Реферати українською » Экономика » Оптимізація матеріальних і фінансових потоків


Реферат Оптимізація матеріальних і фінансових потоків

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Запровадження

 

Забезпечення агропромислового комплексу матеріально-технічними ресурсами грає на вирішальній ролі у його інтенсифікації, в механізації, електрифікації і автоматизації виробництва, в меліорації і хімізації земель, отже, й у досягненні намічених обсяги виробництва сільгосппродукції і його переробки. Порушення необхідного об'єму і термінів поставок техніки та часових ресурсів призводить до зниження ефективності виробництва, у зв'язку зі збільшенням виробничих витрат.

Забезпечення агропромислового комплексу ресурсами припускає наявність розвинених товарних потоків між виробниками споживачами. Вивченням процесів товароруху і що з ними інформаційних і фінансових потоків у сфері звернення продукції різних галузях економіки займається спеціальна галузь економічної науки – логістика. Зарубіжні й вітчизняні вчені внесли великий внесок у розвиток науки – розробку основ її теорії, етапів розвитку, наукової термінології, зв'язків логістики з іншими галузями науки, напрямів практичного застосування на макро- і мікрорівнях системиресурсообеспечения, транспорту, й інших галузей.

Особливо значуща логістики в ресурсному забезпеченні агропромислового комплексу, де великий вплив таких специфічних чинників як наявність значної частини дрібних споживачів, їх розпорошеність на території країни, віддаленість від шляхів, залежність виробництва від природного чинника, його різко виражена сезонність та інших. Вочевидь, всі ці особливі умови впливають на конкретні організаційноекономічні форми логістичних процесів в агропромисловий комплекс. Тож потрібно наукове обгрунтування форм і методів формування логістичних систем вресурсообеспечении виробництва, їх практичного застосування на макро – і мікрорівнях, що є велику наукову і практично багато важать як важливий чинник забезпечення країни продовольством.

Особливо це на сучасному розвитку агрокомплексу іагроснабжения за умов украй низькій платоспроможності господарств, величезного диспаритету ціни промислову і сільськогосподарську продукцію та інших труднощів.

Однією з напрямів вдосконалення торгово-посередницької діяльності є освоєння методів маркетингу, отримали стала вельми поширеною в усіх країнах з розвиненою ринковою економікою й участі дають високий ефект за умов насиченого товарами ринку нафтопродуктів та обмеженою купівельної спроможності споживачів товарів.

Основним напрямом маркетингової діяльності, незалежно від модифікації її організаційних форм, є підпорядкування виробництва та реалізації матеріально-технічних ресурсів потребам і платоспроможному попиту споживачів. Цією основна мета маркетингу визначаються все основні функції підприємств-виготовлювачів і посередницьких структур – починаючи з виявлення платоспроможного від попиту й закінчуючи організацією поставок матеріально-технічних ресурсів немає і розрахунків із споживачами.

Поруч підприємств агросервісу нагромаджено має досвід маркетингової діяльності, дав високий економічний ефект. Узагальнення і розповсюдження цього досвіду має велику практичного значення для нормальної роботи системиагроснабжения за умов ринкової економіки.

Система маркетингу включає управління рухом продукції з виробника до споживача з урахуванням усебічне вивчення і прогнозування від попиту й купівельної спроможності споживачів, на формування попиту у вигляді реклами й демонстрації товарів, надання фінансову допомогу покупцям шляхом пільгового кредитування та інших форм фінансування.

У разі конкурентної боротьби успіху може здобути популярність лише то підприємство, яке творчо використовує концепції логістики і маркетингу і, спираючись ними, безупинно шукає способи адаптацію постійно змінюваних умов середовища функціонування та на ринок та споживачів.

Справжній дипломний проект передбачає, з урахуванням системних логістичних підходів і маркетингових стратегій, оптимізацію матеріальних й фінансових потоків в організаціях агросервісу, і тим самим мінімізацію їх витрат і підвищення ефективності виробництва, умакрологистической системі.


1. Дослідницька частина

 

1.1  Аналіз стану виробничо-технічної бази РУП «>Агрокомбината «>Ждановичи»

 

Майбутнє сільського господарства – за великотоварним виробництвом. Тільки такі господарства здатні забезпечити продовольчої безпеки країни й стати лідерами в конкурентної боротьби на дедалі вищому сільськогосподарському країни.

>Многоотраслевая спрямованість великотоварних господарств дозволяє грамотно розвивати наявні ресурси, нарощувати обсяги виробництва та продажів, попри природні катаклізми і жорсткість законів ринку. До підприємствам такого класу належить унітарна підприємство «>Агрокомбинат «>Ждановичи».

УП «>Агрокомбинат «>Ждановичи» – одне з найбільших й успішно провідних господарство сільгосппідприємств, яких лише кілька у галузі. Точкою відліку його фінансової історії вважається 1959 рік. Саме тоді західній частині передмістя Мінська з урахуванням трьох колгоспів створили радгосп «>Ждановичи». Землі агрокомбінату розташувалися за кілька кроків ходьби від столичних мікрорайонів Малинівка, Червоний Бор,Сухарево,Кунцевщина. А вже недавно яка відкрилася станції метро «Кам'яна гірка» адміністрація агрокомбінату – 1200 метрів

Близькість столиці визначила спеціалізацію агрокомбінату –молочно-овощное напрям. Будівництво споруд захищеного грунту, організаційні і технологічні перетворення заклали основу у розвиток широкомасштабного й ефективного виробництва овочевий продукції. Подальша інтенсифікація овочівництва була забезпечена застосуванням технологій обробітку, модернізацією усього виробництва, впровадженням передового вітчизняного й зарубіжного досвіду.

Спеціалізація агрокомбінату:

• виробництво овочів закритого грунту;

• виробництво овочів відкритого грунту;

• виробництво зерна;

• виробництво молока;

• вирощування племінного худоби.

Таблиця 1.1 – Розміри землекористування

Поки-

>затели

>Ед. 12 міс. 12 міс. 12 міс. план

08 до 07

%

07 до 05

%

07 до 06

%

>Изм 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Усього с/г угідь га 10284 11066 11034 11034 100 107 100
У т.ч. ріллі га 8672 9450 9217 9217 100 106 107

Малюнок 1.1 – Розмір землекористування

>Агрокомбинат щорічно нарощує обсяги виробництва, прибутку, врожайність, прирости ваги, надої і т.ін. Хоча робити це у сільське господарство дуже складно, успіх великою мірою залежить від погодних умов.

Складнощі у реалізації продукції з'явилися з недостатнім розвитком внутрішнього продуктового ринку, зростанням поставок товарів з-за кордону. Знаючи звідси, керівництво агрокомбінату «>Ждановичи» намагається грамотно господарювати, не поступаючись конкурентам ні п'яді завойованих позицій. І в нього це діється з кожним роком усе успішніше.

Є приріст й у тваринництві. Виробництво валової продукції у галузі становило 6.107 млн. рублів.

Виросла рентабельність виробничої діяльності. Вона становила 12% (2004 року цей показник дорівнював 6,4%). Це досить високий показник для сільськогосподарського підприємства. У 2006 року врожайність зернових тут заплановано довести до 60 центнерів зерна з гектара.

На відміну від підприємств приватної форми власності, основу діяльності яких лежить виключно турбота про прибутку, керівництво агрокомбінату «>Ждановичи» ставить державні інтереси вище чистої погоні за прибутком. Точніше, підприємству вдається вибудовувати свої виробничі інтереси у напрямах, важливих державі.

Попри очевидні успіхи,агрокомбинату щоб ефективно розвиватись агресивно та розширити частку ринку умовах жорсткої конкурентної боротьби із приватними зарубіжними компаніями, необхідна державну підтримку. І держава допомагає йому. Передусім – в технічне переозброєння машинно-тракторного парку, тепличного імолочно-товарного господарств, придбанні насіння високопродуктивних сортів.

Керівництво агрокомбінату розширює і модернізує виробництво сільгосппродукції як і прийнято в цивілізований світ, під закупівлю товарних цінностей бере банківські кредити. Не розтринькуються даремно, не проїдаються. Підприємство намагається використовувати так, щоб була віддача. Завдяки державну підтримку комбінат під найважливіші проекти отримує кредити на на пільгових умовах: з відстрочкою платежу, по пільгової кредитної ставки і т.д.

Під проекти державної ваги підприємство отримує як банківські позикові кошти, а й фінансової підтримки з Фонду сприяння сільгоспвиробників, котрий іноді просто подарунки потім від держави. Так, несподіваним подарунком Мінського облвиконкому став комбайн «>Лексикон». Доти підприємством в лізинг куплені ще три «>Лексикона».Уборочная техніка агрокомбінату тепер один із найбільш сучасних американських і високопродуктивних у області, а й у країні.

Рослинництво – одне з головних напрямів діяльності УП «>Агрокомбинат «>Ждановичи». У 2007 року площі оранки склали 9217 гектара.

Складові успіхів агрокомбінату у виробництві зернових, картоплі, цукрового буряку й овочів – це копітка праця з підвищенню родючості землі, формуванню врожайності протягом усього періоду зростання і розвитку рослин. Професійне майстерність хліборобів, раціональні форми організації та оплати праці гарантують якість виконуваних робіт і вірну прибуток.

Сьогодні господарство не обмежується вирощуванням овочів закритого і відкритого грунту, цукрових буряків, воно спеціалізується на виробництві продовольчу пшеницю,

пивоварного ячменю, насіння зернових культур. Про успіхи у цьому свідчать призові місця, якіагрокомбинат щорічно посідає у республіканських змаганнях з жнивного поля. У найкращі роки середня врожайність зернових становила 60 ц/ га, але в окремі ділянки було зібрано по 75–80 ц/га.

Застосування інтенсивних технологій – ключовою чинник економічного зростання виробництва та ефективності рослинництва

Таблиця 1.2 – Виробництво продукції рослинництва

Показники >Ед. 12 міс. 12 міс. 12 міс. план

08 до 07

%

07 до 05

%

07 до 06

%

>Изм 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Зерно бункерний вагу тонн 23044 28210 33424 34865 104,3 145 118
Овочі закритого грунту тонн 7360 7597 11476 12000 105 156 151
У т.ч. Огірки тонн 3908 4068 4183 4034 96 107 103
Помідори тонн 3451 3529 7293 7357 101 211 207
перці тонн 67
баклажани тонн 76
Овочі відкритого грунту тонн 6131 9995 4348 6200 143 71 44
У т.ч. моркву тонн 1738 3989 1110 2250 203 64 28
Капуста тонн 4282 4789 2768 2750 99 65 58
буряк тонн 13 876 225 600 267 1731 26
>Лук-репка тонн 54 267 233 450 193 431 87
Картопля тонн 3222 3152 4312 6057 140 134 137
Зерно кукурудзи тонн 0 228 5451 5359 98 2391
Ріпак тонн 0 569 2005 2321 116 352
Цукрові буряки тонн 8977 19519 24277 25000 103 270 124

Діаграма виробництва рослинництва представлена листку 2 графічної частини проекту.

Сьогодніагрокомбинат по основним показниками у тваринництві входить до десятки кращих господарств Республіки Білорусь у. Виробництво молока – одна з головних напрямів господарську діяльність. Стимул розвитку цього напрями є: поруч розташований величезний мегаполіс – столиця Білорусі. ЗЖдановичей щодня вирушає попри всі три молочних заводу столиці на 30–40 тонн молока.

Саме молоко становить близько 20% обсяги виробництва агрокомбінату. За 2005 рік виділяється всього булонадоено 13. 207,5 тонн молока, що у 1.093 більше, як по 2004 рік.

До 2006 року дійне стадо агрокомбінату виросло до 2 200 корів, що дають 15% молока, виробленого в Мінськом районі. У цьому підприємство давно

й успішно працює над подальшим селекційним відбором корівок.Надой однією корову за 2005 рік становить 6.001 кілограм. У 2005 року надої від 900 корів довели до 8 тис. кілограм, а елітні корови селекційного корівникамолочно-товарной ферми «>Тарасово» дали ще більше – у середньому 10 тонн молока кожна. Це дає змогу спеціалістам господарства планувати подальше зростання надоїв стада.

Сьогодніждановичское молоко відповідає найвищим санітарно-гігієнічним і споживчим вимогам, і використовується для дитячого харчування, яким забезпечуються все столичні дитячі садки.

Таблиця 1.3 – Виробництво продукції тваринництва

Поки-

>затели

>Ед. 12 міс. 12 міс. 12 міс. план

08 до 07

%

07 до 05

%

07 до 06

%

>Изм 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Молоко тонн 13208 13825 14144 14960 106 107 102
>Привес ВРХ тонн 882,7 884,1 903,6 902 100 102 102

Діаграма виробництва тваринництва представлена листку 2 графічної частини проекту.

Жорстка конкуренція над ринком сільгосппродукції вимагає поліпшення її споживчих якостей, але це вимагає постійного поновлення й постійного вдосконалювання сільгосптехніки. Системне, грамотне комплектування машинно-тракторного парку дозволяє «>Агрокомбинату «>Ждановичи» мінімізувати витрати.Безотказную і чітку роботу техніки забезпечують добре оснащена ремонтна майстерня, енергетична і газова служби. У господарстві на 100 га ріллі доводиться 26 тракторів, навантаження один зернозбиральний комбайн становить 147 га посівів зернових культур. Щоб ще впевненіше почуватися, планується виділити для закупівлі нової техніки більше півтора мільйона євро. Крім власного прибутку, відновлення парку сільгоспмашин підприємство використовує банківські кредити, і навіть вдався до такого сучасному моменту, як фінансовий лізин:

>Агрокомбинат має потужниммашинно-тракторним парком – більш 200 одиниць техніки. Це трактори МТЗ, вантажні автомобілі. німецькікормоуборочние комплекси «>Ягуар-840», 19 комбайнів зокрема агрегати зарубіжних фірм «Клаас», «>Фенд». Хороша технічна (таблиця 1.4), забезпеченість

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація