскільки недостатнє формування та використання продуктового асортименту можуть призвести на відсутність в підприємства конкурентоспроможності, що в рахунку веде до витіснення з ринку слабкого підприємства міста і до банкрутства. Відповідно раціональне ставлення для використання продукції і на ефективному підрахунку товарообігу формуватиме позитивне ставлення до підприємству в споживачів продукції, також забезпечить стійке фінансове становище, зокрема можна буде конкуренції високого рівня коїться з іншими підприємствами галузі, не залишиться перешкодити подальшому розвитку, обтяжуючи витрати виробництва зайвими запасами і резервами.

Для оцінки й аналізу використання продуктового переліку, ефективність яких і раціональність розподілу товарообігу, підприємству комунального харчування необхідно керуватися науковим підходом до підрахунку цих показників.

Разом про те, аналіз продукції і на товарообігу - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства у зовнішній середовищі. [>1]Оно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовим та інших відносинам. При розвитку ринкових відносин кількість користувачів інформацією ряді формування та розподілу ресурсів підприємства значно зростає. Умовно їх може бути розбитий втричі групи:

особи, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, тобто. менеджери і працівники управління підприємством;

особи, які можуть опинитися не працювати безпосередньо для підприємства, але мають прямої фінансовий і комерційний інтерес, - акціонери, інвестори, покупці, й продавці продукції (послуг), різні кредитори.

особи, мають непрямий комерційний, і фінансовий інтерес, - податкові служби, різні комерційні конкуренти (ін. підприємства конкуренти, промисловий шпигунство тощо.), органи статисти та ін.

Товарообіг належить до найважливіших показників плану економічного та розвитку. Він впливає як у виробництво, і споживання.

Продукція і товарообіг в громхарчі за складом перестав бути однорідним. У його складу входить сума продажу товару населенню через роздрібну мережу й українські підприємства комунального харчування, а як і продажу товарів підприємствам, установам та організаціям. Більшість формування та розподілу продукції і на роздрібного товарообігу безпосередньо з особистим споживанням і купівельними фондами населення.

Актуальність обраної теми залежить від аналізі динаміки ринкового товарообігу, де основні складові відбито у систематичному зростанні виробництва, з одного боку, безперервний підйом, добробут культури населення – з іншого. Також надання великого впливу все кількісні і якісні показники роботи торгових підприємств і закупівельних організацій. Від обсягу і структури товарообігу залежать також такі показники, як доходи, прибуток, рентабельність, сума і культурний рівень витрат звернення, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, фінансове становище підприємств та інших. Важливе значення у виконанні і перевиконання планів товарообігу, вишукуванні резервів з його збільшення, поліпшенню обслуговування населення має систематичний контроль і ретельний аналіз цих планів.

До завданням аналізу продукції і на товарообігу ставляться: контролю над виконанням плану роздрібного товарообігу за загальним обсягу і з товарних груп; оцінка виконання плану з підприємствам, і організаціям, які входять у цю систему; вивчення ритмічності виконання плану роздрібного товарообігу як загалом у системі, і на організації і підприємствам; вивчення динаміки роздрібного товарообігу за кілька років; виявлення змін, які у обсязі і структурі товарообігу, товарних запасів і вступі товарів; визначення ступеня охоплення купівельних фондів населення, котрий обслуговується даної торгової організації, або підприємством; розтин вивчення причин, сприяють виконання чи, навпаки, гальмують виконання плану товарообігу; вивчення якості обслуговування населення; виявлення внутрішніх резервів й розробка заходів із усунення виявлених недоліків, подальшому збільшення товарообігу і поліпшення обслуговування населення.

Мета даної курсової роботи залежить від конструктивному і зфакторном аналізі продукції і на товарообігу для підприємства комунального харчування чинного за умов ринкових відносин.

У зв'язку з поставленої метою, сформувалися основні завдання:

- проаналізувати теорії понять продукції і на товарообігу на комерційному підприємства з економічної погляду;

- розглянути обсяг, динаміку і швидкість продукції структурі товарообігу комерційного торгового підприємства;

- охарактеризувати ряд показників товарообігу і випуску продукції галузі комунального харчування;

- визначити основних напрямів в плануванні товарного обігу субстандартні та випуску своєї продукції підприємствах громадського харчування;

- з прикладу реального підприємства комунального харчування розглянутипроизводственно-економическую характеристика продукції і на товарообігу;

- проаналізувати асортимент й економічні показники формують продуктову номенклатуру ресторану «Струмок»;

- провести комплексний аналіз товарообороту ресторані «Струмок» залежно від чинників впливу.

Об'єктом дослідження є: виробничо-господарська діяльність ресторану «Струмок».

Предметом дослідження, у своє чергу є: формування та розподіл продукції, також аналіз товарообігу для підприємства комунального харчування за умов конкурентного середовища.

У результаті написання курсової роботи була використані такі джерела: нормативні документи, роботи провідних авторів у сфері комерційних і економічної діяльності сучасних підприємств комунального харчування, як і роздрібного товарообігу, й різні публікації з періодичної економічної друку останніми роками, наступних авторів - КравченкаЛ.И.,Баканова.М.И., Алексєєвої М.М., ЄмельяноваТ.В., Кравченка В.П.,ЕфимовойО.П. та інших.


1. Опис продукції і на асортименту підприємств комунального харчування

>Производственно-хозяйственная діяльність суб'єктів комунального харчування характеризується системою показників, серед яких найголовнішими є випускати продукцію власного виробництва та обсяг товарообігу.

На підприємствах комунального харчування реалізуються як продукти, минулі кулінарну обробку, і продукти, не котрі піддавалися ні холодної, ні теплову обробку. Ті, які пройшли кулінарну обробку та реалізуються як страв, закусок, кулінарних виробів, ставляться до продукції власного виробництва. Продукти, не піддані кулінарній обробці, називаються купованими товарами.

Сукупність виробленої і реалізованої підприємствами комунального харчування продукції власного виробництва та покупних товарів є продукцію громадськогопитания.[2] Продукція комунального харчування — це продукти праці працівників підприємств цієї сфери. Корисний результат праці полягає як і виробництві новихпотребительних вартостей, і у наданні послуг за реалізації та молодіжні організації споживання.

До продукції власного виробництва ставляться: обідня продукція (перші, другі та треті страви); холодні, і гарячі закуски, які відпускаються порціями (салати, вінегрети, оселедця, риба, м'ясна і рибна гастрономія та інших.); кулінарні вироби (варене і смажене м'ясо, птах, риба, дичину, холодці, паштети та інших.), реалізовані поштучно чи вагу.

Основну частка власного виробництва становить обідня продукція, що враховується в стравах.Блюдом називається порція обідньої продукції, холодних і гарячих закусок, реалізована споживачам безпосередньо на підприємствах громадського харчування та гаразд відпустки додому. Випуск обідньої продукції перебуває у прямої залежності від попиту споживачів на протягом дня, оскільки готову продукцію заборонена тривалого зберігання й мусить бути реалізована одразу після виготовлення.

Інші види продукції власного виробництва (бутерброди з олією, сиром, м'ясними і рибними гастрономічними продуктами; вироби, запечені у тісті; гарячі напої; морозиво і безалкогольні напої власного виробництва та ін.), і навіть напівфабрикати, виготовлені на продаж населенню (м'ясні, рибні, круп'яні, овочеві, картопля очищений ідр.),[3] як страви не враховуються й ставляться до іншої продукції комунального харчування.

Отже, продукцію власного виробництва утворюють продукти праці працівників комунального харчування як страв та інших кулінарних виробів, містять нові корисні властивості, на відміну сировини чи напівфабрикатів, які витрачені з їхньої приготування.

Сума від продукції власного виробництва становить оборот продукції власного виробництва підприємств комунального харчування.

>Хозяйствующие суб'єкти реалізують і куплені товари. До них належать товари, які у готовому вигляді у основному від підприємств харчової промисловості: хлібобулочні, печиво, фрукти, алкогольні і безалкогольні напої, соки та інших.Покупние товари є продуктами праці працівників сільського господарства і харчової промисловості; вони доповнюють, а деяких випадках заміняють деяких видів продукції власного виробництва.

Сума від покупних товарів становить оборот по покупним товарам підприємств громадськогопитания.[4]

Реалізація населенню продукції власного виробництва та покупних товарів становить роздрібний товарообіг підприємств комунального харчування. До роздрібному товарообігу відносять також дрібний опт, тобто. продаж продукції власного виробництва та покупних товарів організаціям соціально-культурного призначення їхнього контингенту (лікарні, санаторії, пансіонати, спортивні табори тощо.).

Структура обороту залежить переважно від типу, і спеціалізації підприємства, і навіть характеру попиту споживачів. Наприклад, в обороті їдалень питому вагу продукції власного виробництва вище, ніж у ресторанах, де реалізується різноманітний асортимент покупних товарів. У обороті вузькоспеціалізованих підприємств, закусочних,пирожкових продукція власного виробництва займає найбільша питома вага. У заводських їдалень питому вагу продукції власного виробництва вище, ніж у загальноміських їдалень і кав'ярнях.

Обидва вартісних показника — «товарообіг» і «оборот продукції власного виробництва», що характеризують обсяг реалізованої кулінарній продукції, мають однакову природу і сутність. Різниця з-поміж них лише у цьому, що показник «товарообіг» дає вартісну оцінку всієї продукції, реалізованої на підприємствах комунального харчування: як приготовленою безпосередньо ними, і виробленої на підприємствах харчової промисловості. Показник «оборот продукції власного виробництва» характеризує реалізацію лише тієї частини продукції, яка зроблена на підприємствах комунального харчування.

У суспільній харчуванні, як й у торгівлі, економічних відносин, пов'язані з обміном грошових доходів населення в продукцію та послуги, висловлюють сутність роздрібного товарообігу. Процесом реалізації продукції споживачам завершується її рух як товар, і вона стає предметом задоволення потреб людей.

Відповідно до Інструкції щодо заповнення уніфікованих форм федерального державного статистичного спостереження оборот комунального харчування включається вартість проданої населенню власної кулінарній продукції (страв, кулінарних виробів, напівфабрикатів), виготовленою у їдалень, ресторанах, кав'ярень і інших підприємствах комунального харчування; борошняних, кондитерських, хлібобулочні вироби та інших покупних товарів без кулінарній обробки для споживання наместе.[5] У обороті комунального харчування враховується також вартість кулінарній продукції і на покупних товарів, відпущених додому на замовлення населення.

До складу обороту комунального харчування включається також вартість кулінарній продукції, відпущеної працівникам організації з наступним утриманням їхньої заробітної плати, окремих категорій населення (учням шкіл, пенсіонерам, і ін.) й цілком оплаченої органами соціального захисту, відпустку харчування поабонементам, талонах тощо. обсягом фактичну вартість харчування.

Великі підприємства комунального харчування, крім продажу продукції населенню, відпускають кулінарні, кондитерські, борошняні вироби і напівфабрикати іншими підприємствами комунального харчування, і навіть підприємствам роздрібної торгівлі для наступної доопрацювання й реалізації. По економічному характеру відпустку готової продукції або напівфабрикатів одними підприємствами іншим є оптовим оборотом, бо за цьому завершується рух продукту. Перехід їх у сферу споживання відбувається після доопрацювання й реалізації чи перепродажу. Внутрішній відпустку кулінарних, кондитерських, борошняних виробів і напівфабрикатів власного виробництва своїмпроизводственно-торговим підрозділам не вводиться до складу оптового обороту.

Роздрібний і оптовий обертів разом становлять валовий оборот, що характеризує повний обсяг виробничо-торгової підприємств комунального харчування. Стосовно нього плануються і враховуються якісні показники підприємств: рівень витрат виробництва та звернення, рівень валового доходу, рентабельність та інших.

На підприємствах, які виробляють операції з оптового відпустці продукції, загальний оборот дорівнює роздрібному. На таких підприємствах показники господарську діяльність визначаються відсотках роздрібному обороту.

Різні види обороту, освічені на підприємствах комунального харчування, показані на рис. в 1.1. Товарообіг підприємств комунального харчування планують і враховують в роздрібні ціни, включаючи націнку комунального харчування.

Роль товарообігу як економічного показника полягають уследующем:[6]

- товарообіг є об'ємним показником, що характеризує масштаби діяльності підприємства комунального харчування;

- по питомій вазі товарообігу підприємства комунального харчування в товарообігу регіону можна будувати висновки про частці підприємства над ринком;

- товарообіг для одну особу характеризує одне із аспектів життєвий рівень населення;

- за часткою товарообігу підприємства комунального харчування в товарообігу регіону визначаєтьсяпредприятие-монополист (воно вважається таким, якщо питому вагу товарообігу підприємства у товарообігу регіону перевищує 30%);

- стосовно товарообігу враховуються, аналізуються і плануються показники, оцінюють ефективність діяльності підприємства комунального харчування (>товарооборачиваемость, рентабельність, рівень витрат та інших.).

>Рис. 1.1. Формування різних видів обороту на підприємствах комунального харчування

У процесі аналізу товарообігу і випуску продукції підприємств комунального харчування вирішуються такі: виявляється ступінь виконання плану з обсягу і складу товарообігу, випуску продукції та її асортименту; вивчається динаміка розвитку цих показників протягом кількох попередніх років; аналізується рівномірність виконання плану випуску та її реалізації продукції протягом року (по кварталами, місяців тощо.); виявляється ступінь задоволення попиту споживачів.

Через війну аналізу вишукуються невикористані резерви і розробляються конкретні заходи щодо поліпшенню роботи підприємства з єдиною метою найповнішого задоволення попиту споживачів продукції громадського харчування та досягнення високої ефективність використання виробничих цехів і залів.

Джерелами інформації для економічного аналізу є дані бухгалтерського обліку про реалізацію і відпустці продукції, статистичні звіти про рух товарообігу, і навіть різні оперативні дані, що у розпорядженніпредприятия.[7]

Важливими умовами правильного аналізу є розрахунок реальної звітної бази й забезпечення порівнянності

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація