Реферати українською » Экономика » Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві та перспективи її розвитку


Реферат Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві та перспективи її розвитку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Організація зовнішньоекономічної діяльності для підприємства і його розвитку

 


Зміст

1. Поняття, суть і стала категорії зовнішньоекономічної діяльності

2. Організація зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ «Масив» і його розвитку

Список використаних джерел


1. Поняття, суть і стала категорії зовнішньоекономічної діяльності

Як елемент загальної економічної діяльності зовнішньоекономічна діяльність характеризується системою відносин господарюючих суб'єктів, утворюють економічних зв'язках із нерезидентами країни, іншими державами в. Вона заглиблена у використання чинника зовнішніх економічних зв'язків для розв'язання внутрішніх економічних та соціальних завдань, залучення необхідних саме ті ресурсів, найбільш раціонального застосування власного потенціалу, вилучення вигод спільного праці та досягнень світової науки.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств, держави проявляється у основних формах економічних зв'язків із країнами й підприємствами і передбачає певний організаційно-економічний і підвищення правової механізм здійснення цих зв'язків. З огляду на прогресу громадського поділу праці світовому масштабі, розвитку інтеграції, інтернаціоналізації господарських зв'язків і процесів глобалізації зовнішньоекономічна діяльність стає однією з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку.

Поняття зовнішньоекономічної діяльності з'явилося 1987 р. із переходом нової судової системи управління та початком здійснення зовнішньоекономічних реформ. Суть їх полягала в децентралізації зовнішньої торгівлі, і переходу від міжурядових зовнішньоекономічних зв'язків до зовнішньоекономічної діяльності лише на рівні підприємств. У результаті процесі зовнішньоекономічних реформ склалися два поняття: зовнішньоекономічні зв'язку й зовнішньоекономічна діяльність, останній із яких змінило існуюче раніше значення і характеру зовнішньоекономічних зв'язків.

Зовнішньоекономічна діяльність у на відміну від зовнішньоекономічних зв'язків складає рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств тощо.) з повним самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни, і вартості контракту, обсягу і термінів постачання російської та є частиною їхнього виробничо-комерційної діяльності і з внутрішніми, і із зарубіжними партнерами. Отже, зовнішньоекономічна діяльність є сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і численних комерційних функцій. Обов'язковими супутніми умовами зовнішньоекономічної діяльності є виконання визначених операцій із забезпечення просування товару від продавця до покупця; зі своєчасного надання різноманітних зовнішньоторговельних послуг - транспортних, страхових, експедиторських, банківських; у здійсненніплатежно-расчетних операцій, і навіть наявність комерційних івалютно- фінансової інформації про кон'юнктурі зовнішніх товарних і надходження ринків.

Відповідно до конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу, міжнародної (чи зовнішньоторговельної) вважається угода,заключаемая між контрагентами, тобто торговими партнерами, комерційних підприємств яких у різних країнах, чи, інакше кажучи, в юридичну адресу яких зазначено різні держави.

Для структурного розкриття змісту зовнішньоекономічної діяльності застосовуються дві основні класифікації: за напрямами зовнішньоекономічних зв'язків і з функцій. У першому випадку до зовнішньоекономічної діяльності належить зовнішня торгівля, виробниче і науково-технічну співпрацю, виробниче кооперування (спільного виробництва),межстрановое рух (увезення-вивезення) капіталу, міжнародна міграція робочої сили в.

>Функциональние форми регулювання зовнішньоекономічної підприємств залежить від організаційно-правових форм підприємств і механізму здійснення й державного регулювання їх зовнішньоекономічної діяльності. До них належать: договори і комерційні угоди, митне регулювання, тарифні і нетарифні методи, кредитно-розрахункове й валютне обслуговування може й регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Отримали значне поширення й особливі форми зовнішньоекономічної діяльності. Це вільні економічні зони (ВЕЗ), спільний бізнес, міжнародна інвестиційна діяльність. Сформувалися міжнародний менеджмент й міжнародний маркетинг. Помітним явищем у системі світового господарства стала діяльність міжнародних компаній. У ринковій економіки жодним чином зовнішньоекономічної діяльності виявляються на світові ринки товару, міжнародних ринках капіталів, робочої сили в, цінних паперів, кредитних і валютних ринках.

Основними категоріями зовнішньоекономічної діяльності, отже, є категорії економічних відносин світової економіки (зовнішня торгівля, світовий ринок, інтеграція, глобалізація, міжнародні інвестиції, міжнародна міграція робочої сили й ін.), і навіть специфічні категорії механізму здійснення зовнішньоекономічної діяльності: конкурентоспроможність, міжнародні договори, міжнародні угоди, контракти, митне регулювання, тарифні і нетарифні методи регулювання ЗЕД підприємств, форма міжнародних розрахунків, курси валют, міжнародний менеджмент, міжнародний маркетинг, міжнародна інвестиційна діяльність, ВЕЗ, міжнародний бізнес, спільний бізнес, і ін.

Основними перевагами розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства є:

- економічне «маневрування» виробничими ресурсами з допомогою використання широких можливостей світового фінансового ринку: заміна дорожчих вітчизняних комплектуючих, сировини, матеріалів більш дешеві імпортні; використання зарубіжних ліцензій і «ноу-хау» зниження витрат виробництва; переносити частину виробничого процесу у сприятливіші зарубіжні умови;

- можливість вибору ефективніших та напрямів і форм реалізації вироблену продукцію. З одного боку, вигідніші умови зарубіжних ринків, з другого -обостряющаяся конкуренція на національному ринку з мері його насичення однотипної продукцією стимулюють підприємства до пошукам сприятливіших ринків збуту;

- вибір виробничого партнера для кооперації, найбільше відповідального економічних інтересів підприємства;

- вибір шляхів підвищення технічного рівня виробництва та конкурентоспроможності готової продукції.

Підприємства, мають вихід зовнішній ринок, можуть утворювати у собі зовнішньоторговельні фірми, управління зовнішньоекономічною діяльністю, чи відділи зовнішніх економічних зв'язків, і навіть відділи маркетингу. Їх організаційну структуру залежить, передусім, від розміру підприємства, обсягу й номенклатури експортованої і імпортованої продукції, крім того від рівня складності продаваної продукції, досвіду зовнішньоекономічної діяльності, організаційних форм збуту.

2. Організація зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ «Масив» і його розвитку

Вигляд діяльності ТОВ «Масив» - закупівля азбестових гумотехнічних виробів. З 2002 року підприємство співробітничає з західнонімецькій фірмою “Тріумф Інтернаціонал АГ” у сфері технічної кооперації. У 2008 року ТОВ «Масив» початку співробітництво з італійської фірмою “>Ловабль”. Частка ринку, зайнята ТОВ «Масив», становить від 20% до 30% на зовнішніх ринках і майже 80% - білоруською ринку. Через власну мережу підприємства реалізується у середньому 33 - 35% продукції.

ТОВ «Масив» займає перше місце Республіці Білорусь на області реалізації рукавів високого тиску, узявши курс - на стабільне якість. Основними чинниками, котрі відрізняють ТОВ «Масив» у галузі, є реалізація продукції з їх постійним удосконаленням технології виробництва, багаторічним досвідом у сфері, із розробкою та освоєнням нових ринків збуту конкурентоспроможної продукції з високими споживчими показниками. Помірна ціна, високі споживчі якості, дозволяють продукції бути конкурентоспроможної на ринках Республіки Білорусь у, завойовувати і втримувати своїх покупців.

Проведемо аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Масив». Дані представлені у таблиці 1.

Таблиця 1. Показники із ЗЕД ТОВ «Масив» за 2007 р. в тис. дол.

Роки Торішній чистий прибуток від ЗЕД тис. дол. Експорт у % Імпорт в % Повні видатки експорт Повні видатки імпорт Прибуток відимпорто-замещения Повні видаткиимпорто-замещения
2007 50,6 63,5 36,5 20,63 25,12 8,2 22,41

З даних ТОВ «Масив» із зовнішньоекономічної діяльності розрахуємо економічний ефект від участі експорту, імпорту.

1. По економічному змісту показник ефекту експорту відповідає поняттю результату діяльності підприємства - прибутку. На2007г. чистий прибуток від продукції країни далекого і близького зарубіжжя становила (тис. дол.):

ЕЕекс = ПП Доекс = 50,6 0,635 = 32,13 тис. дол.


Отриманий результат показує, що відбувається позитивний ефект від участі експорту продукції.

2. Ефективність експорту визначається рентабельністю реалізованої продукції, тобто кількістю прибуток від реалізації за кожен карбованець витрат.

Егеекс = ЕЕекс / Зекс = 32,13 / 20,63 = 1,56,

де Егеекс - показник економічну ефективність експорту;

Зекс - повні витрати підприємства експорту, куди входять: видатки реалізацію продукції (реклама, маркетинг, транспорт, представницькі витрати, командировочні, страхування, мита, збори та інших.).

Оскільки отриманий показник більше одиниці, можна вважати, що дотримується умова ефективності експорту.

3. Економічний сенс показника ефект від участі імпорту у тому, що він свідчить, який прибуток матиме імпортер, якщо набуває імпортну продукцію замість придбання продукції, альтернативної імпортної (тис. дол.).

ЕЕ>имп = ПП До>имп = 50,6 0,365 = 18,47 тис. дол.

4. Ефективність від імпортних операцій

Еге>имп = ЕЕ>имп / З>имп = 18,47 / 25,12 = 0,74.

Оскільки цей показник менше одиниці, можна міркувати про необхідність заміщати імпортні комплектуючі.

5. Економічний ефект від участі імпортозаміщення (тис. дол.).

ЕЕ>имп із = Еге>имп + П>имп із = 18,47 + 8,2 = 26,67 тис. дол.


де П>имп із - прибуток за імпортозаміщення.

6. Ефективність від імпортозаміщення:

Еге>имп із = ЕЕ>имп із / З>имп із = 26,67 / 22,41 = 1,19.

Коефіцієнт більше 1.

Отже, можна дійти невтішного висновку необхідність реалізацію програми «імпортозаміщення» ще ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Масив».

Через війну аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Масив» можна дійти такого висновку: підприємству слід спрямовувати своєї діяльності збільшення експорту якісної своєї продукції території Республіки Білорусь у інших країн, і навіть підтримувати та зміцнювати ділові зв'язки з постійними постачальниками, особливо з німецькими колегами, бо їх продукція має великий попит, ніж продукція їх Російських колег.

Однією з умов успішної реалізації зовнішньоекономічної діяльності є правильний вибір нового партнера (контрагента) надзвичайно важливий етап у роботі ТОВ «Масив». Якщо ТОВ «Масив» вирішує розпочати роботи з новим постачальником (імпортером) товарів, це є своєрідним проблемою йому, оскільки організація може бути упевнена в ефективності даного співробітництва, які мають досить інформації про можливо майбутньому постачальнику продукції. Зазвичай щоб уникнути поганих успіхів у пошуку ділового партнера насамперед слід провести певні дослідження, що починаються звичайно з вибору країни. Переваги віддаються тій самій країні, з якою вже зараз є ділові взаємини Юлії, освоєна правову базу, відсутня дискримінація стосовно інших країнах.

У процесі підготовки і здійснення зовнішньоторговельних операцій ТОВ «Масив» вдається до детальному вивченню можливих партнерів, із якими полягають контракти. У разі нестійкою світової кон'юнктури, її різких змін припадати дуже обережно підходитимемо вибору партнера, особливо в співробітництві на тривалий час.

При виборі фірми-партнера вивчають її характеристики: технологічні, науково-технічні, організаційні, економічні та правові.

Із одержаних оцінкам визначають: стратегію солідарності потенційний партнер (методи діяльності, кредитоспроможність, ступінь довіри до нього з боку банків), репутацію (ділове резюме) (наявність у бізнесі, пунктуальність у виконанні зобов'язань, досвід минулих угод).

Джерелами інформації під час виборів партнера є довідники, річні звіти фірм, загальноекономічні і галузеві газет і журналів.

Важливими чинниками під час виборів партнера є репутація фірми і його продукції, надійність фінансового стану, достатній науково-технічний потенціал.

Інформаційна база повинна постійно оновлюватися; з її формується досьє фірм, куди входять 3 розділу: карта фірми, зведення про переговори з фірмою, інформацію про додаткових відносинах.

Відомості про переговори з фірмою заповнюють після завершення кожного раунду переговорів, у яких утримуватися: предмет переговорів, результат переговорів, характеристика переговорів, поведінка фірми на переговорах, ділові взаємини Юлії коїться з іншими організаціями. Відомості про ділових відносинах на ТОВ «Масив» складаються 1 на рік і відбивають досвід роботи з фірмою протягом року: виконання умов контракту, зацікавленість у роботі, ділові якості фірми та її працівників.

Досьє на фірму доповнюється систематично. У цьому основними формами звітності, використовуваними для аналізу, є: баланс, рахунок прибутків і збитків, рахунок надходжень ірасходований коштів.

Вивчення зовнішніх ринків ТОВ «Масив» вимагає ознайомлення з велику кількість інформації із джерел. Якість одержуваної продукції є другий проблемою ТОВ «Масив» у веденні зовнішньоекономічної діяльності. Проблема є багатогранної, оскільки його можна назвати і бізнесменів науково-технічної, та його економічної, організаційно-управлінської і з правової й у остаточному підсумку, соціальної. За сучасних умов якість ставати основним напрямом у підвищення конкурентоспроможності товару, отже, і підвищення фінансового показника підприємства. Аби вирішити цієї проблеми ТОВ «Масив» слід закуповувати лише сертифіковане сировину. Але й наявність сертифікованої системи якості не гарантує успіху ринку, а є лише одне з елементів конкурентних переваг. Ринкова економіка вимагає орієнтації найбільш повне задоволення потреб споживача. У цьому щодо якості продукції треба враховувати різні аспекти.

Важливим умовою завоювання ринків збуту є високу якість продукції. Вислів «правильне дослідження вимог ринку» означає як знання сьогоднішніх вимог споживача, а й випередження рівня цих вимог.

Також чимало важлива проблема є ефективна робота зовнішньому ринках, що потребує використання комплексу маркетингових методів:

1) необхідно враховувати вимоги зовнішньої маркетингової середовища: міжнародні правила,соц-культурную середу, місцеві звичаї, правила;

2) вивчення пропозиції: асортимент, обсяги, структура запропонованих товарів, прогнозування появи нових товарів, вивчення і - оцінка діяльності фірм-конкурентів;

3) вивчення умов праці на кон'юнктури ринку товарів;

4) умови руху товарів: вибори виду транспорту, умови стресів від перенесених зберігання, правила здачі приймання вантажів, правові умови.

Мета стратегії маркетингу ТОВ «Масив» має полягати у збільшенні реалізації продукції. З метою збільшення прибутку перспективами кожного із груп розробляється комплексна маркетингова стратегія шляхом збільшення кількості лояльних споживачів і ринків збуту.

Політика ціноутворення ТОВ «Масив» спрямовано підтримку оптимального поєднання ціни, і якості продукції. Мінімальна ціна продукції визначається собівартістю продукції, максимальна - наявністю достоїнств продукції підприємства. Велику увагу приділяють пристосуванню вихідної ціни за принципом, встановлення цін із знижкою, встановлення цін для стимулювання збуту. Придбання нових видів продукції з підвищеним якістю, зовнішнім оформлення створюють нашого підприємства солідний імідж і забезпечити сталий перевагу з боку споживачів. Імідж є дуже вагомим чинником після ухвалення рішення споживачем купівлі продукції. У очах споживача доброму іміджу має добре відомібистрорастущая компанія із хорошим майбутнім, продукція якої викликає довіру і спроможна протистояти конкурентам. Компанія повинна турбуватися про споживачах своєї продукції у вигляді якості й адекватної цінової газової політики, проводить хорошу рекламну кампанію.

Одночасно з вирішенням завдань збільшення частки над ринком, передбачається ще більшого розвитку каналів просування продукції Республіки Білорусь у які включають у собі створення збутових мереж в пріоритетних регіонах і проведення регіональних рекламних компаній;

Процес переміщення товарів - це теж важлива річ зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Масив». Йому передує підготовка товару до перевезення, доставка до магістральним видам транспорту, навантажувальні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація