Реферати українською » Экономика » Забезпечення і ефективність використання основних засобів підприємства


Реферат Забезпечення і ефективність використання основних засобів підприємства

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯОСНОВНЫХ ЗАСОБІВ

1.1 Соціально-економічна сутність основний капітал і основних фондів, завдання їх характеристики, класифікація

1.2 Види оцінки основних засобів. Показники простого і розширеного відтворення

1.3 Показники гніву й руху, ефективність використання основних засобів

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯОСНОВНЫХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «>КРАСНОГОРСКОЕ АТП»

2.1 Коротка економічна характеристика ВАТ «>Красногорское АТП»

2.2 Аналіз фінансового становища ВАТ «>Красногорское АТП»

2.3 Дослідження ефективність використання основних засобів ВАТ «>Красногорское АТП»

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список використовуваної літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Вивчення ефективності економічної діяльність у умовах ринкової економіки набуває особливо важливе значення. Дедалі більша конкуренція із боку вітчизняних і іноземних виробників зумовлює необхідність підвищення ефективності виробництва як основного чинника успішного функціонування економіки. Обмеженість природних ресурсів немає і пов'язане з нею подорожчання витрат за виробництво матеріальних благ і постачальники послуг є також чинником, який стимулює зростання ефективності виробництва. Необхідною умовою ефективності виробництва є реалізація виробничих благ та надання послуг. Натомість, успішна реалізація має місце у тому випадку, якщо витрати виробництва, продажу товарів та послуг будуть нижчими, ніж в конкурентів. Це призводить необхідність побудови системи показників ефективності, що відбивають її окремі аспекти.

Нині для характеристики рівня життя та динаміки економічну ефективність застосовують велику кількість показників, які можна поєднати у наступні групи: показники рентабельності виробництва та продукції; показники ефективності витрат упредметненого праці; показники ефективності витрат живого праці; показники ефективності капіталовкладень. Більшість цих показників то, можливо розраховане на рівні економіки, і лише на рівні галузей, секторів і окремих підприємств.

Показниками витрат минулого праці є: матеріальні поточні витрати; амортизація основний капітал; сукупні матеріальні витрати (поточні плюс амортизація). Комбінуючи різні показники результатів економічної діяльності (в чисельнику) і витрат досягнення цих результатів (в знаменнику), отримують прямі показники ефективності. Нерідко крім прямих показників можна розраховувати зворотні показники (>фондоотдачу іфондоемкость, капіталомісткість ікапиталоотдачу).

З переходом до міжнародного методології в вітчизняну практику разом із поняттям основних фондів вводиться ширше поняття — «основний капітал», об'єднує відтворювані і невідтворювані матеріальні і нематеріальні активи. Однією із визначальних критеріїв віднесення цих активів до основного капіталу є багаторазове їх у виробничому процесі під час створення матеріальних благ чи послуг, функціонуючих понад рік.

Тому мета даної роботи – розглянути забезпечення і ефективність використання основних засобів підприємства.

З поставленої мети, в методологічної частини роботи розглядалися такі питання, пов'язані вивчення ефективність використання основних засобів: класифікація основних засобів; види оцінки; індексний метод вивчення основних фондів; переоцінка основних фондів і амортизація.

У аналітичної частини роботи проведено аналіз ефективність використання основних засобів з прикладу підприємства, і навіть розроблено заходи щодо підвищення ефективність використання.

За виконання даної курсової роботи використовувалася теоретична та методичніша література з економіки підприємства, фінансовому менеджменту, аналізу фінансово-господарську діяльність, нормативно-правові акти РФ, інструкції Центрального Банку РФ і періодичної преси. З іншого боку, було використано дані бухгалтерського облік і звітність досліджуваного підприємства.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯОСНОВНЫХ ЗАСОБІВ

 

1.1 Соціально-економічна сутність основний капітал і основних фондів, завдання їх характеристики, класифікація

Найважливішим показником, що характеризує економічну міць країни, є національне багатство. Національне багатство (НБ) - це сукупність матеріальних ресурсів країни, накопичених продуктів минулого праці, врахованих і втягнутих у економічний оборот природних багатств, якими суспільство має нині часу. Та частина національного багатства, створена працею людини, тобто матеріальних цінностей, становить національне майно. Інша ж частина представляє природні ресурси, втягнуті у економічний оборот. На початок 2003 р. Росія мала національним багатством, сягаючим 18169935 млн. крб. Найважливішу частина національного багатства становлять основні фонди.

Основні фонди - це вироблені нематеріальні та матеріальні активи. Матеріальна частина основний капітал – основні фонди, що у процесі виробництва постійно чи багаторазово і які переносять свою вартість на виготовлені з допомогою продукт чи послугу частинами, у міру зношеності. Саме багаторазове чи тривале використання, а чи не довговічність є критерієм визначення основний капітал. Деякі продукти, наприклад вугілля, можуть зберігатися дуже довго, але задіяні лише раз і тому ставляться до основного капіталу. Разом про те дерева і домашні тварини, які культивуються з виробництва фруктів чи молочних продуктів, і пояснюються деякі нематеріальні продукти, такі, як програмне забезпечення і оригінали малярських творів, класифікуються як основний капітал. У СНС весь капітал сприймається як виробничий, оскільки сама трактування виробничої діяльності дуже широка і включає виробництво продуктів та надаваних послуг. Матеріальний основний капітал включає основні фонди у традиційній для вітчизняної практики концепції, тобто. в матеріальної формі (див.натурально-вещественную класифікацію основних фондів).Нематериальний основний капітал включає комп'ютерне програмне забезпечення, геологорозвідувальні роботи, ліцензії і патенти, оригінали літературних та мистецьких творів тощо. Основні фонди народного господарства, будучи матеріальної частиною основний капітал, становлять значну частину національного багатства країни й мають вплив на результати фінансово-економічної підприємств.

Під основними фондами розуміють сукупність виробленихматериально-вещественних цінностей — коштів праці, які багаторазово беруть участь у процесах виробництва та надання послуг, у своїй не змінюють своєї натуральної форми, не входять речовинно в результат праці та переносять свою вартість на виготовлений продукт (послугу) не відразу, а, по частинам, у міру зношеності [2. з. 421 - 443].

Оборотні фонди, на відміну основних, беруть участь у одному виробничий цикл, відразу переносячи свою вартість на виготовлений продукт і видозмінюючись у процесі праці. Що стосується коли кошти праці мають вартість менше сотні мінімальних окладів чи термін їхньої служби менше року, їх, зазвичай, відносять немає основним, а до оборотним фондам (інструмент, інвентар тощо.). З іншого боку, сільському господарстві, наприклад, дорослий робочий чи продуктивну худобу належить до основних фондів, а молодняк — до оборотним.

У виконанні вітчизняної науці до переходу її до міжнародного методології все основні фонди ділилися на виробничі і невиробничі. З переходом до методології СНС і визнаний виробничого характеру сфери послуг все основні фонди вважаються виробничими. Однак самотужки їх беруть участь чи призначені до брати участь у виробництві продуктів, інші функціонують у сфері виробництва послуг [10. з. 353].

Завданнями вивчення основних фондів є:

- визначення обсягу й структури основних фондів понатурально-вещественному складу, галузевої спеціалізації, формам власності, секторам економіки, регіонах України та ін.;

- характеристика стану основних фондів;

- характеристика відтворення основних фондів;

- визначення їх частки національному майні;

- характеристика і - оцінка ефективність використання основних фондів;

- проведення переоцінки основних фондів для одержання відновлювальної вартості з урахуванням зносу;

- розрахунок динаміки основних фондів і виявлення визначальних чинників;

- проведення переоцінки основних фондів в порівнянні ціни, і ін.

У таблиці 1 відбито динаміка і структура основних та оборотних фондів по-різному оцінки.

Основні кошти різняться за видами, їхньої керівної ролі в виробничому процесі, конструктивним особливостям, походженню та інших ознаками. Розмаїття видів основних засобів, тривалість їх функціонування й масовість використання зумовлюють необхідність розробки єдиноїнатурально-вещественной класифікації, затверджуваної централізовано. Ця класифікація лежить в основі обліку, статистичної характеристики основних засобів, нарахування амортизації, здійснення капітальних вкладень і відтворення.

>Классификационной одиницею основних засобів, як і одиницею їхнього суворого обліку, є інвентарний об'єкт, під яким на увазі яке закінчила пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям чи окремий, конструктивно окремий предмет, готовий до виконання зазначених самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивносочлененних предметів, які мають єдине ціле і ми спільно виконують певну роботу [10. з. 353 - 365].

Таблиця 1. Виробничі фонди Росії за 1980 - 1997 рр. (трлн. крб. наприкінці року)

Рік Основні фонди Матеріальні оборотні кошти й запаси Усього виробничих фондів Основні фонди Матеріальні оборотні кошти й запаси Усього виробничих фондів
По повної балансову вартість По залишковій балансовій вартості
1980 1,06 0,3 1,36 0,68 0,3 0,98
1985 1,46 0,42 1,88 0,93 0,42 1,35
1990 1,93 0,49 2,42 1,23 0,49 1,72
1991 2,06 0,79 2,85 1,32 0,79 2,11
1992 43,2 4,3 47,5 26,2 4,3 30,5
1993 1189,6 71,5 1261,1 705,7 71,5 777,2
1994 5182,0 193,3 5375,3 3072,0 103,3 3265,3
1995 13072,4 296,1 13368,5 8466,2 296,2 8672,4
1996 13250,2 307,3 13557,5 __
1997 12846.0 —— ——
у відсотках підсумку
1980 78 22 100 69 31 100
1985 78 22 100 68 32 100
1990 80 20 100 71 29 100
1991 72 28 100 63 37 100
1992 91 9 100 86 14 100
1993 94 6 100 91 9 100
1994 96 4 100 94 6 100
1995 98 2 100 97 3 100
1996 97.7 2.3 100

Нині діє наступна типова класифікація:

- будинку — архітектурно відособлені об'єкти, створюють умови для праці, житла, соціально-культурного обслуговування населення Криму і зберігання тих матеріальних цінностей;

- споруди — інженерно-будівельні об'єкти, створюють умови реалізації процесу виробництва шляхом виконання тих чи інших технічних функцій, які пов'язані зі зміною предмета праці, або заради здійснення різних невиробничих функцій;

- передавальні устрою, з яких виробляється передача електричної, теплової та механічної енергії від об'єкта об'єкта;

- машини та устаткування, змінюють енергію, матеріали і інформацію, зокрема: силові машини, змінюють одна частка енергії на другий; робочі машини та устаткування, безпосередньо які впливають щодо праці, або що у технологічному процесі виробництва; вимірювальні і регулюючі прилади, пристрої і лабораторне устаткування; обчислювальної техніки;

- транспортні засоби призначені для переміщення покупців, безліч вантажів;

- інструменти загального призначення —немеханизированние і механізовані гармати ручної праці терміном служби понад рік та вартістю понад сто мінімальних окладів;

- виробничий і Київський господарський інвентар — предмети охорони праці, полегшення виробничих операцій та зберігання матеріалів;

- худобу робочий і продуктивний (робочий худобу - коня, воли, верблюди, осли та інших., продуктивну худобу - корови,бики-производители тощо.);

- багаторічні насадження - штучні багаторічні насадження, незалежно від своїх віку;

- інші основні фонди — бібліотечні фонди, музейні цінності, експонати тваринного світу у зоопарках та інші об'єкти, вуглепостачальники, які в жодну з попередніх груп [2. з. 421 - 443].

Основні фонди як комплексна економічна категорія може бути всебічно охарактеризовані з допомогою методу угруповань (рис. 1).

При характеристиці функціональної ролі основних засобів у процесі виробництва важлива їх угруповання на активні і пасивні. До активним фондам ставляться робітники і силові машини та устаткування, і навіть будь-яких заходів праці, які впливають щодо праці, або контролюючі процес виробництва, — вимірювальні і регулюючі пристрої і прилади, виробничий інструмент, транспортні засоби, окремі види споруд (наприклад, елеватори, готелю (у туризмі)). Основні кошти, створюють умови для праці, але з які надають з його результат активного впливу, ставляться до пасивної частини (будинку, спорудження та т.п.). Збільшення частки активною частиною основних засобів в обсязі свідчить про нарощування виробничого потенціалу. Угруповання розміщення основних фондів у регіонах використовується для характеристики їх виробничого потенціалу національного багатства, зосередженого з їхньої території.

По видам По секторам По сферам За галузями По регіонам
По формам власності Основні фонди По видамекономич. діяльності
Дійові, непрацюючі Нові Активні, пасивні Колишні в експлуатації Вітчизняні, імпортні

Малюнок 1. Класифікація і угруповання основних засобів

Відповідно доОбщероссийским класифікатором видів економічної діяльності, продукції та послуг здійснюється класифікація основних фондів за

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація