Реферати українською » Экономика » Визначення точки рівноваги прибутку і точки беззбитковості експлуатації верстата


Реферат Визначення точки рівноваги прибутку і точки беззбитковості експлуатації верстата

Зміст

Завдання № 1

Завдання № 2

Завдання № 3

Завдання № 4

Список використовуваної літератури


Завдання № 1

Вихідні дані:

Показники Усього, крб.
Продажі (1500 одиниць) 45 000
Змінні витрати 15 000
>Маржинальная прибуток 30 000
Постійні витрати 16 000
Прибуток 14 000

>Рассчитать:

точку рівноваги в одиницях продукції (аналітично і графічно),

точку рівноваги в рублях,

обсяг продажу при заданої прибутку, якщо підприємство планує наступного році одержати прибуток у розмірі 15000 крб.,

точку готівкового рівноваги, якщо сума річного зносу основних засобів дорівнює 1500 крб.,

показник безпеки, якщо підприємство у наступного року планує обсяг продажу лише на рівні 50 000 крб.,

зміна прибутку на разі зростання обсягу продажу на 10 000 крб., на 450 одиниць продукції,

розмір прибутку, яку очікувати при обсязі продажів, рівному 45 500 крб.,

чи варто підприємству збільшувати кошторис витрат реклами на 6000 крб., що повинно призвести до зростанню виручки від на 8 000 крб.

чи варто підприємству збільшувати кошторис витрат реклами на 1 000 крб. за одночасного зниження ціни за одиницю своєї продукції 5 крб., що повинно призвести до збільшенню продажу на 60%,

чи варто підприємству приймати рішення виробничого відділу про заміну деяких комплектуючих виробів новими, що воно потягне збільшення змінних витрат за 2 крб. для одиницю продукції.

Удосконалення моделі може збільшити попит для цієї вироби, отже, збільшити обсяг їх виробництва на 450 одиниць, ціну, якою повинен бути продано продукт підприємства, щоб не змінилися:

А) прибуток;

Б) норма маржинальної прибутку, якщо внаслідок інфляції видатки сировину й матеріали збільшаться з 0,9 крб. на одиницю до 1,8 крб. обсяги виробництва у точці беззбитковості в одиницях продукції і на в грошах, і навіть прибуток, якщо знизили сировини збільшаться на 25% (початкова ціна 0,9 крб. на одиницю продукції), величини критичної продажною ціни, критичної виручки, рівня постійних витрат, операційну залежність при даному рівні продажів для підприємства, фінансову залежність, якщо загальна сума фінансових виплат аналізованого підприємства становить дві 000 крб., половину якої складають Витрати виплату відсотків пройшли й половини - дивідендів по привілейованим акціям, а ставка корпоративного податку дорівнює 40%, повну залежність при даному рівні продажів підприємства.

Рішення:

Для визначення точки рівноваги необхідно розрахувати коефіцієнт маржинальної прибутку.

Коефіцієнт МП =МП/П = 30 000/14 000 = 2,14.

І питомумаржинальную прибуток:

>Удельнаямаржинальная прибуток = питома продажна ціна (ц) - перемінні видатки одиницю продукції (п) = 45 000/1500 - 15 000/1500 = 20 крб.

Крапка рівноваги в одиницях продукції = постійні витрати / питома МП = 16 000/20 = 800 прим.


Графічно це відбувається так:

Крапка рівноваги в рублях =постійнізатрати/коеффициент МП = 16 000/2,14 = 7476,6 крб.

Тоді обсяг продажу при заданої прибутку = (Постійні витрати +Заданная прибуток) />Удельная МП = (16 000 + 15 000) /20 = 15 500 прим.

Крапка готівкового рівноваги = (Постійні витрати - Знос) />Удельная МП = (16 000 - 1 500) /20 = 725 прим.

Показник безпеки = (Очікуваний обсяг продажу -Равновесний обсяг продажу) /Очікуваний обсяг продажу = (50000 - 800*30) /50000 = 0,52.

Зміна чистий прибуток = Зміна обсягу продажу в рублях * Коефіцієнт МП = 10 000 *2,14 = 21 400 крб.

Прибуток зросте на 21 400 крб. за умови, що постійні витрати залишаться незмінними.

Якщо замість рублів приймуть показник зміни обсягу продажу в одиницях продукції, то формула набуде вигляду:

Зміна чистий прибуток = Зміна обсягу продажу в одиницях продукції *Удельная МП = 450 * 20 = 9 000 крб.

Величина прибутку, яку очікувати при обсязі продажів, рівному 45 500 крб. перебуває шляхом визначення відмінність між МП і постійними витратами:

МП: 45 500*2,1497 370 крб.

Мінус: Постійні витрати 16 000 крб.

Торішній чистий прибуток 81 370 крб.

слід збільшити кошторис витрат реклами, оскільки приріст маржинальної прибутку виходить більше, ніж зростання витрат:

Приріст МП: 8 000 * 2,1417 120 крб.

Витрати реклами 6 000 крб.

Зниження чистого доходу 11 120 крб.

зниження продажною ціни на всі 5 крб. призведе до їх зниження удільної МП з 20 до 15 крб.

Звідси:

Ймовірна МП: 2 400 * 1536 000 крб.

МП залишилася в сьогодні: 1 500 * 2030 000 крб.

Приріст МП 6 000 крб.

Збільшення витрат реклами 1 000 крб.

Зростання чистий прибуток 5 000 крб.

Відповідь буде позитивним.

Рішення в даному питанню можна взяти, склавши звіт прибутки і збитках:

Звіт прибутки і збитках

(А) Зараз (1 500 прим)

 (Б) Передбачається

(1 950 прим)

(Б - А)
Обсяг внутрішнього продажу 45 000 58 500 13 500
Мінус: перемінні витрати 15 000 1950* (10 - 2) = 15 600 600
МП 30 000 42 900 12 900
Мінус: постійні витрати 16 000 16 000 0
Торішній чистий прибуток 14 000 26 900 12 900

Слід перейти зміну деяких комплектуючих. Це спричинить різке збільшення прибутку на 12900 крб.

за старої прибутку ціна дорівнюватиме:

П = 14 000 крб.

Р = (14000 + 16000 + 8*1950) /1950 = 23,4 крб.

При колишньої нормі прибутку:

>НМП = 30000/45000 = 0,667.

Р = (8*1950*2) / (1 - 0,667) /1950 = 48,0 крб.

обсяги виробництва у точці беззбитковості в одиницях продукції:

>Q = 16000/ (30 - 10*1,25) = 914,3 прим.

обсяги виробництва у точці беззбитковості в рублях:

>Q = 914,3*30 = 27428,6 крб.

Прибуток за зміни закупівельних ціни сировину:

П = 45000 - 15000*1,25 - 16000 = 10250 крб.

Критична продажна ціна = постійнізатрати/объем виробництва + перемінні видатки одиницю продукції

Цкрит = 16000/1500 + 15000/1500 = 20,67 крб.

Критична виручка = постійні витрати/ (1 - перемінні видатки одиницюпродукции/цена)

Укрит = 16000/ (1 - 10/30) = 24000 крб.

Критичний рівень = обсяги виробництва *Удельная МП = 45 000 * 2,14 = 21 028 крб.

Операційна залежність при даному рівні продажів для підприємства перебуває, як:

Це означає, що й продажу зростуть (скоротяться) на 1%, очікується зростання (чи скорочення) чистий прибуток на величину, в 2,14 разу велику, тобто. на 2,14%. Коефіцієнт фінансової залежності

>ПВ = 1000 + 1000/ (1 - 0,4) = 2 667 крб.

Це означає, що й прибуток до виплати відсотків оподаткування збільшиться (зменшиться) на 1% компанія може розраховувати збільшення (зменшення) прибутку на акцію на величину, велику в 1,24 разу,т.е.1,24%.

Повна залежність = операційна залежність * фінансова залежність = 2,14 * 1,24 = 2,65.

Якщо обсяг продажу зросте (скоротиться) на 1%, компанія може спіткати зростання (скорочення) прибутку на акцію на 2,65%.

 

Завдання № 2

Адміністрація підприємства вирішила придбати новий верстат. Відкритим залишається в тому, який конкретно придбати верстат: верстат 1 чи верстат 2.

Купівля і експлуатація верстата 1 пов'язані з виникненням постійних витрат у розмірі 50 000 крб., за звітний період, і змінних витрат у розмірі 65 крб. на одиницю продукції; купівля верстата 2 - постійних витрат у обсязі - 70 000 крб., змінних - 45 крб. на одиницю.

Рішення:

Знайдемо точку беззбитковості кожного верстата:


50000 +65Х = 70000 +45Х;

Х = 1000 верстатів.

Сукупні витрати рівні = 50000 + 65*1000 = 110500 крб.

Побудуємо графіки.

З графіка видно, щодо обсягу виробництва, рівного 1000 прим. вигідно придбання верстата 1, оскільки сукупні витрати менше, а при обсязі виробництва, перевищує 1000 прим., вигідно придбання верстата 2, оскільки тепер в нього витрати менше.

 

Завдання № 3

Визначити вплив використання виробничої потужності з прибутку підприємства при таких умовах: підприємством, випускаючому одне виріб:

нормальна потужність підприємства - 350 000 прим.,

запланований обсяги виробництва - 300 000 прим.,

фактично випущено продукції - 280 000 прим.,

ціна реалізації вироби - 15 крб.,

перемінні Витрати виріб - 11 крб.,

постійні витрати у період - 450 000 крб.

Рішення:


Результати розрахунку представлені нижчий за таблиці:

Показник На нормальну потужність 350 тис. прим. На запланований обсяги виробництва 300 000 прим. На фактичний обсяги виробництва 280 000 крб. Відхилення, тис. крб.
на од. продукції всього, тис. крб. на од. продукції всього, тис. крб. на од. продукції всього, тис. крб. >Фактической від нормальної потужності зокрема
>Плановой від нормальної >Плановой від фактичної
Виручка від 15 5250 15 4500 15 4200 -1050 -750 300
Змінні витрати 11 3850 11 3300 11 3080 -770 -550 220
>Маржинальний дохід 4,00 1400 4 1200 4 1120 -280 -200 80
Постійні витрати 1,29 450 1,5 450 1,61 450 0 0 0
Прибуток 2,71 950 2,5 750 2,39 670 -280 -200 80

При розрахунку впливу прибуток обсягу виробництва були тільки по постійним затратам перевитрата з допомогою погіршення використання нормальної виробничої потужності становив 1 050 тис. крб. Наведений в таблиці розрахунок показав, що з тих ж вихідним даним прибуток зменшилася на 280 тис. крб., причому величина, яку зменшився прибуток, збігаються з величиною, яку скоротивсямаржинальний дохід.

Роблячи розрахунок за ставкоюмаржинального доходу, отримуємо самі результати:

Відхилення прибутку з допомогою недовикористання нормальної потужності:

(300 000 - 350 000) * 4,00 = - 200 000 крб.

Відхилення прибутку з допомогою невиконання плану з обсягу виробництва:

(280 000 - 300 000) * 4,0 = - 80 000 крб.

Разом: впливом геть прибуток використання потужності (зміни обсягу виробництва) = - 240 000 крб.

Отже, застосування ставкимаржинального доходу дозволяє повніше врахувати впливом геть прибуток коливань обсягу виробництва чи змін - у використанні виробничих потужностей.

 

Завдання № 4

Підприємство продає на внутрішньому ринку продукцію обсягом 15 000 прим. Дані про витрати все обсяг продукції наведено нижчий за таблиці. Підприємство має можливість додатково зробити певна кількість той самий продукції і на реалізувати в зовнішньому ринку. Потрібно встановити ціну на експортовану продукцію, застосувавши метод ціноутворення, коли постійні витрати фактично відшкодовуються у цінах, встановлених для певного базового кількості вироблених виробів, а ціни визначаються з урахуванням змінних витрат додаткової кількості виробів, за збереження колишнього рівня рентабельності.

Вихідні дані:

Показники На обсяг продукції 15 000 прим., крб.
Змінні витрати 65 000
Постійні витрати 35 000
Повна собівартість 100 000
Виручка від 115 000
Прибуток 15 000

Рішення:

>Составим таблицю в розрахунку на одиницю продукції:

Вироби, що продаються на ринку за ціною 7,7 крб. за одиницю, мають рентабельність 1/7,7 = 0,13 = 13%. З таблиці видно, що перемінні витрати, тобто. витрати,изменяющиеся пропорційно обсягу виробництва, становлять 4,3 крб. на одиницю. Відомо, що 15 тис. прим. виробів вже продаються на внутрішньому ринку і передбачається, що якийсь кількість продукції цього виду можна продати зовнішньому ринках. І тут можна використовувати собівартість у частині змінних витрат у як база визначення експортної ціни, оскільки по-перше, постійні накладні витрати на розмірі 35 000 рублів не зміняться та його частку у собівартості кожного вироби у вигляді 2,3 крб. непотрібно повертати у цінах виробів, реалізованих експорту; по-друге, підприємство у нашому випадку може обмежитися прибутком, меншою, ніж 1 карбованець. Інакше кажучи, підприємство матиме прибуток від цього даного вироби, якщо експортна ціна перевищить величини змінних витрат за виріб, рівних 4,3 крб. Якщо підприємство захоче продавати виріб з тією ж рентабельністю, що й ринку, тільки від змінних витрат, вийде експортна ціна, рівна:

4,3 * 1,13 = 4,86 крб.


Список використовуваної літератури

1. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту:Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 480 з.: мул.

2.БарнгольцС.Б. Економічний аналіз господарську діяльність на сучасному розвитку. // Фінанси і кредиту, № 2-3, 1998.

3. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності 2-ге вид. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 512 з.

4.Крейнина М. Н. Фінансовий менеджмент, - М.: ">ДИС", 2003. - 304 з.

5.СавицкаяГ.В. Економічний аналіз:Учеб. /Г.В.Савицкая. - 8-ме вид., перераб. - М.: Нове знання, 2003. - 640 з.


Схожі реферати:

Навігація